Skolan måste se näringslivet som kunder

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag är ganska nybliven ordförande för SVEMEK som är en arbetsgivarorganisation för mekaniska verkstäder, låssmeder och maskinuthyrare. Sedan juli månad har vi gjort en omorganisation och ingår tillsammans med arbetsgivareförbunden Gruvornas, Stål och Metall och Skogsindustrierna i Industriarbetsgivarna – ett nytt arbetsgivarförbund för hela den svenska basindustrin med 860 medlemsföretag och 80 000 anställda – där jag även är ledamot. Denna nya organisation medförde att jag numera är en helt färsk ledamot i SME-kommittén inom Svenskt Näringsliv samt suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse.

thomas jansson

Thomas Jansson, Ordförande för SVEMEK samt ägare av Bröderna Jansson

Jag har i många år intresserat mig för utbildningsfrågor, skola och näringsliv och därför ingått i en hel del grupperingar som försökt arbeta med dessa frågor både lokalt i Halmstad och Hultsfred. Jag har även deltagit på riksplanet via Industriarbetsgivarnas kompetensråd som är partsgemensamt och vars uppgift huvudsakligen består av att försöka öka ungdomars intressen för alla tekniska yrken. Vi riktar in oss på alla typer av yrken från hantverkare till civilingenjörer och forskare. Vi är även engagerade i yrkestävlingarna och stöttar bland annat svetsare, mekatroniker samt industrielektriker i både SM-, EM- och VM-sammanhang.

Enligt min uppfattning lever skolan i en väldigt isolerad värld som inte är anpassad till näringslivet och det liv studenterna kommer ut till efter avslutad utbildning. Skolan måste kunna se näringslivet som kunder och förstå att uppgiften som utbildare är att ta ansvar för den tjänst man ”säljer” till företag och näringsliv. Detta innebär att man i princip bör jämföra sig med ett tjänsteföretag som har till uppgift att leverera välutbildad personal till näringslivet, vilket i sin tur innebär att man måste avsätta tid till ”kundvård” – alltså hålla kontakt med näringslivet, informera sig om vad näringslivet förväntar sig av nyutbildade samt att skaffa sig kunskap om vad som händer ute på företag och arbetsplatser. Det händer hela tiden nya saker i näringslivet som skolan måste anpassa sig till. Arbetsplatserna ser inte i dag ut på samma sätt som för 10-20 år sedan.

För min del anser jag att skolan måste satsa mycket mer på att både elever och lärare måste ges möjlighet att komma ut i företagen för att lära känna den verklighet de ska leva med resten av livet. För lärarnas del gäller det att hålla sig informerade om all utveckling och alla förändringar som fortlöpande sker i arbetslivet.

En annan fråga som jag tycker myndigheter och skola tillsammans med näringslivet bör ta tag i är att ge ungdomar, många av dem med gymnasiekompetens men som en gång kanske valt ”fel” program/linje, möjlighet att komplettera sina utbildningar. Vi måste få ungdomarna till att utbilda sig till yrken som gör dem anställningsbara och till yrken där vi saknar arbetskraft. De som ändå hamnar fel måste vi hjälpa med kompletterande vuxenutbildningar i olika former så att de kommer in på banan igen.

En tredje fråga som har diskuterats mycket på senare tid är ”enkla jobb”. Detta är något som jag anser både företag och myndigheter måste försöka utveckla mer. Om man ser sig om i världen upptäcker man ganska snart att det finns mycket som skulle kunna utföras av personer utan högskoleutbildning. Lönerna skulle kanske inte vara de allra högsta, men det skulle kunna lösa personliga problem för många med lägre utbildning eller utan jobb. Dessa skulle ges möjlighet att både kunde få in något positivt i sitt cv som kanske i förlängningen skulle kunna ge en ingång till mer utbildning och mer avancerade arbetsuppgifter.

För den enskilda människan finns det inte något som är så nedvärderande och fördärvande av självkänslan som att inte känna sig behövd, arbetslöshet kan vara en del av detta. Skulle man däremot kunna ordna enkla jobb så skulle förmodligen även en enkel arbetsuppgift kunna höja humöret och ge en framtidstro hos många människor.

Dessa frågor är enligt min uppfattning intressanta för hela samhället. Det skulle vara intressant att höra de olika intressenterna i form av politiker, arbetsförmedling, fack och arbetsgivarorganisationer anser om detta!

Thomas Jansson, Ordförande för SVEMEK samt ägare av Bröderna Jansson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Halmstads deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Halmstad är kommunen som under 2019 kommer delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, för att förbättra det lokala företagsklimatet. ”Det ska bli spännande att följa Halmstad och förhoppningen är detta blir startskottet på en resa mot ett bättre företagsklimat”, säger Charlotte Schéle, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland.
NYHET Publicerad:

Gemensamt ansvar för lyckad kompetensförsörjning

Besöksnäringen är en bransch som drabbats hårt av kompetensbristen. Fram till år 2023 kommer det finnas ett behov av att anställa 5 000 nya kockar. ”Samverkan mellan skola och näringsliv är en av nyckelfaktorerna för att attrahera arbetskraft”, säger Clara Nilsson, kommunikationsansvarig Visita Västra.
NYHET Publicerad:

Stora utmaningar gällande kompetensförsörjning i transportbranschen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. En av de branscher som har stora bekymmer med kompetensbristen är transport. Det råder stor brist på chaufförer och bussförare och där 8 av 10 företag upplever att de har svårt att rekrytera ny personal. ”Kompetensförsörjning är den viktigaste frågan för våra medlemsföretag”, säger Frida Mueller, förhandlare och arbetsrättsjurist på Transportföretagen i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Charlotte Schéle, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Näringsliv satte Hylte på festivalkartan

JOBBSKAPARNA. Tillsammans med Region Halland och Hylte kommun tog gänget bakom succén Hallifornia, festivalkonceptet till Hylte. Resultatet blev Hallifornia into the Woods med mat, musik och aktiviteter för alla målgrupper – från och av det lokala näringslivet i Hylte kommun. ”Det blev fantastiskt bra och ett steg till att växla upp vårt arbete för att göra Hylte till en destination.”, säger Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte.
NYHET Publicerad:

Dags att blicka mot år 2020

ÅRSKRÖNIKA. 2018 gick i raketfart och nu är det snart 2019. Ett intensivt valår är till ända men med ett sömnigt efterspel. Det är dock inte känslan ute hos de halländska företagen, utan där är det full fart framåt i den digitala ekonomin på digitala plattformar. Så det är dags att vakna nu, här går det undan.
NYHET Publicerad:

Tillväxten saktar in, toppen är nådd i Halland

KONJUNKTUR Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Det visar även årets sista konjunkturrapport från de halländska företagen. ”De halländska företagen uppger nu är lägre produktion/försäljning än för sex månaders sedan”, säger Charlotte Schéle, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år.  Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Dålig förståelse hos Länsstyrelsen

LÄNSSTYRELSEN. Var fjärde företagare i Halland anser att Länsstyrelsens service är dålig och 41 procent anser att förståelsen för företagens villkor är dåliga. Detta trots myndighetens uppdrag att arbeta för hållbar tillväxt och utvecklingen i länet, med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv i Halland.
NYHET Publicerad:

Alla elever i Halland borde driva UF-företag

KRÖNIKA. Sverige behöver fler Spotify. Fler modiga entreprenörer som lyckas starta, driva och utveckla företag som sätter landet på kartan. Samtidigt behöver vi hitta lösningar på den kompetensbrist som nu sprider sig genom landets alla företag och branscher. Det finns inga enkla lösningar. En stor del handlar dock om att uppmuntra våra unga att våga förverkliga sina idéer.
NYHET Publicerad:

Högskolan i Halmstad vill öka kunskapen om immaterialrätt

PATENT. Immateriella rättigheter blir allt viktigare för företag, i takt med teknikutveckling och globalisering.De står för en allt större del av värdet i samhällsekonomin och utgör en strategiskt viktig tillgång för företag. ”Därför är detta en viktig fråga även för våra högskolor. Att Högskolan i Halmstad redan arbetar med frågan och ser möjligheter till vidare utveckling är glädjande – framförallt för att ge studenterna den kunskap de behöver”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Halmstadsföretagaren: ”rör inte restaurangmomsen”

MOMS. En av drivkrafterna för Ewa Bylander, Vd på Gullbrannagården i Halmstad, har alltid varit att skola in ungdomar i arbetslivet och att se dem att växa i sina roller och som individer. ”Höjningen av arbetsgivaravgiften har medfört att vi har anställt färre ungdomar på somrarna. Nu håller jag tummarna för att ingen rör restaurangmomsen”.
NYHET Publicerad:

Hur bra koll har kommunerna på sina inköp?

UPPHANDLING. Många kommuner har dålig kontroll över sina utgifter, visade Uppdrag Granskning nyligen. Tyvärr, är det inget nytt fenomen. Många myndigheter har mycket dålig kontroll över sina utgifter. ”Det är viktigt att värna hur skattemedel används. Det går att mäta, så det är bara att sätta igång”, säger Charlotte Schéle, Svenskt Näringsliv Halland.
NYHET Publicerad:

Varbergskrögare välkomnar löftet om införande av Rättviksmodellen

FÖRETAGSKLIMAT. Inför valet den 9 september gick ledande moderater i Halland ut med vallöftet att införa Rättviksmodellen i sina respektive kommuner för att minska regelkrånglet, skapa ett bättre företagarklimat och dialog mellan kommuner och företag. ”Jag ser fram emot att Ann-Charlotte Stenkil (m) tar detta vidare. Som hon själv skrev, ’det kommer vi alla vinna på’”, säger Mattias Svensson, känd krögarprofil i Varberg.
NYHET Publicerad:

Hallandspolitikers vallöfte: införa Rättviksmodellen

FÖRETAGSKLIMAT Jag ser fram emot införandet av Rättviksmodellen som var det moderata vallöftet inför valet till företagarna och jobbskaparna i Halland! Med den utgår man från att företagen har en vilja att göra rätt. Och jag hoppas att det snart blir verklighet, så att det inte bara blir fina ord i en debattartikel inför ett val. 
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen fortsätter – men bromsar in något

KONJUNKTUR. Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Fler unga i Halland ska få möjlighet att driva UF-företag

ENTREPRENÖRSKAP. Ung Företagsamhet Halland är en viktig aktör i samhället för att träna och utveckla ungdomar i sitt entreprenörskap och sin företagsamhet. Många andra regioner har ökat andelen ungdomar som driver UF-företag, men Halland ligger kvar på samma nivåer som de senaste tre åren. ”De senaste åren har vi blivit omkörda. Nu är det dags att växla upp, men vi kan inte göra det ensamma”, säger Jenny Blomedal, tf regionchef Ung Företagsamhet Halland.
NYHET Publicerad:

Verkstadsföretaget: "svårt att fånga intresset hos ungdomarna"

SKOLA NÄRINGSLIV Med en modern verkstadsindustri och en ung delägare, tar Manovi i Varberg ett stort ansvar för att arbeta i nära samverkan med skolorna för att attrahera medarbetare till framtiden. ”Det är bara fem år sedan som jag själv tog studenten, så jag har fortsatt bra koll på vad jag som student önskade. Och samverkan kan bli så mycket bättre.” Säger Andreas Bengtsson, delägare i Manovi Varberg AB.