Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september.

Lina Tidell

Lina Tidell, Visita

Lina Tidell, arbetsrättsjurist på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita, höll i seminariet ”I spåren av #metoo” och pratade om arbetsgivarens skyldigheter när det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen:

– På mitt seminarium behandlade jag frågor kring hur man som arbetsgivare ska bete sig när förövaren är kollega eller chef, gäst eller kund. Lagstiftningen är tydlig; så fort man som arbetsgivare har kännedom ska man agera. Därför har jag också pratat om hur man som arbetsgivare kan och ska arbeta med aktiva åtgärder, hur man förebygger sexuella trakasserier på arbetsplatsen och främjar ett sunt arbetsklimat.

Fick du många frågor här i Gävle?
– Ja, det blir alltid många intressanta frågeställningar och bra diskussioner kring det här ämnet. Sedan #metoo upplever vi att frågorna blivit fler och då är det extra viktigt att vi är ute och informerar på det här viset.

Med arbetsmiljöarbete i fokus

Patrik Jakobsson, Kraton Chemical AB

Patrik Jakobsson

Patrik Jakobsson från Kraton Chemical AB i Sandarne var en av deltagarna på arbetsgivardagen. För honom är den här typen av arrangemang en möjlighet att hålla sig uppdaterad kring de utmaningar och ansvar som följer med att vara arbetsgivare. Ett av seminarierna som intresserade honom extra mycket var ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller”:

– Det jag kommer att ta med mig från dagen är framför allt lagarna och regelverket kring arbetsmiljöarbete. Med den snabba samhällsutveckling vi har så kan det ibland vara utmanande att ta sitt fulla ansvar som arbetsgivare. Vi arbetar mer och mer mobilt, vi tillåter kanske arbete utanför ordinarie arbetsplatser och då är det viktigt att myndigheter och lagar hänger med i de strukturella förändringar som sker. Och att vi som arbetsgivare gör det.

Fick du svar på dina frågor?
– Ja, det tycker jag. Nu är ju det här ett område där det finns fler frågor än vad det finns svar, men det är ändå värdeskapande att diskutera. Och i och med dagens seminarier har jag fått klart för mig vilka frågor som Svenskt Näringsliv driver inom det här fältet. 

Stort ansvar kräver delaktighet

Susanne Mastonstråle, Inresol AB,web

Susanne Mastonstråle

Susanne Mastonstråle från företaget Inresol AB i Gävle lockades till arbetsgivardagen av den välfyllda agendan. Med ett 40-tal anställda följer ett stort ansvar, menar Susanne som valde att gå på seminarierna om regelkrångel, arbetsmiljöarbete och valet 2018.

– Som företagare och arbetsgivare har vi många krav på oss och ett stort ansvar. Allt som vi läggs på, alla politiska beslut som tas, görs i god anda och med goda intentioner, men de ska verkställas och bekostas av oss. Vi som exportföretag ska exempelvis se till att våra produkter inte används i krig. Med andra ord kan man säga att vårt ansvar spänner mellan världsfred och våra medarbetares välmående, och allt däremellan. Därför är det jätteviktigt med en sån här dag och att vi som företagare är aktiva, går på möten och svarar på enkäter. Det är vi som måste berätta hur det är, ge luft åt våra funderingar och vår oro.

Vad tar du med dig från dagen?
– Jag tar med mig insikten om att vi företagare måste skärpa till oss när det kommer till delaktighet. För att Svenskt Näringsliv ska kunna bevaka våra intressen så måste vi vara transparenta. Nu ser jag fram emot att avsluta dagen med att lyssna till Bertil Isaksson från Sandvik Coromant och hans föreläsning om Globala trenders påverkan. Jag hoppas att det han delar med sig av kan inspirera mig och mitt företag till att våga växa. Coromant började på en liten adress med en stor idé. Även om tiderna förändras så kanske det är möjligt att göra utvecklingsresor ändå.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Bottennotering för nyföretagsamheten i Gävleborg

NY RAPPORT I sju av länets tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i länet näst svagast i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten i Gävleborgs län 2019. "Det är oroväckande siffror för Gävleborgs del", säger Lotta Petterson.
NYHET Publicerad:

Till ledande kommunpolitiker: Förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA "Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vår region och därmed även för hur välståndet utvecklas här." Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Gävle klättrar försiktigt och siktar på topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Det gick svagt framåt för Gävle i den senaste rankningen, men är ändå tredje sämst i länet med sin plats 254 av landets 290 kommuner. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, menar att kommunen ska jobba brett de kommande åren, med fokus på de områden där man har mest att utveckla.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar i Gävleborg

KONJUNKTUREN Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har en något mer optimistisk syn på konjunkturen det kommande halvåret jämfört med genomsnittet för övriga Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Ovanåker siktar uppåt med förbättrad service

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har näst bästa företagsklimat i länet, enligt den senaste rankingen. Kommunen har dock tappat 33 placeringar sedan förra enkäten och mest har man backat på området ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. Håkan Englund (S), nytillträtt kommunalråd i Ovanåkers kommun, är självkritisk och lyfter förbättrad service från kommunens sida som ett av de övergripande målen för kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Oskar Simryd!

UNG FÖRETAGSAMHET Torsdag den 14 mars är det dags för Ung Företagsamhets årliga mässa - Entreprenörskap på riktigt – Gävleborgs största mässa med unga företagare!
NYHET Publicerad:

Hudiksvall jobbar brett och långsiktigt med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hudiksvall fortsätter den positiva trend man haft sedan 2016 och klättrar 16 placeringar i den totala rankingen. Den största förbättringen, enligt enkätsvaren, är på området ”allmänhetens attityder till företagande”. Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall, lyfter fram förtroendeskapande insatser som en av nycklarna till ett starkt företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket gör Hofors till klart bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i länet som klättrat mest på rankingen av företagsklimatet. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Januariöverenskommelsen måste stärka svensk konkurrenskraft

SKATTER Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Det skriver Lotta Petterson och Johan Fall i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraftigt EU är viktigt för vår region

KRÖNIKA I maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val i flera aspekter för oss som invånare i en exportberoende region, inte minst i betydelsen av våra företag och hur vår gemensamma välfärd skapas. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mötesplatser och kompetensutveckling ska ta Bollnäs framåt

FÖRETAGSKLIMAT Det går försiktigt framåt för Bollnäs företagsklimat. En klättring med 21 placeringar i rankingen placerar hälsingeorten på plats 257 av landets 290 kommuner. Enligt den senaste enkäten har det gått mest framåt inom områdena tillämpning av lagar och regler och tjänstemännens attityder till företagare.  Sämst utveckling, enligt enkätsvaren, har kommunen på området tele- och IT-nät.
NYHET Publicerad:

Ständig dialog och fortsatta aktiviteter i Sandviken

FÖRETAGSKLIMAT Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun, menar att de senaste årens enkätsvar visar att det finns en positiv trend i Sandviken. Genom ständig dialog med företagen och att fortsätta insatser och aktiviteter som påbörjats hoppas man att företagsklimatet ska förbättras ytterligare kommande år.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekvalitet.se ger fakta inför gymnasievalet i Gävleborg

GYMNASIEVAL Drygt 3 000 niondeklassare i Gävleborg och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.