Ökad flexibilitet nödvändig i byggbranschen

NYHET Publicerad

AVTAL 2016 Enbart den senaste månaden har snabbväxaren Ängabyggen AB i Bollnäs anställt fem yrkesarbetare. Nu är det Facebook, Linkedin och andra sociala medier som gäller för att få kontakt med presumtiva medarbetare.

Josef Guttenkunst, Ängabyggen

Orderböckerna är fyllda fram till sommaren, konstaterar Josef Guttenkunst.

– Det var första gången vi prövade den vägen och det gick väldigt bra. En annons i Ljusnan räcker inte när den som vill jobba hos oss kanske finns i Stockholm eller var som helst i Sverige, säger Josef Guttenkunst, Ängabyggens vd och delägare sedan ett år tillbaka.

Nu behöver företaget anställa platschefer till två-tre nya projekt.

– Vi försöker med sociala medier igen, förklarar han.

Så här i upptakten till en ny avtalsrörelse efterlyser Josef Guttenkunst en ökad flexibilitet kring arbetstiderna.

– Generellt sett har byggbranschen mycket att göra under sommarhalvåret och betydligt mindre på vintern. Många måste därför varslas under ett antal månader. En lösning kan vara att skapa någon form av timbank för att få den nödvändiga flexibiliteten. Då kan varslen minskas och anställningarna blir tryggare, betonar Josef Guttenkunst.

Ängabyggen har expanderat kraftigt de senaste åren och blev i Dagens industris kartläggning i oktober trea bland Gävleborgs nio Gasellföretag. Mellan 2010 och 2014 steg omsättningen från 41 till nästan 165 miljoner. Antalet anställda har vuxit i ungefär samma takt. Idag har företaget 75 medarbetare.

Men det kan kosta på att växa alltför snabbt. Därför har Josef Guttenkunst försiktigt dragit i bromsen för att snart kunna gasa igen.

– Vi rusade fram lite för fort, menar han.

Under 2015 har det helägda dotterbolaget Ljustech Konsult AB sålts, entreprenadverksamheten har bantats något och företagsstrukturen har förändrats.

– Organisationen är tydligare och vi har skaffat oss bättre IT-verktyg, berättar Josef Guttenkunst.

Hela denna omstrukturering gör att den brant stigande omsättningskurvan 2015 fick ett hack, men redan i år väntas den åter peka kraftigt uppåt. Att nå 200 miljoner verkar vara helt realistiskt.

Enbart från augusti fram till idag ligger Ängabyggens orderingång på ungefär 130 miljoner.

– Orderböckerna är fyllda fram till sommaren, konstaterar Josef Guttenkunst.

Stora pågående jobb är exempelvis utbyggnaden av Orbaden Spa & Konferens, ombyggnaden av Bilmetros utställningshall i Bollnäs och totalrenoveringen av en fastighet med 45 lägenheter i Bandhagen i Stockholm. Mycket snart startar bygget av en förskola i Järbo och en i Uppsala.

Som en förklaring till framgångarna för Ängabyggen pekar Josef Guttenkunst på de insatser som grundaren Björn Johnsson, nu företagets styrelseordförande, gjorde på ett tidigt stadium.

– Han är en visionär som ser affärsmöjligheter och vågar förverkliga dem. Som entreprenör måste du alltid snabbt kunna anpassa dig till det som sker i omvärlden. Sedan krävs det lite tur och att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Finansieringen är förstås en annan avgörande faktor. Vi har goda bankkontakter och har dessutom gjort betydande egna insatser, säger Josef Guttenkunst.

Han räknar inte med att Ängabyggen kommer att kunna expandera så värst mycket mer i Bollnäs och närområdet i övrigt.

– Vi är redan det största byggbolaget i södra Hälsingland. Marknadsmässigt finns den stora potentialen för oss i Stockholm och Uppsala.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

KRÖNIKA Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg placerar sig 8 av länets 10 kommuner mellan plats 210 – 289 av Sveriges 290 kommuner. Detta är definitivt inte bra för utvecklingen av länets kommuner som är i stort behov av företagsamma människor som skapar jobb, tillväxt och välstånd! Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Uppåt för åtta av länets tio kommuner

RANKING 2018 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors samtidigt som Ljusdal är årets klättrare. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september. 
NYHET Publicerad:

Kravet är politisk vilja och leverans

KRÖNIKA Valet till riksdag, kommun och landsting är genomfört. De som röstat har sagt sitt. Det är dags för politiken att gå från vallöften och valfläsk till verkstad och leverans – det förtjänar och förväntar sig både befolkningen och våra företagare. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

