Gotland – företagarön

Idag är Gotland kanske framförallt känt som en turistö. Tack vare det vackra och karakteristiska landskapet i kombination med varmt och soligt klimat, lockas nära en miljon turister till ön varje år. Turismen är en av öns dominerande näringsgrenar. Men gotländska företagandet består också av de gröna näringarna, industri och tjänsteföretag i en dynamisk blandning vilket gör att ön hela tiden utvecklas.

Svenskt Näringslivs regionkontor på Gotland
strandpromenad

Gotland är en utpräglad småföretagarregion. På ön finns cirka 5 500 företag och Gotland hade Sveriges högsta företagsamhet under 2017. Bland företag med färre än 50 anställda verkar en tredjedel inom jordbruk, skogsbruk eller fiske.

Den största industrin är kalk- och cementindustrin som levererar mer än två tredjedelar av landets förbrukning av kalksten till byggnation och infrastruktur. Men stenindustrin har trots stor efterfrågan på världsmarknaden under lång tid kämpat för sin överlevnad då Länsstyrelsen önskat begränsa brytningen av stenen.

Några stora företag och viktiga arbetsgivare på ön är PayEx, Cementa, Svenska Spel och Destination Gotland, men den största arbetsgivaren är utan konkurrens Region Gotland med sina cirka 6 000 anställda.

Gotland har under de senaste decennierna präglats av både god tillväxt och stora nerläggningar.

Positiva injektioner har kommit i form av en snabbt växande högskola, förbättrade kommunikationer och ett relativt dynamiskt näringsliv. Under 2013 skedde ett sammangående mellan Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet vilket resulterade i Campus Gotland. Målet är att förbättra kvaliteten samt locka fler studenter till ön.

Det finns tillväxtpotential i många av öns branscher. Ökad förståelse mellan politiker, tjänstemän och företagare för att effektivisera och förenkla processer som är viktiga för företagen kan ytterligare förbättra förutsättningarna.

Svenskt Näringsliv har över 500 medlemsföretag på Gotland.