LogoLogo
LogoLogo
Nyhet4 augusti 2017

Migrationsverket backar – Said kan få stanna

Said Elambayev uppfyller alla kriterier för att få ett arbetstillstånd. Det imponerar inte på Migrationsverket som avslagit hans begäran. Efter fel i hanteringen tar myndigheten upp fallet på nytt. För arbetsgivaren LVR väcks hoppet att få behålla en nyckelmedarbetare.

Said Elambayev och Jennifer Nilsson har lagt ner mycket arbetstid på att få Migrationsverket att göra om och göra rätt.

Företaget LVR AB i Söderhamn riskerar att tappa en av sina nyckelkompetenser, Said Elambayev från Tjetjenien, och därmed gå miste om fortsatt expansion. Anledningen är att Migrationsverket har avslagit hans begäran om ett så kallat ”spårbyte” för att få arbetstillstånd i Sverige. Detta trots att han uppfyller alla tänkbara kriterier för arbetstillstånd – en längre tids anställning, avtalsenlig lön, ett fackligt godkännande, samt att hans tjänst har varit utlyst på Arbetsförmedlingen.

– Migrationsverket avslog arbetstillståndet med en suddig stämpel som knappt går att läsa, och som dessutom har visat sig vara avsedd för ett helt annat beslutsområde. Därunder en oläslig namnteckning av en tjänsteman som vägrar ge sig till känna, invid formuleringen ”detta beslut kan inte överklagas”, säger Jennifer Nilsson som är samordningsansvarig på LVR AB.

– När jag ställde frågor till enhetschefen på Migrationsverket blev jag illa bemött och jag förvägrades information om hur beslutet hade fattats, fortsätter hon.

Jennifer Nilsson har tillsammans med Said Elambayev tvingats lägga ner mycket tid kring ärendet. Det var först när de vände sig till en advokat för att få hjälp som Migrationsverket erkände sig skyldiga till grova fel i hanteringen. Nu har Migrationsverket beslutat att ta hans ärende på allvar men här framträder en bild av en myndighet som har tappat kontrollen över sina beslut.

– Jag ville lämna in en ansökan efter min asylansökan för att få arbetstillstånd, något som kallas för spårbyte. Men handläggaren på Migrationsverket, med befogenhet att fatta livsavgörande beslut om en människas framtid, har inte riktigt förstått ärendet och har avslagit min ansökan på ett felaktigt beslutsunderlag, säger Said Elambayev.

Said en nyckelperson för företaget

Företagets verksamhet är att utrusta bandvagnar med nya motorer och ljudisoleringar. När Said Elambayev anställdes visade han sig snabbt vara en resurs att räkna med och tack vare honom har företagets orderingång ökat markant den senaste tiden.

– Said har kommit att bli en av våra nyckelmedarbetare vid utvecklingen av våra isoleringar till bandvagnarna. Nu skulle vi ha svårt att klara oss utan honom. Han och hans familj har också integrerat sig i samhället. Hans fru är utbildad sjuksköterska. Det är märkligt att Migrationsverket så envist väljer att motarbeta honom och hans familj att få stanna i Sverige, säger Jennifer Nilsson.

Röriga beslutsvägar på Migrationsverket

Said Elambayev har tidigare sökt asyl i Sverige, men fått avslag. I stället har familjen, helt enligt regelverket, i efterhand valt det så kallade ”spårbytet”. Det innebär att man kan söka arbetstillstånd i Sverige efter att ha fått ett avslagsbeslut.

Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Göteborg valde dock att felaktigt behandla ärendet som ett verkställighetshinder. Said Elambayev fick avslag och ett utvisningsbeslut – i strid mot gällande lagstiftning. Enhetschefen på Migrationsverket vidhöll dock att avvisningsbeslutet låg fast.

– Det gick så långt att Migrationsverket beställde passen till våra barn, som krävdes för att vi skulle avvisas. Hade vi inte stått på oss skulle vi varit tvungna återvända till en mycket oviss framtid i Tjetjenien. Vi är fortfarande väldigt stressade och oroliga, säger Said Elambayev.

Beslutet drogs tillbaka

De ansvariga på Migrationsverket som Jennifer Nilsson har varit i kontakt med har varit mycket avvisande när hon har försökt att påpeka att hanteringen inte har gått rätt till. På Migrationsverkets kontor i Söderhamn vägrade de ta emot ansökan och Jennifer blev avsnäst med ”du borde läsa på bättre”. I stället ombads hon resa till Sundsvall, där hon fick beskedet att ärendet gott och väl borde ha lämnats in i Söderhamn.

Efter att juristen Johanna Bratt på Asylbyrån studerade ärendet närmare har Said och Jennifer kunnat bevisa att de har lagen på sin sida. Nu har därför Migrationsverket rivit upp beslutet och kommer att behandla ärendet från början och enligt gällande lagstiftning.

– Det som skrämmer mig är vad som skulle ha hänt med Said och hans familj om vi inte hade varit envisa och lagt ner mycket tid och resurser på att hjälpa honom. Varför måste ett företag tvingas lägga tid på att Migrationsverket ska göra rätt? Och vad händer med alla andra i Sverige i samma situation? Det är otäckt att Migrationsverket verkar ha så dålig kontroll på verksamheten, säger Jennifer Nilsson.

Henrik Sjögren

Arbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist