Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket är klart bäst i länet. 57,8 procent av de lokala företagen tycker att företagsklimatet i kommunen är bra och bäst är man, enligt enkätsvaren, på området ”skolans attityder till företagande”.

Linda-Marie Anttila, S, kommunstyrelsens ordförande i Hofors.
Foto: Marie Wihren

Linda-Marie Anttila (S), kommunalråd i Hofors kommun, vill fortsätta den positiva utvecklingen genom att systematiskt och i nära samverkan med de lokala företagen arbeta vidare på inslagen väg. För att strukturera arbetet har den ekonomiska föreningen Entré Hofors, som ansvarar för kommunens näringslivsarbete, arbetat fram en näringslivsstrategi för näringslivsfrågor och lokalt företagande de kommande tre åren.

Vilka mål för mandatperioden har Hofors kommun, kopplat till företagsklimatet?

 – Vi vill fortsätta att arbeta för ett bättre företagsklimat i kommunen. Ett fokusområde i kommunens övergripande framtidsstrategi är just näringsliv. Kommunens näringslivsfrågor ligger under Entré Hofors som har tagit fram en näringslivsstrategi för att matcha kommunens mål i framtidsstrategin. För oss är det viktigt att fortsätta det arbete vi redan har startat med företagsbesök och att skapa gemensamma plattformar för att mötas, så att det blir korta vägar mellan kommunen och de lokala företagen.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– Under första halvåret kommer kommunen att ha två stora etableringar; Sibylla och Science Center 2047. Där är det jätteviktigt att vi tar hand om dem som är nya på ett bra sätt, men också att dialogen med de redan etablerade företagen fortsätter på det sätt som varit. Alla företag ska känna att de är viktiga och att det stärker kommunen som helhet när vi får hit fler företagare och fler arbetstillfällen.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden som helhet, kopplat till företagsklimatet?

– Övergripande arbetar vi för att skapa positiva attityder till företagsamhet, stärka de företag som finns i kommunen och verka för nya etableringar. Områden som är särskilt viktiga för oss är energi och miljö, e-handel, gröna näringar och besöksnäringen. Vi fortsätter också satsa på samarbetet mellan skola och näringsliv eftersom det är av yttersta vikt för att skapa långsiktiga förutsättningar för små och medelstora företag att rekrytera personal och bidra till entreprenörskap. För att stimulera och bredda kompetensen och samtidigt öka förståelsen för företagsamhet är samarbete mellan skola och näringsliv av största vikt för framtiden.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Dialog tror jag är det allra viktigaste. Att företagen bidrar med att påpeka de brister och styrkor som finns i det kommunala arbetet så att vi tillsammans med företagarna kan arbeta för ett bättre företagsklimat.

Genomfarten behöver prioriteras

Roger Hydén är huvudägare och arbetande styrelseordförande för det Hoforsbaserade företaget Enerco Group AB. Han sitter också i styrelsen för Entré Hofors tillsammans med andra representanter från näringsliv, föreningsliv och kommunledning.

Roger Hydén, Enerco Group AB

Enligt Roger Hydén är Entré Hofors en av förklaringarna till varför Hofors fortsätter att förbättra sitt företagsklimat år efter år.

– Idén med Entré Hofors är bra; att företag och kommun jobbar tillsammans med framtidsfrågor. Hos de politiker och tjänstemän som jag träffar upplever jag också att det finns en medvetenhet om att näringslivet är viktigt. Blomstrar inte näringslivet så blir det svårt att driva kommunal verksamhet också. Så enkelt är det och det är man medveten om här. Utan arbetstillfällen och skatteintäkter är det kört.

