Halmstad år 2037 enligt Marcus Dufwa

NYHET Publicerad

FRAMTID Den populära kommunen på västkusten lockar många unga människor att studera på högskolan och väljer att stanna kvar efter avslutade studier. Mycket tack vare innovationsklustret och framtidsvisionerna som bidrar till att det växer fram nya och starka idéer. Det gynnar tillväxten i det lokala näringslivet och bidrar till en spännande arbetsmarknad….

Marcus Dufwa

Marcus Dufwa, distriktsordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Hallands län

….Under Stefan Löfvens regering rotades 90 dagars garanti – det har gett ungdomar i Halmstad kommun stöd för utbildning och praktik som gett många en fot in på arbetsmarknaden. En av grundförutsättningarna för detta har varit det långsiktiga och mycket goda samarbetet mellan skola och näringsliv. Karriärmöjligheterna i Halmstad är likvärdiga med världsstäder som Stockholm, London och Köpenhamn.

Tillbaka till nutid. Scenariot ovan kanske känns avlägset för många. En vision att sträva efter är viktigt om möjligheter ska skapa och samhället utvecklas, enligt Marcus Dufwa. Han är distriktsordförande för SSU i Halland och ledamot i socialnämnden i Falkenbergs kommun.

Vad krävs för att nå visionen om Halmstad?
— Vi behöver se till att fler kan ta del av våra utbildningar, men också se till att de matchar arbetsmarknadens behov för nutid och framtid. Vi ska jobba mer med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som lever i utanförskap. Det genom att från samhällets sida arbeta mer intensivt med Arbetsförmedling, högskola, Science Park, privat näringsliv och andra aktörer. För att säkerställa matchningsproblematiken måste vi också arbeta mer aktivt med tillgången till bostäder. Våra studenter i kommunen ska exempelvis inte flytta härifrån på grund av bostadsbrist. Det är ett direkt hot mot arbetsgivaren som riskerar att bli av med den kompetens som är utvecklingsdrivande.

Vad krävs för att lyckas?
— Kunskap är nyckeln för att få fram företagande och innovation. Vi ska se till att det finns en bra grundutbildning som genererar god kompetens och möjliggör för akademin i högskolan. Vi ska komma ihåg att det inte finns en mall för företagande, utan det bygger på människors egna idéer och entreprenörskap. Att få en fot in i arbetslivet som medarbetare, kan froda just egna idéer och drivkraft som skapar utrymme för att våga satsa på det egna företagandet. Det kreativa skapandet föder individens innovationer och genererar företagsamhet och nyföretagande.

3 snabba av SSU för välmående företagande
1. Ett lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och näringslivet ska generera en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Då kan vi också få fler i arbete. 90 dagars garanti underlättar även matchningsproblematiken som arbetsgivarna upplever idag. På så vis får även unga människor en fot in i arbetslivet och bygger sitt eget arbetsliv.
2. Stötta företag som vill jobba mer hållbart i framtiden och effektivisera i den egna organisationen. Där resurserna saknas ska kommun och Arbetsförmedlingen ha möjlighet att ge stöd. Det kan gälla såväl ekonomisk stöttning som kunskap och kompetens. Detta är en investering för såväl kommun som företag, för framtidens arbetsplatser.
3. Minimera risken för företagare, för att fler ska våga satsa och anställa. Det vill vi göra genom att reformera trygghetssystemet. Det ska gälla även företagsamma människor som driver enskild firma. En annan risk för företagen är att betala sjuklön för medarbetare, vilket kan bli en stor kostnad likviditetsmässigt. Liknande problematik finns också vid föräldraledighet då en annan person måste täcka upp tillfälligt. Därför vill vi att bastrygghetens som finns för anställda i ett företag också som omfatta små företagare. På så sätt skapas en trygghet för den som driver bolag och bidrar förhoppningsvis till att man vågar satsa.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tillväxttoppen är passerad – Halland väntas tappa

KONJUNKTUR Svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen i den här konjunkturcykeln. Trots detta förväntas BNP fortsätta att växa i relativt hög takt. Men välståndet ökar inte i samma omfattning. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. 
NYHET Publicerad:

Tillverkningsindustrins Silicon Valley - i Hylte?

JOBBSKAPARNA ”Passion, nyfikenhet och nätverkande är jätteviktigt! Och företagande är jäkligt kul, särskilt produktion. Så skulle jag sammanfatta det!” Det säger Peter Syrén, VD och delägare i Kinnareds Well sedan ett år tillbaka.
NYHET Publicerad:

Dobus i Halmstad: "Vi kan inte konkurrera mot storstäderna i lön"

JOBBSKAPARNA Den tvåfaldige UF-alumnen Johan Sveningsson från Anderstorp tog med sig Gnosjöandan till Halmstad. Idag, 24 år gammal, driver har Dobus AB som guidar företag och organisationer genom den digitala djungeln.
NYHET Publicerad:

Jag vill kunna välja det bästa för mina föräldrar

VÄLFÄRD Vi har många utmaningar framför oss i samhället idag. En av dem är hur vi ska få bra kvalitet i vår omsorg och hur alla som behöver den ska få tillgång till den. För egen del är jag, ännu så länge och om inget oförutsett händer, en bit ifrån att behöva denna omsorg för egen del. Men med åldrande föräldrar så måste jag erkänna att mitt intresse för ämnet ökat de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna ett av de bästa verktygen för lyckad integration

JOBBSKAPARNA Med industriell produktion av bostäder i form av moduler som affärsidé bygger IntegrAB flexibla bostadslösningar avsedda för den breda massan. Då det råder stor brist på arbetskraft inom byggsektorn, har man utvecklat företagets affärskoncept med att anställa många nyanlända, vilket även är en av grundtankarna med företaget som också avspeglas i företagsnamnet IntegrAB.
NYHET Publicerad:

Därför är flygskatt en dålig idé

FLYGSKTT Med ett modifierat flygskatteförslag säger sig regeringen ta ”ansvar för Sverige, för världen och för klimatet”. Men en svensk flygskatt får ingen effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd.
NYHET Publicerad:

Varberg klättrar och tappar på årets ranking

FÖRETAGSKLIMAT Rankingresultatet för Varbergs kommun har senaste åren pekat nedåt. Men nu verkar utvecklingen ha vänt och nya kommunala satsningar börjar få genomslag.
NYHET Publicerad:

Så ska välfärdens kvalitet stärkas

VÄLFÄRD Privata utförare inom vård, skola och omsorg får samma, eller lägre ersättning, som offentliga utförare. Ändå presterar de privata utförarna lika bra eller bättre kvalitet på nästan alla områden inom välfärden.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen av PUL:s ersättare

DIGITALISERING Från den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Den ställer höga krav på företag och därför reser Svenskt Näringslivs expert på digital juridik Carolina Brånby runt i Sverige för att informera om hur detta kommer påverka företagen. På tisdagen samlades företag i Heberg för att få veta mer.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning allt mer tidskrävande

JOBBSKAPARNA Vid sushirestaurangen Takenaka i Halmstad serverar Yasuo och Kajsa Takenaka mat som vittnar om ett fantastiskt hantverk. Smakerna står i centrum och vägen dit är tidskrävande och kräver stor yrkesskicklighet. Detta är nyckeln till parets framgång.
NYHET Publicerad:

Steg i rätt riktning med inträdesjobb

ARBETSMARKNAD Det förslag som Alliansen presenterade nyligen om inträdesjobb påminner mycket om de system som redan finns för subventionerade anställningar. Den stora skillnaden är att det nya förslaget innebär att inträdesjobben inte längre enbart ska subventioneras av staten utan även av den anställde genom en lägre lön. I ett första steg ställer sig Oscar Olsson, VD och ägare Västkustägg, positiv till förslaget.
NYHET Publicerad:

Här finns bästa och sämsta företagsklimatet i Halland

RANKING 2017 Ny länsetta toppar listan i Hallands län när Svenskt Näringslivs i dag släpper sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Av länets kommuner har Hylte förbättrat sig mest jämfört med förra årets ranking.
NYHET Publicerad:

MTA i Halmstad är en av Sveriges bästa arbetsplatser

JOBBSKAPARNA Arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter är viktiga ledord för det halländska byggföretaget MTA. Mjuka ledord i en traditionellt konservativ bransch. För MTA var det vid uppstart 2010 viktigt att skapa ett bolag där man själv trivs och vill utvecklas i. Devisen kräver kontinuerligt arbete med frågor kring trivsel, arbetsglädje och likabehandling.
NYHET Publicerad:

Falkenbergarna nöjer sig inte med högst betyg

FÖRETAGSKLIMAT Fler kommuner än någonsin får höga betyg av företagen i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Falkenbergs kommun är inget undantag. I Hallands län är det just Falkenberg som får högst betyg av företagen.
NYHET Publicerad:

Hallänningarna nöjda med val av kommun att verka i

FÖRETAGSKLIMAT I 2017 års undersökning av det lokala företagsklimatet har Svenskt Näringsliv frågat företagare i Hallands län om de någon gång har övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med ett bättre företagsklimat. Endast 13 procent av svarande företag i länet svarade ja på frågan.
NYHET Publicerad:

Egen skola ska stärka rekryteringen

KOMPETENS Åtta skolor ska bli tolv, väl spridda över landet. Det är Maskinentreprenörernas sätt att stärka den framtida rekryteringen av förare. Med modern utrustning på plats vill man locka både killar och tjejer.
NYHET Publicerad:

Glädjande skattebesked

SKATT I helgen kom besked om att regeringen backar om två skadliga skatteförslag. Det gäller en höjning av den så kallade Entreprenörsskatten och att sänka brytpunkten till den statliga inkomstskatten.
NYHET Publicerad:

Tolkningsföreträde riskerar snedvrida internationell konkurrenskraft

JOBBSKAPARNA Vetskapen kring hur innehållet i hudvårdsprodukter påverkar människor och miljö blev drivkraften bakom Maria Åkerberg ekologiska hudvårdsprodukter. I dag omsätter företaget ca 65 miljoner kronor och med fortsatt växande marknadsandelar. Fabriken i Frillesås som byggdes 2008 är nu för liten och byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun är positiv till en utbyggnad. I februari fattades beslut där om och en ny detaljplan kommer att tas fram.
NYHET Publicerad:

Via sommarjobbet föddes drömmen om egen reklambyrå

JOBBSKAPARNA Mitt första jobb var direkt efter gymnasiet, berättar Louise Lejestrand, som driver Treativ Reklambyrå. Det var ett sommarjobb på turistbyrån, som jag sökte för att jag behövde någonting att göra den sommaren. Där lärde jag mig att om man vågar visar framfötterna, och är socialt kompetent och intresserad så kommer man ganska långt.
NYHET Publicerad:

Kan Halmstads medvetenhet vända trenden?

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs undersökning av Lokalt Företagsklimat har Halmstads kommun under de senaste åren haft en negativ trend som fortsätter även i år. Karolina Davidsson, VD Halmstads Näringsliv AB, tror att en av anledningarna kan vara att kommunen har växtvärk.