SEMINARIUM / MÖTE Län: Hallands län

Från ”Vaggan till graven” – och Ung Företagsamhet däremellan

Ojämställdhetens orsaker och konsekvenser i Halland går från vaggan, genom skolan, arbetslivet, pensionen till graven. Det visar  delprojektet ”Från vaggan till graven” där Länsstyrelsen, tillsammans med Region Halland, har sammanställt regional statistik ur ett livscykelperspektiv. Den visar att finns olika förväntningar på flickor och pojkar, män och kvinnor och detta får konsekvenser på människors liv som påverkar både hälsan och ekonomin livet ut.

Men hur kan Ung Företagsamhet påverka och förändra till det positiva? Skapar det möjlighet för bättre jämställdhet?

Halland, med alla sina företagare, har en ytterligare utmaning. Många 40-talister är fortsatt aktiva med företag som skapar arbetstillfällen åt andra. Hur ser det ut med tillväxten i den yngre generationen – de som är under 30 år med ett arbetsgivaransvar? Och på vilket sätt spelar Ung Företagsamhet viljan att starta företag och ta ett arbetsgivaransvar? Och vilka förutsättningar behövs för att vi ska få fler unga arbetsgivare som vill verka och bo i Halland?

Välkommen till en inspirerande, rapp företagarlunch med fokus på företagardemografin, dess utmaningar och möjligheter.

□ Tack, jag kommer gärna på lunchen (kl. 11:30 – 12:25)

□ Kul, jag är gärna med även på Ung Företagsamhets inspirerande invigning (12:30 – 13:00)

□ Självklart, jag vill även veta mer om Ung Företagsamhet och vill därför vara med på VIP-visning efter invigningen (kl. 13:00 – 13:30)

Ung Företagsamhets regionala mässa är öppen mellan kl. 13:00 – 18:00

Varmt välkomna!

Jenny Blomedal,Tf regionchef Ung företagsamhet Halland

Charlotte Schéle,regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Följ länken till olika anmälningsalternativ

https://fepprd.svensktnaringsliv.se/FEP.WEB/boka/halland-kommunrelationer-2?tId=a80b5d25-ff04-e911-8120-003dd8b71e49

Datum och tid

  • Tisdag 5 mars 2019, kl. 11:30 – 12:25

Plats

Halmstad Arena, på vägen mot Växsjö., Halmstad