Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i Gävleborg som klättrat mest sedan den förra rankingen av företagsklimatet.

Enligt de svarande företagen är det på området attityder som den största förbättringen skett; både skolans och tjänstemännens attityder till företagande anser man vara bättre än tidigare. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.

Markus Evensson (S), nytillträdd som kommunalråd i Ljusdals kommun efter valet 2018, kommer att använda den närmsta tiden till att bilda sig en uppfattning om de lokala företagens villkor och behov. 

Markus Evensson, Ljusdal
Foto: Markus Evensson

Markus Evensson

Vilka mål för mandatperioden har Ljusdals kommun, kopplat till företagsklimatet?

– Det finns inga specifika mål som är kopplade direkt till företagsklimatet. Däremot har vi en överenskommelse mellan de partier som styr kommunen om att vi ska jobba för att förbättra samtalen mellan kommun, både politiker och tjänstepersoner, och företagarna i Ljusdal. Till exempel tog vi ett beslut under förra året om att vara med i Sveriges Kommuner och Landstings arbete ”Förenkla helt enkelt”.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– Eftersom det är ett nytt styre i Ljusdal så kommer vi att lägga mest tid på att träffa företagare i kommunen. Vi ”omvärldsspanar” för att skaffa oss kunskaper om situationen för olika företagare.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden som helhet, kopplat till företagsklimatet?

– Näringslivet i Ljusdals kommun ligger i topp i regionen vad gäller tillväxt under de senaste åren. Vår besöks- och industrinäring exempelvis, går som tåget. Det majoriteten av företagen signalerar om är kompetensförsörjning och det behovet måste vi gemensamt satsa på genom att exempelvis titta på teknikcollege, vuxenutbildning med mera.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– De kan bidra genom att delta i samverkansprojekt som till exempel teknikcollege eller ”branscher i samverkan” där kommunen samarbetar med företag.

Utvecklad servicegrad och positivt bemötande

En av företagarna som intygar vikten av samverkan mellan företagen och kommunens politiker och tjänstemän är Katarina Svender. Förutom att driva företaget Östernäs Affärsfastigheter är hon också ordförande i Företagarna Ljusdal.  Enligt henne är ett aktivt lyssnande, ömsesidig förståelse och inkludering en förutsättning för en långsiktig och positiv utveckling av företagsklimatet och kommunen som helhet.

Katarina Svender, Östernäs Affärsfastigheter

Katarina Svender

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– För att vi ska kunna samverka på ett bra sätt är en förutsättning att vi pratar ännu mer med varandra, att det etableras forum där tjänstemän och politiker träffar företagare regelbundet och att det regelbundet genomförs företagsbesök. En annan förutsättning är att etablera ett konstruktivt sätt att hantera det som framkommer under dessa möten; konkreta planer som tas fram, genomförs och följs upp. En tredje förutsättning är att möjliggöra en stark och framåtriktad näringslivsorganisation, Närljus, som enkelt och effektivt länkar samman näringsliv och övrig kommunal organisation och möjliggör att både kommun och näringsliv hänger med i utvecklingstakten. Fungerande samarbeten mellan näringsliv och andra aktörer är viktigt, t ex kan näringsliv och skola/utbildning hjälpas åt med att skapa hög kvalitet i utbildningen, ge människor möjlighet till anställning lokalt och företagen möjlighet att hitta relevant kompetens. Förutom dessa förutsättningar handlar förbättrat företagsklimat om att ärenden hanteras med rimliga handläggningstider, att servicegraden ständigt utvecklas och förbättras samt ett positivt bemötande.

Attityder är enligt enkätsvaren ett område där kommunen gjort förbättringar. Vad innebär ett positivt bemötande för dig som företagare?

– Ett positivt bemötande handlar för mig om att man med en schysst, respektfull och lösningsorienterad attityd kan föra dialog, hjälpa varandra och försöka bidra till att göra det så enkelt som möjligt för alla inblandade. Att kommunen, utifrån sitt perspektiv och sina ansvarsområden i den mån det är möjligt, underlättar för etablering, drift och tillväxt av företag. Det här förutsätter i sin tur att den kommunala organisationen ges möjlighet att få insikt och förståelse för vad företagen bidrar med och kan göra för vår kommun, och vice versa, något som jag menar kan bli möjligt genom möten, företagsbesök och dialog.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket gör Hofors till klart bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i länet som klättrat mest på rankingen av företagsklimatet. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Januariöverenskommelsen måste stärka svensk konkurrenskraft

SKATTER Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Det skriver Lotta Petterson och Johan Fall i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraftigt EU är viktigt för vår region

