KURS Län: Blekinge län

Inbjudan till utbildningen "Rätt fokus i styrelsearbete"

StyrelseAkademien Sydost är en förening med syftet att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer som ett led i att uppnå hållbar lönsamhet och värdetillväxt.

I samverkan med Svenskt Näringsliv, Företagarna i Blekinge, Företagarföreningen KFH och näringslivsenheterna i länets kommuner bjuder vi nu in dig till utbildning i styrelsearbete.

Tidigare deltagare har gett mycket högt betyg åt utbildningen.För vem?

Du som har intresse av att utveckla dig i styrelsearbete är välkommen. Styrelseerfarenhet är inte nödvändig. Se utbildningens mål i bilagan.

När?

Den 4, 11, 18 och 25 mars 2010 klockan 13.30—17.30. Kursen omfattar alltså fyra eftermiddagar.

Var?

Den 4 mars i Sölvesborg. Därefter följer Olofström, Karlshamn och Karlskrona. Du får mer detaljer i en kallelse någon vecka före start.

Hur?

I anslutning till sista utbildningstillfället (kl. 18.00-20.00) kan du tentera på kursinnehållet och därmed bli certifierad styrelseledamot. Avstår du från tentamen erhåller du i stället ett intyg. Utbildningen innehåller såväl kortare föreläsningar som diskussioner i grupper. Upplägget kretsar kring styrning av bolaget, bemanning av styrelsen, inriktning av styrelsearbetet liksom dess arbetssätt.

Kursledare/handledare: Nils-Erik Persson, StyrelseAkademien Sydost, Växjö.

Villkor

Utbildning, förtäring, kurspärm med dokumentation, boken ”Vägledning till god styrelsesed” respektive boken ”Styrelsearbete i små företag” ingår.

Kursavgift

8.400 kr + moms inkl tentamen, 7.400 kr + moms exklusivetentamen. Meddela om du är medlem i StyrelseAkademien Sydost, Företagarna i Blekinge eller Företagarföreningen KFH eftersom vi då lämnar 10 % rabatt på avgiften.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till utbildningen snarast eller senast den 19 februari till sydost@styrelseakademien.se Uppgifter om namn, fakturaadress och telefonnummer behöver vi. Anmälan är bindande. Principen ”först till kvarn” tillämpas.

Frågor besvaras av N-E Persson: 0470-79 46 40, 0708-57 41 47.

Datum och tid

 • Torsdag 4 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Fredag 5 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Lördag 6 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Söndag 7 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Måndag 8 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Tisdag 9 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Onsdag 10 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Torsdag 11 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Fredag 12 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Lördag 13 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Söndag 14 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Måndag 15 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Tisdag 16 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Onsdag 17 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Torsdag 18 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Fredag 19 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Lördag 20 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Söndag 21 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Måndag 22 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Tisdag 23 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Onsdag 24 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

 • Torsdag 25 mars 2010, kl. 13:30 – 17:30

Plats

Du får mer information i en kallelse någon vecka före start., Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Karlskrona

Pris

8.400 kr + moms inkl tentamen, 7.400 kr + moms exklusivetentamen.