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Framåt så tror jag att det är oerhört viktigt för just Hofors att förstå betydelsen av vår genomfart. Det är enorma mängder bilar som passerar här och tyvärr så är den bild man får av orten när man åker igenom idag väldigt missvisande. Första intrycket är jätteviktigt och varumärket Hofors skulle kunna nå helt andra nivåer om man jobbade ordentligt med den här frågan. I vårt bolag tar vi ofta emot gäster från andra orter och varje gång vi visar runt i kommunen så får vi höra ”men oj vad vacker det är här”. Den bilden har de inte fått när de bara åkt igenom. Och det här måste det göras något åt om vi ska kunna utvecklas vidare. För allt hänger ju ihop. Ska vi få läkare som vill bosätta sig här och börja arbeta på hälsocentralen, eller ska vi hitta specialistkompetenser till våra bolag så måste folk bli lockade att bo här. Jag är inte naiv och jag förstår att det här inte är lätt att lösa. I så fall hade man gjort något åt det för länge sedan. Men det här behöver prioriteras. Kan vi visa upp Hofors från en bättre sida så kommer det andra på köpet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Omtumlande vår för rutinerad politiker

CORONAKRISEN Åsa Wiklund Lång (S) har i ungefär 15 år haft olika ledande positioner inom Gävle kommun, bland annat som kommunalråd och nu som ordförande i kommunstyrelsen. Trots sin långa erfarenhet av politiken har hon, som många andra, upplevt en vår lik ingen annan där fokus oftast varit att lindra fallet snarare än att gynna uppgången.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Ett enat Söderhamn vill stärka näringslivet

CORONAKRISEN Söderhamns kommunstyrelseordförande John-Erik Jansson (C) har likt många andra haft en vår bakom sig som präglats av pandemi- och krisplanering. Trots pandemins mycket negativa inverkan på näringslivet i Söderhamn, och på samhället i stort, så ser dock John-Erik Jansson att det också skapat en enande kraft i kommunen som förhoppningsvis ska kunna hjälpa den framåt.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Ovanåker vill lära sig av de bästa kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har under de senaste åren kraftigt förbättrat sitt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs enkät i maj fick kommunen betyget 3,6 i det sammanfattande omdömet från företagarna. Det var bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Hög tid att återstarta länets ekonomi

DEBATT "Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut men företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Gävleborg kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Ovanåker tar täten i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I fyra av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än vid föregående år. Samtidigt förbättrar tre kommuner sina betyg och tre ligger kvar på samma nivå som tidigare mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

Gävleborg påverkat av coronakrisen

KONJUNKTUR Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har drabbats av rådande tid i samma utsträckning som riket i stort. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. "I länet är det en blandad bild som tornar upp sig. Dels finns det företag i länet som går bra, sedan finns det företag som befinner sig i någorlunda balans och sedan finns det företag som har det riktigt tufft", säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Coronan gav Cibes Lift en tidig högerkrok

CORONAKRISEN "Att coronakrisen var på väg fick vi tydliga indikationer om så fort allting började i Kina. Den första högerkroken träffades oss vid månadsskiftet januari-februari. Kina är vår största marknad och svarar för drygt en tredjedel av omsättningen", säger Per Lidström, vd på Cibes Lift Group.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Hyresstödet måste nå fler

CORONAKRISEN "Medan vissa delar inom e-handeln ser positiva försäljningskurvor så har konsekvenserna för oss i partybranschen varit förödande. Vi ser ett tapp i försäljningen på mer än 50 procent", säger Joel Svensson som driver Partykungen.se. Nu vill han att staten tillåter fler företag att ta del av hyresstödet, samtidigt som det inte är villkorat att fastighetsägarna bjuder till.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot Gävleborgs besöksnäring

CORONAKRISEN Besöksnäringen är en av många branscher som drabbats hårt av coronakrisen. För att undvika en massarbetslöshet krävs att betydligt fler åtgärder vidtas. Det nya systemet för korttidspermitteringar fungerar inte för alla verksamheter och måste kompletteras med andra kraftfulla åtgärder, menar Helene Åkerström Hartman på Orbaden Spa & Resort.
NYHET Publicerad:

Politiska krafttag behövs här och nu

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige, Gävleborg och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.