Jonas Knutsson och Håkan Ljungbeck
Foto: Krisztina Andersson

Jonas Knutsson, kommunikationschef, och Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef, Volvo Cars i Olofström.

”Basen är för liten”

NYHET Publicerad

REKRYTERING Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin. Volvo Cars i Olofström är ett av de företag som aktivt jobbar med kompetensförsörjningsfrågor. Som stor aktör i regionen är företaget en viktig arbetsgivare men också samverkanspart för företag, organisationer och utbildningsanordnare.

Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars.

– Eftersom vi har ett stort inflöde med människor utan teknisk bakgrund har vi fått stärka upp med interna insatser i form av olika utbildningar på plats bland annat, säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef.

Jonas Knutsson

Jonas Knutsson

Foto: Krisztina Andersson

Fram till 2025 räknar Volvo Cars med 50–60 pensionsavgångar per år.

– Vi har ett behov av att ersättningsrekrytera som vi måste klara av, och vi kommer att behöva ta till interna träningar för att säkra kompetenserna, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef.

Hittills har företaget klarat sig i sina rekryteringar när det gäller produktionspersonal. Problemet är att det är få sökanden med teknisk bakgrund eller teknikinriktad utbildning.

– Verktygsmakare är till exempel en bristkompetens, det är ett bekymmer. Basen är för liten av yrkesutbildade inom tekniksektorn, i hela regionen. Som stor arbetsgivare kanske vi uppfattas som mindre sårbara men är rekryteringsbasen i regionen liten så påverkar det alla företag, även oss, säger Jonas Knutsson.

Det behövs krafttag för att lyfta kompetensförsörjningsfrågorna högre på agendan. Håkan Ljungbeck efterlyser större engagemang för kompetensförsörjningsfrågor även från företagens sida.

Håkan Ljungbeck

Håkan Ljungbeck

Foto: Krisztina Andersson

– Vi företag, och då pratar jag generellt, är alldeles för lite engagerade i den här typen av frågor, vi tittar ganska kortsiktigt och deltar i alldeles för liten omfattning i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Det räcker inte att jobba med de här frågorna över 1–2 år, här behövs uthållighet och gedigna insatser över tid, säger Håkan Ljungbeck.

Ökat engagemang kräver också tid och resurser, något som små och medelstora företag har svårare med att avsätta i samma utsträckning som en större aktör. Det är Jonas Knutsson och Håkan Ljungbeck medvetna om.

– Men engagemang kan också vara samverkan med teknikstödjande nätverk och organisationer som driver frågorna och utvecklar former för att möjliggöra konkreta affärer mellan företagen, säger Håkan Ljungbeck.

Yrkeshögskolesystemet är exempel på en modell som behöver ses över och arbetas om, menar Jonas Knutsson.

– Yrkeshögskolan jobbar alldeles för kortsiktigt med insatserna, här behövs långsiktiga satsningar för att vara en attraktiv utbildningsanordnare och även attrahera företagen till samarbete. Två år på sig för att bygga förtroende mellan utbildningsanordnare, företag och studerande räcker inte, säger Jonas Knutsson.

Jonas Knutsson tror också på ökad intern rörlighet mellan företagen. 

– Att rekrytera av varandra eller ”låna” medarbetare av varandra utifrån behovet av kompetens kan vara ett sätt att öka rörligheten mellan företagen och skapa positiva effekter för företagens kompetensförsörjning, säger Jonas Knutsson.

Volvo Cars i Olofström
Foto: Krisztina Andersson

Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef, och Jonas Knutsson, kommunikationschef, Volvo Cars i Olofström.

Gymnasieskolan behöver ta ett rejält kliv framåt i att närma sig näringslivet när det handlar om kunskapsutbyte. Även om samarbetet på senare år har stärkts och skolan fått en betydligt öppnare attityd gentemot näringslivet, finns mer att göra.

– Teknikutvecklingen i sig går framåt i rasande tempo men även arbetssätten och metoderna runt själva tekniken. Skolan måste hålla samma hastighet och veta hur vi som företag jobbar och hur det ser ut på arbetsplatserna. Skolan måste förstå vad som händer och sker ute i fabriks- och företagsmiljöerna och för det behövs ett ökat samarbete med företagen, säger Håkan Ljungbeck.

Kopplat till samarbetet mellan skola och näringsliv, är en del i arbetet med att stärka kompetensförsörjningen att regelbundet bjuda in förskola och skola på besök.

– Vi arrangerar besök för de allra minsta, barn i förskolan, nästa steg är elever i årskurs fem och sju. De små barnen får utmaningar kring problemlösningar, det kan handla om att de ska bygga och konstruera något efter en modell. Enkla varianter som är anpassade även barnens ålder men det handlar om att väcka nyfikenheten och upptäckarglädjen kring teknik och inspirera dem att så småningom välja teknikinriktade utbildningar. Och det är i de lägre åldrarna man måste börja, säger Jonas Knutsson.  

Att hitta och attrahera utbildad teknisk kompetens är en av flera viktiga framgångsfaktorer för att företagen i regionen ska utvecklas.

– Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga, säger Håkan Ljungbeck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.