Anneli Wessman, Rolf Jönsson, Jerry Håkansson, Ankin Liljegren och Petri Virtanen
Foto: Krisztina Andersson

Anneli Wessman, El-yta Kem, Rolf Jönsson, Centerpartiet, Jerry Håkansson, Noa Personlig Assistans, Ankin Liljegren, El-yta Kem, och Petri Virtanen, Delete Sweden

Politikerbeslut och myndighetskrav hindrar företagsutvecklingen

NYHET Publicerad

DIALOGMÖTE Ett vinsttak skulle strypa välfärdsföretagens möjligheter att utvecklas och leda till konkurser för många små och medelstora företag. Något som inte bara oroar och väcker känslor hos välfärdsföretagare.

Välfärdsföretagens förutsättningar var bara ett av de områden som diskuterades vid ett dialogmöte mellan företagare och politiker i Olofström, där företagare i Blekinge lyfte näringslivsfrågor som är avgörande för det lokala företagandets utveckling.

Anneli Wessman, El-yta Kem

Anneli Wessman, El-yta Kem

Foto: Krisztina Andersson

Kunskapen om företagens betydelse för samhällsutvecklingen borde vara bättre hos tjänstemän och beslutsfattare, menade företagarna på dialogmötet.

– Kunskapen och medvetenheten om vad företagen gör för samhällsnyttan och vilka välfärdsavtryck företagen ger, måste bli bättre. Det är grunden för näringslivsutveckling och tillväxt, säger Anneli Wessman, delägare till El-yta Kem.

Förbud mot vinster i välfärden var en fråga som diskuterades på mötet. Reepalus välfärdsutredning och förslag om att företagen bara får göra max 7 procents vinst på det operativa kapitalet har mött massiv kritik från näringslivet.

– Med ett sådant förslag innebär det att vi som tjänsteföretag inom vård- och omsorgssektorn skulle behöva minska rörelsekapitalet med 106,7 procent och uppvisa minussiffror. Men däremot, om jag från ett annat bolag för över fastigheter till tjänsteföretaget, så får jag helt plötsligt ett annat kapital att jobba med. Vinsttaket slår helt snett, säger Jerry Håkansson som driver vårdföretaget Noa Personlig Assistans i Sölvesborg, en verksamhet som sysselsätter 140 anställda. 

Jerry Håkansson, vd Noa Personlig Assistans

Jerry Håkansson, vd Noa Personlig Assistans

Foto: Krisztina Andersson

– Om ett byggföretag får i uppdrag att genom upphandlat anbud bygga nya gruppbostäder, är det plötsligt tillåtet att tjäna pengar och göra vinst. Det är ju också vinster i välfärden men det är inget som ifrågasätts, säger Jerry Håkansson.

En utredning motsvarande välfärdsutredningen hjälper dessutom till att spä på misstroende och ifrågasättande av välfärdsföretagens seriositet, menade Jerry Håkansson.

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv

Foto: Krisztina Andersson

– Vi upplever att privata vårdföretag länge har varit hårt ansatta. Det förutsätts att vi inte spelar rent spel utan fuskar. Vi är inte väl ansedda hos många tjänstemän, även om det skiljer sig mellan kommunerna.

– Det finns en oro i näringslivet om vad som kan bli nästa politiska utredning och där politikerna vill begränsa företagens vinster. Man ställer sig frågan vilken bransch kan bli föremål för utredningar nästa gång och där politiker vill strypa utvecklingsmöjligheterna eller undanröja konkurrens mot det offentliga, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv.

– Det måste vara tillåtet för företag att tjäna pengar, det handlar ju om att kunna investera, göra avskrivningar och kompetensutveckla medarbetare. Vinster genererar skatt till staten, säger Jerry Håkansson.

Jerry Håkansson, lyfte även fram att privata vårdutövare behandlas hårdare än offentliga vårdaktörer och pekar på att ett privat assistansbolags verksamhet är tillståndspliktig men motsvarande verksamhet i en kommun är det inte.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är tillsynsmyndigheten för hur vård- och omsorgsinsatser bedrivs och gör kontroller utifrån det. Men det gäller bara privata välfärdsföretag och inte de offentliga utövarna.

Petri Virtanen, affärsutvecklingschef på Delete Sweden

Petri Virtanen, affärsutvecklingschef på Delete Sweden

Foto: Krisztina Andersson

– Kommunerna ska inte bedriva konkurrerande verksamheter men i det här fallet blir det ju att den privata sektorn konkurrerar på olika villkor med den offentliga. Det är helt fel. Konkurrenssituationen har blivit omvänd, säger Petri Virtanen, Delete Sweden, affärsutvecklingschef, Sölvesborg.

Rolf Jönsson

Rolf Jönsson, oppositionsledare för Centerpartiet i Olofström.

Foto: Krisztina Andersson

Rolf Jönsson, oppositionsledare för Centerpartiet i Olofström, kunde inte svara på varför kommunerna bara behöver anmäla verksamheten till IVO och att det inte behövs några tillstånd. Men han lovade att ta med sig frågeställningen.

Ankin Liljegren, vd El-yta Kem i Olofström

Ankin Liljegren, vd El-yta Kem i Olofström.

Foto: Krisztina Andersson

El-yta Kem i Olofström tillhör de industriföretag i ytbehandlingsbranschen som på grund av lagkrav och miljömål, tvingas investera i åtgärder för att klara lagkraven.

– Det handlar om vår konkurrenskraft gentemot de stora bolagen. Som litet företag har vi inte de ekonomiska muskler som krävs för att kunna genomföra åtgärderna utan ett ekonomiskt stöd. Det är inte bara inom ett område som vi måste investera utan flera som till exempel kem, labb, logistik, rening och maskinell utrustning. Det är en djungel av lagtexter och paragrafer som man som företagare måste sätta sig in i. Här måste kommunernas näringslivsenheter kunna erbjuda service med information genom en företagslots eller liknande som kan fungera som en väg in för företagen och informera om företagens möjligheter att söka EU-stöd eller liknande, säger Ankin Liljegren, vd och delägare till El-yta Kem i Olofström.

Tydlighet i partiprogrammen, inte minst när det gäller näringslivsfrågorna, var något som Petri Virtanen, Delete Sweden efterlyste hos de etablerade partierna. Politikerna bör sluta med sin pajkastning och att bra motarbeta varandra, menade Petri Virtanen.

– Idag känns det som alla partier driver samma politik. Det är missnöjespartierna med enfrågespolitik som vinner på de etablerade partiernas otydlighet. Och det gynnar definitivt inte näringslivsutvecklingen. Var tydliga med vad ni vill, säger Petri Virtanens i ett direkt budskap till politikerna.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.