deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagare och politiker möttes i samtal för att utbyta tankar och synpunkter om hur näringslivet kan utvecklas. Mötet hölls hos på plats hos tillverkningsföretaget Stål- och Rörmontage, Sölvesborg.

Stora krav ställs på små företag

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot från Blekinge, möter gärna företagare för att diskutera olika frågeställningar som företagen har i sin vardag. Oavsett bransch så är det ofta frågor om regelkrångel, skatter och anställningsfrågor som lyfts fram från företagarna. Kraven på företagen är stora och omfattande och tar oftast ingen hänsyn till företagens storlek.

Vid ett dialogmöte hos Stål & Rörmontage i Sölvesborg mötte Annicka Engblom företagare inom helt olika branscher – industri, besöksnäring samt bilservice och handel. Det blev engagerande diskussioner, både om vad som var bra, men självklart även om vad som borde förändras och förbättras.

– Systemet följer inte vårt samhälle, eller rättare sagt, Skatteverket följer inte utvecklingen. Skatteverket har fortfarande 30 dagars betalningstid och för oss som ligger på en omsättning på över 40 miljoner innebär det att vi måste redovisa momsen nästkommande månad, trots att vi inte får betalt från våra kunder förrän efter 60 eller 90 dagar. Det går inte ihop helt enkelt, säger Susanne Södergren, ekonomiansvarig, Stål- och Rörmontage AB, Sölvesborg.

Mindre och medelstora företag får agera bank åt staten, vilket är ohållbart, menade Susanne Södergren. Det blir ganska mycket pengar som de måste ligga ute med och Susanne Södergren berättar vidare att många kollegor tyvärr både har gått omkull och reder inte ut situationen kostnadsmässigt för att marginalerna är för små.

– En förändring av betalningstiderna för att underlätta för företagen vore önskvärt och en redovisning av momsen kvartalsvis skulle rimma bättre med kassaflödet i bolagen, säger Susanne Södergren.

Susanne Södergren och Patrik Johansson
Foto: Krisztina Andersson

Susanne Södergren, ekonomiansvarig och tidigare delägare till tillverkningsföretaget Stål- och Rörmontage, och Patrik Johansson, vd Listermacken, två av de medverkande företagen på plats på dialogmötet med politiker.

Patrik Johansson, vd Listermacken i Mjällby, Sölvesborg, lyfte lagförändringen med reduktionsplikten för drivmedel som träder ikraft vid halvårsskiftet. För mackägare kan förändringen innebära höga vitesbelopp om företaget inte lyckas att få tag på rätt vara. Lagförändringen innebär att tankstationer från och med halvårsskiftet måste tillhandahålla bränsle som innehåller 20–27 procent förnybart bränsle. I dag ligger kravet på fem procent. En god tanke om man även sett till konsekvenserna och hur lagförändringen påverkar de mindre mackägarna, vilka ofta även är viktiga servicefunktioner på landsbygden.

– Det gäller att få tag på varan, är det brist så kan det bli problem och risk för vite. Vi är i händerna på de stora bolagen med egna raffinaderier som bestämmer villkoren för pris och tillgång. Vi har ju bara en producent så det kan bli besvärligt med tillgången. Vi är inte där än och vi får försöka lösa situationen, men det är ett bekymmer, säger Patrik Johansson.

För tio år sedan var det etanolen som stod i fokus, en jätteinvestering för många företag i branschen.

– Alla mackar skulle ha ett alternativt bränsle och det som då var närmast till hands var etanol. Nu är det reduktionsplikten som det handlar om, säger Patrik Johansson.

Politiken vill väl men det slår fel. En lagförändring måste hänga ihop med helheten, menade Annicka Engblom när hon mötte Patrik Johansson i sitt svar.

– Det är inte alltid den gör det, oberoende av vilka som styr Sverige. Det viktiga är att om det är emulsioner man ska titta på, så är det det man ska titta på, är det energieffektivitet man ska granska så är det det man ska titta på och göra teknikartat. Här hänger inte lagförändringen ihop med konsekvenser och påverkan i sin helhet, säger Annicka Engblom. 

Jenny Grönlund och Annicka Engblom
Foto: Krisztina Andersson

Politikern Annicka Engblom och företagaren Jenny Grönlund, ägare Tredenborgs Camping.

Jenny Grönlund är ägare av Tredenborgs Camping som drivs på kommunal arrenderad mark. Jenny Grönlund ser svårigheter med att våga satsa och investera i verksamheten på grund av den otrygga avtalsskrivningen med kommunen. Avtalet förnyas årsvis, vilket innebär att hon som företagare inte vågar planera för satsningar på längre sikt.

– Kommunägda campingar där en privat aktör står som arrendator är inte den bästa lösningen. En kommunal organisation som vägrar släppa taget sätter käppar i hjulet för expansion och samhällsutveckling, säger Jenny Grönlund.

Eldsjälar med entreprenörsanda måste kunna ha fria tyglar att investera och på sikt också kunna räkna hem satsningen.

– Att det ska finnas regler med vad man får göra och inte får göra i samband med utbyggnader eller andra investeringar är jag helt med på, men man måste ju känna att man vågar, det har betydelse även för kommunen om verksamheten sköts och utvecklas, säger Jenny Grönlund.

