"Vi måste ta striden för att hålla märket"

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Såväl stora som små byggföretag ser en avmattning av bygginvesteringarna. För dem är det industrins lönenorm som gäller, 2,6 procent i löneökningar på ett år. "Det viktigaste är att man tar striden för att hålla märket", säger Patric Sjögren, vd på Byggsjögren i Halmstad.

Inom byggindustrin är det bråda dagar. Det så kallade Tjänstemannavtalet löper ut redan i slutet av januari och en månad senare ska förhandlingarna med Byggnads helst vara avklarade.

Byggsjögren är ett familjeföretag i Halmstad som har märkt av avmattningen på marknaden. Det är inget jättedriv på marknaden, som vd:n Patric Sjögren uttrycker det.

Byggsjögren både bygger och förvaltar hus och har idag 60 anställda på byggsidan.

– Med tanke på hur det ser ut i landet och i Europa tycker jag att man ska vara återhållsam. Det är viktigare nu än någonsin, säger Patric Sjögren.

Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning ökade de totala bygginvesteringarna med 9 procent under 2011 och förväntas bli oförändrade i år. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilket i sin tur påverkar utvecklingen i hela branschen.

Byggkätten Peab har en bra orderstock för det närmsta året, men ser samtidigt tecken på en svagare konjunktur.

– När jag pratar med chefer inom Peabkoncernen ser man helt klart en avmattning på några ställen, framförallt när det gäller bostäder, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.

Patric Sjögren hänvisar till kostnadsutvecklingen inom byggsektorn. Med små marginaler blir varje kostnadsökning kännbar.

– Konkurrensen om jobben är stor och kostnaderna ökar idag fortare än vi kan höja priserna, säger han.

Superavtal
Det som är speciellt med förhandlingarna med Byggnads detta år är att det bara är löner och ersättningar som ska diskuteras. Det så kallade Superavtalet, som sträcker sig fram till 2013, omfattar övriga frågor. Trots det förde Byggnads fram krav på att reglera arbetsmiljöfrågor och förändringar i anställningsskyddet när fack och arbetsgivare utväxlade krav i december.

Arbetsmiljö är ingen kollektivavtalsfråga, anser Urban Alm. Redan idag finns ett väl fungerande regelverk som rör arbetsmiljön. Till exempel driver Sveriges Byggindustrier projektet Nationellt Kunskapscentrum tillsammans med Byggnads och parterna har även en partsgemensam skyddsombudsutbildning.

Urban Alm tror mycket på att parterna ska utgå från det befintliga regelverket och se till att det efterlevs. Det är viktigt att fokusera på attityder hos chefer och medarbetare.

– Viktigast under avtalsrörelsen är att vi följer det märke som är satt av industrin. Då tycker jag att de fackliga parterna tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Sedan vill vi också diskutera arbetsmiljöfrågor, men det ska vi göra i andra former, säger Urban Alm.

– Med tanke på den hårda internationella konkurrensen är det viktigt att märket hålls. Det är beklämmande att se att Byggnads och Seko inte rättar sig efter det.

 

Läs mer

  • Detta är märket »

    De internationellt konkurrensutsatta företagen ska vara först med att träffa nya kollektivavtal om löner och andra villkor. Det kallas att "sätta märket".

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna 2016 är att som centralorganisation stödja medlemmarna (arbetsgivareförbunden) i deras förhandlingsarbete.
NYHET Publicerad:

"Vi tar ansvar för jobb och konkurrenskraft"

AVTAL 16 Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne kommenterar beskedet att LO:s samordning har brutit samman inför kommande avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Förhandlingschef på väg in i skarpt läge

AVTAL 2016 Den tuffaste på mycket länge. Så beskriver Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel, kommande avtalsrörelse. Hans uppgift är bland annat att få gehör för att en bransch som genomgår ett stålbad inte klarar höga löneökningar.
NYHET Publicerad:

Historisk dom i Arbetsdomstolen

GRANSKNINGSAVGIFTER Arbetsdomstolen har gett Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, rätt i det så kallade kontrollavgiftsmålet. Därmed kommer inte längre oorganiserade arbetstagare att behöva betala ackordkontrollavgift till Svenska Elektrikerförbundet, SEF.
NYHET Publicerad:

Den hotande konflikten på skärgårdstrafiken avblåst

AVTAL 2012 Arbetsgivarna och facket accepterade under fredagen medlarnas bud om nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken. I och med att parterna enats om ett nytt avtal dras både arbetsgivarnas och fackens varsel om konflikt tillbaka.
NYHET Publicerad:

Rekordlångt avtal för arbetare i bemanningsbranschen

AVTAL 2012 Sju månader långa förhandlingar ledde till 2012 års längsta kollektivavtal. Bemanningsföretagen träffade den 17 oktober kollektivavtal på tre år med samtliga 14 LO-förbund. Löneökningarna följer övriga avtal på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Lockoutvarsel på skärgårdstrafiken

AVTAL 2013 Almega Tjänsteföretagen varslar om lockout av SEKO:s medlemmar inom skärgårdstrafiken på deras lediga dagar. Fackförbundet Seko har tidigare varslat om strejk på från och med den 22 oktober. Arbetsgivarnas lockoutvarsel är en direkt konsekvens av SEKO:s strejkvarsel.
NYHET Publicerad:

Skärgårdsavtalet en relikt från havets botten...

