Nordanstig satsar på företagsbesök

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Man har klättrat tio placeringar i rankingen och tagit ett rejält kliv framåt inom området ”tillgång till kompetens”. Bäst betyg från företagen får man på området ”konkurrens från kommunen”.

Ola Wigg
Foto: Nordanstigs kommun

Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.

Vad har ni för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi vill stärka kommunikationen mellan näringslivet och kommunen. Det vill vi göra genom att låta Näringslivsrådet och Företagarföreningen få en tyngre roll i arbetet med exempelvis infrastrukturen. Vi arbetar också med konceptet ”en dörr in” som ska underlätta för våra företag att snabbare få den hjälp som efterfrågas, speciellt för ny- eller småföretagare. Utöver det ska vi utföra minst 20 organiserade företagsbesök per år.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till det lokala företagsklimatet?

– Vi har startat upp företagsbesöken och prioriterar de frågor som kommer upp under besöken, för att visa att vi tar våra duktiga företagare på allvar.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Jag tror att det viktigaste är att säkerställa en infrastruktur som fungerar, exempelvis detaljplaner, fiberanslutning och liknande.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Det är viktigt att föra en dialog mellan företag och kommunen. Både små och stora företag har allt att vinna på att samarbeta. Vi som kommun måste få veta vad som fungerar bra men även det som fungerar mindre bra. Annars kan vi inte utvecklas på rätt sätt, om vi bara tror att vi gör rätt. 

Vikten av mark, bostäder och upphandlingar

Per-Ola Wadin äger och driver Lindhs bageri i Bergsjö, Nordanstigs kommun och är sedan flera år tillbaka engagerad i den lokala företagarföreningen. Enligt honom har mycket hänt i kommunen det senaste året när det gäller företagsbesök och dialogen med företagen. Nu hoppas han att man fortsätter på inslagen väg och samtidigt jobbar vidare på andra viktiga områden. 

Per-Ola Wadin, Lindhs bageri

Per-Ola Wadin

Vilka är dina förväntningar på Nordanstigs kommun kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Från kommunens sida så har man kommit igång med företagsbesök och jobbat med att förbättra kommunikationen det senaste året och det är jättebra. Nu behöver man jobba på det här med att få fram industrimark. Både här i Bergsjö och i Gnarp finns det efterfrågan på färdig mark. Och då menar jag mark där det finns färdig infrastruktur. Där hoppas jag att man blir bättre och tar tag i frågan. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda mark till nyetableringar, utan också till våra befintliga företag som vill växa och stanna kvar i kommunen.

– Bostäder är ett annat problem. Det finns efterfrågan i tätorterna men där finns inget ledigt. Där behöver kommunen och det kommunala bostadsbolaget starta upp och ta första steget till nybyggnation för att få privata aktörer att följa efter.

– En tredje sak som oroar framåt är inköpsorganisationen, nu när Inköp Gävleborg imploderar. Man pratar om något slags nätverk i Hälsingland, men det finns inget färdigt. Personligen förespråkar jag att vi ska ta kontakt med Sundsvalls motsvarighet och köpa tjänsten därifrån. En bra och fungerande upphandlingsorganisation är oerhört viktigt. Det kan göra att det upphandlas mer lokala varor och tjänster och att kommunen gör bättre affärer. Det blir en vinn-vinn-situation.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.