Jonas Knutsson och Håkan Ljungbeck
Foto: Krisztina Andersson

Jonas Knutsson, kommunikationschef, och Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef, Volvo Cars i Olofström.

”Basen är för liten”

NYHET Publicerad

REKRYTERING Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin. Volvo Cars i Olofström är ett av de företag som aktivt jobbar med kompetensförsörjningsfrågor. Som stor aktör i regionen är företaget en viktig arbetsgivare men också samverkanspart för företag, organisationer och utbildningsanordnare.

Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars.

– Eftersom vi har ett stort inflöde med människor utan teknisk bakgrund har vi fått stärka upp med interna insatser i form av olika utbildningar på plats bland annat, säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef.

Jonas Knutsson

Jonas Knutsson

Foto: Krisztina Andersson

Fram till 2025 räknar Volvo Cars med 50–60 pensionsavgångar per år.

– Vi har ett behov av att ersättningsrekrytera som vi måste klara av, och vi kommer att behöva ta till interna träningar för att säkra kompetenserna, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef.

Hittills har företaget klarat sig i sina rekryteringar när det gäller produktionspersonal. Problemet är att det är få sökanden med teknisk bakgrund eller teknikinriktad utbildning.

– Verktygsmakare är till exempel en bristkompetens, det är ett bekymmer. Basen är för liten av yrkesutbildade inom tekniksektorn, i hela regionen. Som stor arbetsgivare kanske vi uppfattas som mindre sårbara men är rekryteringsbasen i regionen liten så påverkar det alla företag, även oss, säger Jonas Knutsson.

Det behövs krafttag för att lyfta kompetensförsörjningsfrågorna högre på agendan. Håkan Ljungbeck efterlyser större engagemang för kompetensförsörjningsfrågor även från företagens sida.

Håkan Ljungbeck

Håkan Ljungbeck

Foto: Krisztina Andersson

– Vi företag, och då pratar jag generellt, är alldeles för lite engagerade i den här typen av frågor, vi tittar ganska kortsiktigt och deltar i alldeles för liten omfattning i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Det räcker inte att jobba med de här frågorna över 1–2 år, här behövs uthållighet och gedigna insatser över tid, säger Håkan Ljungbeck.

Ökat engagemang kräver också tid och resurser, något som små och medelstora företag har svårare med att avsätta i samma utsträckning som en större aktör. Det är Jonas Knutsson och Håkan Ljungbeck medvetna om.

– Men engagemang kan också vara samverkan med teknikstödjande nätverk och organisationer som driver frågorna och utvecklar former för att möjliggöra konkreta affärer mellan företagen, säger Håkan Ljungbeck.

Yrkeshögskolesystemet är exempel på en modell som behöver ses över och arbetas om, menar Jonas Knutsson.

– Yrkeshögskolan jobbar alldeles för kortsiktigt med insatserna, här behövs långsiktiga satsningar för att vara en attraktiv utbildningsanordnare och även attrahera företagen till samarbete. Två år på sig för att bygga förtroende mellan utbildningsanordnare, företag och studerande räcker inte, säger Jonas Knutsson.

Jonas Knutsson tror också på ökad intern rörlighet mellan företagen. 

– Att rekrytera av varandra eller ”låna” medarbetare av varandra utifrån behovet av kompetens kan vara ett sätt att öka rörligheten mellan företagen och skapa positiva effekter för företagens kompetensförsörjning, säger Jonas Knutsson.

Volvo Cars i Olofström
Foto: Krisztina Andersson

Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef, och Jonas Knutsson, kommunikationschef, Volvo Cars i Olofström.

Gymnasieskolan behöver ta ett rejält kliv framåt i att närma sig näringslivet när det handlar om kunskapsutbyte. Även om samarbetet på senare år har stärkts och skolan fått en betydligt öppnare attityd gentemot näringslivet, finns mer att göra.

– Teknikutvecklingen i sig går framåt i rasande tempo men även arbetssätten och metoderna runt själva tekniken. Skolan måste hålla samma hastighet och veta hur vi som företag jobbar och hur det ser ut på arbetsplatserna. Skolan måste förstå vad som händer och sker ute i fabriks- och företagsmiljöerna och för det behövs ett ökat samarbete med företagen, säger Håkan Ljungbeck.

Kopplat till samarbetet mellan skola och näringsliv, är en del i arbetet med att stärka kompetensförsörjningen att regelbundet bjuda in förskola och skola på besök.

– Vi arrangerar besök för de allra minsta, barn i förskolan, nästa steg är elever i årskurs fem och sju. De små barnen får utmaningar kring problemlösningar, det kan handla om att de ska bygga och konstruera något efter en modell. Enkla varianter som är anpassade även barnens ålder men det handlar om att väcka nyfikenheten och upptäckarglädjen kring teknik och inspirera dem att så småningom välja teknikinriktade utbildningar. Och det är i de lägre åldrarna man måste börja, säger Jonas Knutsson.  

Att hitta och attrahera utbildad teknisk kompetens är en av flera viktiga framgångsfaktorer för att företagen i regionen ska utvecklas.

– Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga, säger Håkan Ljungbeck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet blir först i Sverige med att erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.
NYHET Publicerad:

”Det är förödande för handeln”

SÄKERHET Vi på Svenskt Näringsliv tog med oss riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) på en heldag med varierade och intressanta företagsbesök. Dagen avslutades på Ica Maxi i Olofström där butikens ägare Erik Olsson lyfte den ökade kriminaliteten som ett problem. "Det är förödande för handeln som förlorar stora summor på stölder i butik", säger han.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel i fokus när politiker besökte företag

FÖRETAGSBESÖK De beslut som fattas av politiker kan få stor effekt på företagen, därför är det viktigt att det finns en förståelse för hur företagarnas vardag ser ut. Svenskt Näringsliv har på senare tid tagit med flera av Blekinge riksdagsledamöter på besök på några av våra spännande och växande företag. Ett återkommande tema var regelkrånglet. "Det är inte lätt med alla olika tillståndsprocesser. Man tycker det borde kunna gå snabbare", säger Johan Holgersson på Best Western i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i företagsamhet mellan kvinnor och män i Blekinges kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Betydligt fler män än kvinnor är företagsamma i Blekinge. Cirka 3 200 kvinnor är företagsamma, mot 8 300 män. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Som företagsam räknas man om man har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller om man är vd eller ledamot i ett aktiebolag. Skillnaderna mellan könen är betydligt lägre i välfärdsbranschen, och i RUT-sektorn dominerar kvinnorna. "Förslag som slår mot dessa branscher slår också direkt mot kvinnors företagande", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar bland Blekinges företagare

KONJUNKTUR Den globala ekonomin har börjat sakta in, men i Blekinge tror många företagare på framtiden. Var tredje företag planerar att utöka sin personalstyrka, och nästan hälften tror på ökad produktion. "Företagen har en positiv syn på framtiden, men en del av planerna kan äventyras av kompetensbristen", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Blekinge.
NYHET Publicerad:

"Våra lastbilar har fått köra halvtomma"

Trygve Bengtsons åkeri i Bromölla är ett av många företag som har drabbats av Hamnarbetarförbundets strejker. Företaget kör transporter med 56 lastbilar, och arbetar ständigt med att optimera sina rutter för att kunna fylla dem så mycket som möjligt. Under strejkerna slås planeringen sönder. "Våra lastbilar har fått köra halvtomma på sina rutter", säger vd Trygve Bengtsson.
NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson, vd för Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!