Att göra livet svårt för sig

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Varje år får vi rekommendationen att enbart anställa personer över arton år. Både arbetsrättsjurister och arbetsmiljökonsulter som vi anlitar råder oss att inte göra tillvaron mer krånglig än den behöver vara. Att, som de säger – är regelverket för oss arbetsgivare svårt nog ändå. Kanske är det goda råd, men varje år anställer vi ett tiotal som är under arton.

Nils Gordh

Nils Gordh, VD apelviken.se

Till apelviken.se ansöker varje år drygt tvåhundra personer. Nästan alla mellan 16 och 24 år. Ungefär 80 av dem erbjuds anställning. För de flesta är det den allra första kontakten med arbetslivet, vi ger dem utbildning inte bara i de specifika arbetsuppgifter de skall utföra, utan i stor grad grundläggande kunskap om hur en arbetsplats fungerar. Men också vilka rättigheter och skyldigheter som finns på arbetsmarknaden, vad ett kollektivavtal är och varför man måste höra av sig till arbetsgivaren om man är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma. Arbetet och mötet med våra gäster ger dem, förutom lön och arbetskamrater, självkänsla, erkännande och möjligheten att använda förmågor att klara situationer de i en del fall inte visste de besatt.

Det är förvisso en del extra arbete och krångel med det. Det uppstår en kostnad i det att det åligger oss som arbetsgivare att informera, inte bara de minderåriga utan också deras vårdnadshavare om ”arbetsuppgifterna och deras risker och eventuella skyddsåtgärder”. Något annat som tar extra tid är att genomföra riskbedömningar med särskild hänsyn till ”minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt”. Det finns en extra osäkerhet som alla våra arbetsledare bär med sig kring arbetstidsförläggning och arbetsuppgiftsfördelning. Det grundar sig i huruvida om och i så fall i vilken omfattning den minderåriga arbetar hos flera arbetsgivare, det ger en ofrånkomlig extra anspänning. Oftast är det en oro att göra fel att man inte har full koll på vilka regler som gällde för just den personen till skillnad från hen som just fyllt sexton, eller arton. Plus oron som kommer med vetskapen om att han eller hon som arbetsledare är personlig ansvarig för den minderåriges arbetsmiljö.

Kanske är rekommendationerna ändå inte så konstiga. Kanske är de goda råden ändå goda råd. Men om vi följde dem och enbart anställde personer över 18 år skulle många unga få vänta i flera år på sin första arbetslivsintroduktion. Dessutom skulle en påtaglig orättvisa uppstå. Då skulle nämligen de som hade turen att av föräldrar födas årets första fem månader få arbete ett sommarlov före de av sina klasskamrater som hade oturen att få föräldrar som födde sent på året. Som om de inte vore nog med att de förstnämnda under hela livet hittills haft fördelar av sitt födelsedatum som större mognad vid skolstart. Att ändra kriterierna för myndighet och låta det följa läsår istället för födelsedatum låter sig naturligtvis inte göras. Det vore orimligt. Men är det lika orimligt att på andra sätt underlätta för arbetsgivare att anställa unga personer, också minderåriga? Utan att försvaga den extra omsorg om unga som rådande regelverk strävar efter. Det borde gå att göra mer.

För om alla följde de goda råden och valde de lätta vägarna ut så skulle arbetsintroduktionen skjutas flera år framåt och ingen föds 32 år gammal, med tre examina och gedigen arbetslivserfarenhet i cv:t och två ur boet nyss utflugna ungar. Det kommer inte hända. Ingen, inte någon har arbetslivserfarenhet utan att de fått den någonstans ifrån. Att någon gav dem chansen att visa hur fantastiska de var. Vi skulle gå miste om den entusiasm, arbetsglädje och viljan att lära sig, som de allra flesta unga har så mycket av.

Vi har ett gemensamt ansvar som arbetsgivare, som politiker och tjänstemän och som medmänniska, att anstränga oss lite till. Att välja bort något av vår egen bekvämlighet och trygghet för att skapa möjligheter för fler unga på arbetsmarknaden.

