Den höjda arbetsgivaravgiften straffar vår framtid

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Tänker med några rader återge min syn på den höjda arbetsavgiften för unga. Mitt namn är Heléne Stålbom och driver sedan år 2000 Stålboms Konditori tillsammans med min make Micael. Stålboms Konditori ligger i Falkenberg och är idag ett företag med 58 år på nacken.

Helene Stålbom

Helene Stålbom, Stålboms Konditori

Företaget har överlevt både lågkonjunkturer och den stora ”konditoridöden” som drog som en farsot över Sverige på 60-talet i samband med televisionens ”intrång” i hemmen.

Räddaren på 90-talet var att ”lattekulturen” bredde ut sig och att det helt enkelt blev trendigt att gå på konditori igen. Alla matprogram och tävlingar i diverse Tv-kanaler gör också att gemene man fått upp ögonen för vårt hantverk. Att baka bullar, bröd och kreera fantastiska tårtor har åter blivit inne.

Det är just det här med att vi är ett hantverksbageri och att vi har en servering som gör att våra företag inom denna bransch är så personalintensiva. Vi har cirka 10 ungdomar som årligen arbetar hos oss som extrapersonal och sommarjobbare. Under de senaste 8 åren har det passerat förbi cirka 35 ungdomar. Ungdomar som fått sitt första ”riktiga” jobb och en erfarenhet att sätta på sitt första CV att ta med sig ut i vuxenlivet. Några av dessa har även stannat kvar hos oss och är numera fastanställda.

När arbetsgivaravgiften höjts till samma nivå som för ”vuxna” blir det en kostnadsökning för Stålboms Konditori med cirka 150 000:-/år. Pengar som kunde återinvesterats eller anställa den där extra personen. Inom konditoribranschen är personalkostnaden en stor post där ungefär 50 % av omsättningen går till löner. Vi är alltså en av de branscher som behöver många ”människor” för att kunna producera våra varor och kunna ge en god service. Vilka blir då konsekvenserna om arbetsgivaravgiften höjs. Vi kanske kan hämta hem en del genom att höja priset på våra varor. Men följden blir då att våra kunder anser sig helt enkelt inte längre ha råd med att fika och köpa varor från hantverksbagaren. Det betyder att vi får mindre att göra och i sin tur kan leda till att vi behöver färre anställda. Då är det mest troligt att de unga får gå först eftersom de har mindre erfarenhet.

Jag får ibland frågan om det inte är bra om det är samma arbetsgivaravgift för alla? Nej, det tycker jag inte. Vi har höga ingångslöner i Sverige. För att man då skall våga satsa på ungdomar som saknar erfarenhet så är det en fördel om kostnaderna att anställa unga är lägre. Det tar både tid och energi när man skall lära upp ungdomar på en arbetsplats. Genom den lägre kostnaden för unga så blir det en morot till oss arbetsgivare, att lägga ner den där tiden och energin på att introducera de unga in i arbetslivet. För visst, det är lättare att anställa någon äldre med utflugna barn och en redan lång erfarenhet från branschen eller arbetsmarknaden. Då behöver vi företagare inte lägga lika stora resurser på upplärning.

Inom hela Livsmedelsindustrin, som bagerier och konditorier tillhör, så utgör de unga under 26 år 20 % av det totala antalet anställda. Inom bageri/konditori utgörs andelen 22 % av ungdomar. Men det är ju inte bara vår bransch som drabbas. Alla sektorer inom näringslivet som vågar anställa unga måste förbereda sig på att ställa om.

Tyvärr så drabbar det inte enbart vårt företag, utan än värre och hårdast våra ungdomar, vår framtid. Vilka blir konsekvenserna för ungdomsarbetslösheten i Sverige, som redan har en av de högsta i närområdet, när man nu med höjda avgifter straffar ut ännu fler?

