Arbetskraft och kompetens viktigast för Strömsund

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. Först ut är Susanne Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun.

Susanne Hansson

Susanne Hansson

Vilken är den viktigaste frågan för företagen i din kommun? Alltså vad prioriterar du att förbättra om du får fortsatt förtroende? 
– Arbetskraft och kompetensförsörjning är det absolut viktigaste för hela kommunen. Både för de privata företagen och offentlig verksamhet. Det är helt nödvändigt att lyckas rekrytera mer arbetskraft för fortsatt utveckling av Strömsunds kommun och bibehållen service. Tillsammans med företagen arbetar vi med flera olika konkreta åtgärder.

  • Kommunen fortsätter med det framgångsrika samarbetet med gymnasieskolan via Teknikcollage.
  • Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar kommunen yrkesinriktade utbildningar utifrån företagens behov.
  • Strömsunds kommun erbjuder utbildning på universitetsnivå via inlandskommunernas samarbete Akademi Norr.
  • Rekryteringsresa till Stockholm. I mitten av februari åker kommunen tillsammans med flera Strömsundsföretag till Stockholm för att nå utflyttade Strömsundsbor. Vi har bjudit in till träff i centrala Stockholm och har med oss konkreta jobberbjudanden.
  • Kommunen jobbar tillsammans med företagen i det vi kallar för Industrimodellen, ett snabbspår för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Nyanlända erbjuds en tio veckor skräddarsydd utbildning för respektive arbetsplats. Under 2017 hölls tre utbildningsomgångar med 32 deltagare, 28 av dem fick jobb.

Vilken plats har ni som mål att hamna på vad gäller Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat?
– 2017 klättrade vi 21 placeringar jämfört med föregående år och hamnade på plats 215. Vårt mål är att ligga bland de 200 bästa kommuner i landet men vi kommer självklart inte vara nöjda när vi når dit. Vi har en strävan att bli bättre för varje år även om en del av faktorerna i undersökningen är väldigt svåra för oss att påverka, till exempel infrastruktur i form av vägar, tillgång till flyg och järnväg.

Tre exempel på hur kommunen jobbar med företagsutveckling kommande år:

  • God dialog och samverkan med företagen i kommunen. Vi gör minst 50 företagsbesök i kommunen per år. Gemensamma aktiviteter med företagen när det handlar om kompetensförsörjning och ökad inflyttning, till exempel Stockholmsresan, utveckling av utbildningsinsatser, Akademi Norr med mera.
  • Utbyggnad av fibernätet. Kommunen investerar 20 miljoner kronor per år för att bygga ut nätet. Det är dubbelt så mycket som kommunens investeringsbudget för samtliga verksamheter 2018. Det är med andra ord en jättestor satsning från kommunens sida.
  • Bidra till att göra Strömsunds kommun attraktiv att bo i. Vi har en stark tillverkningsindustri som har behov av arbetskraft och då ska kommunen erbjuda bra skola, vård, omsorg och fritidsaktiviteter. Vi bygger bland annat bostäder i de mest expansiva områdena i Hammerdal och Strömsund och nyligen invigde vi också vår nybyggda fullstora idrottshall.

Skatten på bensin och diesel höjs igen. Hur påverkar det företag i din kommun och hur för du företagens talan i frågan?
– Jag förstår drivkraften till skattehöjningen och jag tycker också att miljöfrågorna är viktiga men jag menar att det måste bli en differentierad skatt på drivmedel för oss som bor i glesbygd. Det kan inte vara rimligt att vi som inte har tillgång till infrastruktur drabbas. Vi har långa avstånd och få alternativ till bilen för arbetspendling. Det här är en viktig fråga att driva i riksdagen och jag jobbar med den inom partiet, skriver motioner och för dialog med våra riksdagsledamöter.