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen har sagt upp kollektivavtalet med SEKO för personal i skärgårdstrafik. Det betyder att det om några dagar råder avtalslöst tillstånd mellan parterna.
NYHET Publicerad:

Avtal klart för svenska hamnar

AVTAL 2012 Sveriges Hamnar och Transport har nu kommit överens om ett avtal för hamn- och stuveriverksamheten. Samtliga stridsåtgärder är därmed återkallade. Det träffade avtalet löper över ett år och innehåller löneökningar med 774 kronor per månad.
NYHET Publicerad:

Konflikt hotar i svenska hamnar

AVTAL 12 Sedan Transportarbetaförbundet tackat nej till medlarnas bud tyder mycket på att det blir konflikt i de svenska hamnarna. "Vi är förvånade över att en av de bäst betalda LO-grupperna väljer att tacka nej till ett bud som motsvarar det andra grupper på arbetsmarknaden har accepterat", säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och Transportgruppen.
NYHET Publicerad:

Arbetsfreden i byggsektorn hotad

AVTAL12 Byggproduktion för hundratals miljoner kronor står stilla i Linköpingsområdet efter att facket krävt mer än de centralt avtalade lönenivåerna. "Återigen tvingas vi konstatera att arbetsfreden i byggsektorn inte ens är värt papperet som det är skrivet på", säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Förhandlingar inleds om omställningsavtal

AVTAL 2013 Svenskt Näringsliv och PTK har nu fattat de formella besluten om att inleda förhandlingar om ett utvecklat omställningsavtal för tjänstemän i privat anställning. Förhandlingarna börjar i mitten av nästa vecka och målsättningen är att de ska vara klara före avtalsförhandlingarna 2013.
NYHET Publicerad:

Nytt ljus på kollektivavtal

ARBETSMARKNAD För att pressa ner arbetslösheten och underlätta anställningar av unga lanserar Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen ett förslag döpt till "Kollektivavtal Light" som delvis ersätter dagens snåriga och stelbenta regler. Per Hidesten, förhandlingsdirektör för Skogsindustrierna, hoppas att tankegångarna vinner gillande även hos facket.
NYHET Publicerad:

Avtal klart för friskolor

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för friskolor och fristående förskolor. Avtalet ger löneökningar på 4,1 procent för en period om 18 månader.
NYHET Publicerad:

Mer i plånboken med lokal lönebildning

LÖNEBILDNING Arbetstagare vars lön bestäms lokalt på företaget har en snabbare löneutveckling än arbetstagare som får sin lön fastställd i centrala förhandlingar. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "När den enskilde medarbetaren kan påverka lönesättningen i samarbete med sin chef bidrar det till en positiv utveckling för företag och medarbetare", säger Kajsa Lindell, statistiker.
NYHET Publicerad:

Handelsanställdas strejkhot avblåst

AVTAL 2012 Fackförbundet Handels och arbetsgivarparten Almega är överens om ett nytt avtal för lagerpersonal och chaufförer. Därmed drar facket tillbaka sitt varsel om strejk.
NYHET Publicerad:

Almega: "Handels krav strider mot EU-direktiv"

AVTAL 2012 Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt mot Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Tjänsteförbunden. Konflikten gäller att facket på ett orimligt och snart olagligt sätt vill begränsa användandet av inhyrd personal.
NYHET Publicerad:

Förlagsstrejken avblåst

AVTAL 2012 Under söndagen enades Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen om ett nytt kollektivavtal. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan i torsdags. Sedan Unionen visat förhandlingsvilja och gått med på fyra viktiga förbättringar för företagen kunde parterna enas om ett nytt avtal.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal klart för hotell och restaurang

AVTAL 2012 Visita och Hotell- och restaurangfacket har kommit överens om ett nytt avtal för företagen inom hotell och restaurang. "Företagen får större möjligheter till individuell lönesättning och ungdomslönerna ökar bara med 50 procent i förhållande till övriga löner, vilket vi är nöjda med.", säger Eva Östling Ollén, vd på Visita.
NYHET Publicerad:

Unionen varslar igen - utan att förhandla

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen mottog under fredagseftermiddagen ett varsel om utökad strejk från fackförbundet Unionen. Det utökade varslet är ännu mer förvånande då man kunnat läsa i media att många av Unionens medlemmar är skeptiska till att strejka.