Att göra livet svårt för sig

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Varje år får vi rekommendationen att enbart anställa personer över arton år. Både arbetsrättsjurister och arbetsmiljökonsulter som vi anlitar råder oss att inte göra tillvaron mer krånglig än den behöver vara. Att, som de säger – är regelverket för oss arbetsgivare svårt nog ändå. Kanske är det goda råd, men varje år anställer vi ett tiotal som är under arton.

Nils Gordh

Nils Gordh, VD apelviken.se

Till apelviken.se ansöker varje år drygt tvåhundra personer. Nästan alla mellan 16 och 24 år. Ungefär 80 av dem erbjuds anställning. För de flesta är det den allra första kontakten med arbetslivet, vi ger dem utbildning inte bara i de specifika arbetsuppgifter de skall utföra, utan i stor grad grundläggande kunskap om hur en arbetsplats fungerar. Men också vilka rättigheter och skyldigheter som finns på arbetsmarknaden, vad ett kollektivavtal är och varför man måste höra av sig till arbetsgivaren om man är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma. Arbetet och mötet med våra gäster ger dem, förutom lön och arbetskamrater, självkänsla, erkännande och möjligheten att använda förmågor att klara situationer de i en del fall inte visste de besatt.

Det är förvisso en del extra arbete och krångel med det. Det uppstår en kostnad i det att det åligger oss som arbetsgivare att informera, inte bara de minderåriga utan också deras vårdnadshavare om ”arbetsuppgifterna och deras risker och eventuella skyddsåtgärder”. Något annat som tar extra tid är att genomföra riskbedömningar med särskild hänsyn till ”minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt”. Det finns en extra osäkerhet som alla våra arbetsledare bär med sig kring arbetstidsförläggning och arbetsuppgiftsfördelning. Det grundar sig i huruvida om och i så fall i vilken omfattning den minderåriga arbetar hos flera arbetsgivare, det ger en ofrånkomlig extra anspänning. Oftast är det en oro att göra fel att man inte har full koll på vilka regler som gällde för just den personen till skillnad från hen som just fyllt sexton, eller arton. Plus oron som kommer med vetskapen om att han eller hon som arbetsledare är personlig ansvarig för den minderåriges arbetsmiljö.

Kanske är rekommendationerna ändå inte så konstiga. Kanske är de goda råden ändå goda råd. Men om vi följde dem och enbart anställde personer över 18 år skulle många unga få vänta i flera år på sin första arbetslivsintroduktion. Dessutom skulle en påtaglig orättvisa uppstå. Då skulle nämligen de som hade turen att av föräldrar födas årets första fem månader få arbete ett sommarlov före de av sina klasskamrater som hade oturen att få föräldrar som födde sent på året. Som om de inte vore nog med att de förstnämnda under hela livet hittills haft fördelar av sitt födelsedatum som större mognad vid skolstart. Att ändra kriterierna för myndighet och låta det följa läsår istället för födelsedatum låter sig naturligtvis inte göras. Det vore orimligt. Men är det lika orimligt att på andra sätt underlätta för arbetsgivare att anställa unga personer, också minderåriga? Utan att försvaga den extra omsorg om unga som rådande regelverk strävar efter. Det borde gå att göra mer.

För om alla följde de goda råden och valde de lätta vägarna ut så skulle arbetsintroduktionen skjutas flera år framåt och ingen föds 32 år gammal, med tre examina och gedigen arbetslivserfarenhet i cv:t och två ur boet nyss utflugna ungar. Det kommer inte hända. Ingen, inte någon har arbetslivserfarenhet utan att de fått den någonstans ifrån. Att någon gav dem chansen att visa hur fantastiska de var. Vi skulle gå miste om den entusiasm, arbetsglädje och viljan att lära sig, som de allra flesta unga har så mycket av.

Vi har ett gemensamt ansvar som arbetsgivare, som politiker och tjänstemän och som medmänniska, att anstränga oss lite till. Att välja bort något av vår egen bekvämlighet och trygghet för att skapa möjligheter för fler unga på arbetsmarknaden.

När det här skrivs är det slutet av juni och vår högsäsong har just börjat. När du läser det är den snart slut. Men jag vet redan nu att Moa, Felix, Matilda, Benjamin och alla våra andra makalösa ungdomar har gjort en alldeles fantastisk insats den här sommaren. Det gör de nämligen varje år.

Så. Det där med att göra livet svårt för sig är trots allt ett enkelt val.

Nils Gordh, VD apelviken.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning allt mer tidskrävande

JOBBSKAPARNA Vid sushirestaurangen Takenaka i Halmstad serverar Yasuo och Kajsa Takenaka mat som vittnar om ett fantastiskt hantverk. Smakerna står i centrum och vägen dit är tidskrävande och kräver stor yrkesskicklighet. Detta är nyckeln till parets framgång.
NYHET Publicerad:

Steg i rätt riktning med inträdesjobb

ARBETSMARKNAD Det förslag som Alliansen presenterade nyligen om inträdesjobb påminner mycket om de system som redan finns för subventionerade anställningar. Den stora skillnaden är att det nya förslaget innebär att inträdesjobben inte längre enbart ska subventioneras av staten utan även av den anställde genom en lägre lön. I ett första steg ställer sig Oscar Olsson, VD och ägare Västkustägg, positiv till förslaget.
NYHET Publicerad:

Här finns bästa och sämsta företagsklimatet i Halland

RANKING 2017 Ny länsetta toppar listan i Hallands län när Svenskt Näringslivs i dag släpper sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Av länets kommuner har Hylte förbättrat sig mest jämfört med förra årets ranking.
NYHET Publicerad:

MTA i Halmstad är en av Sveriges bästa arbetsplatser

JOBBSKAPARNA Arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter är viktiga ledord för det halländska byggföretaget MTA. Mjuka ledord i en traditionellt konservativ bransch. För MTA var det vid uppstart 2010 viktigt att skapa ett bolag där man själv trivs och vill utvecklas i. Devisen kräver kontinuerligt arbete med frågor kring trivsel, arbetsglädje och likabehandling.
NYHET Publicerad:

Falkenbergarna nöjer sig inte med högst betyg

FÖRETAGSKLIMAT Fler kommuner än någonsin får höga betyg av företagen i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Falkenbergs kommun är inget undantag. I Hallands län är det just Falkenberg som får högst betyg av företagen.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna nöjda med val av kommun att verka i

FÖRETAGSKLIMAT I 2017 års undersökning av det lokala företagsklimatet har Svenskt Näringsliv frågat företagare i Hallands län om de någon gång har övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med ett bättre företagsklimat. Endast 13 procent av svarande företag i länet svarade ja på frågan.
NYHET Publicerad:

Egen skola ska stärka rekryteringen

KOMPETENS Åtta skolor ska bli tolv, väl spridda över landet. Det är Maskinentreprenörernas sätt att stärka den framtida rekryteringen av förare. Med modern utrustning på plats vill man locka både killar och tjejer.
NYHET Publicerad:

Glädjande skattebesked

SKATT I helgen kom besked om att regeringen backar om två skadliga skatteförslag. Det gäller en höjning av den så kallade Entreprenörsskatten och att sänka brytpunkten till den statliga inkomstskatten.
NYHET Publicerad:

Tolkningsföreträde riskerar snedvrida internationell konkurrenskraft

JOBBSKAPARNA Vetskapen kring hur innehållet i hudvårdsprodukter påverkar människor och miljö blev drivkraften bakom Maria Åkerberg ekologiska hudvårdsprodukter. I dag omsätter företaget ca 65 miljoner kronor och med fortsatt växande marknadsandelar. Fabriken i Frillesås som byggdes 2008 är nu för liten och byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun är positiv till en utbyggnad. I februari fattades beslut där om och en ny detaljplan kommer att tas fram.
NYHET Publicerad:

Via sommarjobbet föddes drömmen om egen reklambyrå

JOBBSKAPARNA Mitt första jobb var direkt efter gymnasiet, berättar Louise Lejestrand, som driver Treativ Reklambyrå. Det var ett sommarjobb på turistbyrån, som jag sökte för att jag behövde någonting att göra den sommaren. Där lärde jag mig att om man vågar visar framfötterna, och är socialt kompetent och intresserad så kommer man ganska långt.
NYHET Publicerad:

Kan Halmstads medvetenhet vända trenden?