När det här skrivs är det slutet av juni och vår högsäsong har just börjat. När du läser det är den snart slut. Men jag vet redan nu att Moa, Felix, Matilda, Benjamin och alla våra andra makalösa ungdomar har gjort en alldeles fantastisk insats den här sommaren. Det gör de nämligen varje år.

Så. Det där med att göra livet svårt för sig är trots allt ett enkelt val.

Nils Gordh, VD apelviken.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tillväxttoppen är passerad – Halland väntas tappa

KONJUNKTUR Svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen i den här konjunkturcykeln. Trots detta förväntas BNP fortsätta att växa i relativt hög takt. Men välståndet ökar inte i samma omfattning. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. 
NYHET Publicerad:

Tillverkningsindustrins Silicon Valley - i Hylte?

JOBBSKAPARNA ”Passion, nyfikenhet och nätverkande är jätteviktigt! Och företagande är jäkligt kul, särskilt produktion. Så skulle jag sammanfatta det!” Det säger Peter Syrén, VD och delägare i Kinnareds Well sedan ett år tillbaka.
NYHET Publicerad:

Dobus i Halmstad: "Vi kan inte konkurrera mot storstäderna i lön"

JOBBSKAPARNA Den tvåfaldige UF-alumnen Johan Sveningsson från Anderstorp tog med sig Gnosjöandan till Halmstad. Idag, 24 år gammal, driver har Dobus AB som guidar företag och organisationer genom den digitala djungeln.
NYHET Publicerad:

Jag vill kunna välja det bästa för mina föräldrar

VÄLFÄRD Vi har många utmaningar framför oss i samhället idag. En av dem är hur vi ska få bra kvalitet i vår omsorg och hur alla som behöver den ska få tillgång till den. För egen del är jag, ännu så länge och om inget oförutsett händer, en bit ifrån att behöva denna omsorg för egen del. Men med åldrande föräldrar så måste jag erkänna att mitt intresse för ämnet ökat de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna ett av de bästa verktygen för lyckad integration

JOBBSKAPARNA Med industriell produktion av bostäder i form av moduler som affärsidé bygger IntegrAB flexibla bostadslösningar avsedda för den breda massan. Då det råder stor brist på arbetskraft inom byggsektorn, har man utvecklat företagets affärskoncept med att anställa många nyanlända, vilket även är en av grundtankarna med företaget som också avspeglas i företagsnamnet IntegrAB.
NYHET Publicerad:

Därför är flygskatt en dålig idé

FLYGSKTT Med ett modifierat flygskatteförslag säger sig regeringen ta ”ansvar för Sverige, för världen och för klimatet”. Men en svensk flygskatt får ingen effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd.
NYHET Publicerad:

Varberg klättrar och tappar på årets ranking

FÖRETAGSKLIMAT Rankingresultatet för Varbergs kommun har senaste åren pekat nedåt. Men nu verkar utvecklingen ha vänt och nya kommunala satsningar börjar få genomslag.
NYHET Publicerad:

Så ska välfärdens kvalitet stärkas

VÄLFÄRD Privata utförare inom vård, skola och omsorg får samma, eller lägre ersättning, som offentliga utförare. Ändå presterar de privata utförarna lika bra eller bättre kvalitet på nästan alla områden inom välfärden.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen av PUL:s ersättare

DIGITALISERING Från den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Den ställer höga krav på företag och därför reser Svenskt Näringslivs expert på digital juridik Carolina Brånby runt i Sverige för att informera om hur detta kommer påverka företagen. På tisdagen samlades företag i Heberg för att få veta mer.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning allt mer tidskrävande

JOBBSKAPARNA Vid sushirestaurangen Takenaka i Halmstad serverar Yasuo och Kajsa Takenaka mat som vittnar om ett fantastiskt hantverk. Smakerna står i centrum och vägen dit är tidskrävande och kräver stor yrkesskicklighet. Detta är nyckeln till parets framgång.
NYHET Publicerad:

