Svårt hitta rätt kompetens – USNR i Söderhamn har skapat en egen lösning

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för svenska företag idag. Industrin lider av brist på arbetskraft, samtidigt som många arbetslösa står utan jobb. På företaget USNR i Söderhamn försöker man lösa problemet med hjälp av en skräddarsydd utbildning och noga utvalda kandidater.

USNR är världens största leverantör inom träbearbetningsindustrin. Från europaenheten i Söderhamn, idag med 120 anställda, levereras system, service och support för anläggningar i ett tjugotal länder. Företaget har länge haft svårt att hitta personal med rätt kompetens, i synnerhet för rollen CNC-operatör. Håkan Nordlund, produktionschef på USNR berättar att man provat rekryteringsföretag, konsulter och även gjort egna försök att hitta arbetskraft, utan framgång. När de slutligen fick höra talas om ett industrimatchningsprojekt i Tierp som bemanningsföretaget Clockwork genomfört tillsammans med Atlas Copco, tog de reda på mer och bestämde sig för att testa ett liknande upplägg.

Håkan Nordlund, produktionschef på USNR

Håkan Nordlund, produktionschef på USNR

– I dagarna drar vi igång vårt program där en inhyrd lärare, tillsammans med några handledare från vår personal, kommer att utbilda CNC-operatörer på plats hos oss. Utbildningen kommer att pågå tre till sex månader med lärare och nio månader totalt. Därefter har vi ett gäng färdiga CNC-operatörer, teoretiskt och praktiskt utbildade hos oss, i våra maskiner och som blivit en del av vår arbetsgrupp och vår företagskultur. Vi tror att det kommer att bli jättebra, säger Håkan Nordlund.

Hur kommer det sig att ni valde den här lösningen?
– Vi har testat det mesta och inte hittat rätt. Vi vill ha ganska specifika kompetenser och de är svåra att hitta. Då krävs det en egen lösning. Den stora fördelen med ett sådant här upplägg är att vi kan skräddarsy utbildningen exakt utifrån våra behov och att de som vi utbildar får vara här på plats och bli en del av verksamheten, från dag ett. Vi känner förtroende för Clockwork som leverantör och samarbetspartner och vi ser att det finns ett engagemang, vilja och intresse från dem att hitta rätt individer.

Vad krävs av er som företag för att kunna genomföra det här?
­– För att en sån här sak ska lyckas måste vi som beställare lägga tid på att fundera över de egna behoven, vilken kompetens det är vi behöver. Sedan måste man såklart ha lite ekonomiska muskler också. Ett fåmansbolag kan nog ha svårt att mäkta med den investering som det innebär, men då kanske man kan hitta samarbeten med andra företag. Om man är fler företag som har liknande behov kan man gå ihop och köra tillsammans.

Industriföretagen brottas med samma problem
Från Clockworks håll ser man positivt på den här typen av samarbeten. För dem blev ett industrimatchningsprojekt i södra Dalarna starten på en slags traineeverksamhet där man hjälper industriföretag att hitta kvalificerad personal och samtidigt förkortar arbetslösas väg ut på arbetsmarknaden. Petter Lundgren, vd på Clockwork menar att många industriföretag brottas med samma problem.

Petter Lundgren, vd Clockwork

Petter Lundgren, vd Clockwork

– Många industrier söker efter personal som är beredda att ta ett steg till, som är motiverade, engagerade och som har en viss teknisk förståelse med sig i bagaget. Våra kunder kommer till oss för att vi har blivit duktiga på att hitta just de individerna. Med den här typen av traineeprogram kan vi hjälpa företagen att hitta bra personer, se till att de får exakt den kunskap som företagen behöver och dessutom utbilda dem i deras egen miljö, med deras utrustning, handledda av deras egen personal.