KRÖNIKA I maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val i flera aspekter för oss som invånare i en exportberoende region, inte minst i betydelsen av våra företag och hur vår gemensamma välfärd skapas. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mötesplatser och kompetensutveckling ska ta Bollnäs framåt

FÖRETAGSKLIMAT Det går försiktigt framåt för Bollnäs företagsklimat. En klättring med 21 placeringar i rankingen placerar hälsingeorten på plats 257 av landets 290 kommuner. Enligt den senaste enkäten har det gått mest framåt inom områdena tillämpning av lagar och regler och tjänstemännens attityder till företagare.  Sämst utveckling, enligt enkätsvaren, har kommunen på området tele- och IT-nät.
NYHET Publicerad:

Ständig dialog och fortsatta aktiviteter i Sandviken

FÖRETAGSKLIMAT Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun, menar att de senaste årens enkätsvar visar att det finns en positiv trend i Sandviken. Genom ständig dialog med företagen och att fortsätta insatser och aktiviteter som påbörjats hoppas man att företagsklimatet ska förbättras ytterligare kommande år.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekvalitet.se ger fakta inför gymnasievalet i Gävleborg

GYMNASIEVAL Drygt 3 000 niondeklassare i Gävleborg och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Gävleborg vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Kjell Gunnarsson på StyrelseAkademien

HALLÅ DÄR Kjell Gunnarsson är ny verksamhetsledare för StyrelseAkademien Gävleborg. Vi har passat på att ställa några frågor till honom om hur StyrelseAkademien arbetar och vad de kan erbjuda den som är företagare.
NYHET Publicerad:

Smidigt generationsskifte ger företaget utvecklingsmöjligheter

GENERATIONSVÄXLING Med en åldrande företagarkår står många svenska företag inför en generationsväxling. När åkeriföretaget Gävle Fjärrfrakts nya ägare Joakim Tuvér tog över verksamheten var han väl förberedd och inställd på hårt arbete. "Vi har haft hjälp av kunnigt folk som är specialiserade på ägarbyten och generationsväxlingar och tillsammans med dem har vi jobbat fram bra lösningar för alla parter", säger Joakim Tuvér.
NYHET Publicerad:

UF-företagandet i länet växer

UNG FÖRETAGSAMHET Hela 1273 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2018/2019 i Gävleborg. Det är en ökning med 115stycken sedan förra året. Det visar färska siffror från organisationen Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap i grundskolan och gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Reformtempot måste öka!

KRÖNIKA En politisk mandatperiod är förbi och en ny står för dörren (om vi nu har en ny regering på plats och det har löst sig i samtliga kommuner i regionen...?). Vad kan företagen förvänta sig? Kommer vi se ett politiskt ledarskap som prioriterar jobbskaparnas villkor betydligt högre än den senaste mandatperioden? Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lärlingsutbildning i samarbete med lokala hotell

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige just nu. I dagarna startar den kommunala vuxenutbildningen i Gävle en lärlingsutbildning i samarbete med fem lokala hotell. Målet är att matcha arbetssökande mot hotellens växande behov av arbetskraft. "Att vara lärling eller trainee är ett fantastiskt bra sätt att lära sig hotellbranschen på och ett jättebra sätt för oss att få in nya medarbetare", säger Karin Lundman, Scandic CH och Scandic Väst.
NYHET Publicerad:

Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?  
NYHET Publicerad:

Svårt hitta rätt kompetens – USNR i Söderhamn har skapat en egen lösning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för svenska företag idag. Industrin lider av brist på arbetskraft, samtidigt som många arbetslösa står utan jobb. På företaget USNR i Söderhamn försöker man lösa problemet med hjälp av en skräddarsydd utbildning och noga utvalda kandidater.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna hur skattemedel används

KRÖNIKA Den offentliga marknaden uppgår till omkring 650 miljarder kronor i Sverige. Det är väldigt mycket pengar. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att värna hur dessa pengar används eftersom det är våra gemensamma skattemedel. År efter år ger många företag, inom ramen för vår mätning av det lokala företagsklimatet, kommunerna bottenbetyg när de besvarar frågan hur de anser att den egna kommunen sköter sina offentliga upphandlingar. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

KRÖNIKA Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg placerar sig 8 av länets 10 kommuner mellan plats 210 – 289 av Sveriges 290 kommuner. Detta är definitivt inte bra för utvecklingen av länets kommuner som är i stort behov av företagsamma människor som skapar jobb, tillväxt och välstånd! Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Uppåt för åtta av länets tio kommuner

RANKING 2018 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors samtidigt som Ljusdal är årets klättrare. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september.