Företagarpanelen – anmälan mottagen

Tack för din registrering om medverkan i Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Vi kommer att vidarebefordra din information till Svenskt Näringslivs regionkontor i ditt län. De återkommer med information när ditt företag är registrerat.

Vill du har mer information om Svenskt Näringslivs företagarpanel eller har några frågor, kontakta mig gärna.

Du har fått ett mejl med mina kontaktuppgifter och en kopia på de uppgifter du matade in.

Vänligen
Christer Östlund, 08-553 430 28