Privat välfärd är inte slöseri med skatter – Robert förklarar

TV Publicerad

Privata välfärdsföretag dränerar inte samhället på resurser. Tvärtom! De levererar till samma kostnad med lika bra eller bättre kvalitet. De ger staten skatteintäkter och innovationer och de ger oss frihet att välja utförare.