Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i Gävleborg som klättrat mest sedan den förra rankingen av företagsklimatet.

Enligt de svarande företagen är det på området attityder som den största förbättringen skett; både skolans och tjänstemännens attityder till företagande anser man vara bättre än tidigare. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.

Markus Evensson (S), nytillträdd som kommunalråd i Ljusdals kommun efter valet 2018, kommer att använda den närmsta tiden till att bilda sig en uppfattning om de lokala företagens villkor och behov. 

Markus Evensson, Ljusdal
Foto: Markus Evensson

Markus Evensson

Vilka mål för mandatperioden har Ljusdals kommun, kopplat till företagsklimatet?

– Det finns inga specifika mål som är kopplade direkt till företagsklimatet. Däremot har vi en överenskommelse mellan de partier som styr kommunen om att vi ska jobba för att förbättra samtalen mellan kommun, både politiker och tjänstepersoner, och företagarna i Ljusdal. Till exempel tog vi ett beslut under förra året om att vara med i Sveriges Kommuner och Landstings arbete ”Förenkla helt enkelt”.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till företagsklimatet?

– Eftersom det är ett nytt styre i Ljusdal så kommer vi att lägga mest tid på att träffa företagare i kommunen. Vi ”omvärldsspanar” för att skaffa oss kunskaper om situationen för olika företagare.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden som helhet, kopplat till företagsklimatet?

– Näringslivet i Ljusdals kommun ligger i topp i regionen vad gäller tillväxt under de senaste åren. Vår besöks- och industrinäring exempelvis, går som tåget. Det majoriteten av företagen signalerar om är kompetensförsörjning och det behovet måste vi gemensamt satsa på genom att exempelvis titta på teknikcollege, vuxenutbildning med mera.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– De kan bidra genom att delta i samverkansprojekt som till exempel teknikcollege eller ”branscher i samverkan” där kommunen samarbetar med företag.

Utvecklad servicegrad och positivt bemötande

En av företagarna som intygar vikten av samverkan mellan företagen och kommunens politiker och tjänstemän är Katarina Svender. Förutom att driva företaget Östernäs Affärsfastigheter är hon också ordförande i Företagarna Ljusdal.  Enligt henne är ett aktivt lyssnande, ömsesidig förståelse och inkludering en förutsättning för en långsiktig och positiv utveckling av företagsklimatet och kommunen som helhet.

Katarina Svender, Östernäs Affärsfastigheter

Katarina Svender

Vilka är dina förväntningar på kommunen kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– För att vi ska kunna samverka på ett bra sätt är en förutsättning att vi pratar ännu mer med varandra, att det etableras forum där tjänstemän och politiker träffar företagare regelbundet och att det regelbundet genomförs företagsbesök. En annan förutsättning är att etablera ett konstruktivt sätt att hantera det som framkommer under dessa möten; konkreta planer som tas fram, genomförs och följs upp. En tredje förutsättning är att möjliggöra en stark och framåtriktad näringslivsorganisation, Närljus, som enkelt och effektivt länkar samman näringsliv och övrig kommunal organisation och möjliggör att både kommun och näringsliv hänger med i utvecklingstakten. Fungerande samarbeten mellan näringsliv och andra aktörer är viktigt, t ex kan näringsliv och skola/utbildning hjälpas åt med att skapa hög kvalitet i utbildningen, ge människor möjlighet till anställning lokalt och företagen möjlighet att hitta relevant kompetens. Förutom dessa förutsättningar handlar förbättrat företagsklimat om att ärenden hanteras med rimliga handläggningstider, att servicegraden ständigt utvecklas och förbättras samt ett positivt bemötande.

Attityder är enligt enkätsvaren ett område där kommunen gjort förbättringar. Vad innebär ett positivt bemötande för dig som företagare?

– Ett positivt bemötande handlar för mig om att man med en schysst, respektfull och lösningsorienterad attityd kan föra dialog, hjälpa varandra och försöka bidra till att göra det så enkelt som möjligt för alla inblandade. Att kommunen, utifrån sitt perspektiv och sina ansvarsområden i den mån det är möjligt, underlättar för etablering, drift och tillväxt av företag. Det här förutsätter i sin tur att den kommunala organisationen ges möjlighet att få insikt och förståelse för vad företagen bidrar med och kan göra för vår kommun, och vice versa, något som jag menar kan bli möjligt genom möten, företagsbesök och dialog.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Bottennotering för nyföretagsamheten i Gävleborg

NY RAPPORT I sju av länets tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i länet näst svagast i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten i Gävleborgs län 2019. "Det är oroväckande siffror för Gävleborgs del", säger Lotta Petterson.
NYHET Publicerad:

Till ledande kommunpolitiker: Förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA "Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vår region och därmed även för hur välståndet utvecklas här." Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Gävle klättrar försiktigt och siktar på topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Det gick svagt framåt för Gävle i den senaste rankningen, men är ändå tredje sämst i länet med sin plats 254 av landets 290 kommuner. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, menar att kommunen ska jobba brett de kommande åren, med fokus på de områden där man har mest att utveckla.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar i Gävleborg

KONJUNKTUREN Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har en något mer optimistisk syn på konjunkturen det kommande halvåret jämfört med genomsnittet för övriga Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Ovanåker siktar uppåt med förbättrad service

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har näst bästa företagsklimat i länet, enligt den senaste rankingen. Kommunen har dock tappat 33 placeringar sedan förra enkäten och mest har man backat på området ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. Håkan Englund (S), nytillträtt kommunalråd i Ovanåkers kommun, är självkritisk och lyfter förbättrad service från kommunens sida som ett av de övergripande målen för kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Oskar Simryd!

UNG FÖRETAGSAMHET Torsdag den 14 mars är det dags för Ung Företagsamhets årliga mässa - Entreprenörskap på riktigt – Gävleborgs största mässa med unga företagare!
NYHET Publicerad:

Hudiksvall jobbar brett och långsiktigt med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hudiksvall fortsätter den positiva trend man haft sedan 2016 och klättrar 16 placeringar i den totala rankingen. Den största förbättringen, enligt enkätsvaren, är på området ”allmänhetens attityder till företagande”. Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall, lyfter fram förtroendeskapande insatser som en av nycklarna till ett starkt företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket gör Hofors till klart bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i länet som klättrat mest på rankingen av företagsklimatet. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Januariöverenskommelsen måste stärka svensk konkurrenskraft

SKATTER Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Det skriver Lotta Petterson och Johan Fall i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraftigt EU är viktigt för vår region

KRÖNIKA I maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val i flera aspekter för oss som invånare i en exportberoende region, inte minst i betydelsen av våra företag och hur vår gemensamma välfärd skapas. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mötesplatser och kompetensutveckling ska ta Bollnäs framåt

FÖRETAGSKLIMAT Det går försiktigt framåt för Bollnäs företagsklimat. En klättring med 21 placeringar i rankingen placerar hälsingeorten på plats 257 av landets 290 kommuner. Enligt den senaste enkäten har det gått mest framåt inom områdena tillämpning av lagar och regler och tjänstemännens attityder till företagare.  Sämst utveckling, enligt enkätsvaren, har kommunen på området tele- och IT-nät.
NYHET Publicerad:

Ständig dialog och fortsatta aktiviteter i Sandviken

FÖRETAGSKLIMAT Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun, menar att de senaste årens enkätsvar visar att det finns en positiv trend i Sandviken. Genom ständig dialog med företagen och att fortsätta insatser och aktiviteter som påbörjats hoppas man att företagsklimatet ska förbättras ytterligare kommande år.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekvalitet.se ger fakta inför gymnasievalet i Gävleborg

GYMNASIEVAL Drygt 3 000 niondeklassare i Gävleborg och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.