Kompetenta väljer bort Stockholm

TV Publicerad
video spelare

Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm.