Jag - en handlare i begagnat

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Epitetet ”entreprenör” klistras då och då på mig i diskussioner. Det antas i vissa sammanhang att det är sådan ”en sån som jag är”, och att det krävs en entreprenör för att leda företag. Jag brukar svara med att ”jag är ingen entreprenör, jag är handlare i begagnat” och det brukar i sin tur leda till viss förvirring. Vad jag menar är att det jag kan är att förvalta och utveckla det som någon annan lagt grunden till eller kanske till och med byggt upp.

Daniel Lindkvist, Lystra personlig assistans AB

Daniel Lindkvist, vd för Lystra personlig assistans AB

En riktigt entreprenör förverkligar sin idé, en sådan som jag kommer i nästa läge, skruvar på entreprenörens redan tänkta, begagnade tankar och idéer och i den bästa av läge så tar jag entreprenörens idé om ett företag till nästa nivå. Men för att en sådan som jag, en handlare i begagnat, ska fylla en funktion så måste entreprenörerna inte bara finnas, det måste finnas förutsättningar för dem att kunna, vilja och våga skapa något av sina idéer i förstaläget.

Globaliseringen, digitaliseringen och urbaniseringen skapar en ny arbetsmarknad, både för Sverige som nation och Dalarna som region. Det är ingenting vi kan stoppa även om vi skulle vilja (och varför skulle vi vilja det?) men det är något som vi behöver förhålla oss till och utveckla oss själva i riktning med. Storskalig produktionsindustri flyttar ofta till länder där kostnaderna är lägre, dessutom innebär digitalisering och rationalisering att produktion är betydligt mindre personalkrävande och därmed skapas betydligt färre arbetstillfällen. Sådan har utvecklingen varit och den kommer inte att avta. Allt detta vet vi. Allt detta har vi att anpassa oss till. Det är inte framtid, det är nutid.

Jag har för ambition att leva och verka i Dalarna. Jag hoppas dessutom att mina barn ska vilja göra detsamma. En förutsättning för det är ett levande och spännande näringsliv som skapar arbetstillfällen som lockar ungdomar att stanna kvar eller återvända till Dalarna för att skapa sig sin karriär här. Här kommer de in i bilden, entreprenörerna.

Framtidens arbetsmarknad i Dalarna kommer, tror jag, att bestå till stor del av många entreprenörsdriva bolag med innovativa produkter och tjänster. Vi ser dem redan idag, bolag som startar runt om i länet och som genom nytänk, mod och hårt arbete tar sina produkter till en internationell marknad. De här bolagen är ofta en produkt av en eller ett antal driva entreprenörer som offrat tid, pengar och energi för att skapa ett företag av sin idé. De riskerar allt och skyddsnätet är grovmaskigt. Ändå gör de det och när de lyckas skapar de såväl arbetstillfällen som skatteintäkter.

Det är på grund av det här som det är så viktigt att samtalet och debatten kring företagarklimatet i Sverige inte får tystna. Frågan om företags och företagares förutsättningar får inte överlämnas till de ”närmast berörda”, den angår oss alla. Och om vi tror på en arbetsmarknad där entreprenörerna blir allt viktigare för tillväxten och sysselsättningen, då blir det än viktigare att vi skapar förutsättningar för dem att få förverkliga sina idéer. Risktagandet för att starta, driva och utveckla sitt företag måste bli mindre.

Jag tror att det måste bli billigare att anställa unga och nyanlända för att ge nystartade eller små företag möjlighet att växla upp sin verksamhet och samtidigt öppna upp en väg in på arbetsmarknaden. Jag tror att LAS måste moderniseras, inte för att det ska vara enkelt att ”göra sig av med folk” utan för att kompetens måste få väga tyngre än det gör idag och för att mindre företag ska våga ta risken att rekrytera. Jag tror att vi måste släppa den i mina ögon skadliga låsningen på driftsformer inom välfärdssektorn och hitta former att arbeta med kvalitetskrav och kontroller istället för att straffa ut företag med hög kvalitet, dessutom i branscher där kvinnligt företagande blomstrar. Fortsatta riktade satsningar från såväl kommuner som näringsliv på Ung Företagsamhet kommer att ge framtidens entreprenörer bättre verktyg och kortare startsträcka.

