Den höjda arbetsgivaravgiften straffar vår framtid

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Tänker med några rader återge min syn på den höjda arbetsavgiften för unga. Mitt namn är Heléne Stålbom och driver sedan år 2000 Stålboms Konditori tillsammans med min make Micael. Stålboms Konditori ligger i Falkenberg och är idag ett företag med 58 år på nacken.

Helene Stålbom

Helene Stålbom, Stålboms Konditori

Företaget har överlevt både lågkonjunkturer och den stora ”konditoridöden” som drog som en farsot över Sverige på 60-talet i samband med televisionens ”intrång” i hemmen.

Räddaren på 90-talet var att ”lattekulturen” bredde ut sig och att det helt enkelt blev trendigt att gå på konditori igen. Alla matprogram och tävlingar i diverse Tv-kanaler gör också att gemene man fått upp ögonen för vårt hantverk. Att baka bullar, bröd och kreera fantastiska tårtor har åter blivit inne.

Det är just det här med att vi är ett hantverksbageri och att vi har en servering som gör att våra företag inom denna bransch är så personalintensiva. Vi har cirka 10 ungdomar som årligen arbetar hos oss som extrapersonal och sommarjobbare. Under de senaste 8 åren har det passerat förbi cirka 35 ungdomar. Ungdomar som fått sitt första ”riktiga” jobb och en erfarenhet att sätta på sitt första CV att ta med sig ut i vuxenlivet. Några av dessa har även stannat kvar hos oss och är numera fastanställda.

När arbetsgivaravgiften höjts till samma nivå som för ”vuxna” blir det en kostnadsökning för Stålboms Konditori med cirka 150 000:-/år. Pengar som kunde återinvesterats eller anställa den där extra personen. Inom konditoribranschen är personalkostnaden en stor post där ungefär 50 % av omsättningen går till löner. Vi är alltså en av de branscher som behöver många ”människor” för att kunna producera våra varor och kunna ge en god service. Vilka blir då konsekvenserna om arbetsgivaravgiften höjs. Vi kanske kan hämta hem en del genom att höja priset på våra varor. Men följden blir då att våra kunder anser sig helt enkelt inte längre ha råd med att fika och köpa varor från hantverksbagaren. Det betyder att vi får mindre att göra och i sin tur kan leda till att vi behöver färre anställda. Då är det mest troligt att de unga får gå först eftersom de har mindre erfarenhet.

Jag får ibland frågan om det inte är bra om det är samma arbetsgivaravgift för alla? Nej, det tycker jag inte. Vi har höga ingångslöner i Sverige. För att man då skall våga satsa på ungdomar som saknar erfarenhet så är det en fördel om kostnaderna att anställa unga är lägre. Det tar både tid och energi när man skall lära upp ungdomar på en arbetsplats. Genom den lägre kostnaden för unga så blir det en morot till oss arbetsgivare, att lägga ner den där tiden och energin på att introducera de unga in i arbetslivet. För visst, det är lättare att anställa någon äldre med utflugna barn och en redan lång erfarenhet från branschen eller arbetsmarknaden. Då behöver vi företagare inte lägga lika stora resurser på upplärning.

Inom hela Livsmedelsindustrin, som bagerier och konditorier tillhör, så utgör de unga under 26 år 20 % av det totala antalet anställda. Inom bageri/konditori utgörs andelen 22 % av ungdomar. Men det är ju inte bara vår bransch som drabbas. Alla sektorer inom näringslivet som vågar anställa unga måste förbereda sig på att ställa om.

Tyvärr så drabbar det inte enbart vårt företag, utan än värre och hårdast våra ungdomar, vår framtid. Vilka blir konsekvenserna för ungdomsarbetslösheten i Sverige, som redan har en av de högsta i närområdet, när man nu med höjda avgifter straffar ut ännu fler?

Vid tangentbordet,
Heléne Stålbom, Stålboms Konditori

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Historien om Falkenberg

NÄRINGSLIVSHISTORIA ”Falkenberg har en bakgrund som en liten stad under senmedeltiden”, berättar Claes Hederstierna, författare och tidigare chef för Falkenbergs museum. ”Placeringen vid Ätrans utlopp gjorde den till en bra handelsplats.”
NYHET Publicerad:

Christians vallöfte till Hallands jobbskapare

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Christian Johanssons, Moderaterna, svar.
NYHET Publicerad:

Historien om Hylte

NÄRINGSLIVSHISTORIA Hyltebruk är en typisk svensk bruksort som vuxit upp kring ett pappersbruk. Där Hyltebruk ligger idag fanns ingenting år 1907 när pappersbruket först grundades. Det var ett område med sankmark, skog och ett och annat torp där det bodde färre än tio personer. ”Det ligger ju utmed Nissan så det fanns ett vattenhjul som drev en kvarn för att mala mjöl, och några små sågverk”, berättar Lars Sundberg från Hallands Näringslivsarkiv. ”Man var rädd för översvämningar och vågade därför inte bygga nere i dalen.”
NYHET Publicerad:

Mari-Louise vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför höstens val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Mari-Louise Wernersson, från Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Glad sommar!

