Gävle klättrar försiktigt och siktar på topp 100

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det gick svagt framåt för Gävle i den senaste rankningen. Sedan 2017 har man klättrat fem placeringar, men är ändå tredje sämst i länet med sin plats 254 av landets 290 kommuner. Av de företag som besvarat enkäten tycker endast 27,3 procent att företagsklimatet i Gävle är bra.

Åsa Wiklund Lång

Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, menar att kommunen ska jobba brett de kommande åren, med fokus på de områden där man har mest att utveckla.

Vad har ni för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Eftersom näringslivsklimatet är en bred palett som består av många olika saker, alltifrån attityder och känslor till konkreta hinder och utmaningar så finns det inte en specifik aktivitet eller åtgärd som kommer att vara saliggörande.  I Gävle kommer vi att jobba brett där vi som bas har vårt näringslivsprogram som vi tagit fram tillsammans med näringslivet. Där har vi definierat insatser på olika nivåer som måste få genomslag. Dessa ska vi se till att det blir verkstad av. När det gäller Svenskt Näringslivs ranking har vi sagt att vi måste upp i topp hundra. Det kan kanske låta defensivt, men vi har problem att komma upp där. Vi ligger på tok för risigt till.

– Rankingen baseras på en slags attitydundersökning bland företagen och där är det känslor som styr. Och det är ju så det fungerar, har vi inte en bestämd uppfattning så är det vår känsla som avgör och därför är det viktigt att vi jobbar aktivt med de delar där vi inte får bra betyg. Upphandling, service och attityder är delar i enkäten där vi sticker ut och vi kommer att ha fokus på dem. Det blir utbildningar för den personal som möter företagare. Där ska vi bli bättre på bemötande, service och att vara effektiva i vår hantering. Vi har redan idag en företagsservice med en väg in och samordnad handläggning. Många företagare har varit jättenöjda med detta, men vi behöver utveckla den också för att bli bättre på att hantera mer komplexa ärenden. Samordningen är ett viktigt verktyg för företagen men också för oss eftersom den hjälper oss att få syn på våra egna brister.

– Det här är aktiviteter som tydligast riktar sig till befintliga små och medelstora företag. När det gäller större företag och nya etableringar uppfattar vi en annan typ av behov, exempelvis tillgång på mark och elförsörjning. Vid etableringen av Microsoft var just elförsörjningen viktig, liksom en snabb och effektiv handläggning. Där stack Gävle ut på ett positivt sätt. Även it-företaget Concid sa samma sak. De valde Gävle för att det gick snabbt och var samordnat här. Men vi behöver vara duktiga i alla delar, både när det kommer till de små företagens behov men också till de stora. Vi måste göra vårt bästa i alla delar.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– Just nu jobbar vi mycket med strukturer för vårt arbete, går igenom processer, ledning och styrning. Vi har till exempel placerat näringslivsutskottet direkt under kommunstyrelsen där de leder ett samordnat arbete. Detta gör vi för att hela vår organisation måste ha ett mind set som stödjer företagande. Det här är kanske inget som syns utåt, men det kommer märkas eftersom det synliggör näringslivsfrågorna och styr hur vi träffas, får till dialog och når resultat. Det är ett sätt för oss att bocka av punkter i näringslivsprogrammet och se till att det blir verkstad. I dialogmöten och samtal behöver vi löpande checka av. Blir det bättre? Annars behöver vi skruva om.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Kompetensförsörjningen är en bromskloss och en problematik för både stora och små företag. Men som sagt; paletten är bred och inget är egentligen viktigare än något annat. Vi har sagt att vi måste ge oss på de frågor där vi har dåliga resultat, där förbättringspotentialen är som störst. Men det finns ingen quick fix och ingen trollstav. Det handlar om att leda och styra med fast kompass. Vi har tagit fram valplattformen ”100 punkter för hundra procent Gävle” och där har näringslivet en stor och viktig del.

