Jobba för att leva eller leva för att jobba?

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Nu är hälsoväxlingen på tapeten och regeringen vill att företagen är med och delar på kostnaderna vid långtidssjukskrivningar. Som så många andra förslag från politiskt håll tycker jag man adresserar symtomen, och inte problemet i sig.

Jonas Grenfeldt, Panang Kommunikation

Jonas Grenfeldt, Panang Kommunikation

Missförstå mig rätt - tanken är god (jag är en stor anhängare av välvillighetsprincipen): om det kostar med sjukvård så hoppas man att företagen satsar på friskvård istället för att förebygga långtidssjukskrivningar. Men som med så många andra förslag från politiskt håll har man inte tänkt hela varvet. Sjukskrivningar kostar nämligen företagen mycket redan nu, och ingen normal arbetsgivare vill driva sin personal in i sjukskrivning. Hälsoväxlingen är en välvillig sten på bördan.

Vi måste orka gräva djupare än såhär. Ska vi jobba för att leva eller leva för att jobba? Frågan är felställd från början. Det ena behöver inte ge det andra: jobb är en viktig del av livet som ger åtminstone mig ett syfte och ett sammanhang. Men är det sunt att leva för att jobba - att jobbet står över nästan allt annat? Jag är tveksam. Omvänt: är det sunt att jobba för att leva - att något man ägnar en tredjedel av sin vakna tid åt varje vecka bara görs för att man ska kunna finansiera sin livsstil? Jag är tveksam till det också.

Ohälsan ökar i Sverige, och definitivt inte bara på arbetsplatserna. Unga mår också allt sämre, både fysiskt men kanske framför allt psykiskt. Jag ska inte spekulera i orsakerna, men någonstans är det väl där vi borde börja? Istället för frågeställningen ”borde staten ta hjälp av företag för att finansiera behandling av ohälsa?” borde vi kanske börja med ”vilka faktorer i samhället skapar ohälsa och vilka alternativ finns till dessa faktorer?”.

På Panang jobbar vi med ett poängsystem där vi belönar raster och friskvård med extra ledighet. Vi arbetar också med högt medbestämmande, uppmuntrar till förbättringsförslag och har tre medarbetarsamtal per år. Andra företag experimenterar med sex timmars arbetsdag, resebidrag och utbildningar som inte rör arbetet. Alla har vi tesen att lika mycket kan bli gjort på kortare tid om man bara mår bra och orkar fokusera, och resonemanget har vetenskapligt stöd.

Om våra anställda mår bättre än andra kommer nog inte visa sig än på några år, men om vi som företag och arbetsgivare faktiskt lyckas förebygga de värsta skadorna (fysiska som psykiska) vinner ju alla på det. Vi ökar vår effektivitet, vår personal mår bra och staten slipper pungslå sina företag på ytterligare medel.

Tyvärr, får man väl konstatera, är det sällan något parti går till val på en ansats att lösa komplexa utmaningar genom att riva upp saker som fungerar hjälpligt idag. ”If it isn’t completely fubar, don’t fix it” verkar vara tidens melodi i politiken. Kanske är det upp till oss företag att visa att hjälpligt bra fortfarande kan bli bättre.

Jonas Grenfeldt, Panang Kommunikation

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi hoppas att RUT får vara kvar på en stabil nivå"

SKATTER Det höjda RUT-avdraget är en vinst för hela samhället.  Det anser Susanne Moffat som är regionchef för hemserviceföretaget Homemaid i Falun. Nu i sommar - den första juli - dubblades avdraget från 25 000 kronor till 50 000 kronor. Majoriteten av de utlandsfödda som börjar på Homemaid går från försörjningsstöd till en riktig lön.
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun.
Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare.
"Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord ny regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna

NY REGIONCHEF Den första september tillträder Henrik Navjord tjänsten som ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. Han kommer närmast från en tjänst som chef för en specialistgrupp inom Länsförsäkringar Bank i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.