Att göra livet svårt för sig

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Varje år får vi rekommendationen att enbart anställa personer över arton år. Både arbetsrättsjurister och arbetsmiljökonsulter som vi anlitar råder oss att inte göra tillvaron mer krånglig än den behöver vara. Att, som de säger – är regelverket för oss arbetsgivare svårt nog ändå. Kanske är det goda råd, men varje år anställer vi ett tiotal som är under arton.

Nils Gordh

Nils Gordh, VD apelviken.se

Till apelviken.se ansöker varje år drygt tvåhundra personer. Nästan alla mellan 16 och 24 år. Ungefär 80 av dem erbjuds anställning. För de flesta är det den allra första kontakten med arbetslivet, vi ger dem utbildning inte bara i de specifika arbetsuppgifter de skall utföra, utan i stor grad grundläggande kunskap om hur en arbetsplats fungerar. Men också vilka rättigheter och skyldigheter som finns på arbetsmarknaden, vad ett kollektivavtal är och varför man måste höra av sig till arbetsgivaren om man är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma. Arbetet och mötet med våra gäster ger dem, förutom lön och arbetskamrater, självkänsla, erkännande och möjligheten att använda förmågor att klara situationer de i en del fall inte visste de besatt.

Det är förvisso en del extra arbete och krångel med det. Det uppstår en kostnad i det att det åligger oss som arbetsgivare att informera, inte bara de minderåriga utan också deras vårdnadshavare om ”arbetsuppgifterna och deras risker och eventuella skyddsåtgärder”. Något annat som tar extra tid är att genomföra riskbedömningar med särskild hänsyn till ”minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt”. Det finns en extra osäkerhet som alla våra arbetsledare bär med sig kring arbetstidsförläggning och arbetsuppgiftsfördelning. Det grundar sig i huruvida om och i så fall i vilken omfattning den minderåriga arbetar hos flera arbetsgivare, det ger en ofrånkomlig extra anspänning. Oftast är det en oro att göra fel att man inte har full koll på vilka regler som gällde för just den personen till skillnad från hen som just fyllt sexton, eller arton. Plus oron som kommer med vetskapen om att han eller hon som arbetsledare är personlig ansvarig för den minderåriges arbetsmiljö.

Kanske är rekommendationerna ändå inte så konstiga. Kanske är de goda råden ändå goda råd. Men om vi följde dem och enbart anställde personer över 18 år skulle många unga få vänta i flera år på sin första arbetslivsintroduktion. Dessutom skulle en påtaglig orättvisa uppstå. Då skulle nämligen de som hade turen att av föräldrar födas årets första fem månader få arbete ett sommarlov före de av sina klasskamrater som hade oturen att få föräldrar som födde sent på året. Som om de inte vore nog med att de förstnämnda under hela livet hittills haft fördelar av sitt födelsedatum som större mognad vid skolstart. Att ändra kriterierna för myndighet och låta det följa läsår istället för födelsedatum låter sig naturligtvis inte göras. Det vore orimligt. Men är det lika orimligt att på andra sätt underlätta för arbetsgivare att anställa unga personer, också minderåriga? Utan att försvaga den extra omsorg om unga som rådande regelverk strävar efter. Det borde gå att göra mer.

För om alla följde de goda råden och valde de lätta vägarna ut så skulle arbetsintroduktionen skjutas flera år framåt och ingen föds 32 år gammal, med tre examina och gedigen arbetslivserfarenhet i cv:t och två ur boet nyss utflugna ungar. Det kommer inte hända. Ingen, inte någon har arbetslivserfarenhet utan att de fått den någonstans ifrån. Att någon gav dem chansen att visa hur fantastiska de var. Vi skulle gå miste om den entusiasm, arbetsglädje och viljan att lära sig, som de allra flesta unga har så mycket av.

Vi har ett gemensamt ansvar som arbetsgivare, som politiker och tjänstemän och som medmänniska, att anstränga oss lite till. Att välja bort något av vår egen bekvämlighet och trygghet för att skapa möjligheter för fler unga på arbetsmarknaden.

När det här skrivs är det slutet av juni och vår högsäsong har just börjat. När du läser det är den snart slut. Men jag vet redan nu att Moa, Felix, Matilda, Benjamin och alla våra andra makalösa ungdomar har gjort en alldeles fantastisk insats den här sommaren. Det gör de nämligen varje år.

Så. Det där med att göra livet svårt för sig är trots allt ett enkelt val.

Nils Gordh, VD apelviken.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

LAS är inte anpassad efter den nya arbetstagaren

JOBBSKAPARNA. En hade sålt av alla sina bolag i Småland för att gå i pension, och en hade slått i taket på sin arbetsplats. Det blev starten till Widal Industri. ”Vi storsatsar och investerar bland annat i nya maskiner. Det är ett måste då det är riktigt tufft att hitta personal”, säger Peter Widal, Vd och delägare till Widal Industri i Getinge.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs förslag till en bättre fungerande kompetensförsörjning

KOMMENTAR. En förutsättning för att företag ska kunna växa, anställa och bidra till vårt gemensamma välstånd är att de hittar rätt kompetens. Tillgången på ledig arbetskraft varierar med konjunkturens upp- och nedgångar och den kompetensbrist som idag råder kan naturligtvis delvis förklaras av högkonjunkturen. Men, även i sämre konjunkturer råder det rekryteringssvårigheter.
NYHET Publicerad:

Här finns jobben i Halland

RAPPORT. 68 procent av företagen i Hallands län har försökt rekrytera under det senaste halvåret. Lika många uppger att det är svårt att hitta personal. En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar nu företagens rekryteringsbehov och var det finns störst chans att få jobb i Halland.
NYHET Publicerad:

Eftertraktade jobb i RUT-branschen

RUT. Nu har det gått sex år sedan Reinfeldts uttalande om att arbetslösheten var mycket låg bland etniska födda svenskar mitt i livet. För inrikes födda, som han syftade på, har arbetslösheten stadigt gått ned sedan dess. För utrikes födda med kort utbildning är dock utvecklingen en annan. Det saknas fortfarande enkla jobb med låga trösklar in på svensk arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Företagare och mamma – ja, det går!

JOBBSKAPARNA. För Janna Ygreus, Vd på Hannells IT, är det viktigt att skapa förståelse för företagens betydelse i samhället tidigt i skolåren. Det eftersom hon själv är mamma och driver företag. ”Jag lär min dotter i vardagen att allt är möjligt – att genom hårt arbete kan man bli vad som helst”, säger Janna Ygreus.
NYHET Publicerad:

Ny policy i Hallands hamnar värnar om den svenska modellen

HALLAND. Under tisdagen kom nyheten att Hallands hamnar har beslutat sig för att genomföra Sveriges Hamnars policy om att endast ge fackföreningar utan kollektivavtal det inflytande som följer av lag, vilket i flera fall innebär Svenska Hamnarbetarförbundet.
NYHET Publicerad:

Ny rekordnotering för Hallands företagsamhet

RAPPORT Halland är unikt i Sverige – nyföretagsamheten stiger i alla avseenden. Både när det gäller den totala andelen, kvinnors nyföretagsamhet samt ungas nyföretagsamhet. Halland har idag näst högsta nyföretagsamhet efter Stockholm på 11 personer per 1 000 invånare.
NYHET Publicerad:

Lovordad hotellchef till Falkenberg

JOBBSKAPARNA. Sedan hösten 2017 har Falkenberg Strandbad en ny hotellchef som ska locka ännu fler besökare till Falkenberg. En person som sedan tidigare har blivit utvald av Visitas nätverksprogram för att satsa på unga ledare. ”Jag är ödmjuk inför utmaningen och ser fram emot att ta Falkenberg Strandbad till nya höjder”, säger Kent Johansson.
NYHET Publicerad:

Oro i Halland trots fortsatt tillväxt inom välfärden

RAPPORT. Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har vuxit med i genomsnitt 4 procent per år under en femårsperiod. Dock sjönk senaste årets tillväxt kraftigt till 1,7 procent. Halland är ett av fåtal län där tillväxten är fortsatt hög under det senaste året. Antalet företagsamma inom välfärdssektorn i Halland har vuxit med i genomsnitt 3,3 procent per år under en femårsperiod. Samtidigt slutar allt fler att vara företagsamma i välfärdssektorn. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hallands politiker, vad gör ni när privata välfärdsutförare stänger?

