Trossen – samarbete mellan skola och näringsliv

TV Publicerad

Intervjuer från seminarium om Trossen i Gävle.