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs undersökning av Lokalt Företagsklimat har Halmstads kommun under de senaste åren haft en negativ trend som fortsätter även i år. Karolina Davidsson, VD Halmstads Näringsliv AB, tror att en av anledningarna kan vara att kommunen har växtvärk.
NYHET Publicerad:

Varberg år 2037 enligt Johan Lind

FRAMTID ”Västkustens kreativa mittpunkt” har länge varit Varberg kommuns vision för utveckling av näringslivet och samhället i stort. Kanske är det först nu som man börjar se resultatet på riktigt. Här finns ett arv av entreprenörskap med bolag som Monark, Lunarstorm och NilsonGroup tillsammans med nya globala bolag som Yellow Brand Protection…
NYHET Publicerad:

Halmstad år 2037 enligt Marcus Dufwa

FRAMTID Den populära kommunen på västkusten lockar många unga människor att studera på högskolan och väljer att stanna kvar efter avslutade studier. Mycket tack vare innovationsklustret och framtidsvisionerna som bidrar till att det växer fram nya och starka idéer. Det gynnar tillväxten i det lokala näringslivet och bidrar till en spännande arbetsmarknad….
NYHET Publicerad:

Sommarjobb innebär mer än arbetsuppgifter

MITT FÖRSTA JOBB Fram till jag tog examen på gymnasiet, arbetade jag om somrarna med att bygga friggebodar i Älvängen. Sedan fick jag en fastanställning som butikssäljare på en tv- och radiobutik i Göteborg. Förutom att det var drömmen för mig som var intresserad av elektronikprodukter, gav det mig värdefull inblick i småföretagens vardag.
NYHET Publicerad:

Halland år 2037 enligt Ida Thorén

FRAMTID Hallands satsning på digitalisering genom hela samhället har skapat möjligheter för framtidens välfärd. Det är här det händer. Ny teknik möter kreativa näringar som bildar en självklar symbios. Med fokus på utveckling har gjort Halmstad kommun till en attraktiv destination, nytta som nöje. De halländska skolorna ligger även steget före övriga Sverige…
NYHET Publicerad:

Sommarjobb - entrébiljett till vuxenlivet

MITT FÖRSTA JOBB Jag var 13 år gammal då jag fick min första lön från sommarjobbet på Kvantum i Varberg, där jag delade ut flygblad. Det kanske inte var speciellt roligt, men jag tjänade pengar och det var en stolthet att få ett jobb – jag var viktig i helheten.
NYHET Publicerad:

”Lönen var en bonus i hela jobbupplevelsen”

MITT FÖRSTA JOBB 14 år gammal fick jag frågan av min gamla lärare om jag var intresserad av ett sommarjobb. Fiskaren Kalle som ägde turistbåtarna ”Getterönbåtarna” behövde hjälp. Jag fick köra båtarna, hoppa i land och snurra fast dem och ta betalt av gästerna. Än idag kan jag knopen ”dubbelt halvslag”.
NYHET Publicerad:

Fortsatt svårt att rekrytera i Halland

KONJUNKTUR Företagen i Halland uppger att de har en högre andel försäljnings- och produktionsvolym idag än för sex månader sedan. För kommande sex månader är man positiv till investeringar och antalet anställda. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Frågan som nu återstår är om de kommer finna sina talanger?
NYHET Publicerad:

Lägre marginalskatt ska locka talangerna till Halland och Sverige

ETT UTMANAT SVERIGE Högkvalificerad arbetskraft är eftertraktad. Men medan allt fler länder aktivt deltar i den globala talangjakten finns frågan knappt på den politiska agendan i Sverige. Nu efterlyser Svenskt Näringsliv slopad värnskatt och sänkt statlig skatt för att göra Sverige mer attraktivt för världens talanger. Även kommunerna kan göra mer för att underlätta kompetensförsörjningen från utlandet.
NYHET Publicerad:

11 elever utsedda till vice VD:ar

GILLA FÖRETAGSAMHET Nu har solrosorna gjort sitt och det är dags för elva ungdomar att testa på yrkeslivet, tio stycken som vice vd:ar och en som vice kommunstyrelseordförande. Solrosodlartävlingen var finalen i kampanjen Gilla #Företagsamhet.