Jag är som sagt en handlare i begagnat. Det perspektivet har gett mig en enorm respekt för det mod, kraft och energi det krävs att vara en framgångsrik entreprenör. Jag har andra egenskaper som kan vara värdeskapande för ett företag, men för att de ska komma till användning så krävs det att någon har inte bara en idé utan även just modet, kraften och energin att genomföra den. Så är det för de flesta av oss som inte har för ambition att själva starta företaget vi vill arbeta hos. Därför är företagarfrågor inte bara företagarnas frågor, tvärtom borde det ligga i allas vårt intresse att förutsättningarna för duktiga entreprenörer att bygga framtidens arbetsmarknad blir så gynnsamma som det bara är möjligt.

Daniel Lindkvist
VD, Lystra personlig assistans AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Bostadsbrist orsakar kompetensbrist för Mora

FÖRETAGSKLIMAT Mora kommun jobbar för att lösa kompetensförsörjningen till både lokala företag och kommunens egna verksamheter. En viktig fråga att lösa är bostadsbristen. "Vi får hit kompetent personal, men om de inte hittar någonstans att bo så flyttar de igen", säger kommunalrådet Anna Hed (C).
NYHET Publicerad:

Industrins konkurrenskraft högt på agendan i Borlänge

FÖRETAGSKLIMAT För några år sedan kunde en pappersrulle från Borlänge ta sig till Göteborgs hamn på åtta timmar. I dag tar det tolv timmar. Jan Bohman, kommunalråd i Borlänge, tycker det är dags att frågan om industrins konkurrenskraft lyfts regionalt.
NYHET Publicerad:

Orsa vill klättra i statistiken

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har som mål att vara bland de 100 bästa företagen i Svenskt Näringslivs kommunranking, senast år 2020. Det säger Mikael Thalin (C), kommunalråd i Orsa. För att nå dit ska kommunen bland annat jobba med bemötande och kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Bostadsbyggandet en viktig fråga för Ludvika

FÖRETAGSKLIMAT Bostadsbyggandet rankades som den viktigaste frågan för Ludvika kommun att ta tag i vid den senaste mätningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Något som kommunalrådet Leif Pettersson (S) håller med om. "Vi ser en ökad inpendling från flera håll och det gör att bostadsbyggandet måste få bättre fart".
NYHET Publicerad:

Vansbro behöver både industrilokaler och bostäder för att utvecklas

FÖRETAGSKLIMAT För att vara en landsbygdskommun ligger Vansbro förhållandevis högt i Svenskt Näringslivs ranking. Men för att kommunen ska kunna utvecklas behövs fler bostäder. "Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill bygga", säger kommunalrådet Stina Munters (C).
NYHET Publicerad:

För Rättvik är bygglovshanteringen en akilleshäl

FÖRETAGSKLIMAT Rättvik har i flera års tid hamnat i topp bland dalakommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. "Vi har jobbat långsiktigt för att komma hit", säger kommunalrådet Annette Riesbeck (C). Nu vill hon ta tag i bygglovshanteringen för att planprocesserna ska gå snabbare.
NYHET Publicerad:

Smedjebacken vill utveckla besöksnäringen

FÖRETAGSKLIMAT Efter några år på botten i Svenskt Näringslivs ranking har Smedjebackens kommun vänt uppåt i statistiken. För att behålla den positiva utvecklingen vill kommunalrådet Fredrik Rönning (S) satsa på nyetableringar och turism. – Vi vill inte bli jättestora inom besöksnäringen, men det finns potential att växa.
NYHET Publicerad:

Infrastruktur en utmaning för Älvdalen

FÖRETAGSKLIMAT De närmaste åren kan vara oerhört avgörande för om det kan skapas hundratals nya arbetstillfällen i Idre, menar Torbjörn Wallin, vd för Idre Himmelfjäll AB. Precis som grannkommunen Malung-Sälen har Älvdalen en stark utveckling inom fjällturismen. Något som också innebär stora utmaningar för kommunen och det nya kommunalrådet Kjell Tenn (C).
NYHET Publicerad:

Kabelföretag går för högtryck – anställt 14 medarbetare på ett år

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kablego går för högtryck. 14 av de 36 medarbetarna anställdes på ett år. De flesta rekryterades via personliga kontakter eller annonser på Blocket, konstaterar ägarna Marie-Louise och Fredrik Fjägerås.
NYHET Publicerad:

Säljyrket borde vara ett högstatusjobb

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Statusen på säljyrket behöver höjas i Sverige. Det anser Daniel Erlandsson, vd på Din Elonbutik. "Allt med sälj är en avgörande kompetens i dag, så varför inte starta ett gymnasieprogram med säljinriktning?"