Medarbetare Blekinge län

Ansvarig

Carina Centrén

Regionchef Skåne och Blekinge
+46 454 347 47

Arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande.

Medarbetare

Kristina Björkander

Administratör

Administratör för regionverksamheten i Blekinge län och Skåne län.

Nina Andersson

Projektledare Blekinge
+46 454 347 48

Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning i Blekinge. Syftet är att skapa en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamheten. Det innebär att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker, tjänstemän och media i länet.

Finfa

Fredrik Norling

Försäkringskonsult
+46 40 35 25 14

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna

Åsa Blomberg

Försäkringskonsult
+46 40 35 26 27

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna