Bollnäs kommun svälte ut privat hemtjänst

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Inom loppet av några månader har två privata hemtjänstföretag i Bollnäs slagits ut. I mitten av januari försattes EKA Vård & Service i konkurs. Evelina Hedman, delägare, menar att situationen blev ohållbar med en oförändrad ersättning från kommunen, samtidigt som kostnaderna sköt i höjden.

Katarina Bergman och Evelina Hedman

Katarina Bergman och Evelina Hedman menar att kommunens oförändrade ersättning gjorde situationen ohållbar.

– Kommunen har inte höjt ersättningen under de närmare fem år som gått sedan vi började, säger Evelina Hedman.

Tillsammans med Katarina Bergman startade hon EKA våren 2013. Båda hade en gedigen erfarenhet från den kommunala hemtjänsten med sig i bagaget. Evelina Hedman hade dessutom arbetat inom handikappomsorgen.

– När Bollnäs 2010 införde LOV, lagen om valfrihetssystem, började vi på det då nystartade Mollis Vård & Omsorg, berättar Katarina Bergman.

Efter ett par år gick företaget i konkurs. Det var då Evelina och Katarina bestämde sig för att bli egna företagare.

– Vi marknadsförde oss aktivt och efter ett halvår kunde vi anställa våra första medarbetare. Tidigare än planerat nådde vi delmålet 15 brukare. Det rullade på riktigt bra, förklarar Evelina Hedman.

Som mest hade EKA 30 brukare och 14 anställda.

– Hela tiden arbetade vi själva ute i den praktiska verksamheten med dagliga kontakter med brukarna. Det var självklart för oss, säger Katarina Bergman.

Den alltför låga ersättningen påtalade de för de ansvariga på Bollnäs kommun redan på ett tidigt stadium.

– Sedan dess har bränsle till bilarna, förbrukningsmaterial, kläder och i stort sett allt annat blivit dyrare men ersättningen har legat stilla, påpekar Evelina Hedman.

Ett annat irritationsmoment blev ointresset från kommunens sida.

– Vi hade gärna sett mer delaktighet och en betydligt bättre kommunikation. Vi har känt oss motarbetade, understryker Katarina Bergman.

Med ägarnas erfarenhet av både kommunal och privat hemtjänst ligger det nära till hands att göra en jämförelse.

– Ett privat företag har större möjligheter till flexibilitet. Man kan ge det lilla extra och får en jättebra relation till brukarna och även till deras anhöriga, säger Evelina Hedman.

Madeleine Böhnke

– För skattebetalarnas bästa borde all hemtjänst läggas ut på privata aktörer, säger Madeleine Böhnke.

Madeleine Böhnke är ordförande i Företagarna i Bollnäs. Sedan 2010 äger och driver hon Skoglund Reklam, ett företag som säljer dekaler, skyltar, profilkläder och presentreklam.

Hon menar att biståndshandläggarna på ett tydligt sätt måste informera brukarna om alla alternativ, alltså också om de privata utförarna.  

– Från kommunens sida verkar det inte finnas något intresse av att privata företag överlever. Man ser inte till helheten. För skattebetalarnas bästa borde all hemtjänst läggas ut på privata aktörer istället för att kommunen ska sköta verksamheten med miljonunderskott varje år. Det är djupt beklagligt att EKA Vård & Service tvingats ge upp, menar Madeleine Böhnke.  

Tina Mansson-Söderlund är socialchef i Bollnäs.

– Ersättningsnivåerna har bara korrigerats en gång sedan kommunen införde LOV. Systemet borde vara mer transparant och innehålla någon form av indexreglering som kompenserar för ökade kostnader. Just nu ser vi över det, säger hon.

Kritiken mot kommunen för att vara ointresserad av de privata omsorgsföretagen överraskar Tina Mansson-Söderlund.

