Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i Gävleborg som klättrat mest sedan den förra rankingen av företagsklimatet.

Enligt de svarande företagen är det på området attityder som den största förbättringen skett; både skolans och tjänstemännens attityder till företagande anser man vara bättre än tidigare. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.

Markus Evensson (S), nytillträdd som kommunalråd i Ljusdals kommun efter valet 2018, kommer att använda den närmsta tiden till att bilda sig en uppfattning om de lokala företagens villkor och behov. 

Markus Evensson, Ljusdal
Foto: Markus Evensson

Markus Evensson

Vilka mål för mandatperioden har Ljusdals kommun, kopplat till företagsklimatet?

– Det finns inga specifika mål som är kopplade direkt till företagsklimatet. Däremot har vi en överenskommelse mellan de partier som styr kommunen om att vi ska jobba för att förbättra samtalen mellan kommun, både politiker och tjänstepersoner, och företagarna i Ljusdal. Till exempel tog vi ett beslut under förra året om att vara med i Sveriges Kommuner och Landstings arbete ”Förenkla helt enkelt”.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– Eftersom det är ett nytt styre i Ljusdal så kommer vi att lägga mest tid på att träffa företagare i kommunen. Vi ”omvärldsspanar” för att skaffa oss kunskaper om situationen för olika företagare.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden som helhet, kopplat till företagsklimatet?

– Näringslivet i Ljusdals kommun ligger i topp i regionen vad gäller tillväxt under de senaste åren. Vår besöks- och industrinäring exempelvis, går som tåget. Det majoriteten av företagen signalerar om är kompetensförsörjning och det behovet måste vi gemensamt satsa på genom att exempelvis titta på teknikcollege, vuxenutbildning med mera.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– De kan bidra genom att delta i samverkansprojekt som till exempel teknikcollege eller ”branscher i samverkan” där kommunen samarbetar med företag.

Utvecklad servicegrad och positivt bemötande

En av företagarna som intygar vikten av samverkan mellan företagen och kommunens politiker och tjänstemän är Katarina Svender. Förutom att driva företaget Östernäs Affärsfastigheter är hon också ordförande i Företagarna Ljusdal.  Enligt henne är ett aktivt lyssnande, ömsesidig förståelse och inkludering en förutsättning för en långsiktig och positiv utveckling av företagsklimatet och kommunen som helhet.

Katarina Svender, Östernäs Affärsfastigheter

Katarina Svender

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– För att vi ska kunna samverka på ett bra sätt är en förutsättning att vi pratar ännu mer med varandra, att det etableras forum där tjänstemän och politiker träffar företagare regelbundet och att det regelbundet genomförs företagsbesök. En annan förutsättning är att etablera ett konstruktivt sätt att hantera det som framkommer under dessa möten; konkreta planer som tas fram, genomförs och följs upp. En tredje förutsättning är att möjliggöra en stark och framåtriktad näringslivsorganisation, Närljus, som enkelt och effektivt länkar samman näringsliv och övrig kommunal organisation och möjliggör att både kommun och näringsliv hänger med i utvecklingstakten. Fungerande samarbeten mellan näringsliv och andra aktörer är viktigt, t ex kan näringsliv och skola/utbildning hjälpas åt med att skapa hög kvalitet i utbildningen, ge människor möjlighet till anställning lokalt och företagen möjlighet att hitta relevant kompetens. Förutom dessa förutsättningar handlar förbättrat företagsklimat om att ärenden hanteras med rimliga handläggningstider, att servicegraden ständigt utvecklas och förbättras samt ett positivt bemötande.

Attityder är enligt enkätsvaren ett område där kommunen gjort förbättringar. Vad innebär ett positivt bemötande för dig som företagare?

– Ett positivt bemötande handlar för mig om att man med en schysst, respektfull och lösningsorienterad attityd kan föra dialog, hjälpa varandra och försöka bidra till att göra det så enkelt som möjligt för alla inblandade. Att kommunen, utifrån sitt perspektiv och sina ansvarsområden i den mån det är möjligt, underlättar för etablering, drift och tillväxt av företag. Det här förutsätter i sin tur att den kommunala organisationen ges möjlighet att få insikt och förståelse för vad företagen bidrar med och kan göra för vår kommun, och vice versa, något som jag menar kan bli möjligt genom möten, företagsbesök och dialog.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.