Lärlingsutbildning i samarbete med lokala hotell

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige just nu. I dagarna startar den kommunala vuxenutbildningen i Gävle en lärlingsutbildning i samarbete med fem lokala hotell. Målet är att matcha arbetssökande mot hotellens växande behov av arbetskraft.

Enligt den svenska besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita behöver det rekryteras mer än 350 000 medarbetare innan 2023. Detta samtidigt som siffror från Skolverket visar att allt färre ungdomar söker sig till hotell- och restaurangutbildningar. I Gävle hoppas man att den nystartade lärlingsutbildningen ska kunna bidra till kompetensförsörjningen. Under sex månaders heltidsstudier får eleverna varva teoretiska studier med praktiskt arbete på ett av de fem hotellen. Karin Lundman, hotelldirektör för Scandic CH och Scandic Väst i Gävle, var en av dem som var snabb att nappa på kommunens initiativ.

Karin Lundman, Scandic CH och Scandic Väst

Karin Lundman, hotelldirektör för Scandic CH och Scandic Väst i Gävle

– Att vara lärling eller trainee är ett fantastiskt bra sätt att lära sig hotellbranschen på och ett jättebra sätt för oss att få in nya medarbetare. De som går utbildningen får lära känna oss och vi dem. Eftersom det här jobbet handlar mycket om hur du är som person så är det nyttigt att verkligen få prova yrket och se vad det innebär. Det är också en möjlighet för oss att visa hur roligt det är att vara verksam i vår bransch. Det är verkligen en vinn-vinn-situation, säger Karin Lundman.

Är det självklart för er att arbeta på det här sättet?
– Det är vanligt med praktik i vår bransch och det finns många liknande initiativ från både Arbetsförmedlingen, skolor och andra aktörer. Det vi såg som extra fördelaktigt med det här samarbetet var att vi fick vara med och skräddarsy innehållet utifrån våra behov och värderingar; vilka kunskaper och egenskaper som är viktiga att en person har om man ska jobba hos oss. Överlag brukar vi ställa oss positiva till den här typen av utbyten och försöka hjälpa så många vi kan med praktikplats. Det handlar ju om att ta ett samhällsansvar också.

Chans att få personalen att stanna länge

På Clarion Hotel Winn i Gävle resonerar man på ett liknande sätt. Hotellchefen Emma Norelius menar att det underlättar för dem att hitta rätt personer till jobbet.

Emma Norelius, hotellchef Clarion Hotel Winn
Foto: Stefan Estassy

Emma Norelius, hotellchef Clarion Hotel Winn

– När det blev en vuxenutbildning med den här inriktningen skrek vi ja direkt. Genom att jobba praktiskt hos oss får personen en tydligare bild av hur det är och därmed enklare att avgöra om det är något som han eller hon verkligen vill. Och vill man, så har man stora möjligheter hos oss. Just den biten ser jag också som en fördel med en vuxenutbildning. Där kan vi möta personer som kanske redan vet att de vill, men som hittills inte haft rätt erfarenhet för att komma in i hotellbranschen. Då är chansen större att man blir kvar längre, säger Emma Norelius.

Är det stor personalrörlighet i hotellbranschen?
– Jag upplever det som att det är mer rörligt idag än för tio år sedan. De yngre rör på sig på ett helt annat sätt idag än förr, många slutar för att de ska göra en långresa, flytta eller gå en kurs. Det var inte lika vanligt förr. Samtidigt ser vi att nio av tio som lämnar oss kommer tillbaka. En del redan efter några månader, andra efter ett år eller två. Vi försöker tänka långsiktigt i det här; genom att introducera människor i det här yrket på ett bra sätt och ge dem en vettig grund så blir de också bra ambassadörer för oss. Förhoppningsvis vill de stanna länge.

Effektivt sätt att lära sig

På Högbo Brukshotell i Sandviken har man också höga förväntningar på samarbetet med lärlingsutbildningen. Fredrik Ländin som är operativ hotellchef ser fördelar på både kort och lång sikt.

Fredrik Ländin, Högbo Brukshotell

Fredrik Ländin, Högbo Brukshotell

– I längden hoppas vi att det här gör att fler får upp ögonen för hotell- och restaurang; den här otroligt roliga branschen där ingen dag är den andra sig lik.  Kortsiktigt hoppas vi på hotellet, och inom vår koncern Winn Hotel Group, att vi hittar nya stjärnor till vårt team som vi kan anställa. Jag tror att kombinationen av mycket praktik ute hos oss och lite mindre tid i skolan är ett väldigt bra och effektivt sätt att lära sig. Och vi tycker det är fantastiskt att en så pass stor del av utbildningen är ute hos oss, säger Fredrik Ländin.

Hur fungerar den praktiska delen av utbildningen på plats hos er?
– Vi som tar hand om lärlingen har gått Skolverkets webbaserade handledarutbildning. Den rekommenderar jag varmt, oavsett vilken typ av praktik man har, eller vid upplärning av nya kollegor. Innan praktiken gör vi upp en plan för att allt ska bli så bra och effektivt som möjligt och bestämmer vilka perioder hen ska vara på respektive avdelning. Under praktiken får personen prova på helheten och får på så vis en väldigt bra kunskap och förståelse för många olika avdelningar. Vi har kontinuerlig avstämning med lärlingen och läraren så att allt går enligt plan. Den här personen kommer ganska snabbt bli en i gänget, vilket är riktigt kul. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.