Svenskt Näringslivs logotyp

Logotypen utgör grunden i Svenskt Näringslivs visuella identitet och ska användas som avsändare i all visuell kommunikation.

Logotypen får aldrig ritas om eller förändras. Vingen får aldrig uppträda skild från texten och undertexten, inte heller tvärtom. Vingens och textens inbördes storleksförhållande får aldrig förändras.

Detaljerad information logotypen hittar du i Grafisk manual Svenskt Näringsliv 2.1.pdf .

Har du frågor rörande logotypen kontaktar du: Ann-Christin Englund .