Gävleborgs län bästa Gymnasieprogram kartlagda!

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Torsbergsgymnasiet i Bollnäs har bäst resultat på nationella prov och Industriprogrammet i Sandviken är programmet som ger högst årsinkomst!

Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i Gävleborgs län. Idag offentliggörs vilka program som har högst resultat.

I februari är det dags för regionens tre tusen niondeklassare att bestämma vilket program de vill gå i gymnasiet.

- Det är viktigt att göra ett genomtänkt gymnasieval. Utbudet är stort och det är inte alla program som leder till jobb eller bra förutsättningar för vidare studier.

Det säger Lars Beckman, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Framtidens arbetsmarknad kräver konkurrenskraftiga medarbetare med rätt kunskaper och kompetenser. Hur väl lyckas skolan med att rusta eleverna för det?

För att främja genomtänkta gymnasieval har Svenskt Näringsliv tagit initiativ till Gymnasiekvalitet.se. På sajten presenteras fakta om resultaten på alla program. Tanken är att informationen ska hjälpa elever och föräldrar att välja det program som passar bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier.

På Gymnasiekvalitet.se presenteras flera olika mått på alla Gävleborgs läns gymnasieprograms kvalitet:

  • Elevernas yrke och försörjning efter fem respektive tio år
  • Elevernas inkomst efter fem respektive tio år
  • Resultat i nationella prov
  • Avgångsbetyg
  • Andel högskolebehöriga
  • Andel som fullföljt utbildningen inom fyra år
  • Skolans insatser för elever som behöver extra stöd
  • Hur yrkespraktiken är utformad
  • Programmets förädlingsvärde – hur betygen utvecklats för programmets elever från nionde klass till gymnasiets avgångsbetyg

Uppgifterna om alla program och gymnasieskolor på Gymnasiekvalitet.se har samlats in av Statistiska Centralbyrån. En av källorna är en enkät som skickats till alla gymnasieskolor i hela landet.

Ytterligare information om Gävleborgs läns gymnasieprogram och skolor finns på Gymnasiekvalitet.se. På sajten finns också närmare beskrivning av statistiken som presenteras: www.gymnasiekvalitet.se