Hon efterlyste även sänkta arbetsgivaravgifter vid anställning av ungdomar.

– Det vill vi ha tillbaka. Att man slopade systemet med lägre arbetsgivaravgifter har slagit hårt mot hela besöksnäringen och servicesektorn, både restauranger, hotell och andra servicebranscher med små marginaler. Lägre arbetsgivaravgifter gynnar ju även unga arbetstagare som kommer ut i arbetslivet, säger Jenny Grönlund.

Annicka Engblom, Jenny Grönlunds synpunkter, Victoria Hallberg och Felicia Eriksson
Foto: Krisztina Andersson

Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot från Blekinge, lyssnar in företagaren Jenny Grönlunds synpunkter. Tar del av diskussionen gör även Victoria Hallberg och Felicia Eriksson, praktikanter hos Annicka Engblom.

Annicka Engblom lyssnade in företagarnas synpunkter och gav sin reflektion:

– Näringslivet är en del av samhället som vi måste vårda mycket bättre än vad vi gör idag. Jag håller inte med när man pratar om att vi måste ha fler företagare för att de ska kunna anställa fler och få in skatteintäkter för att bygga välfärden. Det är väl inte därför man driver företag, man gör det ju för att man är driven och har en tanke eller dröm om en idé eller verksamhet. Det är något som kommer bort i diskussionerna tycker jag.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Valet 2018: värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018 Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Christians vallöfte till Hallands jobbskapare

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Christian Johanssons, Moderaterna, svar.
NYHET Publicerad:

De ser företagens betydelse i samhället

JOBBSKAPARNA Montico är rekryterings- och bemanningsföretaget som är mer än så. Företaget är mycket engagerat i lokalsamhället genom utbildningar, speciellt riktade mot de som står längre ifrån arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Vi behöver mindre byråkrati och enklare regelverk

HALLÅ DÄR Staffan Danielsson som kandiderar till riksdagen för Centerpartiet inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna om arbetskraftsinvandring

VALET 2018 Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Minskat regelkrångel för bättre kompetensförsörjning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning och forskning Fredrik Christensson, Centerpartiet, besökte nyligen Tooltec i Trollhättan. I mötet med VD Claes Haraldsson stod kompetensförsörjning högst på samtalsagendan.
NYHET Publicerad:

ROT- och RUT-avdrag för mycket gott med sig

SKATTER Sänkt skatt på hushållsnära tjänster är en framgångsrik metod att skapa jobb. Almega konstaterar att mer än 30 000 nya arbetstillfällen har tillkommit under reformens första tio år. Smolk i bägaren är att den svarta marknaden återtar förlorad mark sedan ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent.
NYHET Publicerad:

Mari-Louise vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför höstens val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Mari-Louise Wernersson, från Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Valet 2018: Värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Jobb en nyckel till integration och jämställdhet

HALLÅ DÄR Riksdagskandidat Gulan Avci, som idag är ordförande för Liberala Kvinnor och Liberalernas talesperson i integrationsfrågor. Vad tar du med dig från företagsbesöket på Vardagsfrid som erbjuder hemstädning?
NYHET Publicerad:

Valet 2018: LOV:en är viktig för svensk välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformering av Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

MPs toppolitiker träffar företagare

FÖRETAGSKLIMAT Riksdagsval, politiker och företagare – hör det ihop? Miljöpartiets två toppkandidater inför riksdagsvalet riksdagen i Södermanland, Linus Lakso och Marielle Lathi besökta Attendos demensboende på Ekebyvägen och åt lunch med företagare. Samtalet blev långt och intressant med inriktning på vad företagare önskar sig av den regering som tillträder efter höstens val.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: utveckla RUT och ROT

VALET 2018. Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.
NYHET Publicerad:

Vart går färden med välfärden?

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Socialdemokratiska politiker i Kronoberg stod välfärds- och kompetensfrågorna högt upp på Agendan. Hur ska vi lösa de problem som finns?
NYHET Publicerad:

Medarbetare sökes

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Moderata politiker i Kalmar län stod kompetensförsörjningen högt upp på agendan. Om företagen inte får tag i nya medarbetare hindras expansionen.
NYHET Publicerad:

”Vi vill bara sköta oss”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Att företagens villkor är viktiga för att kunna växa och därmed bidra till välfärden är ingen hemlighet. Men kan politiken ge de rätta förutsättningarna? Det diskuterades mellan företagare och moderata politiker vid ett möte i Växjö.
NYHET Publicerad:

”Staten måste ta ansvar och bygga ut fiber”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Moderaterna i Skånes norra och östra valkrets och vid ett företagsbesök på Naturstenskompaniet utanför Kristianstad passade vi på att fråga dem vilken näringslivspolitisk fråga de vill prioritera inför valet.
NYHET Publicerad:

Vad tycker blivande riksdagsledamöter om företagen?

VALET 2018 Politikerna lovar förbättra villkoren för landets företagare om de blir invalda i riksdagen. Det är kontentan av de svar Svenskt Näringsliv fick när de frågade och tog pulsen på samtliga kandiderande riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Dags att reformera Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.