SEMINARIUM / MÖTE Län: Blekinge län

Framtidens jobb

Stefan Fölster

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet

Den teknologiska utvecklingen går i en rasande fart och förändrar förutsättningarna i många branscher och företag och inte minst yrken. Vad händer när artificiell intelligens, robotteknik, 3-D printers och internet of things får genomslag i arbetslivet? Vilka nya färdigheter och kompetenser kommer efterfrågas i näringslivet?  

I boken ”Framtidens jobb” går författarna Stefan Fölster och Nima Sanandaji grundligt igenom hur arbetslivet påverkas av dessa omvälvande förändringar. Hur ser omvandlingstrycket ut i olika branscher? Och hur kan vi förvänta oss att branscher och yrken förändras framöver när ny teknik får allt bredare genomslag?

Välkommen att lyssna till och diskutera med Stefan Fölster från Reforminstitutet om vilka utmaningar som är starkast nu och hur lösningarna ser ut.
 

Anmälningslänk kommer inom kort.