Arbetskraft och kompetens viktigast för Strömsund

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. Först ut är Susanne Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun.

Susanne Hansson

Susanne Hansson

Vilken är den viktigaste frågan för företagen i din kommun? Alltså vad prioriterar du att förbättra om du får fortsatt förtroende? 
– Arbetskraft och kompetensförsörjning är det absolut viktigaste för hela kommunen. Både för de privata företagen och offentlig verksamhet. Det är helt nödvändigt att lyckas rekrytera mer arbetskraft för fortsatt utveckling av Strömsunds kommun och bibehållen service. Tillsammans med företagen arbetar vi med flera olika konkreta åtgärder.

  • Kommunen fortsätter med det framgångsrika samarbetet med gymnasieskolan via Teknikcollage.
  • Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar kommunen yrkesinriktade utbildningar utifrån företagens behov.
  • Strömsunds kommun erbjuder utbildning på universitetsnivå via inlandskommunernas samarbete Akademi Norr.
  • Rekryteringsresa till Stockholm. I mitten av februari åker kommunen tillsammans med flera Strömsundsföretag till Stockholm för att nå utflyttade Strömsundsbor. Vi har bjudit in till träff i centrala Stockholm och har med oss konkreta jobberbjudanden.
  • Kommunen jobbar tillsammans med företagen i det vi kallar för Industrimodellen, ett snabbspår för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Nyanlända erbjuds en tio veckor skräddarsydd utbildning för respektive arbetsplats. Under 2017 hölls tre utbildningsomgångar med 32 deltagare, 28 av dem fick jobb.

Vilken plats har ni som mål att hamna på vad gäller Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat?
– 2017 klättrade vi 21 placeringar jämfört med föregående år och hamnade på plats 215. Vårt mål är att ligga bland de 200 bästa kommuner i landet men vi kommer självklart inte vara nöjda när vi når dit. Vi har en strävan att bli bättre för varje år även om en del av faktorerna i undersökningen är väldigt svåra för oss att påverka, till exempel infrastruktur i form av vägar, tillgång till flyg och järnväg.

Tre exempel på hur kommunen jobbar med företagsutveckling kommande år:

  • God dialog och samverkan med företagen i kommunen. Vi gör minst 50 företagsbesök i kommunen per år. Gemensamma aktiviteter med företagen när det handlar om kompetensförsörjning och ökad inflyttning, till exempel Stockholmsresan, utveckling av utbildningsinsatser, Akademi Norr med mera.
  • Utbyggnad av fibernätet. Kommunen investerar 20 miljoner kronor per år för att bygga ut nätet. Det är dubbelt så mycket som kommunens investeringsbudget för samtliga verksamheter 2018. Det är med andra ord en jättestor satsning från kommunens sida.
  • Bidra till att göra Strömsunds kommun attraktiv att bo i. Vi har en stark tillverkningsindustri som har behov av arbetskraft och då ska kommunen erbjuda bra skola, vård, omsorg och fritidsaktiviteter. Vi bygger bland annat bostäder i de mest expansiva områdena i Hammerdal och Strömsund och nyligen invigde vi också vår nybyggda fullstora idrottshall.

Skatten på bensin och diesel höjs igen. Hur påverkar det företag i din kommun och hur för du företagens talan i frågan?
– Jag förstår drivkraften till skattehöjningen och jag tycker också att miljöfrågorna är viktiga men jag menar att det måste bli en differentierad skatt på drivmedel för oss som bor i glesbygd. Det kan inte vara rimligt att vi som inte har tillgång till infrastruktur drabbas. Vi har långa avstånd och få alternativ till bilen för arbetspendling. Det här är en viktig fråga att driva i riksdagen och jag jobbar med den inom partiet, skriver motioner och för dialog med våra riksdagsledamöter.

Sverige kan få en nationell flygskatt 1 april i år. Hur påverkar det företagen i din kommun och hur för du företagens talan i frågan?
– Skatten på bensin och diesel är en betydligt större fråga i vårt område. Eftersom regering har tillfört 120 miljoner kronor till regionala flygplatser i Norrland och på Gotland blir effekten sannolikt inte så kännbar. Jag har inte hört något från företagen om höjningen av flygskatten däremot är det många som hör av sig och är kritiska till skattehöjningen på bensin och diesel. Eftersom regeringen har tagit hänsyn till regionala skillnader när det gäller flygplatserna tycker jag att det borde vara möjligt att göra liknande för skatten på drivmedel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny näringslivschef presenterar sig

FÖRETAGSKLIMAT Fredric Kilander, ny näringslivschef i Östersund, vill skapa Sveriges bästa företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Så undviker du arbetslöshet efter gymnasiestudierna

GYMNASIEVALET Länets yrkesprogram ger förutsättningar för fast jobb direkt efter avslutade gymnasiestudier, visar Gymnasiekvalitet.se.
NYHET Publicerad:

"Mycket av trafiken på landets vägar tål inte att granskas"

ÅKERIBRANSCHEN Höjd skatt på drivmedel, ökade lönekostnader och regleringar pressar lönsamheten för svenska åkerier. Samtidigt ökar konkurrensen från utländska bolag som inte efterlever det svenska regelverket.
NYHET Publicerad:

Åtta miljoner för bättre öl och arbetsmiljö

SATSAR FRAMÅT Jämtlands Bryggeri satsar hårt. De senaste sex åren har bolaget investerat sammanlagt åtta miljoner kronor för att förbättra såväl ölkvaliteten som arbetsmiljön. I slutet av december blev de senaste investeringarna på 1,5 miljoner kronor klara. Bryggeriet har byggt ett helt nytt filtreringssystem och installerat en palleteringsrobot. "Roboten är en ren arbetsmiljöåtgärd, den underlättar arbetet otroligt mycket. Istället för att medarbetarna manuellt lyfter hundratals öllådor sköter palleteringsroboten det jobbet", säger Anders Thelenius vd för Jämtlands Bryggeri.
NYHET Publicerad:

Ett jättelyft för UF-företagande i Jämtland!

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Jämtland är stolta över att ha ökat till 428 gymnasieelever som driver UF-företag i länet under läsåret 2018/2019. Extra roligt är att flera skolor verkligen ökat sitt engagemang och att några skolor satsar stenhårt på entreprenörskap, företagande och innovation, bland annat Östersunds gymnasieskola och Jämtlands Gymnasium Wången.
NYHET Publicerad:

”Vi småföretagare betyder mycket i små kommuner”

VÄLFÄRDSAVTRYCKET Pelle Sallin har varit företagare sedan 1970-talet. Som entreprenör i Valne i Krokoms kommun i Jämtland, har han och hans anställda bidragit med runt tre miljoner i skatt under 2018. ”Vi småföretagare betyder mycket, så här i små kommuner”, säger han.
NYHET Publicerad:

Julstämning i chokladfabriken

HÖGSÄSONG Vällukten av choklad blandas med saffranskola, glögg och pepparkakstryffel. Det doftar jul i Åre Chokladfabrik där pralintillverkningen till både butiker och finrestauranger går för högtryck inför jul.
NYHET Publicerad:

När robotorna tar över gynnas miljön

NY TEKNIK Återvinningsföretaget Lundstams satsar på automatiserad sortering av industri- och byggavfall. Med hjälp av robotar återvinns mer avfall istället för att gå till uppvärmning, transporterna blir färre och koldioxidutsläppen minskar. Samtidigt skapas utrymme för nya affärsmodeller.
NYHET Publicerad:

Energifullt, ovärderligt och roligt!

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade några av landets mest engagerade företagare för att ge dem möjligheten att lyfta viktiga frågor som påverkar deras företag. Genom möten med andra företagare, med Svenskt Näringslivs experter och riksdagspolitiker från den egna valkretsen fördes dialogen om hur vi kan skapa ett bättre företagarklimat tillsammans. Vikten av att ses underströks inte bara av företagen på plats, utan även politikerna. ”Det är alltid lika viktigt och roligt att träffa företagare från länet”, konstaterar Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot (S) och får medhåll av Saila Quicklund, riksdagsledamot (M). ”Ovärderligt att vi samlat kunde komma med inspel och ta med oss budskapen från företagen till riksdagen.”
NYHET Publicerad:

Driv sätter fart på jämtländska industriföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att hitta kvalificerad personal är en utmaning för mindre företag ute i landet, inte minst om utvecklingsprojekt innebär att behovet växlar över tid. Lösning: att dela på kompetensen i en konsultpool. Möt DRIV Innovation med konsulter inom konstruktion och företagsutveckling för industrisektorn.
NYHET Publicerad:

Industrinatt i dagsljus visar unga till Jämtlands teknikföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur får man unga att välja jobb i industrin? Industrinatten ska förnya bilden av teknikföretag och underlätta framtida rekrytering. Nytt för årets jämtländska upplaga är att även grundskoleelever deltar, och Hallströms var ett av flera företag som visade upp verksamheten.
NYHET Publicerad:

Konkurs – ett stålbad för alla berörda

DRIVKRAFT Trots att en konkurs drabbar både ägare, anställda och leverantörer finns det ibland inga andra alternativ. Jämt Tugget, som stod bakom varumärket Mörsjö Deli, i Östersund kom till den återvändsgränden. Efter en tuff period med mycket vånda, arbete och ovisshet är nu Anna Godevärn tillbaka som vd och delägare, med nya erfarenheter och redo för nystart.
NYHET Publicerad:

Drop-in för företagare förenklar

FÖRETAGSKLIMAT Istället för att vänta på att företagarna hör av sig med frågor tar näringslivskontoret i Krokom initiativ till öppna möten. Satsningen "Näringslivskontoret med vänner" ger svar direkt på plats.
NYHET Publicerad:

12 mars inspirationsdag för Norrlands kommuner

INSPIRATIONSDAGAR Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. Precis som 2018 blir nästa års upplägg fyra regionala inspirationsdagar spridda runt om i Sverige för att underlätta kommunernas medverkan. Dagarna är 12 mars i Umeå, 18 mars i Stockholm-Arlanda, 26 mars i Kristianstad samt 28 mars i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Amcoff vässar servicen i Strömsund

FÖRETAGSKLIMAT Efter ett närmare kvarts sekel i ledande positioner inom det privata näringslivet gick Björn Amcoff över till kommunal verksamhet. I våras började han som ny näringslivschef och vd för Strömsunds utvecklingsbolag, Suab.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Åre Byggpro årets Gasell i Jämtland

SNABBVÄXARE Byggföretaget Åre Byggpro har dubblat omsättningen tre år i rad och får av tidningen Dagens industri utmärkelsen årets Gasellföretag i Jämtland 2018. Stig Rikardsson har 17 anställda och han tackar dem för framgången.
NYHET Publicerad:

Bergs kommun på rankingens topp 10-lista över klättrare!

RANKING 2018 Åre kommun har bäst företagsklimat i Jämtlands län enligt företagen. Det framgår när Svenskt Näringsliv i dag släpper sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. I länet har Bergs kommun förbättrat sitt företagsklimat mest jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Nu blir det plats för fler företag på Campus Östersund

TILLVÄXT Det byggs nytt på Campus Östersund. Två nya hus med hög miljöcertifiering ska ge plats åt såväl nya som gamla hyresgäster. Det är en efterlängtad utbyggnad i ett område som många företag söker sig till.
NYHET Publicerad:

Miljöombytet blev en livsavgörande vändning

DRIVKRAFT Sofie Westberg, 19 år, är ett talande exempel på vad kraften i att våga kan generera. Livsresan från skoltrött högstadieelev i Linköping till nyfiken och vetgirig ung företagare fick en välbehövlig nytändning under gymnasieåren på Dille Gård Naturbruksgymnasium.