Bollnäs kommun svälte ut privat hemtjänst

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Inom loppet av några månader har två privata hemtjänstföretag i Bollnäs slagits ut. I mitten av januari försattes EKA Vård & Service i konkurs. Evelina Hedman, delägare, menar att situationen blev ohållbar med en oförändrad ersättning från kommunen, samtidigt som kostnaderna sköt i höjden.

Katarina Bergman och Evelina Hedman

Katarina Bergman och Evelina Hedman menar att kommunens oförändrade ersättning gjorde situationen ohållbar.

– Kommunen har inte höjt ersättningen under de närmare fem år som gått sedan vi började, säger Evelina Hedman.

Tillsammans med Katarina Bergman startade hon EKA våren 2013. Båda hade en gedigen erfarenhet från den kommunala hemtjänsten med sig i bagaget. Evelina Hedman hade dessutom arbetat inom handikappomsorgen.

– När Bollnäs 2010 införde LOV, lagen om valfrihetssystem, började vi på det då nystartade Mollis Vård & Omsorg, berättar Katarina Bergman.

Efter ett par år gick företaget i konkurs. Det var då Evelina och Katarina bestämde sig för att bli egna företagare.

– Vi marknadsförde oss aktivt och efter ett halvår kunde vi anställa våra första medarbetare. Tidigare än planerat nådde vi delmålet 15 brukare. Det rullade på riktigt bra, förklarar Evelina Hedman.

Som mest hade EKA 30 brukare och 14 anställda.

– Hela tiden arbetade vi själva ute i den praktiska verksamheten med dagliga kontakter med brukarna. Det var självklart för oss, säger Katarina Bergman.

Den alltför låga ersättningen påtalade de för de ansvariga på Bollnäs kommun redan på ett tidigt stadium.

– Sedan dess har bränsle till bilarna, förbrukningsmaterial, kläder och i stort sett allt annat blivit dyrare men ersättningen har legat stilla, påpekar Evelina Hedman.

Ett annat irritationsmoment blev ointresset från kommunens sida.

– Vi hade gärna sett mer delaktighet och en betydligt bättre kommunikation. Vi har känt oss motarbetade, understryker Katarina Bergman.

Med ägarnas erfarenhet av både kommunal och privat hemtjänst ligger det nära till hands att göra en jämförelse.

– Ett privat företag har större möjligheter till flexibilitet. Man kan ge det lilla extra och får en jättebra relation till brukarna och även till deras anhöriga, säger Evelina Hedman.

Madeleine Böhnke

– För skattebetalarnas bästa borde all hemtjänst läggas ut på privata aktörer, säger Madeleine Böhnke.

Madeleine Böhnke är ordförande i Företagarna i Bollnäs. Sedan 2010 äger och driver hon Skoglund Reklam, ett företag som säljer dekaler, skyltar, profilkläder och presentreklam.

Hon menar att biståndshandläggarna på ett tydligt sätt måste informera brukarna om alla alternativ, alltså också om de privata utförarna.  

– Från kommunens sida verkar det inte finnas något intresse av att privata företag överlever. Man ser inte till helheten. För skattebetalarnas bästa borde all hemtjänst läggas ut på privata aktörer istället för att kommunen ska sköta verksamheten med miljonunderskott varje år. Det är djupt beklagligt att EKA Vård & Service tvingats ge upp, menar Madeleine Böhnke.  

Tina Mansson-Söderlund är socialchef i Bollnäs.

– Ersättningsnivåerna har bara korrigerats en gång sedan kommunen införde LOV. Systemet borde vara mer transparant och innehålla någon form av indexreglering som kompenserar för ökade kostnader. Just nu ser vi över det, säger hon.

Kritiken mot kommunen för att vara ointresserad av de privata omsorgsföretagen överraskar Tina Mansson-Söderlund.

– Jag blir ledsen när jag hör det och har svårt att förstå kritiken. En stram resurstilldelning drabbar både den kommunala och privata verksamheten. Det finns ett politiskt beslut om valfrihet och det ska självfallet följas. Jag tycker verkligen att det är tråkigt att EKA gått i konkurs, betonar Tina Mansson-Söderlund.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Reformtempot måste öka!