Vid tangentbordet,
Heléne Stålbom, Stålboms Konditori

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

LAS är inte anpassad efter den nya arbetstagaren

JOBBSKAPARNA. En hade sålt av alla sina bolag i Småland för att gå i pension, och en hade slått i taket på sin arbetsplats. Det blev starten till Widal Industri. ”Vi storsatsar och investerar bland annat i nya maskiner. Det är ett måste då det är riktigt tufft att hitta personal”, säger Peter Widal, Vd och delägare till Widal Industri i Getinge.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs förslag till en bättre fungerande kompetensförsörjning

KOMMENTAR. En förutsättning för att företag ska kunna växa, anställa och bidra till vårt gemensamma välstånd är att de hittar rätt kompetens. Tillgången på ledig arbetskraft varierar med konjunkturens upp- och nedgångar och den kompetensbrist som idag råder kan naturligtvis delvis förklaras av högkonjunkturen. Men, även i sämre konjunkturer råder det rekryteringssvårigheter.
NYHET Publicerad:

Här finns jobben i Halland

RAPPORT. 68 procent av företagen i Hallands län har försökt rekrytera under det senaste halvåret. Lika många uppger att det är svårt att hitta personal. En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar nu företagens rekryteringsbehov och var det finns störst chans att få jobb i Halland.
NYHET Publicerad:

Eftertraktade jobb i RUT-branschen

RUT. Nu har det gått sex år sedan Reinfeldts uttalande om att arbetslösheten var mycket låg bland etniska födda svenskar mitt i livet. För inrikes födda, som han syftade på, har arbetslösheten stadigt gått ned sedan dess. För utrikes födda med kort utbildning är dock utvecklingen en annan. Det saknas fortfarande enkla jobb med låga trösklar in på svensk arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Företagare och mamma – ja, det går!

JOBBSKAPARNA. För Janna Ygreus, Vd på Hannells IT, är det viktigt att skapa förståelse för företagens betydelse i samhället tidigt i skolåren. Det eftersom hon själv är mamma och driver företag. ”Jag lär min dotter i vardagen att allt är möjligt – att genom hårt arbete kan man bli vad som helst”, säger Janna Ygreus.
NYHET Publicerad:

Ny policy i Hallands hamnar värnar om den svenska modellen

HALLAND. Under tisdagen kom nyheten att Hallands hamnar har beslutat sig för att genomföra Sveriges Hamnars policy om att endast ge fackföreningar utan kollektivavtal det inflytande som följer av lag, vilket i flera fall innebär Svenska Hamnarbetarförbundet.
NYHET Publicerad:

Ny rekordnotering för Hallands företagsamhet

RAPPORT Halland är unikt i Sverige – nyföretagsamheten stiger i alla avseenden. Både när det gäller den totala andelen, kvinnors nyföretagsamhet samt ungas nyföretagsamhet. Halland har idag näst högsta nyföretagsamhet efter Stockholm på 11 personer per 1 000 invånare.
NYHET Publicerad:

Lovordad hotellchef till Falkenberg

JOBBSKAPARNA. Sedan hösten 2017 har Falkenberg Strandbad en ny hotellchef som ska locka ännu fler besökare till Falkenberg. En person som sedan tidigare har blivit utvald av Visitas nätverksprogram för att satsa på unga ledare. ”Jag är ödmjuk inför utmaningen och ser fram emot att ta Falkenberg Strandbad till nya höjder”, säger Kent Johansson.
NYHET Publicerad:

Oro i Halland trots fortsatt tillväxt inom välfärden

RAPPORT. Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har vuxit med i genomsnitt 4 procent per år under en femårsperiod. Dock sjönk senaste årets tillväxt kraftigt till 1,7 procent. Halland är ett av fåtal län där tillväxten är fortsatt hög under det senaste året. Antalet företagsamma inom välfärdssektorn i Halland har vuxit med i genomsnitt 3,3 procent per år under en femårsperiod. Samtidigt slutar allt fler att vara företagsamma i välfärdssektorn. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hallands politiker, vad gör ni när privata välfärdsutförare stänger?

KOMMENTAR. 5 978 barn och ungdomar går i privata förskolor och skolor i Halland. 870 äldre har valt privata utförare inom omsorgen. De riskerar att hamna i kläm när regeringen nu vill begränsa företagandet i välfärden. 9 av 10 går i verksamheter som kan tvingas stänga. Min fråga till våra kommun- och regionpolitiker är: vad gör ni om förslaget går igenom?
NYHET Publicerad:

Vinster i välfärden berör hela näringslivet

VINSTBEGRÄNSNING ”Alla företag är beroende av skola, vård och omsorg”, säger Svenskt Näringslivs expert Robert Thorburn. Därför är regeringens förslag om vinstbegränsning ett hot mot hela näringslivet.
NYHET Publicerad:

Visste du att… Det är de små företagen som bidrar mest till BNP?

