Arlas fordonsflotta minskar utsläppen

TV Publicerad
video spelare

Under drygt tio år har Arla minskat CO2-utsläppen med 60 procent och har målsättningen att minska med ytterligare 25 procent till år 2020.