Medarbetare Blekinge län

Ansvarig

Carina Centrén

Regionchef Blekinge
+46 454 347 47

Ansvarig för regionverksamheten i Blekinge. Arbetar för att öka förståelsen för Blekingeföretagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet.

Medarbetare

Kristina Björkander

Administratör

Administratör för regionverksamheten i Blekinge län och Skåne län.

Finfa

Fredrik Norling

Försäkringskonsult
+46 40 35 25 14

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna

Åsa Blomberg

Försäkringskonsult
+46 40 35 26 27

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna