Nordanstig satsar på företagsbesök

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Man har klättrat tio placeringar i rankingen och tagit ett rejält kliv framåt inom området ”tillgång till kompetens”. Bäst betyg från företagen får man på området ”konkurrens från kommunen”.

Ola Wigg
Foto: Nordanstigs kommun

Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.

Vad har ni för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi vill stärka kommunikationen mellan näringslivet och kommunen. Det vill vi göra genom att låta Näringslivsrådet och Företagarföreningen få en tyngre roll i arbetet med exempelvis infrastrukturen. Vi arbetar också med konceptet ”en dörr in” som ska underlätta för våra företag att snabbare få den hjälp som efterfrågas, speciellt för ny- eller småföretagare. Utöver det ska vi utföra minst 20 organiserade företagsbesök per år.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till det lokala företagsklimatet?

– Vi har startat upp företagsbesöken och prioriterar de frågor som kommer upp under besöken, för att visa att vi tar våra duktiga företagare på allvar.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Jag tror att det viktigaste är att säkerställa en infrastruktur som fungerar, exempelvis detaljplaner, fiberanslutning och liknande.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Det är viktigt att föra en dialog mellan företag och kommunen. Både små och stora företag har allt att vinna på att samarbeta. Vi som kommun måste få veta vad som fungerar bra men även det som fungerar mindre bra. Annars kan vi inte utvecklas på rätt sätt, om vi bara tror att vi gör rätt. 

Vikten av mark, bostäder och upphandlingar

Per-Ola Wadin äger och driver Lindhs bageri i Bergsjö, Nordanstigs kommun och är sedan flera år tillbaka engagerad i den lokala företagarföreningen. Enligt honom har mycket hänt i kommunen det senaste året när det gäller företagsbesök och dialogen med företagen. Nu hoppas han att man fortsätter på inslagen väg och samtidigt jobbar vidare på andra viktiga områden. 

Per-Ola Wadin, Lindhs bageri

Per-Ola Wadin

Vilka är dina förväntningar på Nordanstigs kommun kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Från kommunens sida så har man kommit igång med företagsbesök och jobbat med att förbättra kommunikationen det senaste året och det är jättebra. Nu behöver man jobba på det här med att få fram industrimark. Både här i Bergsjö och i Gnarp finns det efterfrågan på färdig mark. Och då menar jag mark där det finns färdig infrastruktur. Där hoppas jag att man blir bättre och tar tag i frågan. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda mark till nyetableringar, utan också till våra befintliga företag som vill växa och stanna kvar i kommunen.

– Bostäder är ett annat problem. Det finns efterfrågan i tätorterna men där finns inget ledigt. Där behöver kommunen och det kommunala bostadsbolaget starta upp och ta första steget till nybyggnation för att få privata aktörer att följa efter.

– En tredje sak som oroar framåt är inköpsorganisationen, nu när Inköp Gävleborg imploderar. Man pratar om något slags nätverk i Hälsingland, men det finns inget färdigt. Personligen förespråkar jag att vi ska ta kontakt med Sundsvalls motsvarighet och köpa tjänsten därifrån. En bra och fungerande upphandlingsorganisation är oerhört viktigt. Det kan göra att det upphandlas mer lokala varor och tjänster och att kommunen gör bättre affärer. Det blir en vinn-vinn-situation.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Omtumlande vår för rutinerad politiker

CORONAKRISEN Åsa Wiklund Lång (S) har i ungefär 15 år haft olika ledande positioner inom Gävle kommun, bland annat som kommunalråd och nu som ordförande i kommunstyrelsen. Trots sin långa erfarenhet av politiken har hon, som många andra, upplevt en vår lik ingen annan där fokus oftast varit att lindra fallet snarare än att gynna uppgången.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Ett enat Söderhamn vill stärka näringslivet

CORONAKRISEN Söderhamns kommunstyrelseordförande John-Erik Jansson (C) har likt många andra haft en vår bakom sig som präglats av pandemi- och krisplanering. Trots pandemins mycket negativa inverkan på näringslivet i Söderhamn, och på samhället i stort, så ser dock John-Erik Jansson att det också skapat en enande kraft i kommunen som förhoppningsvis ska kunna hjälpa den framåt.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Ovanåker vill lära sig av de bästa kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har under de senaste åren kraftigt förbättrat sitt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs enkät i maj fick kommunen betyget 3,6 i det sammanfattande omdömet från företagarna. Det var bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Hög tid att återstarta länets ekonomi

DEBATT "Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut men företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Gävleborg kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Ovanåker tar täten i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I fyra av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än vid föregående år. Samtidigt förbättrar tre kommuner sina betyg och tre ligger kvar på samma nivå som tidigare mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

Gävleborg påverkat av coronakrisen

KONJUNKTUR Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har drabbats av rådande tid i samma utsträckning som riket i stort. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. "I länet är det en blandad bild som tornar upp sig. Dels finns det företag i länet som går bra, sedan finns det företag som befinner sig i någorlunda balans och sedan finns det företag som har det riktigt tufft", säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Coronan gav Cibes Lift en tidig högerkrok

CORONAKRISEN "Att coronakrisen var på väg fick vi tydliga indikationer om så fort allting började i Kina. Den första högerkroken träffades oss vid månadsskiftet januari-februari. Kina är vår största marknad och svarar för drygt en tredjedel av omsättningen", säger Per Lidström, vd på Cibes Lift Group.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Hyresstödet måste nå fler

CORONAKRISEN "Medan vissa delar inom e-handeln ser positiva försäljningskurvor så har konsekvenserna för oss i partybranschen varit förödande. Vi ser ett tapp i försäljningen på mer än 50 procent", säger Joel Svensson som driver Partykungen.se. Nu vill han att staten tillåter fler företag att ta del av hyresstödet, samtidigt som det inte är villkorat att fastighetsägarna bjuder till.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot Gävleborgs besöksnäring

CORONAKRISEN Besöksnäringen är en av många branscher som drabbats hårt av coronakrisen. För att undvika en massarbetslöshet krävs att betydligt fler åtgärder vidtas. Det nya systemet för korttidspermitteringar fungerar inte för alla verksamheter och måste kompletteras med andra kraftfulla åtgärder, menar Helene Åkerström Hartman på Orbaden Spa & Resort.
NYHET Publicerad:

Politiska krafttag behövs här och nu

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige, Gävleborg och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.