deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagare och politiker möttes i samtal för att utbyta tankar och synpunkter om hur näringslivet kan utvecklas. Mötet hölls hos på plats hos tillverkningsföretaget Stål- och Rörmontage, Sölvesborg.

Stora krav ställs på små företag

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot från Blekinge, möter gärna företagare för att diskutera olika frågeställningar som företagen har i sin vardag. Oavsett bransch så är det ofta frågor om regelkrångel, skatter och anställningsfrågor som lyfts fram från företagarna. Kraven på företagen är stora och omfattande och tar oftast ingen hänsyn till företagens storlek.

Vid ett dialogmöte hos Stål & Rörmontage i Sölvesborg mötte Annicka Engblom företagare inom helt olika branscher – industri, besöksnäring samt bilservice och handel. Det blev engagerande diskussioner, både om vad som var bra, men självklart även om vad som borde förändras och förbättras.

– Systemet följer inte vårt samhälle, eller rättare sagt, Skatteverket följer inte utvecklingen. Skatteverket har fortfarande 30 dagars betalningstid och för oss som ligger på en omsättning på över 40 miljoner innebär det att vi måste redovisa momsen nästkommande månad, trots att vi inte får betalt från våra kunder förrän efter 60 eller 90 dagar. Det går inte ihop helt enkelt, säger Susanne Södergren, ekonomiansvarig, Stål- och Rörmontage AB, Sölvesborg.

Mindre och medelstora företag får agera bank åt staten, vilket är ohållbart, menade Susanne Södergren. Det blir ganska mycket pengar som de måste ligga ute med och Susanne Södergren berättar vidare att många kollegor tyvärr både har gått omkull och reder inte ut situationen kostnadsmässigt för att marginalerna är för små.

– En förändring av betalningstiderna för att underlätta för företagen vore önskvärt och en redovisning av momsen kvartalsvis skulle rimma bättre med kassaflödet i bolagen, säger Susanne Södergren.

Susanne Södergren och Patrik Johansson
Foto: Krisztina Andersson

Susanne Södergren, ekonomiansvarig och tidigare delägare till tillverkningsföretaget Stål- och Rörmontage, och Patrik Johansson, vd Listermacken, två av de medverkande företagen på plats på dialogmötet med politiker.

Patrik Johansson, vd Listermacken i Mjällby, Sölvesborg, lyfte lagförändringen med reduktionsplikten för drivmedel som träder ikraft vid halvårsskiftet. För mackägare kan förändringen innebära höga vitesbelopp om företaget inte lyckas att få tag på rätt vara. Lagförändringen innebär att tankstationer från och med halvårsskiftet måste tillhandahålla bränsle som innehåller 20–27 procent förnybart bränsle. I dag ligger kravet på fem procent. En god tanke om man även sett till konsekvenserna och hur lagförändringen påverkar de mindre mackägarna, vilka ofta även är viktiga servicefunktioner på landsbygden.

– Det gäller att få tag på varan, är det brist så kan det bli problem och risk för vite. Vi är i händerna på de stora bolagen med egna raffinaderier som bestämmer villkoren för pris och tillgång. Vi har ju bara en producent så det kan bli besvärligt med tillgången. Vi är inte där än och vi får försöka lösa situationen, men det är ett bekymmer, säger Patrik Johansson.

För tio år sedan var det etanolen som stod i fokus, en jätteinvestering för många företag i branschen.

– Alla mackar skulle ha ett alternativt bränsle och det som då var närmast till hands var etanol. Nu är det reduktionsplikten som det handlar om, säger Patrik Johansson.

Politiken vill väl men det slår fel. En lagförändring måste hänga ihop med helheten, menade Annicka Engblom när hon mötte Patrik Johansson i sitt svar.

– Det är inte alltid den gör det, oberoende av vilka som styr Sverige. Det viktiga är att om det är emulsioner man ska titta på, så är det det man ska titta på, är det energieffektivitet man ska granska så är det det man ska titta på och göra teknikartat. Här hänger inte lagförändringen ihop med konsekvenser och påverkan i sin helhet, säger Annicka Engblom. 

Jenny Grönlund och Annicka Engblom
Foto: Krisztina Andersson

Politikern Annicka Engblom och företagaren Jenny Grönlund, ägare Tredenborgs Camping.

Jenny Grönlund är ägare av Tredenborgs Camping som drivs på kommunal arrenderad mark. Jenny Grönlund ser svårigheter med att våga satsa och investera i verksamheten på grund av den otrygga avtalsskrivningen med kommunen. Avtalet förnyas årsvis, vilket innebär att hon som företagare inte vågar planera för satsningar på längre sikt.

– Kommunägda campingar där en privat aktör står som arrendator är inte den bästa lösningen. En kommunal organisation som vägrar släppa taget sätter käppar i hjulet för expansion och samhällsutveckling, säger Jenny Grönlund.

Eldsjälar med entreprenörsanda måste kunna ha fria tyglar att investera och på sikt också kunna räkna hem satsningen.

– Att det ska finnas regler med vad man får göra och inte får göra i samband med utbyggnader eller andra investeringar är jag helt med på, men man måste ju känna att man vågar, det har betydelse även för kommunen om verksamheten sköts och utvecklas, säger Jenny Grönlund.

Hon efterlyste även sänkta arbetsgivaravgifter vid anställning av ungdomar.

– Det vill vi ha tillbaka. Att man slopade systemet med lägre arbetsgivaravgifter har slagit hårt mot hela besöksnäringen och servicesektorn, både restauranger, hotell och andra servicebranscher med små marginaler. Lägre arbetsgivaravgifter gynnar ju även unga arbetstagare som kommer ut i arbetslivet, säger Jenny Grönlund.

Annicka Engblom, Jenny Grönlunds synpunkter, Victoria Hallberg och Felicia Eriksson
Foto: Krisztina Andersson

Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot från Blekinge, lyssnar in företagaren Jenny Grönlunds synpunkter. Tar del av diskussionen gör även Victoria Hallberg och Felicia Eriksson, praktikanter hos Annicka Engblom.

Annicka Engblom lyssnade in företagarnas synpunkter och gav sin reflektion:

– Näringslivet är en del av samhället som vi måste vårda mycket bättre än vad vi gör idag. Jag håller inte med när man pratar om att vi måste ha fler företagare för att de ska kunna anställa fler och få in skatteintäkter för att bygga välfärden. Det är väl inte därför man driver företag, man gör det ju för att man är driven och har en tanke eller dröm om en idé eller verksamhet. Det är något som kommer bort i diskussionerna tycker jag.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.