Peter Fransson, Malin Karlsson, Erik Ohlson, Teo Zickbauer, Nils Ingmar Thorell, Per Brunberg, Carina Centrén, och Anna-Lena Fransson.
Foto: Krisztina Andersson

Från vänster Peter Fransson, Äggagården i Edestad, Malin Karlsson, studentmedarbetare Svenskt Näringsliv, Erik Ohlson (V), Teo Zickbauer (S), Nils Ingmar Thorell (L), Per Brunberg, Björketorps Gård, Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv och Anna-Lena Fransson, Äggagården i Edestad.

Förenkla regelverket och turismsatsningar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För att små företag ska ha en rimlig chans att leverera till det offentliga måste det till förenklingar i upphandlingarna. Det var en av de frågeställningar som företagare i Ronneby framförde när de på ett 9-möte mötte politikerna i dialog om den lokala näringslivsutvecklingen.

Syftet med 9-möten, där politiker och företagare i Blekinge träffas, är att öppna upp för samtal och samverkan, belysa näringslivsfrågor som känns angelägna för de lokala företagen och få en ökad förståelse mellan parternas olika roller och verksamheter.

Distributionsmöjligheter och lagen om offentlig upphandling var två av de områden som diskuterades vid mötet som hölls hemma hos företagaren Per Brunberg, livsmedelsproducent och ägare till Björketorps Gård i Johannishus.

För den lilla livsmedelsproducenten kan det vara närmast en omöjlighet att kunna leverera sina produkter om det inte finns en flexibilitet i förfrågningsunderlaget vid en upphandling. Det kan vara direkt avgörande för den lilla livsmedelsproducenten hur kriterierna ställs i ett förfrågningsunderlag. Att det måste till en ändring var både företagare och politiker överens om. Och det är ingen omöjlighet, det finns flera sätt att underlätta för företagen om viljan finns.   

Peter och Anna-Lena Fransson samt Per Brunberg
Foto: Krisztina Andersson

Peter och Anna-Lena Fransson, företagare och ägare till Äggagården i Edestad, tillsammans med Per Brunberg, företagare och ägare till Björketorps Gård, Ronneby.

– Att bryta ut delar i en upphandling gör det lättare för oss småföretagare att konkurrera prismässigt med de större leverantörerna. Bygg upp ett centrallager dit vi kan leverera våra produkter så kan vi vara med i matchen, sa Peter Fransson som driver Äggagården i Edestad AB tillsammans med sin fru Anna-Lena Fransson. 

Teo Zickbauer (S) menade att det finns intresse från politikernas sida att hitta vägar som förenklar upphandlingsreglerna för att möjliggöra för fler små aktörer att vara med i ett anbudsförfarande.

– Regelverket finns där och det måste vi förhålla oss till, men det finns ett intresse och engagemang politiskt att kunna hitta vägar och lösningar för att förenkla och möjliggöra för företagen, sa Teo Zickbauer.

Erik Ohlson (V) fyllde i:

– Allting i samhället är reglerat, sedan är det bara frågan på vilken nivå? Tittar man på reglerna i en offentlig upphandling så finns det saker som man behöver justera. Hur mycket ska vi gynna det lokala eller det inhemska och hur mycket ska man gynna den fria marknaden? Det gäller att hitta balansen.

Erik Ohlson, Teo Zickbauer och Nils Ingmar Thorell
Foto: Krisztina Andersson

Politikerna Erik Ohlson (V), Teo Zickbauer (S) och Nils Ingmar Thorell (L).

Turismnäringen var ett annat område som diskuterades. Blekinge har en stor potential att utveckla sin turismnäring men det gäller att kommunerna samarbetar mer och hittar gemensamma lösningar för att det lokala näringslivet på de små orterna och på landsbygden ska kunna överleva, menade Anna-Lena Fransson, Äggagården i Edestad AB.

– Blekinge har en enorm potential när det gäller turismen. Här gäller det att vara rädd om det vi har och satsa hållbart. Skärgården och kusten är en tillgång som vi måste nyttja bättre i turismsammanhang och de initiativ med satsningar på kajakleder och båtleder är mycket positiva, sa Anna-Lena Fransson.

Kopplat till turismnäringen belystes även vikten av att rusta upp befintliga cykelleder. Flera sträckor på cykellederna är i så dåligt skick att de inte längre är farbara.

– Bygg ut cykellederna och satsa på cykelturism, är Per Brunbergs direkta uppmaning till politikerna.

Nils Ingmar Thorell (L) efterlyste i sammanhanget bättre samordning mellan kommun och stat.

– Det finns ett problem när vi pratat om att bygga ut cykellederna och det är finansieringsfrågan. Det behövs en bättre samordning mellan kommunernas finansiella ansvar och statens ansvar när det gäller utbyggnader av cykelvägnät, sa Nils Ingmar Thorell.

Hur krångliga regelverk kan hindra företagens tillväxt och utveckling var en annan fråga som togs upp och som politikerna lovade ta med sig.

– Förenkla regelverket för oss småföretagare. Företagsamheten i Sverige hade kunnat öka lavinartat men det går inte för allt myndighetskrångel och regelverk som tar tid in absurdum. Hellre många mindre företag som har ett antal anställda än några få stora som ökar sårbarheten. Vi har många gånger exakt samma krav på den lilla företagaren som på den stora, skillnaden är att den lilla inte har de resurserna och tiden att sätta sig in i krångliga regelsystem, sa Per Brunberg.

– Det har kommit upp ett antal frågeställningar av praktisk art här idag som vi tar med oss och som är möjliga att arbeta vidare med på lokal nivå. Men också föra vidare upp i våra organisationer när vi diskuterar samhällsutveckling regionalt och centralt, sa Nils Ingmar Thorell. 

Krisztina Andersson

9-möten hos företagare i Blekinge
  • Ca 9 deltagare vid varje möte, en mix av företagare och politiker, möts kl. 09.09 över en kopp kaffe för att under 90-minuter kläcka idéer om vilka förbättringar och förändringar som kan och bör göras för att företagen ska kunna skapa tillväxt och därmed en positiv samhällsutveckling.
  • Våren 2018 hålls 9-möten den 9 februari, 9 mars, 9 april och 9 maj. Mer information hittar du här på hemsidan och i kalendariet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Handfasta råd till kommunpolitiker

FÖRETAGSKLIMAT Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat. Svårigheten är att veta vad man ska göra. Svenskt Näringsliv publicerar därför en serie guider riktade till kommunala politiker och chefer.
NYHET Publicerad:

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

GISLAVEDS FÖRETAGSRESA I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.
NYHET Publicerad:

Så blev Nordmaling topp tio

FEM FRAMGÅNGSFAKTORER Från botten till toppen på drygt fyra år. Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, redogör för faktorerna bakom Nordmalings förbättrade företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

Kundfokus gav kortare bygglovstider i Eslöv

MYNDIGHETSUTÖVNING År 2014 tog det i genomsnitt fyra månader att få svar på sitt bygglov i Eslöv. Nu har handläggningstiden sjunkit till 5,7 veckor, även om företagsärenden i snitt tar längre tid, 6,9 veckor. "Även om vi tillämpar myndighetsutövning är företagen våra kunder som vi måste värna om", säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.
NYHET Publicerad:

Så tydliga är kommunerna med sina mål om företagsklimatet

KARLÄGGNING Det ska vara enkelt för en företagare att se vilka mål kommunen satt upp för att förbättra företagsklimatet. Svenskt Näringslivs studentmedarbetare Emma Supponen har genomfört ett projekt där hon kartlagt hur tydliga kommunerna är med sina mål.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Skogsägare stämmer staten för utebliven ersättning

ÄGANDERÄTT Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden. Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende i Mark- och miljödomstolen i Umeå.
NYHET Publicerad:

"Problemet att politiker inte förstår våra behov"

FÖRETAGARDAGEN Kompetensförsörjning, skatter och integration var några frågor i fokus när företagare, politiker och experter träffades under årets ”Företagardag” i Näringslivets Hus. Ett problem som lyftes var att politiker och företagare lever i olika världar.