Rekrytering

40 procent av rekryteringsförsöken i Blekinge misslyckas

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Kompetensbehovet hos företagen i Blekinge är stort och svårigheterna att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är mer utbredd än på länge. Efterfrågan på personer från yrkesprogram och yrkeshögskolor är enormt och det är brister inom i princip alla branscher.

Företagens svårigheter att hitta medarbetare är en viktig samhällsfråga som beslutsfattare måste ta på allvar och agera efter. För Blekinges del som litet län är det en direkt avgörande fråga för den fortsatta näringslivsutvecklingen och för den framtida välfärden.

I slutet på förra året lät Svenskt Näringsliv genomföra en undersökning bland 6 000 företag i Sverige med frågor om hur de klarade kompetensförsörjningen och rekryteringen. I Blekinge svarade 178 företag på enkäten.

Företagen i länet visar upp en skrämmande bild av hur svårt det är att hitta rätt arbetskraft till arbetsplatserna. Svårt att rekrytera i Blekinge är bland annat elektriker, svetsare, mekaniker, ingenjörer, lastbilschaufförer och montörer.

Carina Centrén

– I Blekinge misslyckades nästan 40 procent av alla rekryteringsförsök det senaste halvåret, jämfört med vart fjärde i riket vilket visar att företagen har svårt att hitta rätt medarbetare, sa Carina Centrén, regionchef, Svenskt Näringsliv, när hon på ett dialogmöte mellan företagare och politiker presenterade resultatet i undersökningen.

De starkast bidragande orsakerna till varför företagen inte hittar rätt medarbetare handlar om brist på sökande med rätt yrkeserfarenhet, rätt attityd och engagemang, rätt utbildning och arbetslivserfarenhet. Attityd och engagemang är tillsammans med ansvarstagande, serviceinriktning och självständighet i arbetet prioriterade förmågor som företagen efterlyser hos de sökande. 

– Och hur får vi in det i skolan, att det är viktigt med rätt attityd och engagemang för att kunna bli anställningsbar, sa Carina Centrén som en retorisk fråga till deltagarna på dialogmötet.

I undersökningen framkommer även att det bland utbildningsnivåerna är just yrkesutbildning som företagen eftersöker mest hos arbetssökande. Hela 73 procent av företagen i Blekinge uppger att det är medarbetare med yrkesutbildning från gymnasium eller yrkeshögskola som eftersöks. Men man hittar dem inte.

Konsekvensen blir att företagen inte får tag på rätt kompetens och kan trygga kompetensförsörjningen över tid, vilket i sin tur leder till sämre lönsamhet och service. Ytterligare konsekvenser är att befintlig personal och ägare får arbeta mer.

Men hur planerar företagen för att bättre hantera framtida kompetensbehov? Enligt svaren i undersökningen så kommer företagen ännu mera rekrytera via egna nätverks och kanaler. De kommer även att internutbilda och arbeta aktivt för att bredda sina rekryteringsbaser. 

– Det senare kan göras genom att låta företagen bli naturliga samarbetspartners till skolorna och att utbildningar bättre anpassas efter hur behovet på arbetsmarknaden ser ut.  Vår undersökning utgör en viktig grund och plattform för det fortsatta näringslivsarbetet och dialogen mellan politiker och jobbskapare, sa Carina Centrén.

Deltagarna på mötet var överens om att samverkan mellan näringslivet och offentlig sektor är en förutsättning för att tillsammans hitta former på hur kompetensförsörjningen ska kunna tryggas och fler jobb skapas.

Weiselblad

Gertrud Weiselblad, Gertrud Care, efterlyste återanskaffande av vårdbiträdesutbildningen.

Foto: Krisztina Andersson

Företagaren Gertrud Weiselblad, Gertrud Care, skickade en direkt uppmaning till politikerna.

– Politikerna bör titta på vad som kan göras för att återinföra vårdbiträdesutbildningen. Undersköterskorna kommer att få en helt annan yrkesroll i framtiden inom vården. Vi kommer att vårda mycket mer i hemmet med kvalificerad hemsjukvård och därför behöver vi ha olika utbildningsnivåer. Det här är en politikerfråga. Det finns exempel på kommuner som har återanskaffat utbildningen men vi behöver göra något även här, för det är en enorm brist inom sjukvården.

Paul hedlund

Paul Hedlund (L), ordförande i gymnasienämnden i Karlshamn.

Foto: Krisztina Andersson

Paul Hedlund (L), ordförande gymnasienämnden i Karlshamns kommun, svarade på Gertrud Weiselblads inlägg:

– Just när det gäller vårdbiträdesutbildning så håller vi på att titta på detta och har arbetat fram en utbildningsplan som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Men vi behöver hjälp av näringslivet. Vi behöver näringslivets hjälp med att bedöma vilken kunskap och kompetens som företagen efterfrågar och har behov av inom de olika sektorerna om 5–10 år. Att starta upp en ny utbildning tar tid och sedan tar det minst tre år innan utbildningen är klar.

Paul Hedlund höll med om att det åligger politikerna att också själva undersöka hur behoven ser ut på arbetsmarknaden.

– Men jag tror det blir mer kraft om företagare kommer till oss och berättar hur behovet ser ut, sa Paul Hedlund.

