Det våras i Dalarna!

NYHET Publicerad

KONJUNKTUR I Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2010 beräknas BNP-tillväxten i Sverige återhämta sig och bli positiv efter flera kvartal med negativ utveckling.

Konjunkturnedgången i landet drabbade inte Dalarna lika hårt som landet i övrigt och vi ser nu att prognoserna sex månader framåt visar en lite svagare ökning i Dalarna än i övriga landet. Detta ska inte nödvändigtvis ses som negativt för vårt län utan i bedömningen ska den något starkare uppgången i övriga landet ses mot bakgrund att den tidigare nedgången var större där än i Dalarna.

Det finns nu fog för att tala om ”vårtecken” i dalakonjunkturen men liksom sådana i naturen är skotten späda och sköra. Osäkerheten tycks vara stor och liksom omslag i väder och klimat kan förändringar i omvärlden och försämringar i företagsklimatet snabbt förändra utvecklingen. Vi tror att osäkerheten kring resultatet av avtalsrörelsen och valet i september avspeglas i panelens svar. Framtidstron hos de tillfrågande företagen är dock mer positiv och förväntansfull än på länge.

I Dalarna tror mer än hälften av paneldeltagarna att deras produktion/försäljning kommer att öka de kommande 6 månaderna. Ökningen sker dock från en låg nivå och man kan förmoda att kapacitetsutnyttjandet fortfarande är relativt lågt i många företag eftersom förväntade ökningar i produktion och försäljning inte tycks avspegla sig i lika stora förväntade ökningar i investeringar och i antalet anställda.

- Glädjande för Dalarna är att andelen som är positiva och som tror på fortsatt ökning, inom såväl produktion, investeringar och antal anställda, är större än tidigare kvartal. Sett över tid är vi nu tillbaka på den nivå som gällde i slutet av 2008. Men även om det ser positivt ut har vi långt kvar innan vi kan tala om högkonjunktur igen, säger Carl Ström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.

I bilagan med bilder (bild 1,2 och 3) avseende prognoser för produktion/försäljning, investeringar och antalet anställda kan vi jämföra förväntningarna i Dalarna jämfört med riket. Vi ser att förväntningarna på förbättring är lite större i riket än i Dalarna men vi bedömer att den något starkare uppgången där ska ses mot bakgrund av att krisen varit djupare där än i Dalarna och att förändringen därmed blir lite tydligare. I samtliga prognosbilder är andelen osäkra mycket större i Dalarna. Det känns lite oroande och om det beror på att företag här är mer känsliga för eventuella förändringar i regelverk och skattesystem kan det vara en signal som våra politiker bör ta på största allvar.

Jämfört med riket kommer fler företag i Dalarna (bild 4) att öka antalet ”arbetare” men när det gäller ”lägre” respektive ”högre” tjänstemän blir ökningen lite mindre i Dalarna än i landet. Vi ser vidare (bild 5) att eventuell rekrytering i första handlar om tillsvidareanställningar. En mindre del avser tidsbegränsade anställningar och en liten del avser att nyttja bemanningsföretag, inköp av f-skattare och konsulter.

- Den relativt låga andelen när det gäller inhyrning via bemanningsföretag står i stark konflikt till de fackliga organisationernas utspel i denna fråga under den nu pågående avtalsrörelsen. Men det är väl ett taktikspel om än svårförståeligt, säger Carl Ström

Fyra av tio företag (bild 6), såväl i landet som i länet, uppger att man kommer att förändra sin verksamhet efter den senaste krisen. Det kan ses som ett tecken på att den strukturomvandling som vi redan sett inom vissa områden kommer att fortsätta. Flera företag inom tillverknings- och verkstadssektorn signalerar t ex att omvärldsförändringar och ökad konkurrens gör att de berörs på detta sätt.

När det gäller finansiering (bild 7 och 8) uppger omkring 13% i landet och 10% i Dalarna av de som har lån och krediter att de fått avslag på en kreditansökan där man räknat med bifall samt 11% i landet och 9% i Dalarna uppger att villkoren för lånen försämrats utan särskild motivering. Dock är det bara ca 1% som fått lån uppsagda, såväl i riket som i Dalarna.

Vidare säger drygt tre av tio (bild 9) att de upplever det svårt för dem att ta nya banklån. Det förefaller vara lite svårare i Dalarna jämfört med riket. Att finansieringsfrågor är viktiga för företagen styrks av signalen (bild 10) att 25% av företagen i länet uppger att man skjutit upp investeringsplaner på grund av svårigheter med finansiering. Vidare uppger 23% i länet att man skjutit upp andra expansionsplaner av samma skäl och slutligen uppger 20% att man skjutit upp anställningar på grund av detta. I de två senare fallen tycks det också vara något sämre i Dalarna än i riket.

- Signalerna kring finansiering är viktiga att följa. Om för många företag upplever försämrade möjligheter kan det bromsa den begynnande förbättring i konjunkturen som vi nu ser. Förhoppningsvis är de svårigheter som vissa företag upplever en eftersläpande men avtagande rest från finanskrisen, avslutar Carl Ström.

Fakta
I Svenskt Näringslivs företagarpanel ingår idag ca 6400 företagare varav ca 300 i Dalarna. Deltagarna representerar olika branscher och olika företagsstorlekar. Svarsfrekvensen efter bortfallsjustering är ca 60% i riket och ca 70% i Dalarna. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 11-24 februari 2010.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

FÖRETAGSKLIMAT Var femte företagare överväger att lämna sin kommun. Det visar siffror från Företagsklimat.se. För Bengt Sahlberg, vd på Mellby Garage, gick flyttlasset till grannkommunen Vårgårda. ”Vi flyttade vårt företag och 21 arbetstillfällen över kommungränsen till ett bättre företagsklimat”, säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

Skolan och bredband fick Orsa att backa

FÖRETAGSKLIMAT Försämrade kontakter mellan skolan och företagen ser Lars Ohlsson som en förklaring till att Orsa backat kraftigt i Svenskt Näringslivs ranking 2014 av det lokala företagsklimatet. En bredbandsutbyggnad som gått i stå tror han kan vara en annan orsak. Men på båda punkterna menar Lars Ohlsson att förbättringar är i sikte.
NYHET Publicerad:

Företagsenkät ger fakta när insatser diskuteras

FÖRETAGSKLIMAT Nu är årets enkät utskickad till 67 000 företagare i Sverige. "Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet betyder väldigt mycket för oss företagare. I diskussioner med politiker måste vi ha något konkret att peka på", säger Monica Falkner på Storumans Tryckeri & Reklam.
NYHET Publicerad:

Lika villkor nödvändigt för företagande

GAGNEF Politiker och tjänstemän i Gagnef får bra betyg av kommunens företagare. Samtidigt betonar Sofia Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande, att det finns utmaningar. "Om nya företag ska kunna etablera sig krävs lika villkor mellan privata utförare och kommunens egen verksamhet", säger hon.
NYHET Publicerad:

"Kommunen struntar i våra utmaningar"

KONKURRENS Kuskatorpet i Halmstad utmanar kommunens avfalls- och återvinningsarbete. "Men kommunen ignorerar våra utmaningar och ger istället uppdragen direkt till det egna bolaget Halmstad Energi och Miljö, HEM", säger Per Nilsson, vd på Kuskatorpet. HEM planerar nu att bygga en soptipp för omkring 350 miljoner kronor.
NYHET Publicerad:

"Vi är många som vill bidra"

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har en viktig roll i att skapa arbeten. Det gör vi direkt via medarbetare på Olofsson Bil men även indirekt via investeringar. I och med att vi investerar mycket i våra anläggningar anlitar vi andra företag som i sin tur växer." Så svarar Maria Olofsson, som driver Olofsson Bil, på frågan om företagets betydelse i kommunen.
NYHET Publicerad:

