Kina i Sverige - Sverige i Kina

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Lars Chr Knutsen, lärare i turismämnen på Drottning Blankas gymnasieskola i Halmstad har i hård konkurrens utvalts till att resa till Kina i mars 2009. Resan är den avslutande delen i ett nationellt globaliseringsprojekt kallat "Kina i Sverige - Sverige i Kina" som Svenskt Näringsliv driver för gymnasieskolan under läsåret 08/0

Våren 2008 bjöd Svenskt Näringsliv in alla gymnasielärare i landet att delta i omvärldsstudier av affärsrelationer mellan Sverige och Kina. Syftet var att ge lärarna ökad kunskap om svenska företags utmaningar och möjligheter i en globaliserad värld. Av de många sökande bjöds sedan 100 lärare in att i mindre grupper göra lokala studieresor runt om i Sverige. En sådan lokal studieresa genomfördes under oktober i Skåne där besök gjordes på företag med verksamhet i Kina.

Lärarna hade uppdrag att dokumentera besöken för att senare sammanställa till ett skolmaterial som ska kunna användas i undervisningen. I november samlades alla deltagarna från de lokala studieresorna till rikskonferens i Sigtuna för att välja ut och redigera texterna till skolmaterialet. Svenskt Näringsliv utlyste då en tävling där författarna till de 15 bästa texterna på temat "Varför skall mina elever bry sig om Sveriges och Kinas affärsrelationer i en globaliserad värld?" fick möjlighet att resa till Kina.

Bland de 15 lärare som nu valts ut finns Lars Chr Knutsen från Drottning Blankas gymnasieskola i Halmstad. Han kommer att delta i resan den 6-14 mars där besök kommer att göras på svenska företag i och i närheten av Peking samt på kinesiska skolor och även här kommer alla besök att dokumenteras och sammanställas till ett skolmaterial.

- Globaliseringen är något som berör oss alla. Fördjupad insikt och kunskap avgör om vi i Sverige kommer att kunna dra nytta av dess möjligheter och utmaningar. De globala utvecklingsfrågorna är därför också en angelägenhet för skolan säger Eva Frisk, biträdanderegionchef, Svenskt Näringsliv Skåne. - Den snabba utvecklingen gör att kunskapen inte går att hämta från läroböcker, därför erbjuder vi lärare dessa kunskapsresor där de får möta företagare med erfarenhet från Kina.Mer information:

biträdanderegionchef Eva Frisk tfn 040-35 25 58, e-post eva.frisk@svensktnaringsliv.se

Lars Chr Knutsen tfn bostad 0431 36 37 20 mobil 070 567 75 75

E-post larsknutsen@hotmail.com

 

Ladda ner