Vad kan företagen själva göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Jag tror att det är viktigt att klargöra vad vi har för förväntningar på varandra. Förväntar man sig att jag som kommunstyrelsens ordförande kan fatta egna beslut och ändra saker direkt så kommer man att bli besviken. Däremot har vi som politiker en viktig roll att ge signaler och vara tydliga med vad som ska prioriteras, återkoppla och ställa frågor. Men företagen behöver förstå våra förutsättningar också; att det finns en förväntansgrad som går att möta. Annars blir det besvikelser. Precis som vi anstränger oss för att förstå näringslivet ska de också anstränga sig för att förstå våra förutsättningar. I övrigt kan företagen bidra med att prata gott om Gävle till omvärlden och vara stolta över sin stad. Det betyder inte att man inte ska prata om det som är fel och svårt. Men vill vi att Gävle ska bli en attraktiv plats så måste vi också berätta om fördelarna.

”Det är oacceptabelt att ligga så lågt”

Leif Jansson är delägare och vd för tryckeriet Gävle offset i Gävle. Han tycker att Gävle måste bli bättre på alla plan och att man bör ta sikte mot toppen.

Leif Jansson, Gävle offset

Leif Jansson, delägare och vd för tryckeriet Gävle offset.

Vilka förväntningar har du som företagare på Gävle kommun gällande ett förbättrat företagsklimat de kommande åren?

– Det måste bli bättre på alla sätt. Vi måste komma högre på rankingarna. Det är oacceptabelt att ligga så lågt. Det ska vi inte behöva med det geografiska läge vi har. Jag tycker att man ska ta mätningarna på största allvar och inte sopa saker under mattan. Bättre att jämföra sig med de bästa, både stora och små, och se vad de har gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Och om vi nu börjar sikta högt så kommer vi att jämföra oss med ett antal kommuner runt Stockholm, i Skåne och på västkusten. Då måste även vi ha en spelplan som är jämförbar när det kommer till skatter, avgifter och service från kommunens sida. Får vi det tror jag att företagen i Gävle är fullt kapabla att ta oss uppåt på rankingen. Huvudjobbet måste såklart företagen göra, inte kommunen.

– Jag tycker att vi ska vara bland de hundra bästa inom några år och inom tio år bland de tjugo bästa i landet. Vi har förutsättningar för det; en timme till Arlanda, dubbelspårig järnväg och motorvägar. Vi har tillgång till en stor befolkning i Mälardalen både som kunder och rekryteringsbas. Vi har lika goda förutsättningar som andra kommuner i regionen. Samtidigt är vi porten till Norrland som också är väldigt intressant som marknad. Inte för att rankingen är något självändamål, men det är en positiv spiral om man är med i de sammanhangen. Det blir självförstärkande.

– Jag tycker också att man från kommunens håll ska jobba vidare med inköp och sin inställning till entreprenörer och privata lösningar. Välja lokala alternativ så mycket som är praktiskt möjligt. Det behövs en genomtänkt filosofi där man inte är motståndare mot privata alternativ. Jag upplever att det är så ibland inom vissa sektorer. Jag anser inte att allt ska privatiseras, men det kan vara bra att ha privata jämförelseobjekt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stort kompetensbehov inom industrin

KRÖNIKA Trots att Gävleborg är det län i Sverige med högst arbetslöshet så har industrin i regionen väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Inte minst saknas mängder av maskinoperatörer, tekniker, svetsare och mekaniker. Det är hög tid att denna obalans åtgärdas genom effektivare satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet – en fråga i näringslivets fokus

FÖRETAGSBESÖK Sandviks och Nilars hållbarhetsarbete lockade Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Det finns en genuin vilja i näringslivet att göra något bra för klimatet, konstaterar han, efter att ha besökt 300 företag runt om i landet.
NYHET Publicerad:

Politiker, prioritera brotten mot företagare!

KRÖNIKA "Vi möter många företagare som vittnar om hur brottslighet och otrygghet i allt högre grad drabbar deras företag. Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige men så är det inte i dag", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

UF Gävleborg bäst i Sverige på grundskolan

UNG FÖRETAGSAMHET Under förra läsåret uppvisade Ung Företagsamhet Gävleborg de bästa resultaten i Sverige vad gäller läromedel och utbildningar till barn och ungdomar inom grundskolan.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.