Steg i rätt riktning med inträdesjobb

ARBETSMARKNAD Det förslag som Alliansen presenterade nyligen om inträdesjobb påminner mycket om de system som redan finns för subventionerade anställningar. Den stora skillnaden är att det nya förslaget innebär att inträdesjobben inte längre enbart ska subventioneras av staten utan även av den anställde genom en lägre lön. I ett första steg ställer sig Oscar Olsson, VD och ägare Västkustägg, positiv till förslaget.
NYHET Publicerad:

Här finns bästa och sämsta företagsklimatet i Halland

RANKING 2017 Ny länsetta toppar listan i Hallands län när Svenskt Näringslivs i dag släpper sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Av länets kommuner har Hylte förbättrat sig mest jämfört med förra årets ranking.
NYHET Publicerad:

MTA i Halmstad är en av Sveriges bästa arbetsplatser

JOBBSKAPARNA Arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter är viktiga ledord för det halländska byggföretaget MTA. Mjuka ledord i en traditionellt konservativ bransch. För MTA var det vid uppstart 2010 viktigt att skapa ett bolag där man själv trivs och vill utvecklas i. Devisen kräver kontinuerligt arbete med frågor kring trivsel, arbetsglädje och likabehandling.
NYHET Publicerad:

Falkenbergarna nöjer sig inte med högst betyg

FÖRETAGSKLIMAT Fler kommuner än någonsin får höga betyg av företagen i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Falkenbergs kommun är inget undantag. I Hallands län är det just Falkenberg som får högst betyg av företagen.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna nöjda med val av kommun att verka i

FÖRETAGSKLIMAT I 2017 års undersökning av det lokala företagsklimatet har Svenskt Näringsliv frågat företagare i Hallands län om de någon gång har övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med ett bättre företagsklimat. Endast 13 procent av svarande företag i länet svarade ja på frågan.
NYHET Publicerad:

Egen skola ska stärka rekryteringen

KOMPETENS Åtta skolor ska bli tolv, väl spridda över landet. Det är Maskinentreprenörernas sätt att stärka den framtida rekryteringen av förare. Med modern utrustning på plats vill man locka både killar och tjejer.
NYHET Publicerad:

Glädjande skattebesked

SKATT I helgen kom besked om att regeringen backar om två skadliga skatteförslag. Det gäller en höjning av den så kallade Entreprenörsskatten och att sänka brytpunkten till den statliga inkomstskatten.
NYHET Publicerad:

Tolkningsföreträde riskerar snedvrida internationell konkurrenskraft

JOBBSKAPARNA Vetskapen kring hur innehållet i hudvårdsprodukter påverkar människor och miljö blev drivkraften bakom Maria Åkerberg ekologiska hudvårdsprodukter. I dag omsätter företaget ca 65 miljoner kronor och med fortsatt växande marknadsandelar. Fabriken i Frillesås som byggdes 2008 är nu för liten och byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun är positiv till en utbyggnad. I februari fattades beslut där om och en ny detaljplan kommer att tas fram.
NYHET Publicerad:

Via sommarjobbet föddes drömmen om egen reklambyrå

JOBBSKAPARNA Mitt första jobb var direkt efter gymnasiet, berättar Louise Lejestrand, som driver Treativ Reklambyrå. Det var ett sommarjobb på turistbyrån, som jag sökte för att jag behövde någonting att göra den sommaren. Där lärde jag mig att om man vågar visar framfötterna, och är socialt kompetent och intresserad så kommer man ganska långt.
NYHET Publicerad:

Kan Halmstads medvetenhet vända trenden?

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs undersökning av Lokalt Företagsklimat har Halmstads kommun under de senaste åren haft en negativ trend som fortsätter även i år. Karolina Davidsson, VD Halmstads Näringsliv AB, tror att en av anledningarna kan vara att kommunen har växtvärk.