Lina Svensson FoodTankers
Foto: Krisztina Andersson

Lina Svensson, chaufför på FoodTankers.

CSR ska vara frivilligt

NYHET Publicerad

SOCIALT ANSVAR Åkerinäringen är en bransch som brottas med tuffa villkor och utmaningar. Inte minst när det gäller internationella transporter. Allt för ofta lyfts frågor om företagens sociala ansvar och Corporate Social Responsibility, CSR.

Olika levnadsvillkor, skillnader i löner bland chaufförer, regler som tillämpas olika i olika länder och oseriösa aktörer på marknaden, dessa är bara några i raden av faktorer som påverkar bilden av företagen och deras CSR-arbete. På en global marknad med olika förutsättningar är det svårt att hålla enhetliga linjer i transportleden.

De senaste årens diskussioner har satt fokus på företagens ansvar kring CSR-frågor. Socialt ansvar har satts under lupp men frågan är hur mycket mer företagen kan belastas med krav om inrapporteringar och redovisningar vid sidan om gällande lagstiftning?

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.

– Det enskilda företaget måste, utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, välja hur man arbetar med dessa frågor. Man måste själv ha rätten att avgöra om exempelvis ska ansluta sig till specifika koder inom CSR-området och om man har anledning och behov att formulera egna företagsspecifika policys inom CSR-området, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv.

FoodTankers, Karlshamn, är ett företag som har satt en tydlig struktur på sitt CSR-arbete och de arbetar aktivt med dessa frågor.

Tomas Pettersson vd FoodTankers i Karlshamn

Tomas Pettersson, vd FoodTankers i Karlshamn, initierade till dialogmöte för att diskutera företagens ansvar och möjligheter att arbeta med CSR-frågor.

Foto: Krisztina Andersson

– Ett miljö- och kvalitetsarbete hänger ihop med företagsekonomi och lönsamhet. Det finns många goda skäl till att arbeta med CSR, det handlar om våra värderingar, kraven från kunder och ägare och vår roll som attraktiv arbetsgivare, säger Tomas Pettersson, vd FoodTankers, när han inleder ett initierat dialogmöte i ämnet ”Internationella transporter med socialt ansvar.”

Med på dialogmötet är representanter från Sveriges Åkeriföretag, Svenskt Näringsliv och Svenska Transportarbetareförbundet. Riksdagen är representerad av Suzanne Svensson, riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet och från företaget deltar några av medarbetarna.

– Vi ska leva och verka efter de lagar och regler som finns men det är inte vi som stiftar lagarna, säger Tomas Pettersson i sin inledande presentation.

Lina Svensson Suzanne Svensson och Benny Lundgren
Foto: Krisztina Andersson

I mitten av bilden Suzanne Svensson, riksdagsledamot, och till höger Benny Lundgren, Svenska Transportarbetareförbundet, fick en inblick i Lina Svenssons vardag som yrkeschaufför.

FoodTankers ägs sedan 2008 av Imperial Group, en internationell koncern med huvudsäte i Johannesburg, Sydafrika. FoodTankers bildar tillsammans med systerföretaget Laabs i Tyskland en livsmedelsgrupp som utför tanktranporter av livsmedel. Livsmedelsgruppen har företag i Sverige, Polen, Ungern och Holland. Företaget utför logistiktjänster av oförpackade flytande livsmedel, främst tanktransporter på väg eller intermodala transporter.

– Internationell trafik är ett område som har varit starkt ifrågasatt och omdiskuterat de senaste områden och där hela branschen har blivit utpekad i att brista i CSR-ansvar. Det har för oss blivit startskottet att kommunicera hur internationell trafik verkligen fungerar. Vi har inte ändrat på vårt arbete, det vi har gjort är att tydliggöra och sätta en profil och struktur i vårt CSR-arbete, säger Tomas Pettersson.

FoodTankers har bland annat stärkt och följt upp arbetet genom revidering av sina underleverantörer, man har genomfört chaufförsenkäter med frågor som rör företagets sociala ansvar inom internationella transporter och man arbetar i enlighet med ISO 26000.

Liane Ask och Mats Petersson
Foto: Krisztina Andersson

Rundvandring inom anläggningsområdet i Karlshamn. Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag Syd, diskuterade FoodTankers CSR-arbete med Mats Petersson, sälj- och marknadschef.

Inom ramen för miljö- och kvalitetsarbetet utvecklar företaget ledningssystemen enligt flera olika standarder, chaufförsutbildningar är obligatoriska delar i rekryteringar och miljörapporter genomförs årligen. Dessutom har företaget utvecklat en policy med miljötrappa för att säkerställa hela transportkedjan, från valet av transportslag till körsätt, bränsleval, körväg och transportutrustning.

Så jobbar FoodTankers med CSR:

  • Fair Transport
  • Alkolås på alla fordon
  • Trygg och säker arbetsmiljö
  • Uppförandekod signerad av samtliga kontrakterade underleverantörer
  • Frågeformulär för anställda och underleverantörer
  • Revision av underleverantörer
  • I enlighet med ISO 26000
  • Hållbarhetsredovisning

Foodtankers
Foto: Krisztina Andersson

Några kommentarer från deltagarna:

– FoodTankers har aktivt initierat ett omfattande CSR-arbete. För varje steg man tar i revisionen och det övriga förbättringsarbetet, för man utvecklingen framåt, säger Liane Ask, regionchef, Sveriges Åkeriföretag Syd.

– FoodTankers CSR-arbete ger en vinst både för företaget, kunderna och hela samhället. Dagens dialogmöte är en del av rekommendationerna i ISO 26000 att lyssna på företagets intressenter, säger Johnny Gylling, GE99, konsult med uppdrag att utveckla FoodTankers CSR-arbete.

– Det här är ett utmärkt sätt att arbeta med CSR-frågor, på det viset skjuter man även andra företag framför sig. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att se över hur de internationella transporterna och trafiken fungerar. Resultatet ska redovisas som en delrapport i en slutredovisning i maj. Det är viktigt att man i diskussionerna skiljer på cabotagetrafik och illegal trafik. Många gånger pratar vi som att cabotagetrafiken är olaglig, vilken den inte är. Det är den illegala trafiken vi vill åt, säger Suzanne Svensson, riksdagsledamot, Trafikutskottet.

Krisztina Andersson

Läs mer

Här hittar du mer information hur Svenskt Näringsliv arbetar i frågan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.