Att göra livet svårt för sig

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Varje år får vi rekommendationen att enbart anställa personer över arton år. Både arbetsrättsjurister och arbetsmiljökonsulter som vi anlitar råder oss att inte göra tillvaron mer krånglig än den behöver vara. Att, som de säger – är regelverket för oss arbetsgivare svårt nog ändå. Kanske är det goda råd, men varje år anställer vi ett tiotal som är under arton.

Nils Gordh

Nils Gordh, VD apelviken.se

Till apelviken.se ansöker varje år drygt tvåhundra personer. Nästan alla mellan 16 och 24 år. Ungefär 80 av dem erbjuds anställning. För de flesta är det den allra första kontakten med arbetslivet, vi ger dem utbildning inte bara i de specifika arbetsuppgifter de skall utföra, utan i stor grad grundläggande kunskap om hur en arbetsplats fungerar. Men också vilka rättigheter och skyldigheter som finns på arbetsmarknaden, vad ett kollektivavtal är och varför man måste höra av sig till arbetsgivaren om man är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma. Arbetet och mötet med våra gäster ger dem, förutom lön och arbetskamrater, självkänsla, erkännande och möjligheten att använda förmågor att klara situationer de i en del fall inte visste de besatt.

Det är förvisso en del extra arbete och krångel med det. Det uppstår en kostnad i det att det åligger oss som arbetsgivare att informera, inte bara de minderåriga utan också deras vårdnadshavare om ”arbetsuppgifterna och deras risker och eventuella skyddsåtgärder”. Något annat som tar extra tid är att genomföra riskbedömningar med särskild hänsyn till ”minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt”. Det finns en extra osäkerhet som alla våra arbetsledare bär med sig kring arbetstidsförläggning och arbetsuppgiftsfördelning. Det grundar sig i huruvida om och i så fall i vilken omfattning den minderåriga arbetar hos flera arbetsgivare, det ger en ofrånkomlig extra anspänning. Oftast är det en oro att göra fel att man inte har full koll på vilka regler som gällde för just den personen till skillnad från hen som just fyllt sexton, eller arton. Plus oron som kommer med vetskapen om att han eller hon som arbetsledare är personlig ansvarig för den minderåriges arbetsmiljö.

Kanske är rekommendationerna ändå inte så konstiga. Kanske är de goda råden ändå goda råd. Men om vi följde dem och enbart anställde personer över 18 år skulle många unga få vänta i flera år på sin första arbetslivsintroduktion. Dessutom skulle en påtaglig orättvisa uppstå. Då skulle nämligen de som hade turen att av föräldrar födas årets första fem månader få arbete ett sommarlov före de av sina klasskamrater som hade oturen att få föräldrar som födde sent på året. Som om de inte vore nog med att de förstnämnda under hela livet hittills haft fördelar av sitt födelsedatum som större mognad vid skolstart. Att ändra kriterierna för myndighet och låta det följa läsår istället för födelsedatum låter sig naturligtvis inte göras. Det vore orimligt. Men är det lika orimligt att på andra sätt underlätta för arbetsgivare att anställa unga personer, också minderåriga? Utan att försvaga den extra omsorg om unga som rådande regelverk strävar efter. Det borde gå att göra mer.

För om alla följde de goda råden och valde de lätta vägarna ut så skulle arbetsintroduktionen skjutas flera år framåt och ingen föds 32 år gammal, med tre examina och gedigen arbetslivserfarenhet i cv:t och två ur boet nyss utflugna ungar. Det kommer inte hända. Ingen, inte någon har arbetslivserfarenhet utan att de fått den någonstans ifrån. Att någon gav dem chansen att visa hur fantastiska de var. Vi skulle gå miste om den entusiasm, arbetsglädje och viljan att lära sig, som de allra flesta unga har så mycket av.

Vi har ett gemensamt ansvar som arbetsgivare, som politiker och tjänstemän och som medmänniska, att anstränga oss lite till. Att välja bort något av vår egen bekvämlighet och trygghet för att skapa möjligheter för fler unga på arbetsmarknaden.

När det här skrivs är det slutet av juni och vår högsäsong har just börjat. När du läser det är den snart slut. Men jag vet redan nu att Moa, Felix, Matilda, Benjamin och alla våra andra makalösa ungdomar har gjort en alldeles fantastisk insats den här sommaren. Det gör de nämligen varje år.

Så. Det där med att göra livet svårt för sig är trots allt ett enkelt val.

Nils Gordh, VD apelviken.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Historien om Falkenberg

NÄRINGSLIVSHISTORIA ”Falkenberg har en bakgrund som en liten stad under senmedeltiden”, berättar Claes Hederstierna, författare och tidigare chef för Falkenbergs museum. ”Placeringen vid Ätrans utlopp gjorde den till en bra handelsplats.”
NYHET Publicerad:

Christians vallöfte till Hallands jobbskapare

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Christian Johanssons, Moderaterna, svar.
NYHET Publicerad:

Historien om Hylte

NÄRINGSLIVSHISTORIA Hyltebruk är en typisk svensk bruksort som vuxit upp kring ett pappersbruk. Där Hyltebruk ligger idag fanns ingenting år 1907 när pappersbruket först grundades. Det var ett område med sankmark, skog och ett och annat torp där det bodde färre än tio personer. ”Det ligger ju utmed Nissan så det fanns ett vattenhjul som drev en kvarn för att mala mjöl, och några små sågverk”, berättar Lars Sundberg från Hallands Näringslivsarkiv. ”Man var rädd för översvämningar och vågade därför inte bygga nere i dalen.”
NYHET Publicerad:

Mari-Louise vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför höstens val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Mari-Louise Wernersson, från Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Glad sommar!

SOMMARKRÖNIKA Jag minns mitt första lediga sommarlov. Självklart syftar jag inte på min barndom, utan snarare ungdomsåren och framåt. Jag hade fyllt 26 år och avslutat min ekonomexamen, drivit eget företag under tiden och arbetat extra. Dessutom hade jag precis skrivit på en projektanställning med start i augusti. För första gången kunde jag unna mig ledig tid!
NYHET Publicerad:

Hallänning representerar Sverige i Yrkes-EM

YRKESLANDSLAGET. Till hösten går EuroSkills, eller Yrkes-EM, av stapeln i Budapest. Under tre intensiva dagar kommer ungdomar från hela Europa att samlas för att visa sin yrkesskicklighet och tävla om de åtråvärda medaljerna. En av deltagarna i det svenska laget är Niklas Ekelöw från Onsala.
NYHET Publicerad:

Valet 2018: LOV:en är viktig för svensk välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Region Halland renodlar verksamheten efter kritik från näringslivet

OSUND KONKURRENS. Region Halland kritiserades av näringslivet för sin avdelning Utbildnings- och eventservice som planerar och genomför utbildningar, mässor, konferenser och event. Nu ska uppdraget renodlas. ”Det är högst olyckligt. Vi ska absolut inte konkurrera med privata företag” säger Mikaela Walterson (M), regionstyrelsens ordförande, som redan ser över organisationen.
NYHET Publicerad:

Hyltebrukföretaget: rekrytera är att investera i framtiden

JOBBSKAPARNA. Standex Engraving i Hyltebruk är störst i världen på att industrigravering. Framförallt inom fordonsindustri. Men för så många andra är kompetensförsörjningen ett problem. ”Det borde finnas fler som vill arbeta”, säger Magnus Svantesson, Vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens när Region Halland erbjuder eventservice

OSUND KONKURRENS Region Hallands avdelning Utbildnings- och eventservice planerar och genomför utbildningar, mässor, konferenser och event på uppdrag av Region Halland. ”Företagare inom branschen har kontaktat mig och ifrågasätter om det är något regionen ska syssla med. Högst tveksamt”, konstaterar Charlotte Schéle, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Bättre villkor ger fler jobb

INTEGRATION. Bästa vägen till integration är jobb. Där kan man lära sig språket, kulturen och få vänner som bott här i många år. Trots det är arbetslösheten bland utrikes födda i Halland fortsatt hög. ”Med bättre företagsvillkor hade besöksnäringen kunnat anställa fler”, säger Claes Sandvig från branschorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Dags att reformera Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna – viktiga samhällsbyggare i Kungsbacka

FÖRETAGSKLIMAT. Kungsbacka kommun har den mest företagsamma befolkningen i Halland, men företagen i kommunen har mer att önska av det lokala företagsklimatet. ”Dialogen och en tydlig riktning framåt är avgörande för att få till ett bättre företagsklimat”, säger Jonas Håkansson, Vd Aranäs.
NYHET Publicerad:

Veteranpoolen viktig för Sverige AB

ARBETSMARKNAD Med en ökande äldre befolkning, ser Veteranpoolen möjligheter att ta tillvara på pensionärernas erfarenhet och drivkraft. Och allt fler vill fortsatt bidra till samhällets utveckling efter pension. ”Vår ambition är att betala mer skatt genom att fler vill fortsätta arbeta på sina villkor. Men att införa en extra löneskatt för pensionärer som jobbar är inte rätt väg att gå”, säger Mats Claesson, Vd Veteranpoolen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagaren: ”privat ägande skapar lojalitet och kontinuitet”

VÄLFÄRD Redan under studietiden, när kollegor klagade på arbetssituationen, kom idén att starta egen verksamhet. ”Vi genomförde en arbetsmiljöstudie mellan privat- och offentligt driven verksamhet, och det var en väsentligt stor skillnad. Då bestämde jag mig”, säger Katarina Järbur, delägare och läkare på Säröledens Familjeläkare.
NYHET Publicerad:

Dags att gå vidare i välfärdsfrågan  

VÄLFÄRD I snart fyra år har frågan om vinstbegränsningar – i praktiken ett vinstförbud – helt dominerat debatten om vår gemensamma välfärd. Den har sugit att syre ur luften och den har skapat stora klyftor i politiken men även förtroendeklyftor mellan företagare och politiker.
NYHET Publicerad:

VAL 2018: Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

VALET 2018 Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.
NYHET Publicerad:

Valets viktigaste frågor enligt hallänningarna

VALET 2018 Lägre skatt på arbete. Det är vad Hallands företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst. Men även minskad regelbörda och förändringar i LAS kommer högt på listan över företagens viktigaste valfrågor, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Halland.
NYHET Publicerad:

Optimism bland företagen i Halland

KONJUNKTUR Konjunkturen i Halland är fortfarande stark. 40 procent av företagarna uppger att produktionen/försäljningsvolymen är högre idag än för ett halvår sedan, och mer än varannan företagare tror på ökad försäljning de nästkommande sex månaderna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel.