Visstid är avgörande för både företag och sysselsättning

NYHET Publicerad

VISSTID Många företagare i Dalarna är beroende av visstidsanställningar och många av dem skulle få svårt att överleva om anställningsformen förbjöds. Dessutom skulle viktiga vägar in på arbetsmarknaden stängas. Trots detta signalerar nu Socialdemokraterna om att begränsa möjligheterna till visstidsanställningar.

För vissa branscher, som restaurangnäring, turism och assistansbranschen, är möjligheten till visstid i en överlevnadsfråga. Dessutom utgör visstidsanställningar en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden för många ungdomar och andra grupper som har låga erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Statistik från SCB visar att närmare en miljon fasta anställningar har skapats via allmän visstid sedan anställningsformen infördes 2007.

Trots de uppenbara fördelarna med visstidsanställningar har Socialdemokraterna öppnat för att gå fackförbundet Kommunal till mötes och slopa anställningsformen allmän visstid. Detta är en tydlig signal till landets företagare om att möjligheten till visstidsanställningar är något som kommer att motarbetas hårt från både fackligt som socialdemokratiskt håll.

Vi har talat med tre företagare i Dalarna om hur viktiga visstidsanställningar är för dem.

Ingemar Eberstål

Ingemar Eberstål, Banken bar & brasserie och Banken två rum & kök, Falun

Ingemar Eberstål, vd Banken bar & brasserie och Banken två rum & kök, Falun
”Visstidsanställningar är viktigt på så många plan. Vi skulle få stora svårigheter att överleva som företag om vi inte kunde ta in visstidsanställningar under de perioder då vi har som mest att göra. Dessutom skulle mycket färre människor få chansen att få in en fot på arbetsmarknaden som sedan kan leda till tillsvidareanställning. I princip alla de tillsvidareanställningar jag har gjort kommer från visstidsanställningar.

Många som söker sig till vår bransch faktiskt inte är ute efter en tillsvidareanställning. Många är ungdomar som vill arbeta extra under sin studietid, eller befinner sig mellan två jobb och vill arbeta extra. Många av mina anställda lägger själva sina scheman och de kan själva välja hur mycket de vill jobba. Väldigt få av dem vill jobba heltid hela tiden. Visstidsanställningarna gör arbetstiden mer flexibel. De anställda blir nöjda då de kan lägga ett schema som passar deras livssituation.

Jag ser visstidsanställningar som ett smörjmedel för den svenska arbetsmarknaden och denna typ av arbeten behövs om vi ska kunna sänka arbetslösheten.”

Roberth Klarqvist, Libra Assistans AB, Falun

Roberth Klarqvist, Libra Assistans AB, Falun

Roberth Klarqvist, vd Libra Assistans, Falun
”När vi får ett assistansuppdrag åt en person så anställer vi personal till just det aktuella uppdraget. På så vis är i princip alla våra anställda assistenter visstidsanställda. När assistansuppdraget upphör, eller när relationen mellan assistent och brukare inte fungerar som förväntat, så upphör också uppdraget. Om vi för tillfället inte har något annat assistansuppdrag att sysselsätta den anställde med så upphör också anställningen.

Vår bransch har så pass små marginaler att vi omöjligen skulle kunna avlöna personer som inte utför något uppdrag. Vi har oftast inte heller möjligheter eller resurser att omplacera personer till andra arbetsuppgifter.

Skulle möjligheten till visstid försvinna skulle även vårt företag försvinna och över tvåhundra anställda skulle förlora jobbet. Vi är inte ensamma. I Sverige finns många assistansbolag som i dag erbjuder människor en meningsfull väg in på arbetsmarknaden. I ett enda slag skulle denna möjlighet försvinna.”

Gustav Eriksson, Kläppen Ski Resort

Gustav Eriksson, Kläppen Ski Resort, Sälen

Gustav Eriksson, vd Kläppen Ski Resort AB
”Jag driver en fjällturismanläggning i Sälenfjällen. Det är en bransch där visstidsanställningarna utgör nästan hela personalstyrkan under högsäsong. Skulle vi behöva tillsvidareanställa alla personer vi anställer under högsäsong skulle vinsten snabbt utraderas under de månader då vår verksamhet går på lågvarv.

Om vi under dessa förutsättningar överhuvudtaget skulle gå runt så skulle vi i vart fall inte ha minsta möjlighet att expandera vår verksamhet så som vi har kunnat göra de senaste åren, med bland annat jätteinvesteringar i en gondollift. Det skulle ha förhindrat tillväxten i hela bygden med alla kringverksamheter som det har bidragit till.

De som söker sig till vår bransch har inte heller siktet inställt på tillsvidareanställningar. De flesta är ungdomar som vill passa på att göra något på egen hand innan de flyttar hemifrån, pluggar vidare eller funderar på vad de vill göra i framtiden. Jag tror att väldigt få av dessa ungdomar önskar jobba här i Kläppen på heltid året runt.

Jag tror att en påtvingad tillsvidareanställning skulle ge problem även för de anställda, då det kan innebära att man inte vågar lämna ett arbete när man väl har fått sin tillsvidareanställning, vilket kan leda till en inlåsningseffekt. Ett krav på tillsvidareanställningar skulle alltså inte bara hämma tillväxt. Det skulle även innebära sämre möjlighet för ungdomar att göra sina egna val i livet.  

Om Socialdemokraterna menar allvar med att få Europas lägsta arbetslöshet till år 2020 så borde de göra det lättare för företagare att anställa i stället för att lägga ännu fler hinder i vägen.”

Henrik Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsklimatet har blivit bättre i 11 av dalakommunerna

FÖRETAGSKLIMAT I dag publicerar vi resultatet från undersökningen "Lokalt företagsklimat" där över 1600 företag i Dalarna svarat på hur de upplever företagsklimatet i sin kommun. Är det här viktigt? Ja, absolut. Låt mig försöka förklara varför.
NYHET Publicerad:

Rejäl förbättring av företagsklimatet i Mora

FÖRETAGSKLIMAT Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Mora har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,3 till 3,6 på en sexgradig skala, vilket är det bästa betyget sedan 2011.
NYHET Publicerad:

Rättvik går från riktigt bra till ännu bättre – enligt företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Rättvik fortsätter att förbättras. Det sammanfattande omdömet når en ny toppnotering på 4,2 på en sexgradig skala. Det är ett betyg som få kommuner i Sverige kan skryta med.
NYHET Publicerad:

Företagen i Smedjebacken väldigt nöjda med utvecklingen av företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Smedjebacken har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,0 till 3,4 på en sexgradig skala. Det är den fjärde största förbättringen i Sverige.
NYHET Publicerad:

Förbättrat företagsklimat på bred front i Älvdalen

FÖRETAGSKLIMAT Budskapet från företagen är tydligt. De upplever att företagsklimatet i Älvdelen har förbättrats under det senaste året. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,2 till 3,6 på en sexgradig skala. Det är den största förbättringen i Dalarna och den näst största i Sverige.
NYHET Publicerad:

Politiker: Hur viktig är egentligen valfrihet?

SIGNALER TILL POLITIKEN "Den fråga som jag som vd och ägare av en friskola ställer till regeringen är: Hur viktig är valfriheten för er egentligen? Vill ni, i ärlighetens namn, inte helst bli av med oss företagare i välfärden? Utredningsförslagen från Ilmar Reepalu visar ju klart var ni står ideologiskt – företagsamheten inom välfärden ska bekämpas!" Det säger Eva Högberg, vd och ägare av friförskolan Talento AB i Falun.
NYHET Publicerad:

Valfriheten håller på att försvinna

SIGNALER TILL POLITIKEN "Sedan Åsa Regnér tillträdde som ansvarig minister för LSS i Löfvens regering 2014 har assistansbranschen drabbats av hårda motgångar – vilket drabbar de funktionsnedsatta i slutändan. – Många av de mindre assistansbolagen kan komma att behöva lägga ner eller bli uppköpta av jättarna i branschen. Inte heller kommunerna kommer att ha råd att bedriva assistans under dessa förutsättningar. Valfriheten för funktionshindrade kommer gå förlorad", säger Roberth Klarqvist som driver Libra Assistans AB i Falun.
NYHET Publicerad:

Så här tycker folk på stan om företagsamhet

GILLA FÖRETAGSAMHET "Företagsamheten är otroligt viktig för Sverige. Det bygger vår välfärd och får vårt land att gå runt. Sverige är bra på att låta företagen växa och det måste vi vara rädda om. Ett exempel på lyckat företagande i min närhet är min kompis som var lärare, men startade ett byggföretag som snabbt växte till 14 anställda. Han gör det inte främst för pengarna, utan för att förverkliga sina idéer." Säger Björn von Sicard, lärare i Falun.
NYHET Publicerad:

Självklart ska vi utgå från kvaliteten i välfärden

DEBATT "Den 9 maj släpptes en märklig utredning signerad Illmar Reepalu. Den är ett resultat av politisk kohandel där man låtit marginalpartiet Vänsterpartiet styra svensk politik inom ett av de allra viktigaste politikområdena, välfärden. Redan på förhand hade regeringen klargjort både vad som var problemet och hur det skulle lösas. Utredningens uppdrag var att mejsla ut detaljerna i en illa genomtänkt lösning på ett problem som inte existerar. Att resultatet blev ett haveri är inte så konstigt." Skriver Teresa Bergkvist, regionchef i Svenskt Näringsliv Dalarna i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Svart marknad växer efter sänkt rot-avdrag

SKATTER Färre beställningar, sänkt sysselsättning och en välgrundad misstanke om en växande svart marknad. Det är effekterna av rot-avdragets sänkning från 50 till 30 procent sedan 1 januari 2016. "Vi har börjat få den obehagliga frågan om vi kan göra jobbet svart i stället", säger Per Schönbeck som äger och driver golvläggningsföretaget BBM i Falun.
NYHET Publicerad:

Allvarliga konsekvenser av sänkt rot-avdrag

ROT Det sänkta Rot-avdraget har lagt en våt filt över många av landets hantverksföretag. Samtidigt som uppdragen minskar i antal dyker förfrågningar om svartjobb upp igen. Något som ROT-avdraget på 50 procent effektivt satte stopp för. "Vi har haft expansionsplaner som vi fått lägga på hyllan", säger Anders Eklund som driver Eklunds VVS i Mora.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet blir bara värre

REGELKRÅNGEL Det är få av oss som ifrågasätter behovet av lagar och regler. Men baksidan av myntet blir en alltmer betungande administration för våra företag. Den aspekten måste man ta med när ny lagstiftning tas fram. I Sverige tar man tyvärr mycket liten hänsyn till detta i den politiska beslutsprocessen och i OECD:s ranking av arbetet med regelkrångel hamnar Sverige långt ner på listan.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Visstid är avgörande för både företag och sysselsättning

VISSTID Många företagare i Dalarna är beroende av visstidsanställningar och många av dem skulle få svårt att överleva om anställningsformen förbjöds. Dessutom skulle viktiga vägar in på arbetsmarknaden stängas. Trots detta signalerar nu Socialdemokraterna om att begränsa möjligheterna till visstidsanställningar. Vi har talat med Ingemar Eberstål, Roberth Klarqvist och Gustav Eriksson, tre företagare i Dalarna om hur ett beslut om begränsningar av visstidsanställningar skulle påverka dem.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid ökar jobbmöjligheterna i Dalarna

DEBATT Allmän visstidsanställning (Alva) är mycket viktig för arbetsmarknaden och öppnar dörrar för personer utan arbete. Trots det, finns starka krafter inom S som vill att partiet ska besluta om att driva ett avskaffande av anställningsformen. Resultatet i Dalarnas län skulle bli färre jobbmöjligheter och ökat utanförskap. Det skriver Teresa Bergkvist, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna i sin debattartikel.
NYHET Publicerad:

Praktikant öppnade dörren till ny marknad

INTEGRATION När asylsökande Bashar Mustafa fick praktik på Morakniv var det för att företaget ville göra en insats för samhället. I fjol sålde han för sju miljoner. "När Bashar kom in tog våra affärer i Mellanöstern fart", säger vd Henk Noback.
NYHET Publicerad:

Ubi jobbar 160 procent – utvisas

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sedan Ubi kom som asylsökande från Sydostasien för knappt två år sedan, har han jobbat mer än heltid hos två arbetsgivare. Nu har han fått avslag på sin asylansökan och tvingas lämna landet. ”Utöver den personliga sorgen, så är det brutalt för verksamheten att han bara försvinner från en dag till en annan”, säger hans arbetsgivare Josefin Elmer, ägare till O´ Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Inställning och attityd i dina samtal och möten är avgörande

GÄSTKRÖNIKA "Som företagare är man ständigt beroende av andra människor. Om du inte lyckas få personer runt omkring dig på din sida, så kommer du inte att komma långt. Det tar i alla fall betydligt längre tid och kräver mer energi än vad det behöver göra egentligen." Skriver Tom Sakofall, Nuvida AB i sin tredje och avslutande krönika.
NYHET Publicerad:

Framtiden är här

KRÖNIKA Svenskt Näringslivs studentmedarbetare Sofia Kovler besöker sin första UF-mässa och delar här med sig av sina reflektioner.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet gör skillnad – för de som får chansen

GÄSTKRÖNIKA Tyvärr ser jag en tydlig tendens och det är att vi i Dalarna halkar efter andra regioner i Sverige när det gäller Ung Företagsamhet på gymnasiet. Idag ser det väldigt olika ut i olika kommuner, på olika skolor och program. Hur är det på skolan din dotter eller son tänker söka till? Att Ung Företagsamhet ger resultat är bevisat, men då gäller det att chansen också erbjuds. Det skriver Thomas Agneteg i sin krönika.