"LAS måste förändras"

NYHET Publicerad

LAS Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, måste förändras med tanke på den kompetensbrist som råder i många branscher. Det menar Fredrik Bertils, VD på Elmab i Dala-Järna: "Vi måste kunna undanta vissa kompetenser från LAS för att företaget ska ha en chans att överleva i lågkonjunktur."

Fredrik Bertils, Elmab, Dala-Järna

Fredrik Bertils vd för Elamb i Dala-Järna vill att reglerna för LAS ändras.

Fredrik Bertils tycker att lagen om anställningsskydd, LAS, behöver reformeras. Även om Elmab just nu går som tåget, kan det komma en ny lågkonjunktur och då är det viktigt att företagen får behålla livsviktig kompetens.

– Det är jättesvårt att hitta personal i en glesbygdskommun som Vansbro. Jag tycker att vi måste kunna sätta undan en viss procent från turordningsreglerna. Säg att vi lyckats rekrytera en nyckelkompetens som har flyttat till kommunen för vår skull och så kommer det en svacka i ekonomin och vi måste låta den personen gå. Det blir ju skadligt för företaget, resonerar han.

Fredrik Bertils påpekar att arbetsmarknaden har förändrats mycket sedan LAS infördes 1974.

– På 1960- och 70-talet började man ofta en anställning efter skolan och var kvar till pensionen. Så ser det inte ut i dag, nu kanske ungdomar jobbar ett par år och byter jobb för att utvecklas. Men som reglerna ser ut nu, att man hamnar sist i turordningskön om man byter jobb, är inte utvecklande för någon. LAS har ett uråldrigt regelverk.

Elmab har i dag 50 anställda. De senaste tre åren har de anställt ungefär fem personer om året. Även om det har varit svårt att hitta personal med rätt kompetens så har det gått vägen, bland annat genom att ordna internutbildningar.

– Den största bristen är inom CNC-operatörer och där vill vi att de som söker ska ha en grundläggande utbildning. Svetsare, där ska det också finnas en grund. Vi har även montörer och målare och där kan vi lära upp på plats, säger Fredrik Bertils.

Han tycker också att provanställningstiden ska förlängas från dagens sex, till tolv månader. Inte minst med tanke på att internutbildningar kan ta flera år i anspråk.

– Man hinner inte få en klar bild av personen under sex månader. Personal är en stor investering och blir det fel så blir det dyrt. Jag tror att många företagare skulle kunna satsa mer om de vågade anställda, men risken är helt enkelt för stor.

De som försvarar LAS menar bland annat att lagen skyddar anställningstryggheten. Men Fredrik Bertils betonar att en reform av LAS inte har som syfte att göra sig av med personer som har jobbat länge på företaget.

– Tvärtom, vi behöver alla, inte minst de med lång kompetens. Vad det handlar om är att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens på plats, så att företaget ska kunna överleva en lågkonjunktur. Det gör att företaget går bättre och räddar kvar jobb på sikt.

Edvin Larssons Mekaniska Aktiebolag AB startades 1946 av Fredrik Bertils gammelfarfar Edvin. Företaget erbjöd på den tiden tjänster inom smide åt lokala bönder och hade ett tiotal anställda. På 1960-talet ställdes verksamheten om till tillverkning av hydraulcylindrar, något som Elmab har jobbat med sedan dess. På 1900-talet tillkom även tillverkning av gripklor.

– Vi tillverkar cirka 50,000 hydraulcylindrar om året. Det är legotillverkning mot kundritningar, förklarar Fredrik Bertils.

Han äger Elmab tillsammans med sin bror Tom Bertils. Att de båda skulle gå in i familjeföretaget var ganska självklart.

– När jag hade gjort lumpen 1997 blev det en naturlig grej att jag gick in som anställd i bolaget. Tom kom in 2003 och 2008 gjorde vi en generationsväxling och tog över pappas del. Då omsatte vi ungefär 25 miljoner, säger Fredrik Bertils.

De sista tio åren har företaget expanderat rejält och prognosen för nästa år är en omsättning på 100 miljoner.

– Vi har flera kunder som har gett oss förtroendet att växa med dem och därför har vi investerat 18 miljoner i en ny maskinhall och nya maskiner. Satsningen har också gjort att vi har fått in några nya kunder, säger Fredrik Bertils.

Som arbetsgivare har han även varit med om tuffa perioder. Under finanskrisen 2008 stannade marknaden av helt och Elmabs omsättning sjönk med 11 miljoner på ett år.

– Vi var tvungna att lägga ett större varsel och tvingades också att låta någon gå. Det var tufft, säger Fredrik Bertils.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

"Vi vill inte behöva flytta jobb till Stockholm"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 70 nya jobb står på spel i Långshyttan. Men träindustriföretaget Setra har svårt att få tag i nya medarbetare med rätt kompetens. Därmed återstår alternativet att förlägga nya jobb för tjänstemän i Stockholm eller Gävle, något företaget vill undvika. "Det pratas ofta om att det inte finns högprofilerade karriärjobb på mindre orter och nu när vi har sådana tjänster så hittar vi inte rätt kompetens," säger Anna-Lena Gull på Setra Group.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälen och Orsa tar stora steg framåt

