Eva Werkelin - visionär och företagsledare

NYHET Publicerad

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT Att sitta och intervjua med Eva Werkelin, VD för Kneippbyn AB, är en häftig upplevelse. Hon är en energisk och verbal person.

Eva Werkelin

Eva Werkelin

Foto: Julia Bendelin/Oss Reklambyrå AB

Men det blir inte en vanlig intervju, för lika ofta bollar hon tillbaka en fråga och vill ha ens egen åsikt. För egna åsikter det har hon, men hon är intresserad av ta del av andras, vilket är en god egenskap hos en chef.Naturligtvis går det inte att komma ifrån att Eva är en Werkelinare. En känd entreprenörssläkt på Gotland som alla på ett eller annat sätt tycker någonting om. Själv tog hon över som VD vid familjeföretaget Kneippbyn AB 2005, efter brodern Pigge och hon har ett stort engagemang i turistfrågor, inte bara på Gotland, utan för Sverige i stort.

– Turistnäringen omsätter miljarder i Sverige i dag och får vi bara fler destinationer som är mogna för export, så måste vi göra stora marknadsföringssatsningar internationellt. Men det kräver att vi gör vår hemläxa och gör ordentliga analyser på vad gäster från andra länder efterfrågar.

Eva vet vad hon talar om och det är som sagt inte endast från en gotländsk horisont. Som ordförande i SCR (Svensk Camping- och Stugägares Riksorganisation), och styrelseledamot i Svensk Turism AB (som bl a äger Visit Sweden) och SHR (Sveriges Hotell & Restaurangföretagare), har hon stor koll på vad som händer inom turistnäringen i Sverige.

– Vi måste börja inse att turismen är en basnäring i Sverige och agera därefter, menar hon bestämt. Det betyder att vi måste höja statusen på att jobba inom dessa näringar, att vi ser till att det finns bra utbildningar som verkligen ger jobb i branschen. Dessutom är frågan om årsarbetstid otroligt viktig för oss som är arbetsgivare på säsongsorter, till exempel om du har en fjällanläggning eller har verksamhet på en badort.

Samtidigt framhåller också Eva hur viktigt det är att företagarna tar sitt ansvar.
– Att se till att unga får en chans att få ett första jobb, ta emot praktikanter och PRAO-elever är något som vi företagare behöver hjälpa till med. För vår del har till exempel den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar gjort att vi kan anställa ytterligare ett tiotal ungdomar varje sommar. Och det vi ju alla, att har du haft ett första jobb, är det lättare att få nästa… Av samma anledning är det viktigt att ingångslönerna hålls nere. Annars är det ganska självklart att man som arbetsgivare satsar på att anställa någon som är erfaren för det är hur man än ser det oftast lönsammare och säkrare.

Hos Eva upplever man ingen dold agenda. Hon är helt öppen vad hon tycker och tänker. Det SKA vara lättare för ungdomar att komma in i arbetslivet, det MÅSTE fungera för företagare att utveckla sin verksamhet. Självklart blir hon ofta uppfattad som kontroversiell, men det verkar faktiskt inte beröra henne märkvärt. Utåt i alla fall. En annan sak man slås av är att det inte finns någon snikenhet eller småaktighet i det hon säger, eller att man uppfattar att hon vill driva igenom saker för egen vinning. Hon är helt enkelt en företagare med ett ärligt engagemang. Ett engagemang som innefattar företagsklimat, ungdomsidrott, Gotlands framtid och Sveriges möjligheter:
– Jag kommer att fortsätta att hävda att vi alla måste bli bättre på att samverka över alla möjliga gränser: Företag, föreningar, myndigheter och vi som individer. Det pinkas mycket revir och alla håller på sitt. Det håller inte i längden.

I längden kommer med all sannolikhet Eva hålla. Hon kommer att fortsätta driva frågor som hur viktigt det är med en bra kommunikation till och från Gotland eller att de som bestämmer i Region Gotland är utvecklingsbenägna. Eller att Sverige i stort tar turismnäringen på allvar som stor exportvara.

Fakta Kneippbyn AB:
Semesteranläggningen Kneippbyn Resort ligger 3 km söder om Visby. Kneippbyn startade som kurort i början av 1900-talet och omsätter idag ca 54 miljoner. Vatten- och sommarland har ca 85 000 besökare per år i centrum och som landmärke finns självklart Villa Villerkulla, orginalhuset från inspelningarna av Pippi Långstrumpfilmerna på 60- och 70 talet. Anläggningen har även Gotlands enda 5-stjärniga camping och utöver detta ca 600 bäddar i stugor, hotell etc. Antalet årsanställda blir ca 58 stycken, men självklart är det en mindre styrka vintertid och ett hundratal ungdomar som arbetar på Kneippbyn sommartid. Eva är VD för företaget och driver det tillsammans med brodern Bobbo och de är andra generationens företagare på stället.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

"Den grundlösa kritiken mot privata utförare tär på krafterna"

VÄLFÄRD "Att jobba med hemtjänst är det finaste som finns" säger Anette Andersson som äger och driver Primula hemtjänst och städservice sedan 2015. Hon och hennes cirka 40 medarbetare finns till hands i kundernas liv för att lösa det dom inte själva klarar.
NYHET Publicerad:

Bättre omställning kräver goda villkor för att anställa

DEBATT "Tryggheten på arbetsmarknaden måste vila i goda möjligheter att få jobb – och då krävs det också att nya jobb kan skapas. Företagen måste kunna anställa, utan att osäkerheten är för stor. Därför behöver Lagen om anställningsskydd, LAS, förändras." Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd, Peter Jeppsson och regionchef, Kirsten Åkerman, i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Använd skattepengarna effektivt

SAMHÄLLSEKONOMI För det mesta gör kommunledningar kloka och konstruktiva val för medborgarna, så att förvaltningarna kan leverera god service och skapar ett modigt samhälle. Men det finns alltid utrymme för förbättringar och en ständigt levande diskussion om hur vi använder skattemedel allra bäst i varje givet tillfälle.
NYHET Publicerad:

Inspirationsdag över hela landet

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett bättre företagsklimat äger rum vid fyra tillfällen nästa år. Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, hoppas på fler deltagare 2018 när man sprider dagen geografiskt.
NYHET Publicerad:

Sopkrig på Gotland när regionen konkurrerar om byggavfall

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Region Gotland konkurrerar med lokala, privata företag när regionen tar hand om byggavfall. Trots att politikerna erkänner problemet, händer inget. ”Det finns tillräckligt många privata företag som arbetar med byggavfall för att det ska råda en sund konkurrens på marknaden”, säger Daniel Björkman, vd på Returbagen AB.
NYHET Publicerad:

Startblocken är uppställda, var så god och kliv i

FÖRETAGSKLIMAT Det finns faktiskt inte någon människa här som inte är berörd av hur det går för företagen, hur de mår och hur deras förutsättningar att tackla verkligheten ser ut. Man kan hylla dem eller inte bry sig så värst, men berörd av hur de vågar anställa och investera och vad som håller dem tillbaka det är man lika fullt. Idag presenterar Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av företagsklimatet i landets alla kommuner, hur har det gått för Gotland?
NYHET Publicerad:

Stärkt yrkesutbildning avgörande för kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För att regeringen ska uppfylla sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, krävs åtgärder för att skapa en bättre rörlighet och matchning på arbetsmarknaden, understryker Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Regelkrångel sätter stopp"

REGELKRÅNGEL Migrationsverkets handläggningstider och tveksamma information skapar osäkerhet i rekryteringsprocessen av utländsk arbetskraft. Arbetskraft som är nödvändig för företagen. ”Jag är trött på regelkrångel som sätter stopp” säger Kanjana ägare av Kanjanas Thairestaurang i Visby.
NYHET Publicerad:

Effektiv offentlig upphandling främjar kvalitet och konkurrens

UPPHANDLING Offentlig upphandling omsätter årligen hundratals miljarder kronor. Därmed kan också krav ställas för en effektiv och ändamålsenlig upphandling. Idag upplever många företag regelkrångel och bristande kommunikation, något som måste förbättras för att upphandlingsenheter ska kunna bidra till tillväxt och en bra resursfördelning av våra skattemedel.
NYHET Publicerad:

Vem ska skapa 700 jobb på Gotland?

FÖRETAGSKLIMAT Grunden för välfärden återfinns i förtegsamma människor som startar och driver företag. Avdelningen för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv arbetar dagligen med att skapa bättre förutsättningar för företag, regionalt och lokalt genom ett bättre företagsklimat. Något som idag blir än mer viktigt, för att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
NYHET Publicerad:

Ett litet men bestämt steg i rätt riktning

FÖRETAGSKLIMAT Det händer väldigt mycket på företagar-ön Gotland, så mycket spännande, roligt och inspirerande entreprenörskap växer fram och ger ny energi och gör Gotland till den företagartätaste platsen i landet. Hur är det då att vara företagare på Gotland? Idag släpper Svenskt Näringsliv enkätsvaren i den undersökning där företagare och regionpolitiker på Gotland har betygsatt en rad områden som påverkar hur det är att driva företag på ön.
NYHET Publicerad:

Vill vi värna demokratin ska vi värna de företagsamma

DEBATT "Både Gotlands tidigare och kommande generationer förtjänar att vi alla – politiker, tjänstemän, företagare, enskilda medborgare och organisationer – orkar ägna betydligt mer tid åt att tillsammans sätta oss in i villkoren för de många små och medelstora företagen här." Det skriver Kirsten Åkerman, Svenskt Näringsliv, i sin debattartikel.
NYHET Publicerad:

Assistansföretagare: "Vi behövs för valfriheten"

VÄLFÄRD Lyhördhet, flexibilitet och närhet till kunderna. Carina Funck startade ett eget företag för att få den assistans hon ville ha till sin son men inte hittade någonstans. Nu driver hon Wisby Assistans som är en av Gotlands största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

"Vi vill få fortsätta utveckla vård och omsorg tillsammans med våra brukare"

VÄLFÄRD "Om det föreslagna vinsttaket skulle bli verklighet måste vi lägga ned och de brukare vi har hos oss i dag måste tas över av Region Gotland som inte har resurser ens för att bedriva den verksamhet man är ålagd att göra i dag, än mindre att ta hand om dessa tungt vårdberoende personer som vi har i vår verksamhet", säger Anders Thomasson, vd på Wisby Assistans.
NYHET Publicerad:

Sverigemästare i företagsamhet förtjänar proaktiv politik och konstruktiv myndighetsutövning

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamheten ökar för tolfte året i rad och uppgår nu till 16,9 procent av Gotlands befolkning, det är Sveriges högsta nivå. Men ett oroväckande tecken är att nyföretagsamheten nu sjunker på bred front, såväl totalt som bland länets kvinnor och den yngre delen av befolkningen. I årets undersökning presenteras även statistik över andelen tillväxtföretagare, det vill säga personer som har gått från att ha varit nyföretagsamma för fem år sedan till att idag ha minst fem anställda.
NYHET Publicerad:

Fredrik är Gotlands mest företagsamma 2016

MEST FÖRETAGSAMMA "Ett stort tack till alla som nominerat mig, röstat på mig och gratulerat mig. Jag är helt överväldigad, ödmjuk och tacksam. Det här ger mig massor av energi och inspiration att jobba vidare. Sist men absolut inte minst - ett STORT tack till mina härliga medarbetare, utan er hade det inte varit möjligt". Det var en glad och förvånad Fredrik Broman som under onsdagskvällen tog emot Svenskt Näringslivs pris årets mest företagsamma människa på Gotland.
NYHET Publicerad:

”Håller vi inte nere sjukskrivningarna går vi i konkurs”

VÄLFÄRD Privata välfärdsföretag har betydligt lägre sjukskrivningsgrad än inom det offentliga. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. ”Om vi inte skapar en bra arbetsplats får vi högre sjukskrivningstal och då går vi i konkurs”, säger Jane Lindell Ljunggren, vd för omsorgsföretaget Hattstugan.
NYHET Publicerad:

Årets finalister klara - dags att rösta!

MEST FÖRETAGSAMMA 2016 Här är de, Lena, Anders, Jennie, Fredrik och Mårten, några av vår regions allra mest företagsamma människor. Människor som skapar jobb för fler än sig själva, inspirerar sin omgivning och vågar satsa när andra kanske backar. Visa dem att du tycker de är viktiga – var med och avgör vem som ska stå som vinnare.