Sverige kan få en nationell flygskatt 1 april i år. Hur påverkar det företagen i din kommun och hur för du företagens talan i frågan?
– Skatten på bensin och diesel är en betydligt större fråga i vårt område. Eftersom regering har tillfört 120 miljoner kronor till regionala flygplatser i Norrland och på Gotland blir effekten sannolikt inte så kännbar. Jag har inte hört något från företagen om höjningen av flygskatten däremot är det många som hör av sig och är kritiska till skattehöjningen på bensin och diesel. Eftersom regeringen har tagit hänsyn till regionala skillnader när det gäller flygplatserna tycker jag att det borde vara möjligt att göra liknande för skatten på drivmedel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inlandsbanan allt viktigare för Härjedalen

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. På tur är Anders Häggkvist, (C), kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen.
NYHET Publicerad:

"Även skogsföretagare behöver rimliga spelregler"

GÄSTKRÖNIKA "Förslaget där en skogsägare kan hindras från avverkning är ett stort hot mot den tradition av frihet under ansvar som vi byggt upp i skogssverige. Det gynnar varken skogen, miljön eller utvecklingen i Sverige", skriver företagarenMarie Simonsson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Kommunens 6-timmars arbetsdag slår hårt mot privata aktörer

OSUND KONKURRENS Att arbeta sex timmar varje dag istället för åtta har blivit en möjlighet för allt fler arbetstagare i landets kommunalägda bolag. Problemet? ”Det är ett praktexempel på osund konkurrens”, menar företagaren Susanne Andersson Pripp.
NYHET Publicerad:

Ingen tull på ull till Kanada!

HANDELSAVTAL Den kalla och snörika vintern sätter extra tryck på Woolpowers fabrik i Östersund. Fabriken går på högvarv och personalen jobbar treskift men har svårt att hinna med. Woolpower exporterar omkring 75 procent av sin produktion och CETA – frihandelsavtalet mellan EU och Kanada innebär att de kan exportera sina tekoprodukter med 0% tull till Kanada.
NYHET Publicerad:

Arbetskraft och kompetens viktigast för Strömsund

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. Först ut är Susanne Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun.
NYHET Publicerad:

Snart har vi världens högsta drivmedelsskatter!

KRÖNIKA Sverige är 1 572 km långt och 499 km brett, Sverige är ett land med långa avstånd vilket gör att våra företag har längre avstånd och högre transportkostnader än företag i andra EU-länder.
NYHET Publicerad:

Företagen en vital del av välfärden

KRÖNIKA "Många har kommit till insikt om att företagen är en vital del i samhällsbygget, en förutsättning för svensk ekonomi och välfärd. Företagen i Jämtlands län bidrar enormt mycket till välfärden. Mycket mer än du kanske tror". Det skriver Ola Toftegaard i sin krönika.
NYHET Publicerad:

TC Kraft växer så det knakar

DRIVKRAFT Behovet av elektriska tjänster är stort hos både privatpersoner och företag. På åtta år har TC Kraft i Hammarstrand ökat sin omsättning från 2 till 20 miljoner kronor och gått från 2 till 20 anställda. Grunden till framgången är nöjda kunder och duktiga medarbetare.
NYHET Publicerad:

1800 företagare i Jämtlands län får tycka till om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hur upplever våra företagare att det är att driva sina verksamheter i Östersund? Härjedalen? Ja, i alla länets kommuner. I dagarna får 1800 företagare i Jämtland svara på frågor om företagsklimatet i sin egen kommun.
NYHET Publicerad:

God Jul och Gott Företagarår 2018!

JULKRÖNIKA "Ett händelserikt företagarår går mot sitt slut. Kan man glädjas åt status quo? Det vore så klart ännu bättre om glädjen kom från att villkoren för företagare hade förbättrats och inte från uteblivna försämringar. Nästa år väntar ett val som innebär en ny chans att verka för en politik där frågor om företagande, jobb och tillväxt hamnar i fokus", skriver Ola Toftegaard i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Bästa möjliga välfärd för varje insatt krona

VÄLFÄRD Hur ska vi klara de demografiska utmaningarna i välfärden Är lösningen att ständigt höja skatten? Eller går det att effektivisera mera?
NYHET Publicerad:

Färre jobb inom ett halvår?