Johan Ahlberg, vd för bilföretaget Ahlberg Bil, ställde sig tveksam till om en kommunal aktör har de rätta finansiella musklerna och förutsättningarna att tillhandahålla rätt utbildningsverktyg för att kunna matcha arbetsmarknadens krav.

Johan Ahlberg
Foto: Krisztina Andersson

Johan Ahlberg, vd Ahlberg Bil.

– Teknikutvecklingen går i rasande fart, det sker förändringar varje vecka och utvecklingen går hela tiden framåt. Jag tror aldrig att Skolverket har råd att uppfylla kraven om vi tar bilindustrin som exempel. Jag tror istället på att det är samverkan som gäller och att samverka länsövergripande. Nischa utbildningarna i de olika kommunerna istället för att alla våra kommuner ska ha alla utbildningar på skolorna. Det är inte rimligt att kommunerna ska ha råd att utbilda hightech inom alla våra områden i fordonsbranschen. Kan ni hjälpa oss att utbilda i grundläggande kunskaper så tar vi på oss att utveckla individerna internt för att de komma upp i rätt nivå, sa Johan Ahlberg.  

Camilla Nilsson

Camilla Nilsson, HR-chef på Länsförsäkringar.

Foto: Krisztina Andersson

Camilla Nilsson, HR-chef på Länsförsäkringar, lyfte bland annat engagemang och attityd som viktiga framgångsfaktorer.

– Idag läser och utbildar sig väl de flesta men det som spelar roll är engagemang och attityd. Att få in detta tidigt i utbildningarna är viktigt. Man kanske ska börja med lärarkåren?

Engagemang och attityd har med entreprenörskap att göra och måste föras in i utbildningarna som självklart utbildningsinslag, menade Gertrud Weiselblad. 

– Det är en del i utbildningsdelen, att entreprenörskap ska in tidigt. Entreprenörskap är ju inte enbart att starta företag, det handlar om utveckling. För mig är entreprenörskap utveckling, attityd och engagemang.

Susanne Södergren
Foto: Krisztina Andersson

Susanne Södergren, Stål- och Rörmontage.

Susanne Södergren, ekonomi- och HR-chef på Stål- och Rörmontage i Sölvesborg, tyckte att nyutbildade till tillverkningsindustrin saknade rätt kunskap kring materialslag. Här behöver yrkesprogrammet uppdateras. 

– Materialkunskapen brister hos många färdigutbildade elever på yrkesprogrammen. Många kan mycket om aluminium men saknar kunskaper om rostfritt avancerat stål eller syrafast material, det är just dessa materialslag som tillverkningsindustrin går över till mer och mer eftersom materialen är hållfasta och beständiga. Skolorna borde vara mer uppdaterade i detta.

Karmen Björkman

Karmen Björkman (S), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Olofströms kommun.

Foto: Krisztina Andersson

I dialogen var deltagarna överens om att företagen måste ges större plats och utrymme att vara en samverkanspart till skolorna. Det behöver hittas forum för att mötas, tyckte Karmen Björkman (S), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Olofströms kommun.

– Det är ingen av oss som klarar detta själv, oavsett vi är politiker som är för lite ute hos företagen eller vi är företagare som är för lite inne i skolans värld. Vi måste hitta forum för att mötas och lösa detta. Någon måste äga frågan och driva den vidare. Om vi alla lägger ihop de resurser vi har, så löser vi betydligt mer än vad vi kan göra var och en för sig, sa Karmen Björkman.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson vd Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.
NYHET Publicerad:

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen har halkat efter”

REFORMER Sverige har den lägsta entreprenöriella aktiviteten med tillväxtambitionär. Här behövs reformer för att ta reda på orsaken.
NYHET Publicerad:

”En skev bild som målas upp”

SAMARBETE Den skeva bilden av hur en modern industri ser ut och fungerar måste förändras. Att medverka i projekt där skola och näringsliv samarbetar är ett sätt att vända förutfattade meningar och kunna säkra kompetensförsörjningen på sikt. Företaget Riflex Film i Ronneby deltar i projektet Delta Blekinge vars syfte är att stärka teknikföretagens och industriernas möjlighet att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens genom att med olika aktiviteter och insatser inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikbranschen.
NYHET Publicerad:

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. De vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens. ”Teknik för tjejer” är ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun och ett exempel på insatserna att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var upplever Blekingeföretagen att företagsklimatet är bäst i länet?

FÖRETAGSKLIMAT I årets ranking av företagsklimatet ser vi en ny etta i Blekinge. Det är Olofström som nu tagit på sig ledartröjan. Det framgår när Svenskt Näringsliv nu presenterar sin ranking av länets och landets alla kommuner. "Det är glädjande att se Olofström som den kommun där företagen upplever det bästa företagsklimatet i Blekinge. Olofström är en motor i länet och med flera företag som jobbskapare och stor exportandel", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
NYHET Publicerad:

Ronnebys företag sätter avtryck i välfärden

VÄLFÄRDSAVTRYCK Arbetstillfällen som skapas i den privata sektorn ger avtryck i välfärden. Företagen i Ronneby bidrar med 1,5 miljarder kronor i skatter. Det motsvarar 10 700 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.