Yngve Hansson

Yngve Hansson, studie- och yrkesvägledare på Nättrabyskolan.

Företagsamma skolor satte frö för att gilla jobbskaparna

NYHET Publicerad

GILLA JOBBSKAPARNA I Blekinge har flera av länets skolor haft extra fokus på företagsamheten genom att odla solrosor i konceptet Gilla jobbskaparna. Symbolen för konceptet har varit solrosmuggar med solrosfrö i. Budskapet är att man ska sköta om och vårda företagsamma människor likt man gör med fröer och blommor samt att få till samtal om hur bättre förutsättningar för företag kan skapas.

Drygt 1500 elever har under våren odlat solrosor. Skolpersonalen har fått lämna in ett bidrag där de beskrivit hur de arbetat med att ge eleverna en förståelse för kopplingen mellan att odla solrosor i muggarna till företagsamhet, företagande och jobbskapande. De har fått fundera kring vilka förutsättningar som behövs för att få företagsamma människor och deras idéer att växa. Eleverna har fått testa på att vara blomsterodlare. De har alla fått sköta om och vårda solrosen. Några klasser har haft företagare på besök där de tillsammans sett kopplingar mellan att odla solrosor och företagande och företagsamma människors förutsättningar. Andra skolor har tävlat om odla fram den högsta solrosen och korat vinnare i varje klass.

Svenskt Näringslivs regionkontor Blekinge utlyste en tävling för skolorna i syfte att uppmärksamma någon eller några som på ett företagsamt sätt arbetat med solrosmuggarna som ett verktyg i undervisningen och som samtidigt gjort kopplingar till företagande.

Vinnare av tävlingen blev Yngve Hansson, studie- och yrkesvägledare på Nättrabyskolan. Han har tillsammans med årskurs fyra och fem (189 elever) på Nättrabyskolan odlat solrosor.

– Med Gilla Jobbskaparna såg jag en möjlighet att visa hur eleverna efter en egen idé kan starta ett eget företag, bli självförsörjande och till och med skapa jobb åt andra, säger Yngve Hansson.

Yngve Hansson bjöd in en företagare som gästade alla medverkande klasser och där företagaren berättade om sitt eget företagande samt gjorde kopplingar mellan elevernas odlingar av solrosor och företagande. Den lokala parkförvaltningen gav eleverna information kring hur de skulle ta hand om solrosorna. Biologiläraren gav senare råd om hur eleverna skulle göra när solrosorna behövde planteras om.

– Vi tycker att Yngve Hansson på ett föredömligt sätt har fått flera på skolan att engagera sig i konceptet Gilla Jobbskaparna. Han såg möjligheten att prata företagsamhet och entreprenörskap med elever i yngre åldrar och han har även fått eleverna att tänka entreprenörskap, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Yngve Hansson anser att konceptet var en perfekt start hos de yngre eleverna och menar att det nu finns mycket att spinna vidare på.  

– Vi vägledare ska jobba med hela arbetslivet. Stor del av vår tid går åt till att organisera så att eleverna på högstadiet får en praoplats, där de oftast blir tillsagda vad de ska göra. Det premierar inte eget tänkande hos eleverna eller att de får utveckla en idé, vilket egentligen är sådana egenskaper som arbetslivet efterfrågar. Jag vill ge eleverna bilden av att de utifrån en egen idé kan spinna vidare och ordna ett eget företag, säger Yngve Hansson.

Det märks tydligt att Yngve Hansson hela tiden har elevernas bästa för ögonen och han lyfter bl.a. fram att för elever som är skoltrötta och behöver motivation är det viktigt att de får veta vad som finns utanför skolan och hur viktigt det är att skolan ska förbereda eleverna för det arbetsliv som väntar efter skolan. Han menar att det också handlar om att visa att det finns en chans för alla och att alla behövs.

Drömmen för Yngve Hansson är att eleverna ska få prova på hur det är att ha ett jobb inom något som intresserar eleven. Prao är enligt honom det mest optimala för att ge eleverna en inblick i arbetslivet.

Yngve Hansson arbetar även som praosamordnare för hela Karlskrona kommun och tycker det är tråkigt att så få branscher erbjuder prao. Han nämner att företagen kan bli bättre på att ta emot eleverna och han önskar mer samarbete med näringslivet. Han lyfter bl.a. fram hur viktigt det är att studie- och yrkesvägledare har kunskap om arbetslivet och har därför själv anordnat fortbildningsdagar för studie- och yrkesvägledare i regionen.

Malin Karlsson, studentmedarbetare Blekinge

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.