KRÖNIKA En politisk mandatperiod är förbi och en ny står för dörren (om vi nu har en ny regering på plats och det har löst sig i samtliga kommuner i regionen...?). Vad kan företagen förvänta sig? Kommer vi se ett politiskt ledarskap som prioriterar jobbskaparnas villkor betydligt högre än den senaste mandatperioden? Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lärlingsutbildning i samarbete med lokala hotell

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige just nu. I dagarna startar den kommunala vuxenutbildningen i Gävle en lärlingsutbildning i samarbete med fem lokala hotell. Målet är att matcha arbetssökande mot hotellens växande behov av arbetskraft. "Att vara lärling eller trainee är ett fantastiskt bra sätt att lära sig hotellbranschen på och ett jättebra sätt för oss att få in nya medarbetare", säger Karin Lundman, Scandic CH och Scandic Väst.
NYHET Publicerad:

Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?  
NYHET Publicerad:

Svårt hitta rätt kompetens – USNR i Söderhamn har skapat en egen lösning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för svenska företag idag. Industrin lider av brist på arbetskraft, samtidigt som många arbetslösa står utan jobb. På företaget USNR i Söderhamn försöker man lösa problemet med hjälp av en skräddarsydd utbildning och noga utvalda kandidater.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna hur skattemedel används

KRÖNIKA Den offentliga marknaden uppgår till omkring 650 miljarder kronor i Sverige. Det är väldigt mycket pengar. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att värna hur dessa pengar används eftersom det är våra gemensamma skattemedel. År efter år ger många företag, inom ramen för vår mätning av det lokala företagsklimatet, kommunerna bottenbetyg när de besvarar frågan hur de anser att den egna kommunen sköter sina offentliga upphandlingar. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

KRÖNIKA Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg placerar sig 8 av länets 10 kommuner mellan plats 210 – 289 av Sveriges 290 kommuner. Detta är definitivt inte bra för utvecklingen av länets kommuner som är i stort behov av företagsamma människor som skapar jobb, tillväxt och välstånd! Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Uppåt för åtta av länets tio kommuner

RANKING 2018 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors samtidigt som Ljusdal är årets klättrare. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september. 
NYHET Publicerad:

Kravet är politisk vilja och leverans

KRÖNIKA Valet till riksdag, kommun och landsting är genomfört. De som röstat har sagt sitt. Det är dags för politiken att gå från vallöften och valfläsk till verkstad och leverans – det förtjänar och förväntar sig både befolkningen och våra företagare. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

“Regelbördan och höga skatter hindrar oss företagare”

VALET 2018 Göran Ekblom, vd Harmångers Plåt & Entreprenad AB, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Vårdföretagen kan driva utvecklingen framåt”

VALET 2018 Eva Jansson, verksamhetschef Hälsovalet i Sverige, ger sin syn på vad hon förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod och vad som är viktiga företagarfrågor för deras verksamhet.
NYHET Publicerad:

Paneldebatt om viktiga företagarfrågor i länet

WEBB-TV Svenskt Näringsliv och Företagarna bjöd i slutet av augusti in riksdagspartiernas toppkandidater från Gävleborg att delta i en paneldebatt om viktiga företagarfrågor för länets framtid. Se hela paneldebatten här.
NYHET Publicerad:

UF siktar mot nytt rekordår

UNG FÖRETAGSAMHET Förra året blev ett rekordår för Ung Företagsamhet (UF) i Gävleborg. Aldrig tidigare har så stor andel elever på gymnasiet drivit UF-företag och aldrig tidigare har så många genomfört hela UF-året. ”Detta är något mycket positivt för företagsamheten och det lokala företagsklimatet i länet”, säger Anna Leima, regionchef för Ung Företagsamhet i Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

”Fokus måste vara kvalitet i välfärden”

VALET 2018 Peter Nyman, ordförande friskolan Lust & Lära, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

“Företag behöver långsiktiga, stabila spelregler”

VALET 2018 Leif Jansson, vd Gävle Offset AB, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Välfärdsdebatten borde handla om kvalitet och lika villkor”

VALET 2018 Veronica Stjärnström, vd AssistansPartner AB och HemPartner AB, ger sin syn på vad hon som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Framtidens välfärd står på spel

VALET 2018 Vård, skola och omsorg brottas med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet visar sig inte vara bristen på resurser inom välfärden, utan hur de används. ”Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass”. Det säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.