KOMMENTAR. 5 978 barn och ungdomar går i privata förskolor och skolor i Halland. 870 äldre har valt privata utförare inom omsorgen. De riskerar att hamna i kläm när regeringen nu vill begränsa företagandet i välfärden. 9 av 10 går i verksamheter som kan tvingas stänga. Min fråga till våra kommun- och regionpolitiker är: vad gör ni om förslaget går igenom?
NYHET Publicerad:

Vinster i välfärden berör hela näringslivet

VINSTBEGRÄNSNING ”Alla företag är beroende av skola, vård och omsorg”, säger Svenskt Näringslivs expert Robert Thorburn. Därför är regeringens förslag om vinstbegränsning ett hot mot hela näringslivet.
NYHET Publicerad:

Visste du att… Det är de små företagen som bidrar mest till BNP?

JOBBSKAPARNA. Bilden av Sverige som ett storföretagsland lever till viss del fortfarande kvar, men faktum är att småföretagen dominerar näringslivet, inte bara vad gäller antal företag. De är också den grupp som bidrar mest till BNP.
NYHET Publicerad:

Ökade ansökningar till yrkesprogrammen i Falkenberg

SKOLA NÄRINGSLIV. Intresset för yrkesprogrammen på gymnasiet är på uppgång i Falkenbergs kommun. För tredje året i rad ökar sökande till yrkesprogrammen avseende förstahandsval. ”2015 var en bottennotering för oss, men nu är vi uppe på samma nivåer som för fem-sex år sedan. Det känns jätteroligt.”, säger Ulf Olsson, ansvarig gymnasieskolan Falkenbergs kommun.
NYHET Publicerad:

Vill du vara med och bygga Sverige?

KOMPETENS. Just nu väljer en rad niondeklassare runt om i landet gymnasieutbildning. Det är därför hög tid att vi alla - föräldrar, studievägledare och bygglärare – uppgraderar bilden av vad det innebär att jobba på en byggarbetsplats. ”Om du som förälder undrar vad du ska råda ditt barn att välja kommer här ett tips: välj bygg- och anläggning. Det gäller särskild om du är förälder till en tjej. Det är ett val de inte kommer ångra”, säger Martin Klang, chef Sveriges Byggindustrier i Halland.
NYHET Publicerad:

Fokus på svagheter ska stärka Hyltes företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT. 2018 års upplaga av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat har nu skickats ut och finns ute fram till mars. Därför har vi pratat med regionens näringslivschefer om vilka områden de vill förbättra baserat på förra årets resultat. Nu har turen kommit till Hylte.
NYHET Publicerad:

Nobelkonstnären om framtiden: ”en bransch i förändring”

FÖRETAGSAMHET. Sedan 1994 har Richard Vakil levt på sin konst. Trots en krokig väg fram till en av sina tidiga utställningar den varma sommaren -94, har han alltid känt att han har haft någonting speciellt i sin konst. Men det var ingen självklarhet att bli konstnär, utan mer som en slump.  ”När jag i februari 2016 blev tillfrågad att utforma Nobeldiplomen kom det som en fullständig överraskning. Det är en stor och ärofylld uppgift att få - ett stort förtroende”, säger Richard Vakil.
NYHET Publicerad:

Företagarfrågor lyfts till högsta nivå i Halmstad

FÖRETAGSKLIMAT. 2018 års upplaga av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat har nu skickats ut och finns ute fram till mars. Därför har vi pratat med regionens näringslivschefer om vilka områden de vill förbättra baserat på förra årets resultat. Näst på tur är Halmstad.
NYHET Publicerad:

RUT förverkligade Katarinas företagsamhet

JOBBSKAPARNA. Sommaren 2005 kom Katarina hit med sin mamma för att sommarjobba och tjäna pengar. Målet var även att fortsätta studierna från Polen, men formaliteter stoppade henne att studera vidare det sista året. ”Jag behövde försörja mig, så 2008 startade jag en enskild firma och började städa”, säger Katarina Stefaniuk, Vd och ägare till Katarinas Städtjänst i Varberg.
NYHET Publicerad:

Är du student med intresse för morgondagens arbetsmarknad och företag?

STUDENT Till Svenskt Näringsliv i Hallands län söker vi en studentmedarbetare för att ansvara för regionalt skolnätverk och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya idéer för mer infrastruktur 

RAPPORT Vägar som proppar igen, försenade tåg eller överfyllda tåg. Vi är många som på väg till skolan, arbetet eller i tjänsten dagligen och på nära håll upplever de allt allvarligare problemen Sveriges infrastruktur.