JOBBSKAPARNA. Bilden av Sverige som ett storföretagsland lever till viss del fortfarande kvar, men faktum är att småföretagen dominerar näringslivet, inte bara vad gäller antal företag. De är också den grupp som bidrar mest till BNP.
NYHET Publicerad:

Ökade ansökningar till yrkesprogrammen i Falkenberg

SKOLA NÄRINGSLIV. Intresset för yrkesprogrammen på gymnasiet är på uppgång i Falkenbergs kommun. För tredje året i rad ökar sökande till yrkesprogrammen avseende förstahandsval. ”2015 var en bottennotering för oss, men nu är vi uppe på samma nivåer som för fem-sex år sedan. Det känns jätteroligt.”, säger Ulf Olsson, ansvarig gymnasieskolan Falkenbergs kommun.
NYHET Publicerad:

Vill du vara med och bygga Sverige?

KOMPETENS. Just nu väljer en rad niondeklassare runt om i landet gymnasieutbildning. Det är därför hög tid att vi alla - föräldrar, studievägledare och bygglärare – uppgraderar bilden av vad det innebär att jobba på en byggarbetsplats. ”Om du som förälder undrar vad du ska råda ditt barn att välja kommer här ett tips: välj bygg- och anläggning. Det gäller särskild om du är förälder till en tjej. Det är ett val de inte kommer ångra”, säger Martin Klang, chef Sveriges Byggindustrier i Halland.
NYHET Publicerad:

Fokus på svagheter ska stärka Hyltes företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT. 2018 års upplaga av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat har nu skickats ut och finns ute fram till mars. Därför har vi pratat med regionens näringslivschefer om vilka områden de vill förbättra baserat på förra årets resultat. Nu har turen kommit till Hylte.
NYHET Publicerad:

Nobelkonstnären om framtiden: ”en bransch i förändring”

FÖRETAGSAMHET. Sedan 1994 har Richard Vakil levt på sin konst. Trots en krokig väg fram till en av sina tidiga utställningar den varma sommaren -94, har han alltid känt att han har haft någonting speciellt i sin konst. Men det var ingen självklarhet att bli konstnär, utan mer som en slump.  ”När jag i februari 2016 blev tillfrågad att utforma Nobeldiplomen kom det som en fullständig överraskning. Det är en stor och ärofylld uppgift att få - ett stort förtroende”, säger Richard Vakil.
NYHET Publicerad:

Företagarfrågor lyfts till högsta nivå i Halmstad

FÖRETAGSKLIMAT. 2018 års upplaga av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat har nu skickats ut och finns ute fram till mars. Därför har vi pratat med regionens näringslivschefer om vilka områden de vill förbättra baserat på förra årets resultat. Näst på tur är Halmstad.
NYHET Publicerad:

RUT förverkligade Katarinas företagsamhet

JOBBSKAPARNA. Sommaren 2005 kom Katarina hit med sin mamma för att sommarjobba och tjäna pengar. Målet var även att fortsätta studierna från Polen, men formaliteter stoppade henne att studera vidare det sista året. ”Jag behövde försörja mig, så 2008 startade jag en enskild firma och började städa”, säger Katarina Stefaniuk, Vd och ägare till Katarinas Städtjänst i Varberg.
NYHET Publicerad:

Är du student med intresse för morgondagens arbetsmarknad och företag?

STUDENT Till Svenskt Näringsliv i Hallands län söker vi en studentmedarbetare för att ansvara för regionalt skolnätverk och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya idéer för mer infrastruktur 

RAPPORT Vägar som proppar igen, försenade tåg eller överfyllda tåg. Vi är många som på väg till skolan, arbetet eller i tjänsten dagligen och på nära håll upplever de allt allvarligare problemen Sveriges infrastruktur.