Arbetskraft och kompetens viktigast för Strömsund

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. Först ut är Susanne Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun.

Susanne Hansson

Susanne Hansson

Vilken är den viktigaste frågan för företagen i din kommun? Alltså vad prioriterar du att förbättra om du får fortsatt förtroende? 
– Arbetskraft och kompetensförsörjning är det absolut viktigaste för hela kommunen. Både för de privata företagen och offentlig verksamhet. Det är helt nödvändigt att lyckas rekrytera mer arbetskraft för fortsatt utveckling av Strömsunds kommun och bibehållen service. Tillsammans med företagen arbetar vi med flera olika konkreta åtgärder.

  • Kommunen fortsätter med det framgångsrika samarbetet med gymnasieskolan via Teknikcollage.
  • Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar kommunen yrkesinriktade utbildningar utifrån företagens behov.
  • Strömsunds kommun erbjuder utbildning på universitetsnivå via inlandskommunernas samarbete Akademi Norr.
  • Rekryteringsresa till Stockholm. I mitten av februari åker kommunen tillsammans med flera Strömsundsföretag till Stockholm för att nå utflyttade Strömsundsbor. Vi har bjudit in till träff i centrala Stockholm och har med oss konkreta jobberbjudanden.
  • Kommunen jobbar tillsammans med företagen i det vi kallar för Industrimodellen, ett snabbspår för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Nyanlända erbjuds en tio veckor skräddarsydd utbildning för respektive arbetsplats. Under 2017 hölls tre utbildningsomgångar med 32 deltagare, 28 av dem fick jobb.

Vilken plats har ni som mål att hamna på vad gäller Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat?
– 2017 klättrade vi 21 placeringar jämfört med föregående år och hamnade på plats 215. Vårt mål är att ligga bland de 200 bästa kommuner i landet men vi kommer självklart inte vara nöjda när vi når dit. Vi har en strävan att bli bättre för varje år även om en del av faktorerna i undersökningen är väldigt svåra för oss att påverka, till exempel infrastruktur i form av vägar, tillgång till flyg och järnväg.

Tre exempel på hur kommunen jobbar med företagsutveckling kommande år:

  • God dialog och samverkan med företagen i kommunen. Vi gör minst 50 företagsbesök i kommunen per år. Gemensamma aktiviteter med företagen när det handlar om kompetensförsörjning och ökad inflyttning, till exempel Stockholmsresan, utveckling av utbildningsinsatser, Akademi Norr med mera.
  • Utbyggnad av fibernätet. Kommunen investerar 20 miljoner kronor per år för att bygga ut nätet. Det är dubbelt så mycket som kommunens investeringsbudget för samtliga verksamheter 2018. Det är med andra ord en jättestor satsning från kommunens sida.
  • Bidra till att göra Strömsunds kommun attraktiv att bo i. Vi har en stark tillverkningsindustri som har behov av arbetskraft och då ska kommunen erbjuda bra skola, vård, omsorg och fritidsaktiviteter. Vi bygger bland annat bostäder i de mest expansiva områdena i Hammerdal och Strömsund och nyligen invigde vi också vår nybyggda fullstora idrottshall.

Skatten på bensin och diesel höjs igen. Hur påverkar det företag i din kommun och hur för du företagens talan i frågan?
– Jag förstår drivkraften till skattehöjningen och jag tycker också att miljöfrågorna är viktiga men jag menar att det måste bli en differentierad skatt på drivmedel för oss som bor i glesbygd. Det kan inte vara rimligt att vi som inte har tillgång till infrastruktur drabbas. Vi har långa avstånd och få alternativ till bilen för arbetspendling. Det här är en viktig fråga att driva i riksdagen och jag jobbar med den inom partiet, skriver motioner och för dialog med våra riksdagsledamöter.

Sverige kan få en nationell flygskatt 1 april i år. Hur påverkar det företagen i din kommun och hur för du företagens talan i frågan?
– Skatten på bensin och diesel är en betydligt större fråga i vårt område. Eftersom regering har tillfört 120 miljoner kronor till regionala flygplatser i Norrland och på Gotland blir effekten sannolikt inte så kännbar. Jag har inte hört något från företagen om höjningen av flygskatten däremot är det många som hör av sig och är kritiska till skattehöjningen på bensin och diesel. Eftersom regeringen har tagit hänsyn till regionala skillnader när det gäller flygplatserna tycker jag att det borde vara möjligt att göra liknande för skatten på drivmedel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vi måste använda våra skattemedel mer effektivt

VALET 2018 Välfärden står inför stora utmaningar. Bristen på arbetskraft, fler som blir äldre och en ökad försörjningsbörda. Situationen kräver ett trendbrott. Sverige behöver ta ett nytt välfärdskliv och det finns lösningar därute. Lösningar för förbättrad effektivitet och lösningar genom ny teknik. Kan vi genomföra lösningarna kan vi också i framtiden få en välfärd i världsklass. Det skriver Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Bristen på lämplig arbetskraft främsta tillväxthindret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för företagen i Sverige. Många har svårt att rekrytera och Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att ett av fyra rekryteringsförsök misslyckas. Bristen finns i nästan alla branscher och yrken.
NYHET Publicerad:

