SEMINARIUM / MÖTE Län: Dalarnas län

Svenskt Näringsliv presenterar ny konjunkturprognos

Den senaste tidens höga tillväxt väntas fortsätta in i 2018, drivet av en expansiv finans- och penningpolitik, men också av en hög befolkningstillväxt. Den expansiva politiken med framför allt mycket låga räntor har gjort att många tillgångar har ökat i värde, däribland bostäder.

I konjunkturprognosen fördjupas diskussionen om bostadsmarknaden med statistik över bland annat bostadsbyggandet och bostadspriserna i relation till befolkningsutvecklingen. Vi redogör även för betydelsen av bostadsinvesteringar med anledning av den senaste tidens höga tillväxt samt blickar framåt i frågan om drivkrafterna till tillväxt kan tänkas förändras. Vi kommer att presentera siffror för Sverige och för Dalarna.

Din anmälan behöver vi senast den 30 november.

Datum och tid

  • Torsdag 7 december 2017, kl. 11:30 – 13:00

Plats

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun