Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september.

Lina Tidell

Lina Tidell, Visita

Lina Tidell, arbetsrättsjurist på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita, höll i seminariet ”I spåren av #metoo” och pratade om arbetsgivarens skyldigheter när det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen:

– På mitt seminarium behandlade jag frågor kring hur man som arbetsgivare ska bete sig när förövaren är kollega eller chef, gäst eller kund. Lagstiftningen är tydlig; så fort man som arbetsgivare har kännedom ska man agera. Därför har jag också pratat om hur man som arbetsgivare kan och ska arbeta med aktiva åtgärder, hur man förebygger sexuella trakasserier på arbetsplatsen och främjar ett sunt arbetsklimat.

Fick du många frågor här i Gävle?
– Ja, det blir alltid många intressanta frågeställningar och bra diskussioner kring det här ämnet. Sedan #metoo upplever vi att frågorna blivit fler och då är det extra viktigt att vi är ute och informerar på det här viset.

Med arbetsmiljöarbete i fokus

Patrik Jakobsson, Kraton Chemical AB

Patrik Jakobsson

Patrik Jakobsson från Kraton Chemical AB i Sandarne var en av deltagarna på arbetsgivardagen. För honom är den här typen av arrangemang en möjlighet att hålla sig uppdaterad kring de utmaningar och ansvar som följer med att vara arbetsgivare. Ett av seminarierna som intresserade honom extra mycket var ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”:

– Det jag kommer att ta med mig från dagen är framför allt lagarna och regelverket kring arbetsmiljöarbete. Med den snabba samhällsutveckling vi har så kan det ibland vara utmanande att ta sitt fulla ansvar som arbetsgivare. Vi arbetar mer och mer mobilt, vi tillåter kanske arbete utanför ordinarie arbetsplatser och då är det viktigt att myndigheter och lagar hänger med i de strukturella förändringar som sker. Och att vi som arbetsgivare gör det.

Fick du svar på dina frågor?
– Ja, det tycker jag. Nu är ju det här ett område där det finns fler frågor än vad det finns svar, men det är ändå värdeskapande att diskutera. Och i och med dagens seminarier har jag fått klart för mig vilka frågor som Svenskt Näringsliv driver inom det här fältet. 

Stort ansvar kräver delaktighet

Susanne Mastonstråle, Inresol AB,web

Susanne Mastonstråle

Susanne Mastonstråle från företaget Inresol AB i Gävle lockades till arbetsgivardagen av den välfyllda agendan. Med ett 40-tal anställda följer ett stort ansvar, menar Susanne som valde att gå på seminarierna om regelkrångel, arbetsmiljöarbete och valet 2018.

– Som företagare och arbetsgivare har vi många krav på oss och ett stort ansvar. Allt som vi läggs på, alla politiska beslut som tas, görs i god anda och med goda intentioner, men de ska verkställas och bekostas av oss. Vi som exportföretag ska exempelvis se till att våra produkter inte används i krig. Med andra ord kan man säga att vårt ansvar spänner mellan världsfred och våra medarbetares välmående, och allt däremellan. Därför är det jätteviktigt med en sån här dag och att vi som företagare är aktiva, går på möten och svarar på enkäter. Det är vi som måste berätta hur det är, ge luft åt våra funderingar och vår oro.

Vad tar du med dig från dagen?
– Jag tar med mig insikten om att vi företagare måste skärpa till oss när det kommer till delaktighet. För att Svenskt Näringsliv ska kunna bevaka våra intressen så måste vi vara transparenta. Nu ser jag fram emot att avsluta dagen med att lyssna till Bertil Isaksson från Sandvik Coromant och hans föreläsning om Globala trenders påverkan. Jag hoppas att det han delar med sig av kan inspirera mig och mitt företag till att våga växa. Coromant började på en liten adress med en stor idé. Även om tiderna förändras så kanske det är möjligt att göra utvecklingsresor ändå.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket gör Hofors till klart bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i länet som klättrat mest på rankingen av företagsklimatet. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Januariöverenskommelsen måste stärka svensk konkurrenskraft

SKATTER Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Det skriver Lotta Petterson och Johan Fall i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraftigt EU är viktigt för vår region

KRÖNIKA I maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val i flera aspekter för oss som invånare i en exportberoende region, inte minst i betydelsen av våra företag och hur vår gemensamma välfärd skapas. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mötesplatser och kompetensutveckling ska ta Bollnäs framåt

