”Ju mindre man är som företag desto viktigare är medlemskapet”

Anna Grånäs Jakobsson driver Rättviks Trappfabrik AB. Företaget står med ena foten i traditionell snickerikonst och andra foten i högteknologisk produktion. Företaget med åtta anställda i Rättvik i Dalarna tillverkar högkvalitativa trappor av fina träslag.

”Det angeläget att värna svenska företags konkurrenskraft. Där har Svenskt Näringsliv en otroligt betydelsefullt roll”, säger Anna Grånäs Jakobsson. 

Vad är roligast med företagandet?
– Det roligaste är att utvecklas tillsammans med sina medarbetare. Viktigt för mig är alltid att ha personalen med i förändringsarbetet. Vi är små och agila, det ser jag som en tydlig fördel; både organisatoriskt och mot kund.

Hur upplever du företagsklimatet i Rättvik?
– Sedan 10 år har vi i Rättvik en väldigt lyhörd kommunal service vilket gör det lättare att vara entreprenör på orten. Kommunen förstår verkligen att företag behövs för att människor ska kunna fortsätta bo här. Samtidigt vet vi att tillämpningen av regler skiljer sig åt väldigt mycket mellan olika kommuner och olika myndigheter. Det är faktiskt tungt när någon kontrollmyndighet letar med ljus och lykta efter fel, istället för att samarbeta. Vi har verkligen inget att dölja utan vill bara göra rätt, säkert bidrar det till att vi aldrig haft ett allvarligare tillbud eller olycka. Sen tror jag det kommer bli en utmaning att anställa, nästa gång vi gör det. Vi tar inte bara emot praktikanter för att vara snälla utan det är också med sikte på att i framtiden kunna anställa.

Utan företag och engagerade företagare skulle exempelvis glesbygden riskera att dö ut och det skulle inte finnas några pengar till välfärden

Ni är medlemmar i Trä- och Möbelföretagen och Svenskt Näringsliv. Hur ser du på medlemskapet?
– Det handlar om flera olika saker: till exempel att få hjälp med frågeställningar jag varken kan eller hinner sätta mig in i, exempelvis stöd i arbetsrätts- eller försäkringsfrågor, att få överblick på snåriga regelverk och hjälp analysera konsekvenser av politiska beslut. Det senare har inte minst visat sig viktigt nu i samband med coronakrisen när förutsättningarna för allt och så även företagande ändras snabbt och dramatiskt.

Därför känner jag att ju mindre företaget du driver är desto viktigare är medlemskapet. Sen är det väldigt viktigt att vara enade företagare emellan oavsett storlek. Vi har faktiskt en gemensam ”yttre fiende” i form av utländska företag som inte alltid tänker på arbetsmiljö och säkerhet i samma utsträckning eller tar samma hänsyn till miljön som oss. Därför är det angeläget att värna svenska företags konkurrenskraft. Där har Svenskt Näringsliv en otroligt betydelsefullt roll. Men även kring synen på företagande i stort. Vi som driver företag ska inte gnälla eller se oss själva som offer, men det finns vissa som betraktar företagare som skurkar. Det är en så otroligt felaktig bild. Utan företag och engagerade företagare skulle exempelvis glesbygden riskera att dö ut och det skulle inte finnas några pengar till välfärden.

Medlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist