Tydliga mål ska förbättra Varbergs företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Varbergs kommun har idag ett gott samarbete och en bra dialog med det lokala näringslivet. ”Ett välfungerande näringsliv som präglas av ett sunt företagsklimat är ett särskilt prioriterat område för oss”, säger Ann-Charlotte Stenkil (m), kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

Ann-Charlotte Stenkil (m), kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

Ann-Charlotte Stenkil (m), kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

Sedan 2010 har Varberg tappat sin placering i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. Då låg de på plats 55, och i föregående mätning hamnade de på plats 101. Kommunstyrelsen har fastställt fyra huvudområden som de kommer att fokusera på under kommande mandatperiod, där ett livskraftigt näringsliv är ett av områdena. Ett livskraftigt näringsliv inbegriper såklart ett välmående företagsklimat, och det är något som Varberg satsar på.

– Kommunstyrelsen har nyligen satt mål för den kommande mandatperioden. Några av dessa mål rör företagsklimatet och de handlar om att kommunen ska vara en möjliggörare för våra företag vid till exempel expansioner. Vi har även ett mål om att företag ska uppleva bästa möjliga bemötande och att de får en bra service när de är i kontakt med kommunen, säger Ann-Charlotte Stenkil. 

I Varberg har kommunstyrelsen ett stort engagemang för uppföljning, vilket är något som de kommer att nyttja för att nå deras uppsatta mål. 

– Våra bolag och nämnder har till augusti på sig att formulera sina bidrag där de ska sätta upp självständiga mål med mätbara indikationer som gör det möjligt för oss att följa utvecklingen. Som kommunstyrelseordförande kommer jag att bidra till det genom att visa intresse för uppföljning, och framförallt att agera om det inte går som det ska. Får vi besked om en avvikelse ska vi givetvis vidta åtgärder, säger Ann-Charlotte Stenkil. 

Bemötande och service är något som blir allt viktigare för kommuner i deras kontakt med företag. Att arbeta enligt ”Rättviksmodellen” innebär i stora drag att kommuner aktivt arbetar med att ha ett bra bemötande gentemot företag, samt att inte debitera företag för tillsyn innan tillsynerna utförts. 

– Vi arbetar redan i princip efter ”Rättviksmodellens” intentioner. Dessutom arbetar vi med att ha en bra dialog med våra företag och näringslivet i stort. Vi har i nuläget inga planer på att införa modellen, men arbetssättet är bra och vi tycker att vi arbetar efter det redan idag, konstaterar Ann-Charlotte Stenkil.  

Idag har Varberg ett pågående arbete där kommunen gör regelbundna företagsbesök i olika branscher, på såväl stora som små företag. Företagsbesöken är viktiga för att kunna skapa en bild om vad som sker inom de olika branscherna i Varberg. 

– Vi har också ett VD-nätverk där 20-25 VD:ar för de största företagen medverkar. Vanligtvis äter vi en lunch där det finns utrymme för varje deltagare att lyfta vad som händer inom deras verksamhet. Det ger oss i kommunen en tydlig indikation om vad som händer i branscherna, och vi kan få en fingervisning om vart konjunkturen är på väg. Det är mycket uppskattat och det är en kontinuerlig hög närvaro på mötena, avslutar Ann-Charlotte Stenkil.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

En prövande situation

KRÖNIKA Det som händer just nu runtom i Sverige, Europa och världen är en på många sätt en unik händelseutveckling. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, både gällande effekter på enskilda individer, företag och samhället i stort.