Hur gör ni för att hitta rätt personer?
– För att kunna identifiera personer som kan fungera i de här sammanhangen så handlar det för oss om att titta på kvalifikation, motivation och engagemang och inte bara på vad som står i CV:t. Det är då man kan göra de bästa matchningarna. Vi väljer också att se bortom språkkunskaper och inte bara leta bland personer som pratar flytande svenska, eftersom det begränsar urvalet. Istället integrerar vi språkutveckling och språkstöd i utbildningen, om det krävs. På så vis kan vi tillsammans med våra kunder också bidra till att fler utlandsfödda kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Det är värdefullt för alla parter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Bottennotering för nyföretagsamheten i Gävleborg

NY RAPPORT I sju av länets tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i länet näst svagast i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten i Gävleborgs län 2019. "Det är oroväckande siffror för Gävleborgs del", säger Lotta Petterson.
NYHET Publicerad:

Till ledande kommunpolitiker: Förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA "Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vår region och därmed även för hur välståndet utvecklas här." Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Gävle klättrar försiktigt och siktar på topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Det gick svagt framåt för Gävle i den senaste rankningen, men är ändå tredje sämst i länet med sin plats 254 av landets 290 kommuner. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, menar att kommunen ska jobba brett de kommande åren, med fokus på de områden där man har mest att utveckla.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar i Gävleborg

KONJUNKTUREN Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har en något mer optimistisk syn på konjunkturen det kommande halvåret jämfört med genomsnittet för övriga Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Ovanåker siktar uppåt med förbättrad service

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har näst bästa företagsklimat i länet, enligt den senaste rankingen. Kommunen har dock tappat 33 placeringar sedan förra enkäten och mest har man backat på området ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. Håkan Englund (S), nytillträtt kommunalråd i Ovanåkers kommun, är självkritisk och lyfter förbättrad service från kommunens sida som ett av de övergripande målen för kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Oskar Simryd!

UNG FÖRETAGSAMHET Torsdag den 14 mars är det dags för Ung Företagsamhets årliga mässa - Entreprenörskap på riktigt – Gävleborgs största mässa med unga företagare!
NYHET Publicerad:

Hudiksvall jobbar brett och långsiktigt med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hudiksvall fortsätter den positiva trend man haft sedan 2016 och klättrar 16 placeringar i den totala rankingen. Den största förbättringen, enligt enkätsvaren, är på området ”allmänhetens attityder till företagande”. Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall, lyfter fram förtroendeskapande insatser som en av nycklarna till ett starkt företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket gör Hofors till klart bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i länet som klättrat mest på rankingen av företagsklimatet. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Januariöverenskommelsen måste stärka svensk konkurrenskraft

SKATTER Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Det skriver Lotta Petterson och Johan Fall i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraftigt EU är viktigt för vår region

KRÖNIKA I maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val i flera aspekter för oss som invånare i en exportberoende region, inte minst i betydelsen av våra företag och hur vår gemensamma välfärd skapas. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mötesplatser och kompetensutveckling ska ta Bollnäs framåt

FÖRETAGSKLIMAT Det går försiktigt framåt för Bollnäs företagsklimat. En klättring med 21 placeringar i rankingen placerar hälsingeorten på plats 257 av landets 290 kommuner. Enligt den senaste enkäten har det gått mest framåt inom områdena tillämpning av lagar och regler och tjänstemännens attityder till företagare.  Sämst utveckling, enligt enkätsvaren, har kommunen på området tele- och IT-nät.
NYHET Publicerad:

Ständig dialog och fortsatta aktiviteter i Sandviken

FÖRETAGSKLIMAT Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun, menar att de senaste årens enkätsvar visar att det finns en positiv trend i Sandviken. Genom ständig dialog med företagen och att fortsätta insatser och aktiviteter som påbörjats hoppas man att företagsklimatet ska förbättras ytterligare kommande år.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekvalitet.se ger fakta inför gymnasievalet i Gävleborg

GYMNASIEVAL Drygt 3 000 niondeklassare i Gävleborg och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.