”Ställ krav på myndigheter”

NYHET Publicerad

VALFRÅGOR Förenklat regelverk och ökade satsningar på säkerhet var några av de områden som företagen i Sölvesborg belyste och skickade tydliga budskap om till kommunpolitikerna inför valet den 9 september.

deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Ett 60-tal personer slöt upp på valfrukosten i Sölvesborg för att diskutera näringslivsfrågor med de lokala kommunpolitikerna.

När Företagarna i Sölvesborg bjöd in till valfrukost tillsammans med Svenskt Näringsliv, slöt företrädare för samtliga elva partier i Sölvesborg upp. På agendan stod de näringslivspolitiska frågorna och vad partierna tänker göra för att utveckla företagsklimatet i Sölvesborgs kommun. Vilka frågor tycker politikerna är viktigast när det gäller de lokala företagen och vad vill företagen att politikerna satsar på?

En av frågorna som togs upp rörde kompetensförsörjningen i kommunen och hur politikerna ser på att integrera Sölvesborg i BTH, Blekinge Tekniska Högskola, som en insats för att säkra företagens kompetensförsörjning. Kopplat till detta ville företagen veta hur politikerna ställde sig till ett eventuellt samgående med kommuner i väst.

Johanna Beijer, Robert Lindén, Kith Mårtensson, Margareta Forslund

Johanna Beijer (S).

Foto: Krisztina Andersson

Johanna Beijer (S) var först ut med att svara. Hon såg inte att en integrering med BTH i Sölvesborg var nödvändig utan pekade på redan etablerade de samverkansformer.

– I dagsläget har vi Lärcenter här i Sölvesborg där man kan studera på distans på BTH eller universitet någon annanstans. Vi har ett lokalt samarbete med våra förbund och ser inte att vi måste slå ihop kommuner för att få ett bättre samarbete.

Johanna Beijer, Eva-Lena Ulvsfält, Inga-Lena Fischer och Nina Åkesson

Inga-Lena Fischer (L).

Foto: Krisztina Andersson

Inga-Lena Fischer (L) fyllde i:

– Sölvesborg ligger strategiskt bra till med utsikt åt både väst och öst. Det finns många möjligheter för företagen att samarbeta med BTH och även andra högskolor, problemet är att skapa plattformen.

Rickard Thuresson, Applied Systems Sweden AB i Sölvesborg, menade att samarbetet med högskolan har varit en förutsättning för kompetensförsörjningen i hans företag.

Richard Thuresson, företagare

Rickard Thuresson, Applied Systems Sweden AB.

Foto: Krisztina Andersson

– För vår del hade vi inte kunnat driva verksamhet i Sölvesborg om vi inte hade haft samarbete med BTH i länet. Vi hade inte kunnat få folk att flytta hit med rätt kompetenser. Samarbetet är superviktigt får vår kompetensförsörjning, sa Rickard Thuresson.

Tibor Bondesson, Baker Tilly Sydost AB, ville veta vilka satsningar politikerna tänker göra för att utveckla grund- och gymnasieskolan.

Tibor Bondesson

Tibor Bondesson, Baker Tilly Sydost AB

Foto: Krisztina Andersson

– Jag har barn och familj, för mig är det viktigt att ha en väl fungerande grundskola och bra gymnasieutbildningar för att jag som företagare ska välja att stanna kvar och säkra arbetstillfällena genom att driva verksamheten vidare, sa Tibor Bondesson.

Kith Mårtensson (M) vill se ett rejält omtag på hela organisationen och utbildningsverksamheten för att se vilka satsningar som behöver göras och vilka områden som behöver utvecklas. Johanna Beijer (S) vill öka vuxennärvaron i skolan genom fler specialpedagoger och stärkt elevhälsovård.

Inga-Lena Fischer (L) vill satsa på fler lärarassistenter och delade klasser för att stärka skolsvaga elever.

Ökad vuxennärvaro i skolan var även Nina Åkessons (FI) och Willy Söderdahl (V) inne på. Willy Söderdahl förespråkade satsningar på de yrkesförberedande programmen och välkomnade ökat samarbete mellan skola och näringsliv.

Nina Åkesson, Willy Söderdahl och Ulf Svensson
Foto: Krisztina Andersson

Nina Åkesson, FI, Willy Söderdahl, V, och Ulf Svensson, C, lokalpolitiker i Sölvesborg som svarade på företagens frågor och synpunkter kring företagsklimatet.

– Eleverna behöver målbilder, det får de genom att företagen kommer till skolan och berättar vilka utbildningar och andra kompetenser som behövs inom olika yrkesområden, sa Willy Söderdahl.

Nina Andersson

Nina Andersson, entreprenör

Foto: Krisztina Andersson

Nina Andersson, entreprenör och tidigare ägare till hantverksbageri, lyfte problematiken med svårtillämpade regelverk. Hon ville veta hur beslutsfattarna tänkte när regelverket kring personalliggare infördes.

– Jag som ägare till ett företag ska registrera mig när jag kommer och när jag går. Min son, som är fem år, måste registrera sig i personalliggaren när han kommer och när han går, annars får jag böter. Som småföretagare är det helt vansinnigt. Jag har själv fått böter av Skatteverket för att min mamma glömde skriva in sig när hon kom för att städa.

Johanna Beijer (S) höll med.

– Viss myndighetsutövning blir inte så bra i praktiken, det blev inte bra alls. Med det här regelverket vill man i första hand förhindra svartjobb på stora företag men det slår helt fel, jag håller med. Näringsutskottet har frågan på sitt bord för att se över regelverket på nytt.

Diskussioner kring kriminalitet och satsningar på brottsförebyggande insatser avslutade valfrukosten. Företagarna efterlyste ökad polisnärvaro för att förhindra skadegörelser och inbrott.

– Inbrott i butiker och servicebilar där de stjäls verktyg och maskiner för dyra pengar skapar otrygghet och innebär onödiga merkostnader för oss företagare, sa Rickard Thuresson.

Ulf Svensson (C) tog emot passningen. Han vill se fler poliser, övervakningskameror och trygghetsfaktorer i samhällsplaneringen för att förebygga brott.

Resurser till polisväsendet för ökad polisnärvaro var något som samtliga partier var överens om. Jörgen Granath, vd Ventex Entreprenad AB i Sölvesborg, tyckte inte att det räcker med att enbart tillsätta fler poliser.

Jörgen Granath

Jörgen Granath, Ventex Entreprenad AB

Foto: Krisztina Andersson

– Vi måste också skicka med en kravspecifikation på insatser och hur insatserna ska genomföras, inte bara fylla upp med mer personal. Ställ krav på myndigheter, även polisväsendet, var Jörgen Granaths budskap till politikerna.

Patrik Johansson, själv företagare och ordförande i Företagarna i Sölvesborg, rundade av valfrukosten genom att relatera till sitt eget företag när det gäller just säkerhet.

– Vi har aldrig lagt så mycket pengar på säkerhet som i år. Det är onödiga pengar som hade kunnat läggas på investeringar som bättre gynnar personalen. Säkerhet är en stor och viktig fråga för oss som driver företag.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.
NYHET Publicerad:

”Det är förödande för handeln”

SÄKERHET Vi på Svenskt Näringsliv tog med oss riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) på en heldag med varierade och intressanta företagsbesök. Dagen avslutades på Ica Maxi i Olofström där butikens ägare Erik Olsson lyfte den ökade kriminaliteten som ett problem. "Det är förödande för handeln som förlorar stora summor på stölder i butik", säger han.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel i fokus när politiker besökte företag

FÖRETAGSBESÖK De beslut som fattas av politiker kan få stor effekt på företagen, därför är det viktigt att det finns en förståelse för hur företagarnas vardag ser ut. Svenskt Näringsliv har på senare tid tagit med flera av Blekinge riksdagsledamöter på besök på några av våra spännande och växande företag. Ett återkommande tema var regelkrånglet. "Det är inte lätt med alla olika tillståndsprocesser. Man tycker det borde kunna gå snabbare", säger Johan Holgersson på Best Western i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i företagsamhet mellan kvinnor och män i Blekinges kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Betydligt fler män än kvinnor är företagsamma i Blekinge. Cirka 3 200 kvinnor är företagsamma, mot 8 300 män. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Som företagsam räknas man om man har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller om man är vd eller ledamot i ett aktiebolag. Skillnaderna mellan könen är betydligt lägre i välfärdsbranschen, och i RUT-sektorn dominerar kvinnorna. "Förslag som slår mot dessa branscher slår också direkt mot kvinnors företagande", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar bland Blekinges företagare

KONJUNKTUR Den globala ekonomin har börjat sakta in, men i Blekinge tror många företagare på framtiden. Var tredje företag planerar att utöka sin personalstyrka, och nästan hälften tror på ökad produktion. "Företagen har en positiv syn på framtiden, men en del av planerna kan äventyras av kompetensbristen", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Blekinge.
NYHET Publicerad:

"Våra lastbilar har fått köra halvtomma"

Trygve Bengtsons åkeri i Bromölla är ett av många företag som har drabbats av Hamnarbetarförbundets strejker. Företaget kör transporter med 56 lastbilar, och arbetar ständigt med att optimera sina rutter för att kunna fylla dem så mycket som möjligt. Under strejkerna slås planeringen sönder. "Våra lastbilar har fått köra halvtomma på sina rutter", säger vd Trygve Bengtsson.
NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson, vd för Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.