FÖRETAGSKLIMAT Det går försiktigt framåt för Bollnäs företagsklimat. En klättring med 21 placeringar i rankingen placerar hälsingeorten på plats 257 av landets 290 kommuner. Enligt den senaste enkäten har det gått mest framåt inom områdena tillämpning av lagar och regler och tjänstemännens attityder till företagare.  Sämst utveckling, enligt enkätsvaren, har kommunen på området tele- och IT-nät.
NYHET Publicerad:

Ständig dialog och fortsatta aktiviteter i Sandviken

FÖRETAGSKLIMAT Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun, menar att de senaste årens enkätsvar visar att det finns en positiv trend i Sandviken. Genom ständig dialog med företagen och att fortsätta insatser och aktiviteter som påbörjats hoppas man att företagsklimatet ska förbättras ytterligare kommande år.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekvalitet.se ger fakta inför gymnasievalet i Gävleborg

GYMNASIEVAL Drygt 3 000 niondeklassare i Gävleborg och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Gävleborg vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Kjell Gunnarsson på StyrelseAkademien

HALLÅ DÄR Kjell Gunnarsson är ny verksamhetsledare för StyrelseAkademien Gävleborg. Vi har passat på att ställa några frågor till honom om hur StyrelseAkademien arbetar och vad de kan erbjuda den som är företagare.
NYHET Publicerad:

Smidigt generationsskifte ger företaget utvecklingsmöjligheter

GENERATIONSVÄXLING Med en åldrande företagarkår står många svenska företag inför en generationsväxling. När åkeriföretaget Gävle Fjärrfrakts nya ägare Joakim Tuvér tog över verksamheten var han väl förberedd och inställd på hårt arbete. "Vi har haft hjälp av kunnigt folk som är specialiserade på ägarbyten och generationsväxlingar och tillsammans med dem har vi jobbat fram bra lösningar för alla parter", säger Joakim Tuvér.
NYHET Publicerad:

UF-företagandet i länet växer

UNG FÖRETAGSAMHET Hela 1273 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2018/2019 i Gävleborg. Det är en ökning med 115stycken sedan förra året. Det visar färska siffror från organisationen Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap i grundskolan och gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Reformtempot måste öka!

KRÖNIKA En politisk mandatperiod är förbi och en ny står för dörren (om vi nu har en ny regering på plats och det har löst sig i samtliga kommuner i regionen...?). Vad kan företagen förvänta sig? Kommer vi se ett politiskt ledarskap som prioriterar jobbskaparnas villkor betydligt högre än den senaste mandatperioden? Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lärlingsutbildning i samarbete med lokala hotell

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige just nu. I dagarna startar den kommunala vuxenutbildningen i Gävle en lärlingsutbildning i samarbete med fem lokala hotell. Målet är att matcha arbetssökande mot hotellens växande behov av arbetskraft. "Att vara lärling eller trainee är ett fantastiskt bra sätt att lära sig hotellbranschen på och ett jättebra sätt för oss att få in nya medarbetare", säger Karin Lundman, Scandic CH och Scandic Väst.
NYHET Publicerad:

Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?  
NYHET Publicerad:

Svårt hitta rätt kompetens – USNR i Söderhamn har skapat en egen lösning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för svenska företag idag. Industrin lider av brist på arbetskraft, samtidigt som många arbetslösa står utan jobb. På företaget USNR i Söderhamn försöker man lösa problemet med hjälp av en skräddarsydd utbildning och noga utvalda kandidater.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna hur skattemedel används

KRÖNIKA Den offentliga marknaden uppgår till omkring 650 miljarder kronor i Sverige. Det är väldigt mycket pengar. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att värna hur dessa pengar används eftersom det är våra gemensamma skattemedel. År efter år ger många företag, inom ramen för vår mätning av det lokala företagsklimatet, kommunerna bottenbetyg när de besvarar frågan hur de anser att den egna kommunen sköter sina offentliga upphandlingar. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

KRÖNIKA Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg placerar sig 8 av länets 10 kommuner mellan plats 210 – 289 av Sveriges 290 kommuner. Detta är definitivt inte bra för utvecklingen av länets kommuner som är i stort behov av företagsamma människor som skapar jobb, tillväxt och välstånd! Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Uppåt för åtta av länets tio kommuner

RANKING 2018 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors samtidigt som Ljusdal är årets klättrare. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september.