SOMMARKRÖNIKA Jag minns mitt första lediga sommarlov. Självklart syftar jag inte på min barndom, utan snarare ungdomsåren och framåt. Jag hade fyllt 26 år och avslutat min ekonomexamen, drivit eget företag under tiden och arbetat extra. Dessutom hade jag precis skrivit på en projektanställning med start i augusti. För första gången kunde jag unna mig ledig tid!
NYHET Publicerad:

Hallänning representerar Sverige i Yrkes-EM

YRKESLANDSLAGET. Till hösten går EuroSkills, eller Yrkes-EM, av stapeln i Budapest. Under tre intensiva dagar kommer ungdomar från hela Europa att samlas för att visa sin yrkesskicklighet och tävla om de åtråvärda medaljerna. En av deltagarna i det svenska laget är Niklas Ekelöw från Onsala.
NYHET Publicerad:

Valet 2018: LOV:en är viktig för svensk välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Region Halland renodlar verksamheten efter kritik från näringslivet

OSUND KONKURRENS. Region Halland kritiserades av näringslivet för sin avdelning Utbildnings- och eventservice som planerar och genomför utbildningar, mässor, konferenser och event. Nu ska uppdraget renodlas. ”Det är högst olyckligt. Vi ska absolut inte konkurrera med privata företag” säger Mikaela Walterson (M), regionstyrelsens ordförande, som redan ser över organisationen.
NYHET Publicerad:

Hyltebrukföretaget: rekrytera är att investera i framtiden

JOBBSKAPARNA. Standex Engraving i Hyltebruk är störst i världen på att industrigravering. Framförallt inom fordonsindustri. Men för så många andra är kompetensförsörjningen ett problem. ”Det borde finnas fler som vill arbeta”, säger Magnus Svantesson, Vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens när Region Halland erbjuder eventservice

OSUND KONKURRENS Region Hallands avdelning Utbildnings- och eventservice planerar och genomför utbildningar, mässor, konferenser och event på uppdrag av Region Halland. ”Företagare inom branschen har kontaktat mig och ifrågasätter om det är något regionen ska syssla med. Högst tveksamt”, konstaterar Charlotte Schéle, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Bättre villkor ger fler jobb

INTEGRATION. Bästa vägen till integration är jobb. Där kan man lära sig språket, kulturen och få vänner som bott här i många år. Trots det är arbetslösheten bland utrikes födda i Halland fortsatt hög. ”Med bättre företagsvillkor hade besöksnäringen kunnat anställa fler”, säger Claes Sandvig från branschorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Dags att reformera Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

Bensinmack med eget bonussystem

LÖNEBILDNING På Circle K Sannarp i Halmstad har stationschefen Sven-Olof Gudmundsson utvecklat ett eget bonuslönesystem. Genom att delegera ansvar till de anställda och ge möjlighet till bonuslön, har han fått motiverade medarbetare och en lönsam bensinmack.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna – viktiga samhällsbyggare i Kungsbacka

FÖRETAGSKLIMAT. Kungsbacka kommun har den mest företagsamma befolkningen i Halland, men företagen i kommunen har mer att önska av det lokala företagsklimatet. ”Dialogen och en tydlig riktning framåt är avgörande för att få till ett bättre företagsklimat”, säger Jonas Håkansson, Vd Aranäs.
NYHET Publicerad:

Veteranpoolen viktig för Sverige AB

ARBETSMARKNAD Med en ökande äldre befolkning, ser Veteranpoolen möjligheter att ta tillvara på pensionärernas erfarenhet och drivkraft. Och allt fler vill fortsatt bidra till samhällets utveckling efter pension. ”Vår ambition är att betala mer skatt genom att fler vill fortsätta arbeta på sina villkor. Men att införa en extra löneskatt för pensionärer som jobbar är inte rätt väg att gå”, säger Mats Claesson, Vd Veteranpoolen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagaren: ”privat ägande skapar lojalitet och kontinuitet”

VÄLFÄRD Redan under studietiden, när kollegor klagade på arbetssituationen, kom idén att starta egen verksamhet. ”Vi genomförde en arbetsmiljöstudie mellan privat- och offentligt driven verksamhet, och det var en väsentligt stor skillnad. Då bestämde jag mig”, säger Katarina Järbur, delägare och läkare på Säröledens Familjeläkare.
NYHET Publicerad:

Dags att gå vidare i välfärdsfrågan  

VÄLFÄRD I snart fyra år har frågan om vinstbegränsningar – i praktiken ett vinstförbud – helt dominerat debatten om vår gemensamma välfärd. Den har sugit att syre ur luften och den har skapat stora klyftor i politiken men även förtroendeklyftor mellan företagare och politiker.
NYHET Publicerad:

VAL 2018: Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

VALET 2018 Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.
NYHET Publicerad:

Valets viktigaste frågor enligt hallänningarna

VALET 2018 Lägre skatt på arbete. Det är vad Hallands företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst. Men även minskad regelbörda och förändringar i LAS kommer högt på listan över företagens viktigaste valfrågor, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Halland.
NYHET Publicerad:

Optimism bland företagen i Halland

KONJUNKTUR Konjunkturen i Halland är fortfarande stark. 40 procent av företagarna uppger att produktionen/försäljningsvolymen är högre idag än för ett halvår sedan, och mer än varannan företagare tror på ökad försäljning de nästkommande sex månaderna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel.