SEMINARIUM / MÖTE Län: Hallands län

Hur går svensk ekonomi 2018?

Hur går svensk ekonomi 2018?

Snart går vi in i ett nytt år och vi är alla nyfikna på hur svensk ekonomi kommer att utvecklas. Den 7 december släpps Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport och då kommer denna att presenteras för er i Halland.

Samma dag har du möjlighet att lyssna till Göran Grahn som arbetar centralt på Svenskt Näringsliv med regional statistik och samhällsekonomiska frågor.

Göran berättar om konjunkturen i svensk ekonomi och vilka utmaningar vi står inför mot bakgrund av att den senaste tidens höga tillväxt väntas fortsätta in i 2018 drivet av en expansiv finans- och penningpolitik, men också av en hög befolkningstillväxt.

I konjunkturprognosen fördjupas diskussionen om bostadsmarknaden med statistik över bland annat bostadsbyggandet och bostadspriserna i relation till befolkningsutvecklingen. Vi redogör även för betydelsen av bostadsinvesteringar för den senaste tidens höga tillväxt samt blickar framåt om hur drivkrafterna till tillväxt kan tänkas förändras.

Därutöver kommer Svenskt Näringsliv att redogöra för vad de svenska och halländska företagen i Företagarpanelen säger om nuläget och framtiden. Vi samtalar om vad vi kan förvänta oss av 2018. Vilka reformer behöver Sverige? Och vad krävs för att utveckla svenska företags konkurrenskraft.

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på gemensam lunch.

Varmt välkommen!

Louise Uvenfeldt, tf regionchef Svenskt Näringsliv Halland

Plats

Grand Hotell Halmstad, Stationsgatan 44, Halmstad