”Ställ krav på myndigheter”

NYHET Publicerad

VALFRÅGOR Förenklat regelverk och ökade satsningar på säkerhet var några av de områden som företagen i Sölvesborg belyste och skickade tydliga budskap om till kommunpolitikerna inför valet den 9 september.

deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Ett 60-tal personer slöt upp på valfrukosten i Sölvesborg för att diskutera näringslivsfrågor med de lokala kommunpolitikerna.

När Företagarna i Sölvesborg bjöd in till valfrukost tillsammans med Svenskt Näringsliv, slöt företrädare för samtliga elva partier i Sölvesborg upp. På agendan stod de näringslivspolitiska frågorna och vad partierna tänker göra för att utveckla företagsklimatet i Sölvesborgs kommun. Vilka frågor tycker politikerna är viktigast när det gäller de lokala företagen och vad vill företagen att politikerna satsar på?

En av frågorna som togs upp rörde kompetensförsörjningen i kommunen och hur politikerna ser på att integrera Sölvesborg i BTH, Blekinge Tekniska Högskola, som en insats för att säkra företagens kompetensförsörjning. Kopplat till detta ville företagen veta hur politikerna ställde sig till ett eventuellt samgående med kommuner i väst.

Johanna Beijer, Robert Lindén, Kith Mårtensson, Margareta Forslund

Johanna Beijer (S).

Foto: Krisztina Andersson

Johanna Beijer (S) var först ut med att svara. Hon såg inte att en integrering med BTH i Sölvesborg var nödvändig utan pekade på redan etablerade de samverkansformer.

– I dagsläget har vi Lärcenter här i Sölvesborg där man kan studera på distans på BTH eller universitet någon annanstans. Vi har ett lokalt samarbete med våra förbund och ser inte att vi måste slå ihop kommuner för att få ett bättre samarbete.

Johanna Beijer, Eva-Lena Ulvsfält, Inga-Lena Fischer och Nina Åkesson

Inga-Lena Fischer (L).

Foto: Krisztina Andersson

Inga-Lena Fischer (L) fyllde i:

– Sölvesborg ligger strategiskt bra till med utsikt åt både väst och öst. Det finns många möjligheter för företagen att samarbeta med BTH och även andra högskolor, problemet är att skapa plattformen.

Rickard Thuresson, Applied Systems Sweden AB i Sölvesborg, menade att samarbetet med högskolan har varit en förutsättning för kompetensförsörjningen i hans företag.

Richard Thuresson, företagare

Rickard Thuresson, Applied Systems Sweden AB.

Foto: Krisztina Andersson

– För vår del hade vi inte kunnat driva verksamhet i Sölvesborg om vi inte hade haft samarbete med BTH i länet. Vi hade inte kunnat få folk att flytta hit med rätt kompetenser. Samarbetet är superviktigt får vår kompetensförsörjning, sa Rickard Thuresson.

Tibor Bondesson, Baker Tilly Sydost AB, ville veta vilka satsningar politikerna tänker göra för att utveckla grund- och gymnasieskolan.

Tibor Bondesson

Tibor Bondesson, Baker Tilly Sydost AB

Foto: Krisztina Andersson

– Jag har barn och familj, för mig är det viktigt att ha en väl fungerande grundskola och bra gymnasieutbildningar för att jag som företagare ska välja att stanna kvar och säkra arbetstillfällena genom att driva verksamheten vidare, sa Tibor Bondesson.

Kith Mårtensson (M) vill se ett rejält omtag på hela organisationen och utbildningsverksamheten för att se vilka satsningar som behöver göras och vilka områden som behöver utvecklas. Johanna Beijer (S) vill öka vuxennärvaron i skolan genom fler specialpedagoger och stärkt elevhälsovård.

Inga-Lena Fischer (L) vill satsa på fler lärarassistenter och delade klasser för att stärka skolsvaga elever.

Ökad vuxennärvaro i skolan var även Nina Åkessons (FI) och Willy Söderdahl (V) inne på. Willy Söderdahl förespråkade satsningar på de yrkesförberedande programmen och välkomnade ökat samarbete mellan skola och näringsliv.

Nina Åkesson, Willy Söderdahl och Ulf Svensson
Foto: Krisztina Andersson

Nina Åkesson, FI, Willy Söderdahl, V, och Ulf Svensson, C, lokalpolitiker i Sölvesborg som svarade på företagens frågor och synpunkter kring företagsklimatet.

– Eleverna behöver målbilder, det får de genom att företagen kommer till skolan och berättar vilka utbildningar och andra kompetenser som behövs inom olika yrkesområden, sa Willy Söderdahl.

Nina Andersson

Nina Andersson, entreprenör

Foto: Krisztina Andersson

Nina Andersson, entreprenör och tidigare ägare till hantverksbageri, lyfte problematiken med svårtillämpade regelverk. Hon ville veta hur beslutsfattarna tänkte när regelverket kring personalliggare infördes.

– Jag som ägare till ett företag ska registrera mig när jag kommer och när jag går. Min son, som är fem år, måste registrera sig i personalliggaren när han kommer och när han går, annars får jag böter. Som småföretagare är det helt vansinnigt. Jag har själv fått böter av Skatteverket för att min mamma glömde skriva in sig när hon kom för att städa.

Johanna Beijer (S) höll med.

– Viss myndighetsutövning blir inte så bra i praktiken, det blev inte bra alls. Med det här regelverket vill man i första hand förhindra svartjobb på stora företag men det slår helt fel, jag håller med. Näringsutskottet har frågan på sitt bord för att se över regelverket på nytt.

Diskussioner kring kriminalitet och satsningar på brottsförebyggande insatser avslutade valfrukosten. Företagarna efterlyste ökad polisnärvaro för att förhindra skadegörelser och inbrott.

– Inbrott i butiker och servicebilar där de stjäls verktyg och maskiner för dyra pengar skapar otrygghet och innebär onödiga merkostnader för oss företagare, sa Rickard Thuresson.

Ulf Svensson (C) tog emot passningen. Han vill se fler poliser, övervakningskameror och trygghetsfaktorer i samhällsplaneringen för att förebygga brott.

Resurser till polisväsendet för ökad polisnärvaro var något som samtliga partier var överens om. Jörgen Granath, vd Ventex Entreprenad AB i Sölvesborg, tyckte inte att det räcker med att enbart tillsätta fler poliser.

Jörgen Granath

Jörgen Granath, Ventex Entreprenad AB

Foto: Krisztina Andersson

– Vi måste också skicka med en kravspecifikation på insatser och hur insatserna ska genomföras, inte bara fylla upp med mer personal. Ställ krav på myndigheter, även polisväsendet, var Jörgen Granaths budskap till politikerna.

Patrik Johansson, själv företagare och ordförande i Företagarna i Sölvesborg, rundade av valfrukosten genom att relatera till sitt eget företag när det gäller just säkerhet.

– Vi har aldrig lagt så mycket pengar på säkerhet som i år. Det är onödiga pengar som hade kunnat läggas på investeringar som bättre gynnar personalen. Säkerhet är en stor och viktig fråga för oss som driver företag.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.