Lina Svensson FoodTankers
Foto: Krisztina Andersson

Lina Svensson, chaufför på FoodTankers.

CSR ska vara frivilligt

NYHET Publicerad

SOCIALT ANSVAR Åkerinäringen är en bransch som brottas med tuffa villkor och utmaningar. Inte minst när det gäller internationella transporter. Allt för ofta lyfts frågor om företagens sociala ansvar och Corporate Social Responsibility, CSR.

Olika levnadsvillkor, skillnader i löner bland chaufförer, regler som tillämpas olika i olika länder och oseriösa aktörer på marknaden, dessa är bara några i raden av faktorer som påverkar bilden av företagen och deras CSR-arbete. På en global marknad med olika förutsättningar är det svårt att hålla enhetliga linjer i transportleden.

De senaste årens diskussioner har satt fokus på företagens ansvar kring CSR-frågor. Socialt ansvar har satts under lupp men frågan är hur mycket mer företagen kan belastas med krav om inrapporteringar och redovisningar vid sidan om gällande lagstiftning?

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.

– Det enskilda företaget måste, utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, välja hur man arbetar med dessa frågor. Man måste själv ha rätten att avgöra om exempelvis ska ansluta sig till specifika koder inom CSR-området och om man har anledning och behov att formulera egna företagsspecifika policys inom CSR-området, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv.

FoodTankers, Karlshamn, är ett företag som har satt en tydlig struktur på sitt CSR-arbete och de arbetar aktivt med dessa frågor.

Tomas Pettersson vd FoodTankers i Karlshamn

Tomas Pettersson, vd FoodTankers i Karlshamn, initierade till dialogmöte för att diskutera företagens ansvar och möjligheter att arbeta med CSR-frågor.

Foto: Krisztina Andersson

– Ett miljö- och kvalitetsarbete hänger ihop med företagsekonomi och lönsamhet. Det finns många goda skäl till att arbeta med CSR, det handlar om våra värderingar, kraven från kunder och ägare och vår roll som attraktiv arbetsgivare, säger Tomas Pettersson, vd FoodTankers, när han inleder ett initierat dialogmöte i ämnet ”Internationella transporter med socialt ansvar.”

Med på dialogmötet är representanter från Sveriges Åkeriföretag, Svenskt Näringsliv och Svenska Transportarbetareförbundet. Riksdagen är representerad av Suzanne Svensson, riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet och från företaget deltar några av medarbetarna.

– Vi ska leva och verka efter de lagar och regler som finns men det är inte vi som stiftar lagarna, säger Tomas Pettersson i sin inledande presentation.

Lina Svensson Suzanne Svensson och Benny Lundgren
Foto: Krisztina Andersson

I mitten av bilden Suzanne Svensson, riksdagsledamot, och till höger Benny Lundgren, Svenska Transportarbetareförbundet, fick en inblick i Lina Svenssons vardag som yrkeschaufför.

FoodTankers ägs sedan 2008 av Imperial Group, en internationell koncern med huvudsäte i Johannesburg, Sydafrika. FoodTankers bildar tillsammans med systerföretaget Laabs i Tyskland en livsmedelsgrupp som utför tanktranporter av livsmedel. Livsmedelsgruppen har företag i Sverige, Polen, Ungern och Holland. Företaget utför logistiktjänster av oförpackade flytande livsmedel, främst tanktransporter på väg eller intermodala transporter.

– Internationell trafik är ett område som har varit starkt ifrågasatt och omdiskuterat de senaste områden och där hela branschen har blivit utpekad i att brista i CSR-ansvar. Det har för oss blivit startskottet att kommunicera hur internationell trafik verkligen fungerar. Vi har inte ändrat på vårt arbete, det vi har gjort är att tydliggöra och sätta en profil och struktur i vårt CSR-arbete, säger Tomas Pettersson.

FoodTankers har bland annat stärkt och följt upp arbetet genom revidering av sina underleverantörer, man har genomfört chaufförsenkäter med frågor som rör företagets sociala ansvar inom internationella transporter och man arbetar i enlighet med ISO 26000.

Liane Ask och Mats Petersson
Foto: Krisztina Andersson

Rundvandring inom anläggningsområdet i Karlshamn. Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag Syd, diskuterade FoodTankers CSR-arbete med Mats Petersson, sälj- och marknadschef.

Inom ramen för miljö- och kvalitetsarbetet utvecklar företaget ledningssystemen enligt flera olika standarder, chaufförsutbildningar är obligatoriska delar i rekryteringar och miljörapporter genomförs årligen. Dessutom har företaget utvecklat en policy med miljötrappa för att säkerställa hela transportkedjan, från valet av transportslag till körsätt, bränsleval, körväg och transportutrustning.

Så jobbar FoodTankers med CSR:

  • Fair Transport
  • Alkolås på alla fordon
  • Trygg och säker arbetsmiljö
  • Uppförandekod signerad av samtliga kontrakterade underleverantörer
  • Frågeformulär för anställda och underleverantörer
  • Revision av underleverantörer
  • I enlighet med ISO 26000
  • Hållbarhetsredovisning

Foodtankers
Foto: Krisztina Andersson

Några kommentarer från deltagarna:

– FoodTankers har aktivt initierat ett omfattande CSR-arbete. För varje steg man tar i revisionen och det övriga förbättringsarbetet, för man utvecklingen framåt, säger Liane Ask, regionchef, Sveriges Åkeriföretag Syd.

– FoodTankers CSR-arbete ger en vinst både för företaget, kunderna och hela samhället. Dagens dialogmöte är en del av rekommendationerna i ISO 26000 att lyssna på företagets intressenter, säger Johnny Gylling, GE99, konsult med uppdrag att utveckla FoodTankers CSR-arbete.

– Det här är ett utmärkt sätt att arbeta med CSR-frågor, på det viset skjuter man även andra företag framför sig. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att se över hur de internationella transporterna och trafiken fungerar. Resultatet ska redovisas som en delrapport i en slutredovisning i maj. Det är viktigt att man i diskussionerna skiljer på cabotagetrafik och illegal trafik. Många gånger pratar vi som att cabotagetrafiken är olaglig, vilken den inte är. Det är den illegala trafiken vi vill åt, säger Suzanne Svensson, riksdagsledamot, Trafikutskottet.

Krisztina Andersson

Läs mer

Här hittar du mer information hur Svenskt Näringsliv arbetar i frågan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Blekinge, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så tycker Blekinges företagare om sina kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Blekinges företagare ger ett bra betyg till mobil- och bredbandsnätet i länet, men man är inte fullt lika nöjd när det gäller kommunernas upphandlingar. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner.
NYHET Publicerad:

Viktiga stöd måste förlängas

KOMMENTAR Många företag kämpar för sin överlevnad under coronakrisen. Nya siffror visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Krisen blir lång, enligt företagen i Blekinge

KONJUNKTUR Många företag i Blekinge har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Få av dem tror på en snabb återhämtning. 29 procent av företagen tror till och med att tappet kommer att fortsätta de närmaste sex månaderna.
NYHET Publicerad:

Hållbar design gav seger

UNG FÖRETAGSAMHET I tider då många aktiviteter och fysiska möten ställs in har Ung Företagsamhet istället valt att ställa om hela sin tävlingsdag till ett digitalt format. Design By Ronneby UF satsade på hållbar design och kammade hem inte mindre än fyra kategorier i Ung Företagsamhets digitala regionfinal, däribland Årets UF-företag. Den 19 maj deltar företaget i SM-finalen, som även den kommer att ske digitalt. 
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställningsvåg

ARBETSMARKNAD Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, TSL Trygghetsfonden region Syd.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tvingar restaurang Kronolaxen att tänka om

FÖRETAGSAMHET Fiskepremiären i Mörrum lockar årligen tusentals besökare och brukar vara den bästa tiden på året för restaurang Kronolaxen. I år blev den inte alls av. Likt många andra företag inom restaurangnäringen har restaurang Kronolaxen drabbats hårt av inställda arrangemang och av att folk stannar hemma. Nu försöker de ställa om genom att baka frallor till lokalbefolkningen och erbjuda hemkörning av mat.
NYHET Publicerad:

Krafttag behövs mot krisen – även lokalt

CORONA Försäljningen minskar för två av tre företag i Blekinge. Vart tredje bolag planerar att varsla. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.