Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september.

Lina Tidell

Lina Tidell, Visita

Lina Tidell, arbetsrättsjurist på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita, höll i seminariet ”I spåren av #metoo” och pratade om arbetsgivarens skyldigheter när det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen:

– På mitt seminarium behandlade jag frågor kring hur man som arbetsgivare ska bete sig när förövaren är kollega eller chef, gäst eller kund. Lagstiftningen är tydlig; så fort man som arbetsgivare har kännedom ska man agera. Därför har jag också pratat om hur man som arbetsgivare kan och ska arbeta med aktiva åtgärder, hur man förebygger sexuella trakasserier på arbetsplatsen och främjar ett sunt arbetsklimat.

Fick du många frågor här i Gävle?
– Ja, det blir alltid många intressanta frågeställningar och bra diskussioner kring det här ämnet. Sedan #metoo upplever vi att frågorna blivit fler och då är det extra viktigt att vi är ute och informerar på det här viset.

Med arbetsmiljöarbete i fokus

Patrik Jakobsson, Kraton Chemical AB

Patrik Jakobsson

Patrik Jakobsson från Kraton Chemical AB i Sandarne var en av deltagarna på arbetsgivardagen. För honom är den här typen av arrangemang en möjlighet att hålla sig uppdaterad kring de utmaningar och ansvar som följer med att vara arbetsgivare. Ett av seminarierna som intresserade honom extra mycket var ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”:

– Det jag kommer att ta med mig från dagen är framför allt lagarna och regelverket kring arbetsmiljöarbete. Med den snabba samhällsutveckling vi har så kan det ibland vara utmanande att ta sitt fulla ansvar som arbetsgivare. Vi arbetar mer och mer mobilt, vi tillåter kanske arbete utanför ordinarie arbetsplatser och då är det viktigt att myndigheter och lagar hänger med i de strukturella förändringar som sker. Och att vi som arbetsgivare gör det.

Fick du svar på dina frågor?
– Ja, det tycker jag. Nu är ju det här ett område där det finns fler frågor än vad det finns svar, men det är ändå värdeskapande att diskutera. Och i och med dagens seminarier har jag fått klart för mig vilka frågor som Svenskt Näringsliv driver inom det här fältet. 

Stort ansvar kräver delaktighet

Susanne Mastonstråle, Inresol AB,web

Susanne Mastonstråle

Susanne Mastonstråle från företaget Inresol AB i Gävle lockades till arbetsgivardagen av den välfyllda agendan. Med ett 40-tal anställda följer ett stort ansvar, menar Susanne som valde att gå på seminarierna om regelkrångel, arbetsmiljöarbete och valet 2018.

– Som företagare och arbetsgivare har vi många krav på oss och ett stort ansvar. Allt som vi läggs på, alla politiska beslut som tas, görs i god anda och med goda intentioner, men de ska verkställas och bekostas av oss. Vi som exportföretag ska exempelvis se till att våra produkter inte används i krig. Med andra ord kan man säga att vårt ansvar spänner mellan världsfred och våra medarbetares välmående, och allt däremellan. Därför är det jätteviktigt med en sån här dag och att vi som företagare är aktiva, går på möten och svarar på enkäter. Det är vi som måste berätta hur det är, ge luft åt våra funderingar och vår oro.

Vad tar du med dig från dagen?
– Jag tar med mig insikten om att vi företagare måste skärpa till oss när det kommer till delaktighet. För att Svenskt Näringsliv ska kunna bevaka våra intressen så måste vi vara transparenta. Nu ser jag fram emot att avsluta dagen med att lyssna till Bertil Isaksson från Sandvik Coromant och hans föreläsning om Globala trenders påverkan. Jag hoppas att det han delar med sig av kan inspirera mig och mitt företag till att våga växa. Coromant började på en liten adress med en stor idé. Även om tiderna förändras så kanske det är möjligt att göra utvecklingsresor ändå.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.