KONJUNKTURLÄGET Det är fler företag i Jämtlands län som tror på färre anställda de kommande sex månaderna, än företag som tror på fler antal anställda. Dock tror tre av fyra företag inte att det kommer att bil några förändringar gällande antal anställda. Det visar svaren från Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. 
NYHET Publicerad:

Digitaliseringspremie för ett starkare näringsliv

GÄSTKRÖNIKA "Jag är intresserad av teknik, jag drivs av utveckling och jag har länge förstått att framtiden kommer att bli helt digital. Trots det är digitalisering mycket utmanande att greppa även för mig. Vad innebär det exakt för vårt företag? Och behöver vi verkligen ändra på något som redan funkar bra"? Det skriver Henrik Wahlstedt, vd Meri, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Ny modell effektiviserar arbete med omställningar

ARBETSMARKNAD Sedan den första november arbetar Trygghetsfonden utifrån en ny modell med målet att effektivisera omställningsarbetet genom att få loss mer resurser inom befintliga medel, för utbildnings- och valideringsinsatser till dem som behöver det.  
NYHET Publicerad:

Generation Z vill ha mer än ett jobb

REKRYTERING Rekryteringen hos Webhelp, som levererar outsourcad kundkommunikation och teknisk support, via telefon, chatt och sociala medier, handlar framförallt om att hitta rätt personer. Generation Z har höga krav på sina arbetsgivare och det gäller att erbjuda något mer än ett jobb. Emma Markström, Head of account and operations, upplever att de tre viktigaste faktorerna är; företagskultur, hållbarhet, flexibla arbetstider och arbetsuppgifter.
NYHET Publicerad:

Jämtlands tillväxt stärks av utländsk arbetskraft

KRÖNIKA Arbetskraftsinvandrare bidrar med 150 miljoner årligen i produktions- och skatteintäkter i Jämtland. Nu vill flera politiska partier begränsa arbetskraftsinvandringen, något näringslivet vänder sig emot. Vårt välstånd har stärkts av vår öppenhet gentemot omvärlden, skriver Ola Toftegaard, regionchef Jämtland, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hållbara resor - men inte genom flygskatt!

SKATTER Sverige kan få en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Befolkning och företagare i Jämtlands län drabbas hårt. Med långa avstånd är flyg många gånger det enda realistiska alternativet. "Flyget är avgörande för besöksnäringen som hos oss verkligen är en basnäring. Det är svårt att i dagsläget säga exakt vilka konsekvenser flygskatten medför, men vår bedömning är definitivt att det kommer att påverka negativt", säger Mats Forslund, vd på Jämtland Härjedalen Turism, som inom ramen för Svensk Turism var en av de mest kritiska remissinstanserna.
NYHET Publicerad:

”Utred välfärdsförluster istället för vinsttak”

VÄLFÄRD Efter tio år som chef i regionen trodde Olle Christmansson att han gjort sitt inom hälso- och sjukvård. Men så hittade han en ny drivkraft – att skapa flexibla hälsocentraler där idéerna inte fastnar i stora strukturer. Den heta debatten om vinster i välfärden är för honom egentligen en icke-fråga. "Vi drömmer om en vård som utgår från befolkningens behov och där personalen får prestera på toppen av sin kompetens. Målet är såklart att gå med viss vinst, i första hand för att investera i verksamheten, i andra hand ge tillbaka till personalen och i tredje hand använda pengarna till expansion av verksamheten", säger Olle Christmansson, vd på Medinord.
NYHET Publicerad:

Isaks entreprenöranda drunknar i regelfloden

GÄSTKRÖNIKA "Det är inte lätt att vara småföretagare. Kraven på certifikat, tillstånd och regelkrångel suger musten ur den mest entusiastiska entreprenören", skriver Isak Stålenhag, delägare Åre Timmerhus.
NYHET Publicerad:

Björnberget Bygg årets gasell i Jämtland

SNABBVÄXARE Årets Gasellvinnare i Jämtlands län är Björnberget Bygg AB med en tillväxt på 634 procent. ”Jag och min bolagspartner träffades 2012 hos en gemensam kompis. Där och då bestämde vi oss för att starta bolag ihop och inom några veckor var vi igång. Att vi nu, och på så kort tid, lyckats bli Gasellvinnare är jätteroligt och en stor ära ”, säger delägaren Daniel Åström.