– Jag blir ledsen när jag hör det och har svårt att förstå kritiken. En stram resurstilldelning drabbar både den kommunala och privata verksamheten. Det finns ett politiskt beslut om valfrihet och det ska självfallet följas. Jag tycker verkligen att det är tråkigt att EKA gått i konkurs, betonar Tina Mansson-Söderlund.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Allt svårare för företag i Gävleborg att hitta arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 3 av 4 företag i Gävleborg som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Rekryteringsbehovet är stort inom alla branscher. Det visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Försiktig ökning av företagsamheten i länet

NY RAPPORT Företagsamheten ökar för femte året i rad i Gävleborg. Trots tillväxten är företagsamheten fortsatt bland de lägre i Sverige. Nyföretagsamheten går överlag tillbaka och är totalt den lägsta på ett decennium. Sammantaget har Gävleborg Sveriges fjärde lägsta nivå på nyföretagsamheten. Det framgår av Svenskt Näringslivs nya undersökning Företagsamheten i Gävleborgs län 2018.
NYHET Publicerad:

Våt filt över företagande i välfärdssektorn

FÖRETAGSAMMA Strax efter att den nya regeringen 2014 förklarade att den var feministisk tillsattes, efter påtryckningar från Vänsterpartiet, en utredning om hur man kan begränsa företagandet i välfärdssektorn. Detta är en del av näringslivet som är viktig för kvinnors företagande.
NYHET Publicerad:

Enkät för förändrat företagsklimat

KRÖNIKA "Från januari till april i år har 2000 företagare i vår region möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Jag vill uppmana de som fått enkäten att lägga några minuter av sin tid på att svara. Kommunerna kan inte bortse från företagens åsikter och behov av ett bättre lokalt företagsklimat", skriver Lotta Petterson i en krönika
NYHET Publicerad:

Hallå där, Therese Stålander!

UNG FÖRETAGSAMHET Den 15 mars är det återigen dags för den årliga UF-mässan, Entreprenörskap på riktigt 2018. Då får länets UF-företagare chansen att ställa ut för att sälja sina produkter och delta i olika tävlingar. Vi ställde några snabba frågor till mässans projektledare Therese Stålander för att få veta mer om dagen.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Julia Karström!

STUDENTMEDARBETARE Vi hälsar Julia Karström välkommen som studentmedarbetare i Gävleborg med inriktning mot skola.
NYHET Publicerad:

Nordanstig och företagsklimatet

GÄSTKRÖNIKA "Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning om vad företagare tycker i olika frågor som berör företagande och företagsklimatet. Vartannat år skickas också undersökningen till ledande politiker i respektive kommun. Enligt undersökningen ligger Nordanstigs kommun konstant, år efter år, dåligt till när det gäller företagsklimatet. Varför har kommunen ett dåligt företagsklimat? Och hur kan företagsklimatet bli bättre?" Det skriver Gabriel Brånby om i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Personalbrist och full orderbok tvingar Byggtec att bromsa

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Byggtec har just nu 70 anställda, men för att klara alla inneliggande beställningar behöver man ytterligare 15 medarbetare framåt våren. "Vi har exceptionellt mycket att göra. "Så här hög beläggning har företaget inte haft någon gång sedan starten 2006. Orderboken är redan fulltecknad för hela 2018 och vi måste avstå från att räkna på nya jobb", konstaterar Jan-Erik Silfverberg, vd på Byggtec Gävleborg AB i Gävle. 
NYHET Publicerad:

Låt offensiva företagsreformer stå i centrum i valrörelsen!

ARBETSMARKNAD Gävleborgs län står med ett stort rekryteringsgap: samtidigt som företagen efterfrågar personal i ökande omfattning är arbetslösheten skyhög. Nu krävs offensiva reformer för att lösa problemet. Jobbfrågan måste högst upp på dagordningen inför valrörelsen. Det skriver Lotta Petterson och Edward Hamilton i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Wetterlings yxfabrik satsar på integration

INTEGRATION På Wetterlings yxfabrik jobbar tre nyanlända killar från Eritrea, tillsammans med sina nio svenska kollegor. Den lyckade integrationen har väckt uppmärksamhet på håll, berättar vd Johan Ståhlberg. "Vi har blivit ambassadörer i konsten att ta bort fördomar. Företag och kommuner kommer hit på studiebesök".
NYHET Publicerad:

Bollnäs kommun svälte ut privat hemtjänst

VÄLFÄRD Inom loppet av några månader har två privata hemtjänstföretag i Bollnäs slagits ut. I mitten av januari försattes EKA Vård & Service i konkurs. Evelina Hedman, delägare, menar att situationen blev ohållbar med en oförändrad ersättning från kommunen, samtidigt som kostnaderna sköt i höjden.
NYHET Publicerad:

Valmöjligheternas år 2018?