“Regelbördan och höga skatter hindrar oss företagare”

VALET 2018 Göran Ekblom, vd Harmångers Plåt & Entreprenad AB, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Vårdföretagen kan driva utvecklingen framåt”

VALET 2018 Eva Jansson, verksamhetschef Hälsovalet i Sverige, ger sin syn på vad hon förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod och vad som är viktiga företagarfrågor för deras verksamhet.
NYHET Publicerad:

Paneldebatt om viktiga företagarfrågor i länet

WEBB-TV Svenskt Näringsliv och Företagarna bjöd i slutet av augusti in riksdagspartiernas toppkandidater från Gävleborg att delta i en paneldebatt om viktiga företagarfrågor för länets framtid. Se hela paneldebatten här.
NYHET Publicerad:

UF siktar mot nytt rekordår

UNG FÖRETAGSAMHET Förra året blev ett rekordår för Ung Företagsamhet (UF) i Gävleborg. Aldrig tidigare har så stor andel elever på gymnasiet drivit UF-företag och aldrig tidigare har så många genomfört hela UF-året. ”Detta är något mycket positivt för företagsamheten och det lokala företagsklimatet i länet”, säger Anna Leima, regionchef för Ung Företagsamhet i Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

”Fokus måste vara kvalitet i välfärden”

VALET 2018 Peter Nyman, ordförande friskolan Lust & Lära, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

“Företag behöver långsiktiga, stabila spelregler”

VALET 2018 Leif Jansson, vd Gävle Offset AB, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Välfärdsdebatten borde handla om kvalitet och lika villkor”

VALET 2018 Veronica Stjärnström, vd AssistansPartner AB och HemPartner AB, ger sin syn på vad hon som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Framtidens välfärd står på spel

VALET 2018 Vård, skola och omsorg brottas med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet visar sig inte vara bristen på resurser inom välfärden, utan hur de används. ”Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass”. Det säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Gävleborg behöver kompetensförsörjning i världsklass

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Vi vet att kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar på att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken. Kan inte företagen hitta rätt kompetens hindras de från att växa och anställa samtidigt som utanförskapet är ett akut och växande samhällsproblem.
NYHET Publicerad:

Länets jobbskapare behöver ett modernt LAS

LAS Lagen om anställningsskydd (LAS) skapar en stel arbetsmarknad vilket i sin tur hämmar den svenska konkurrenskraften. Det blir mer riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider. ”Lagen skapar inlåsningseffekter i och med att anställda tvekar att byta jobb av rädsla för att få en sämre turordningsplats. Turordningsreglerna och andra regler som personliga skäl leder därmed till försvårad rekrytering och minskad rörlighet”, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jobb möjliggör integration

INTEGRATION Ingen politisk åtgärd är så viktig för Sverige och Gävleborg som att förbättra integrationen av nyanlända. Utanförskapet är ett akut och växande problem som kostar stora summor för samhället. ”Den stora klyftan går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. För att bekämpa denna klyfta måste vägen till ett jobb kortas, där fler har möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden och kan gå från bidrag till att försörja sig själv”, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

ROT och RUT är viktiga jobbskapare

SKATTER Rut-avdraget som infördes 2007 har visat sig vara en fullträff. På tioårsjubileet 2017 kom rut-sektorn att omsätta 10,2 miljarder kronor på ett år, en ökning med 25 procent jämfört med 2016, och skapat jobb till över 30 000 personer i Sverige. ”Rut-reformen har verkligen varit en framgångsrik jobbmotor. I Gävleborg köpte 21 104 personer rut-tjänster för mer än 78 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 520 anställda i rut-sektorn i länet”, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Korta vägar mellan kommun och näringsliv i Hofors

FÖRETAGSKLIMAT Resultatet i årets enkät om det lokala företagsklimatet vittnar om att samarbetsandan mellan näringsliv och kommun i Hofors är bra, något som bekräftas av företagaren Johanna Grönlund och kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila, S.
NYHET Publicerad:

Regelbördan är ett problem – något måste göras

BYRÅKRATI Regelkrånglet och regelbördan som de svenska företagen möter i sin vardag är ett stort problem. De administrativa kraven tar tid från att utveckla företagens kärnverksamhet till att vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. Samhället, med alla dess lagar, strukturer och processer, behöver vara format och tillämpas på ett sätt som gör det lätt för företagen att göra rätt.