Företagens betydelse i kommunen

FÖRETAGSKLIMAT Under våren genomförs framtidsdialoger med företagare, politiker och tjänstemän i 58 av landets 290 kommuner. Syftet är att öka förståelsen för företagens betydelse och deltagarna ges stort utrymme att komma med förslag och idéer på hur kommunen ska möta utmaningarna framöver. Christina Nilsson, vd på företaget Meritum, har gett sin syn på företagens betydelse i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

7000 fler jobb i Malmö

INTEGRATION Det skulle kunna bli verklighet om företagsklimatet låg i paritet med de bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Företagsamheten är en nyckel för att skapa en inkluderande arbetsmarknad menar Li Jansson, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Företagaren som fick nog

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Färgelanda var så dåligt att det drabbade företagaren Dick Jonefelt personligen. Då fick han nog och startade en studiecirkel för bättre företagsklimat. Politiker, tjänstemän och företagare träffas för att prata om hur förutsättningarna kan bli bättre i kommunen. Man har även bjudit in Dals Ed och Markaryd för att lära mer av hur de arbetar med frågan.
NYHET Publicerad:

"Botkyrka har endast plats för fina företag"

FÖRETAGSKLIMAT Botkyrka vill att fler företag etablerar sig i kommunen och det startar faktiskt en hel del nya företag. Men alla företag är inte välkomna, anser Bosse Palmquist, som driver entreprenadfirman TBS i Tullinge, Botkyrka. "Vi företagare med blåställ och entreprenadmaskiner har fel profil för kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Det goda företagsklimatet - ett gemensamt ansvar

FÖRETAGSKLIMAT Förra året hyllades Ragunda kommun som Jämtlands klättrare i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I år har kurvorna på istället vänt neråt. Vad beror det på och vad gör man åt det?
NYHET Publicerad:

Bjurholm sticker ut

FÖRETAGSKLIMAT Bjurholm är en av tre kommuner i landet som förbättrar sig bäst när företagen sätter betyg på företagsklimatet i landet. Det visar Svenskt Näringslivs senaste enkät om företagsklimat. Vi ringde Ingemar Nyman, kommunalråd (M) i Bjurholm och ställde frågor och öppnade med en typisk sportfråga: Hur känns det?
NYHET Publicerad:

Rättvik på rätt väg

FÖRETAGSKLIMAT Det händer saker i Rättvik. Förra året startades nästan 80 nya företag och kommunen klättrade kraftigt i rankningen av det lokala företagsklimatet. ”Jag hoppas att vi ska kunna klättra ännu mer till nästa år”, säger företagaren Maria Werpers Dahl.
NYHET Publicerad:

Så hittar du framgångsexempel

FILM För att hjälpa dig att hitta framgångsexempel har vi skapat något som heter "märken". Märken ges till kommuner som presterat bäst i de olika kategorier som undersöks och till kommuner som genomfört vissa åtgärder.
NYHET Publicerad:

Så vässar du din kommun

FILM På företagsklimat.se har du tillgång till enkätsvar och statistik på ett enkelt sätt. Här kan du jämföra kommuner sinsemellan och kika på utmärkelser som ges till kommuner som presterat allra bäst. Se filmen för att komma igång.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat på nätet

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv sjösatte nyligenen en faktasajt om företagsklimat. Interaktiva funktioner ska generera fler besökare. Samtidigt försämras förutsättningarna för företagande i en majoritet av landets 290 kommuner, enligt en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Satsning på företagsklimat bär frukt

FÖRETAGSKLIMAT Företagshotell, företagslots och fler mötesplatser för företagare. Det är några av de förslag som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Knivsta lagt fram i en gemensam motion för att förbättra företagsklimatet i kommunen.
NYHET Publicerad:

Nya enkätsvar och ny sajt på måndag

ENKÄTUNDERSÖKNING Var i landet är företagen mest nöjda med servicen? Upplever företagen att företagsklimatet har blivit bättre eller sämre än förra året? Tycker politikerna i kommunen likadant?