KRÖNIKA "I år är det valår. Val till riksdag, kommun och landsting. Vem ska regera? Vem ska regera med vem? Vem lyfter frågor som engagerar dig? Ett som är säkert är att vi kommer att bli mätta… av valfläsk". Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Gävleborg vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Nu ska intresset för teknik lyfta mot nya höjder

TEKNIK Det är i grundskolan som intresset för naturvetenskap ska grundas. Det är en av utgångspunkterna för Mot Nya Höjder, ett projekt riktat till årskurserna 4-9. Nu tar det arbetet steget mot att bli en nationell modell för hur att intressera unga för teknik och naturvetenskap.
NYHET Publicerad:

Politiker! Våga tänja på gränserna i reformarbetet!

KRÖNIKA "Arbetsmarknadsläget är fortsatt starkt i Gävleborgs län, men AF:s senaste verksamhetsstatistik för oktober över antalet nyanmälda jobbplatser på Platsbanken väcker frågor. Antalet platser har nästan halverats på ett år till 1 500 stycken. Förvisso är det en signal om många lediga jobb, men varför denna minskning? Är det en bugg i systemet eller ett faktiskt efterfrågefall på arbetskraft?", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Höja skatten eller effektivisera i Sandviken?

KOMMENTAR "En konsultrapport, som Sandvikens kommun beställt om den egna kommunens ekonomiska utveckling fram till 2030, pekar på att kommunen antingen måste höja skatten med närmare sex kronor eller skära ned på sina utgifter med ungefär en procent per år. En rapport som Svenskt Näringsliv tagit fram visar att om kostnaderna i Sandviken skulle sänkas till genomsnittsnivån för de kommuner som presterar bäst resultat till lägst kostnad, skulle detta innebära en besparing på 214 miljoner kr, vilket motsvarar en skattesänkning om 3,36 kr", skriver Lotta Petterson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

TRR hittar lösningar för nästan alla uppsagda

ARBETSMARKNAD I augusti varslades 210 tjänstemän vid Sandvik i Sandviken. Helt nyligen blev drygt 100 av dem uppsagda. Men Erica Sundberg, TRR:s regionchef, är optimistisk och räknar med att man kommer att hitta lösningar för så gott som alla.
NYHET Publicerad:

Ny modell effektiviserar arbete med omställningar

ARBETSMARKNAD Sedan den första november arbetar Trygghetsfonden utifrån en ny modell med målet att effektivisera omställningsarbetet genom att få loss mer resurser inom befintliga medel, för utbildnings- och valideringsinsatser till dem som behöver det.  
NYHET Publicerad:

Hemligheten bakom Sveriges bästa strokevård

VÅRD Aleris Specialistvård Bollnäs har Sveriges bästa strokevård enligt Kvalitetsregistret Riksstroke. ”Vi är det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar”, säger verksamhetschefen Magnus Lundin.
NYHET Publicerad:

Höja skatten eller effektivisera?

KRÖNIKA "Det är allmänt känt att kommuner presterar olika vad gäller kvalitet i utförda tjänster och kostnader för de samma. Vissa kommuner levererar hög kvalitet i förhållande till kostnaderna medan motsatsen gäller för andra. Därmed finns en potential att öka effektiviteten, att få ut mer av skattepengarna, i kommunsektorn i Sverige givet att kommuner kan lära av varandra. Frågan är hur stor en sådan potential kan tänkas vara omräknat i pengar". Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.