Tekniska specifikationer och produktionsmall för Svenskt Näringsliv Play

Filmproduktioner för Svenskt Näringsliv ska hålla en teknisk nivå som är lika för alla produktioner som läggs upp på www.svensktnaringsliv.se. Därför finns denna guide.

  • Alltid HD i 16:9. Vi filmar progressivt, 1080p. Slutartid 1/50.
  • Använd inte automatik på ljud eller bländare.
  • Normalt prat ska ligga mellan 0 och +6 dB.
  • Puffskydd från Svenskt Näringsliv ska användas när handmik används. Alla regionkontor har puffskydd.
  • Namnskyltar, vinjetter och annan grafik ska vara Svenskt Näringslivs, se nedan. Typsnittet i namnskyltarna är Arial.
  • All eventuell musik måste naturligtvis vara friköpt eller på annat sätt betald för.
  • Vår videoplattform tar emot nästan alla format, men det vanligaste vi får är Quicktime mov/H.264 HQ/1920x1080

Ladda ner

Nedan finns länkar till utvinjetten som ska användas i slutet på varje inslag samt namnskyltar i Photoshop-format.

Ladda upp

När ni är klara med filmen ska den laddas upp till Svenskt Näringsliv med hjälp av detta formulär .

Övriga frågor? Vänd er till redaktionen@svensktnaringsliv.se