SEMINARIUM / MÖTE Län: Blekinge län

Skärpt beskattning för entreprenörer?

deklarationsblankett

Ett utredningsförslag om entreprenörsskatten, de s.k. 3:12-reglerna, innehåller ett batteri av förändringar som sammanlagt beräknas öka beskattningen med närmare 5 miljarder kronor. Förslaget påverkar förutsättningarna för företagares planering i många dimensioner, inklusive framtida anställningar, investeringar och möjligheter till olika satsningar.

Utredningen är på remiss t.o.m. den 10 februari och kommer därefter att beredas vidare i Finansdepartementet. Synpunkter är nu mycket värdefulla och avgörande för hur förslaget kommer att hanteras av riksdagen.

Välkommen till ett seminarium med Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringslivs skatteavdelning, som går igenom förslagets alla delar och hur dessa påverka för företagare. Därefter gemensam diskussion om entreprenörers skattesituation.

Din anmälan behöver vi senast den 25 januari och arrangemanget är kostnadsfritt. Vi avslutar med gemensam lunch med start kl. 12.00 för de som vill. Ange detta i din anmälan.

Varmt välkommen!

Datum och tid

  • Fredag 27 januari 2017, kl. 10:30 – 12:00

Plats

Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona