Yngve Hansson

Yngve Hansson, studie- och yrkesvägledare på Nättrabyskolan.

Företagsamma skolor satte frö för att gilla jobbskaparna

NYHET Publicerad

GILLA JOBBSKAPARNA I Blekinge har flera av länets skolor haft extra fokus på företagsamheten genom att odla solrosor i konceptet Gilla jobbskaparna. Symbolen för konceptet har varit solrosmuggar med solrosfrö i. Budskapet är att man ska sköta om och vårda företagsamma människor likt man gör med fröer och blommor samt att få till samtal om hur bättre förutsättningar för företag kan skapas.

Drygt 1500 elever har under våren odlat solrosor. Skolpersonalen har fått lämna in ett bidrag där de beskrivit hur de arbetat med att ge eleverna en förståelse för kopplingen mellan att odla solrosor i muggarna till företagsamhet, företagande och jobbskapande. De har fått fundera kring vilka förutsättningar som behövs för att få företagsamma människor och deras idéer att växa. Eleverna har fått testa på att vara blomsterodlare. De har alla fått sköta om och vårda solrosen. Några klasser har haft företagare på besök där de tillsammans sett kopplingar mellan att odla solrosor och företagande och företagsamma människors förutsättningar. Andra skolor har tävlat om odla fram den högsta solrosen och korat vinnare i varje klass.

Svenskt Näringslivs regionkontor Blekinge utlyste en tävling för skolorna i syfte att uppmärksamma någon eller några som på ett företagsamt sätt arbetat med solrosmuggarna som ett verktyg i undervisningen och som samtidigt gjort kopplingar till företagande.

Vinnare av tävlingen blev Yngve Hansson, studie- och yrkesvägledare på Nättrabyskolan. Han har tillsammans med årskurs fyra och fem (189 elever) på Nättrabyskolan odlat solrosor.

– Med Gilla Jobbskaparna såg jag en möjlighet att visa hur eleverna efter en egen idé kan starta ett eget företag, bli självförsörjande och till och med skapa jobb åt andra, säger Yngve Hansson.

Yngve Hansson bjöd in en företagare som gästade alla medverkande klasser och där företagaren berättade om sitt eget företagande samt gjorde kopplingar mellan elevernas odlingar av solrosor och företagande. Den lokala parkförvaltningen gav eleverna information kring hur de skulle ta hand om solrosorna. Biologiläraren gav senare råd om hur eleverna skulle göra när solrosorna behövde planteras om.

– Vi tycker att Yngve Hansson på ett föredömligt sätt har fått flera på skolan att engagera sig i konceptet Gilla Jobbskaparna. Han såg möjligheten att prata företagsamhet och entreprenörskap med elever i yngre åldrar och han har även fått eleverna att tänka entreprenörskap, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Yngve Hansson anser att konceptet var en perfekt start hos de yngre eleverna och menar att det nu finns mycket att spinna vidare på.  

– Vi vägledare ska jobba med hela arbetslivet. Stor del av vår tid går åt till att organisera så att eleverna på högstadiet får en praoplats, där de oftast blir tillsagda vad de ska göra. Det premierar inte eget tänkande hos eleverna eller att de får utveckla en idé, vilket egentligen är sådana egenskaper som arbetslivet efterfrågar. Jag vill ge eleverna bilden av att de utifrån en egen idé kan spinna vidare och ordna ett eget företag, säger Yngve Hansson.

Det märks tydligt att Yngve Hansson hela tiden har elevernas bästa för ögonen och han lyfter bl.a. fram att för elever som är skoltrötta och behöver motivation är det viktigt att de får veta vad som finns utanför skolan och hur viktigt det är att skolan ska förbereda eleverna för det arbetsliv som väntar efter skolan. Han menar att det också handlar om att visa att det finns en chans för alla och att alla behövs.

Drömmen för Yngve Hansson är att eleverna ska få prova på hur det är att ha ett jobb inom något som intresserar eleven. Prao är enligt honom det mest optimala för att ge eleverna en inblick i arbetslivet.

Yngve Hansson arbetar även som praosamordnare för hela Karlskrona kommun och tycker det är tråkigt att så få branscher erbjuder prao. Han nämner att företagen kan bli bättre på att ta emot eleverna och han önskar mer samarbete med näringslivet. Han lyfter bl.a. fram hur viktigt det är att studie- och yrkesvägledare har kunskap om arbetslivet och har därför själv anordnat fortbildningsdagar för studie- och yrkesvägledare i regionen.

Malin Karlsson, studentmedarbetare Blekinge

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson vd Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.
NYHET Publicerad:

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen har halkat efter”

REFORMER Sverige har den lägsta entreprenöriella aktiviteten med tillväxtambitionär. Här behövs reformer för att ta reda på orsaken.
NYHET Publicerad:

”En skev bild som målas upp”

SAMARBETE Den skeva bilden av hur en modern industri ser ut och fungerar måste förändras. Att medverka i projekt där skola och näringsliv samarbetar är ett sätt att vända förutfattade meningar och kunna säkra kompetensförsörjningen på sikt. Företaget Riflex Film i Ronneby deltar i projektet Delta Blekinge vars syfte är att stärka teknikföretagens och industriernas möjlighet att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens genom att med olika aktiviteter och insatser inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikbranschen.
NYHET Publicerad:

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. De vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens. ”Teknik för tjejer” är ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun och ett exempel på insatserna att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var upplever Blekingeföretagen att företagsklimatet är bäst i länet?

FÖRETAGSKLIMAT I årets ranking av företagsklimatet ser vi en ny etta i Blekinge. Det är Olofström som nu tagit på sig ledartröjan. Det framgår när Svenskt Näringsliv nu presenterar sin ranking av länets och landets alla kommuner. "Det är glädjande att se Olofström som den kommun där företagen upplever det bästa företagsklimatet i Blekinge. Olofström är en motor i länet och med flera företag som jobbskapare och stor exportandel", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
NYHET Publicerad:

Ronnebys företag sätter avtryck i välfärden

VÄLFÄRDSAVTRYCK Arbetstillfällen som skapas i den privata sektorn ger avtryck i välfärden. Företagen i Ronneby bidrar med 1,5 miljarder kronor i skatter. Det motsvarar 10 700 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.