Viktiga områden för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv fortsätter att försöka öka trycket i det politiska systemet när det gäller behovet av fler reformer för företagsamma människor och företag - reformtempot måste öka. Detta är viktigt för att sätta rätt bild av samhällsproblemen inför nästa års valrörelse och den regeringsförklaring som följer efter valet. Det är i mötet mellan företagsamma människor som jobb skapas och förutsättningarna för välstånd uppstår.

Företagsklimat

Det är företagen som är nyckeln till jobb och välfärd. Bara företag kan skapa jobb och skatteintäkter, därför måste fokus i politiken vara att på bred front förbättra företagsklimatet. Varje dag utmanas företagen i en hård global konkurrens. Därför vill Svenskt Näringsliv att nästa mandatperiod, oavsett regering, ska präglas av reformer som kan stärka och utveckla företagsamheten.

Läs mer

Löner

Svenskt Näringsliv vill sätta stopp för ytterligare sammanpressade löner och höjda lägstalöner som prisar ut viktiga instegsjobb för unga och utrikesfödda. Företagen måste få rimliga förutsättningar så att efterfrågan inte minskar på viktiga exportmarknader.

Läs mer

Vår välfärd

Det finns en mängd privata företag och företagsamma människor inom välfärdens område som varje dag bidrar till att förbättra den svenska välfärden. Betydelsen av valfrihet, kvalitet och mångfald för medborgare och medarbetare kan heller inte underskattas. Det gäller att inte sätta stopp för den svenska modell som kombinerar valfrihet för alla med offentlig finansiering. Svenskt Näringsliv vill att LOV införs i fler kommuner och att nya regleringar som hindrar företag från att utveckla välfärden förhindras. I all form av företagande är vinst en nödvändighet för att skapa dynamik och drivkrafter. Möjligheten till vinst har betydelse inte bara för innovationer utan också för att så kallad best practice ska spridas snabbt.

Läs mer

Bättre matchning

Vi behöver en bättre fungerande arbetsförmedling och utbildningar som rustar unga inför arbetslivet. En viktig reform som går att genomföra är att låta fler aktörer tävla om att vara bäst att matcha på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen skulle då koncentrera sitt uppdrag till att vara upphandlande myndighet. En dåligt fungerande Arbetsförmedling klarar inte av att hjälpa företagen att rekrytera. Utbildningssystemet är för dåligt på att lära ut det som behövs när unga kommer ut i arbetslivet.

Läs mer

Reformera LAS

LAS skapar trösklar in till arbetsmarknaden, inte minst för unga och andra grupper som saknar arbetslivserfarenhet. En föråldrad arbetsrätt gör att företagen väljer att inte anställa.

Läs mer

Entreprenörsskatter

Det lönar sig fortfarande för dåligt att äga, driva och utveckla företag och att arbeta i Sverige. Vi har fortfarande ett av världens högsta skattetryck och det hämmar viljan att skaffa sig en högre utbildning och viljan att bli företagare. Svenskt Näringsliv vill bland annat reformera marginalskattena för både låg- och höginkomsttagare, samt att förslagen som innebär försämringar av 3:12-reglerna stoppas.

Läs mer