Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket är klart bäst i länet. 57,8 procent av de lokala företagen tycker att företagsklimatet i kommunen är bra och bäst är man, enligt enkätsvaren, på området ”skolans attityder till företagande”.

Linda-Marie Anttila, S, kommunstyrelsens ordförande i Hofors.
Foto: Marie Wihren

Linda-Marie Anttila (S), kommunalråd i Hofors kommun, vill fortsätta den positiva utvecklingen genom att systematiskt och i nära samverkan med de lokala företagen arbeta vidare på inslagen väg. För att strukturera arbetet har den ekonomiska föreningen Entré Hofors, som ansvarar för kommunens näringslivsarbete, arbetat fram en näringslivsstrategi för näringslivsfrågor och lokalt företagande de kommande tre åren.

Vilka mål för mandatperioden har Hofors kommun, kopplat till företagsklimatet?

 – Vi vill fortsätta att arbeta för ett bättre företagsklimat i kommunen. Ett fokusområde i kommunens övergripande framtidsstrategi är just näringsliv. Kommunens näringslivsfrågor ligger under Entré Hofors som har tagit fram en näringslivsstrategi för att matcha kommunens mål i framtidsstrategin. För oss är det viktigt att fortsätta det arbete vi redan har startat med företagsbesök och att skapa gemensamma plattformar för att mötas, så att det blir korta vägar mellan kommunen och de lokala företagen.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– Under första halvåret kommer kommunen att ha två stora etableringar; Sibylla och Science Center 2047. Där är det jätteviktigt att vi tar hand om dem som är nya på ett bra sätt, men också att dialogen med de redan etablerade företagen fortsätter på det sätt som varit. Alla företag ska känna att de är viktiga och att det stärker kommunen som helhet när vi får hit fler företagare och fler arbetstillfällen.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden som helhet, kopplat till företagsklimatet?

– Övergripande arbetar vi för att skapa positiva attityder till företagsamhet, stärka de företag som finns i kommunen och verka för nya etableringar. Områden som är särskilt viktiga för oss är energi och miljö, e-handel, gröna näringar och besöksnäringen. Vi fortsätter också satsa på samarbetet mellan skola och näringsliv eftersom det är av yttersta vikt för att skapa långsiktiga förutsättningar för små och medelstora företag att rekrytera personal och bidra till entreprenörskap. För att stimulera och bredda kompetensen och samtidigt öka förståelsen för företagsamhet är samarbete mellan skola och näringsliv av största vikt för framtiden.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Dialog tror jag är det allra viktigaste. Att företagen bidrar med att påpeka de brister och styrkor som finns i det kommunala arbetet så att vi tillsammans med företagarna kan arbeta för ett bättre företagsklimat.

Genomfarten behöver prioriteras

Roger Hydén är huvudägare och arbetande styrelseordförande för det Hoforsbaserade företaget Enerco Group AB. Han sitter också i styrelsen för Entré Hofors tillsammans med andra representanter från näringsliv, föreningsliv och kommunledning.

Roger Hydén, Enerco Group AB

Enligt Roger Hydén är Entré Hofors en av förklaringarna till varför Hofors fortsätter att förbättra sitt företagsklimat år efter år.

– Idén med Entré Hofors är bra; att företag och kommun jobbar tillsammans med framtidsfrågor. Hos de politiker och tjänstemän som jag träffar upplever jag också att det finns en medvetenhet om att näringslivet är viktigt. Blomstrar inte näringslivet så blir det svårt att driva kommunal verksamhet också. Så enkelt är det och det är man medveten om här. Utan arbetstillfällen och skatteintäkter är det kört.

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Framåt så tror jag att det är oerhört viktigt för just Hofors att förstå betydelsen av vår genomfart. Det är enorma mängder bilar som passerar här och tyvärr så är den bild man får av orten när man åker igenom idag väldigt missvisande. Första intrycket är jätteviktigt och varumärket Hofors skulle kunna nå helt andra nivåer om man jobbade ordentligt med den här frågan. I vårt bolag tar vi ofta emot gäster från andra orter och varje gång vi visar runt i kommunen så får vi höra ”men oj vad vacker det är här”. Den bilden har de inte fått när de bara åkt igenom. Och det här måste det göras något åt om vi ska kunna utvecklas vidare. För allt hänger ju ihop. Ska vi få läkare som vill bosätta sig här och börja arbeta på hälsocentralen, eller ska vi hitta specialistkompetenser till våra bolag så måste folk bli lockade att bo här. Jag är inte naiv och jag förstår att det här inte är lätt att lösa. I så fall hade man gjort något åt det för länge sedan. Men det här behöver prioriteras. Kan vi visa upp Hofors från en bättre sida så kommer det andra på köpet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.