FÖRETAGSKLIMAT Malung-Sälen och Orsa kommun tar stora steg framåt i årets undersökning av företagsklimatet i Dalarna och Vansbro kommun har länets allra bästa företagsklimat. Det framgår av Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet för 2019.
NYHET Publicerad:

Vasaloppet en motor för turism och ungdomsidrott

TILLVÄXT Den ideella verksamheten Vasaloppet har blivit en ekonomisk motor för turismen i Dalarna. På tio år har Vasaloppet dubblat sin omsättning. Det ger näring till både turismen och ungdomsidrotten. Varumärket har funnits i över 50 år och ägs av ideella föreningar. Varje år levererar arrangemanget 20 till 25 miljoner till det lokala och regionala föreningslivet. Nu hoppas Vasaloppet växa ytterligare med nya sommaraktiviteter.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen tappar kraft i Dalarna

KONJUNKTUREN Konjunkturen viker nedåt för företagen i Dalarna, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. En del företag kommer att minska sin personalstyrka det kommande halvåret och lägre tillväxt är att vänta. Utrymmet företagens kostnadsökningar blir sämre vilket får betydelse för avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Minska regelkrånglet i besöksnäringen"

REGELKRÅNGEL Myndigheternas stora regelbörda är en belastning för företag inom besöksnäringen. Sarah Larsson anläggningschef på Mora Parken vill se förenklingar för branschen. "Det känns som att arbetslagstiftningen är anpassad för kontorsjobb och inte för oss som behöver mer flexibilitet"
NYHET Publicerad:

Skistart och Outdoorexperten vill bli största nätbutiken

TILLVÄXT I Dalarna finns e-handelsbutiken Skistart som vill bli störst i landet inom friluftsliv. Detta tillsammans med sin nya partner Outdoorexperten i Västerås. Skistart har efter 13 intensiva år intagit platsen som Nordens största skidbutik på nätet. Detta trots att längdskidor är komplext att sälja då det ska mätas både vikt, spann och åkförmåga men här har ägarna Henrik Lindh och Johan Rehnström tagit hjälp av ny teknik och fixat en välfungerande lösning."Det är därför vi vill vara specialister, vi är bra på skidor och erbjuder garantier om kunden mot förmodan inte är nöjd," säger Johan Rehnström.
NYHET Publicerad:

"Vi ser världen som rekryteringsbas"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På ABB i Ludvika kommer medarbetarna från 50 olika nationaliteter. "Vi ser världen som vår rekryteringsbas och vi kommer att behöva rekrytera mer från utlandet i framtiden. Mångfald gör oss bättre och mer innovativa", säger platschefen Magnus Ström.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

TILLSTÅNDSPLIKT Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. Annikas Hemtjänst måste betala 90 000 kronor till IVO. "Det är både tidsödande och dyrt", säger Annika Hedström som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att vi inte bara pratar om Google"

FÖRETAGSKLIMAT Om Google bygger serverhallar i Horndal innebär det ett lyft för regionen, menar Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S). "Jag tror att de kommer att locka kompetens till länet som blir till nytta för alla. Men grunden i tillväxtarbetet är fortfarande våra aktiva företag".
NYHET Publicerad:

Näringslivsfrågorna ges högsta prioritet i Hedemora

FÖRETAGSKLIMAT Att förbättra för näringslivet är en prioriterad fråga för Hedemoras styrande koalition. "Vi sitter verkligen inte stilla i båten, utan jobbar på flera olika fronter", säger kommunalrådet Ola Gilén (S).
NYHET Publicerad:

Bra kommunal service är Säters filosofi

FÖRETAGSKLIMAT Säters kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren, med låg arbetslöshet och stor efterfrågan på bostäder. " När vi blir fler invånare vill vi också växa på företagssidan", säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Dalarnas unga är företagsamma

NY RAPPORT Dalarna är ett av få län där nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen, men också för såväl kvinnor som för unga personer. Det framgår av Svenskt Näringslivs rapport, Företagsamheten i Dalarna 2019. "Dalarnas framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Teresa Bergkvist regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Bygg- och tjänstesektorn visar starkast konjunktur i Dalarna

KONJUNKTUREN Arbetsmarknaden inom den privata sektorn i Dalarna har utvecklats något bättre det senaste halvåret jämfört med snittet för övriga Sverige. Störst tillväxt kommande halvår väntas inom bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Gagnef vill vända den negativa trenden

FÖRETAGSKLIMAT "Det är genom växande och välmående företag vi skapar förutsättningar för hela kommunen med vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande och positivt företagsklimat", säger Fredrik Jarl (C) som är nytt kommunalråd i Gagnef.
NYHET Publicerad:

Leksand vill fortsätta växa

FÖRETAGSKLIMAT Leksands kommun har satt upp ett mål om 18000 invånare år 2025. "Det är en rimlig befolkningsmängd om vi ska kunna behålla offentlig service och handel och klara kompetensförsörjningen till företagen", säger kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).
NYHET Publicerad:

Falun behöver jobba på förtroendet för att främja tillväxten

FÖRETAGSKLIMAT "Vi har haft en del olyckliga omständigheter som dragit ner förtroendet" säger kommunalrådet Joakim Storck (C). För att bygga upp förtroendet igen vill han att kommunen ska jobba för att främja tillväxten, samtidigt som myndighetsutövningen ska förbättras.