Fröjas – mötesplatsen som alltid är öppen

DRIVKRAFT Han har haft öppet varje dag, inklusive alla julaftnar, sedan kaféet startade 2012. Totalt blir det över 2 000 dagar. Inte konstigt att Peter Johansson, ägare av Fröjas, oasen i Ås, fått mycket uppmärksamhet och en rad utmärkelser för sitt engagemang. Senast i januari blev han utsedd till årets serviceperson i länet.
NYHET Publicerad:

LAS – ett hinder för tillväxt

LAS Lagen om anställningsskydd skapar en stel arbetsmarknad vilket i sin tur hämmar den svenska konkurrenskraften. Det blir mer riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider.
NYHET Publicerad:

Minskad regelbörda prioriterad fråga hos företagen

BYRÅKRATI Regelbördan i Sverige är stor. Varje år fyller företagen i ca 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in. Sverige behöver framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Samhället, med alla dess lagar, strukturer och processer, behöver vara utformat på ett sätt som gör det lätt för företagen att göra rätt.
NYHET Publicerad:

Talangfull utmanare av Jantelagen

EUROSKILLS Jolanda Edvardsson, 19 år, representerar det svenska Yrkeslandslaget i tävlingsgrenen ”Social and Personal Services”. Hon lever efter livsdevisen "För att bli något som ingen annan är så måste du göra något som ingen annan gör”. I september åker hon till Budapest för att vara med i Yrkes-EM, EuroSkills.
NYHET Publicerad:

100-dagar kvar!

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har summerat den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 och resultatet är beklämmande; av de totalt 92 initiativ regeringen har vidtagit under mandatperioden har en majoritet, 53 stycken, varit till skada för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts med 70 miljarder, vilket i huvudsak belastat företagen.
NYHET Publicerad:

Nu måste det bli verkstad av att minska regelbördan!

VALET 2018 Färre regler. Det är vad företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst. Men även lägre skatter och förändringar i LAS kommer högt på listan över företagens viktigaste valfrågor, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Spikrak väg till Yrkeslandslaget

EUROSKILLS Den 26-28 september 2018 tävlar Yrkeslandslagets 32 svenska deltagare i 27 yrkesgrenar vid EuroSkills, Yrkes-EM, i Budapest. Bland representanterna finns Ante Olofsson från Offerdal som tävlar i yrkesgrenen lastbilsteknik.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Jämtlands län

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv presenterar idag den årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Merparten av Jämtlands åtta kommuner förbättrar sitt resultat på frågan vilket sammanfattande omdöme företagen ger kommunens företagsklimat jämfört med 2017.
NYHET Publicerad:

”Vi ska ta ansvar för vårt kärnuppdrag”

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. Sist ut är Peter Bergman (S), kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun.
NYHET Publicerad:

PostNord borde kunna leverera effektivare – inte försämra servicen!

GÄSTKRÖNIKA Vi fick en ny Postförordning 1 januari i år. Det innebär rejäla försämringar av postleveranser, särskilt för företag utanför storstäder. Jag som mångårig företagsledare i norra Sverige upplever detta som skandalöst. Hur kan den svenska regeringen tillåta så olika förutsättningar i olika delar av landet? Var finns den innovationskraft som skulle göra att PostNord kan leverera snabbare och effektivare med mindre resurser – inte försämra servicen?! Det skriver Johan Redhe, vd Schalins Ringar, i en krönika.
NYHET Publicerad:

8 av 10 företag väljer bort Arbetsförmedlingen vid rekrytering

KOMMENTAR Krisrubrikerna om Arbetsförmedlingen har varit många de senaste åren. Myndigheten klarar inte av att förmedla jobb, centrala arbetsmarknadspolitiska insatser brister och kostnaderna ökar ständigt.
NYHET Publicerad:

Attacus Trähus bidrar till välfärden

GILLA JOBBSKAPARNA Attacus Trähus bidrar tillsammans med sina 88 anställda med 20 miljoner i skatt per år. Det motsvarar 17 specialistläkare. Pär-Magnus Olofsson är VD för bolaget.
NYHET Publicerad:

Dags att sätta ljuset på våra jobbskapare!

GILLA JOBBSKAPARNA Det är företagsamma människor som skapar jobben. Med rätt förutsättningar kommer fler att våga förverkliga idéer och utveckla sina företag. Under april månad vill vi rikta extra uppmärksamhet mot alla jobbskapare ute i landet. ”Nu drar vi igång kampanjen Gilla Jobbskaparna med utdelningar av solrosor och aktiviteter i sociala medier”, säger regionchef Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Kompensera glesbygden för bensinskatten

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. Jonas Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Ragunda kommun.
NYHET Publicerad:

”Införande av flygskatt är djupt olyckligt”

FÖRETAGSKLIMAT VALÅRET 2018 Företagsamma människor och välmående företag är grunden för välfärd och välstånd. Prioriterar våra politiker att skapa goda förutsättningar för företagande, och i såna fall hur? Valrörelsen startar nu och vi tar pulsen på kommunstyrelsens ordförande i länets åtta kommuner. AnnSofie Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun.
NYHET Publicerad:

Likvärdighet ett måste för skolor

FÖRETAGSKLIMAT Framtiden för privata skolor i Östersund var ämnet när skolentreprenörer från länet fick träffa Saila Quicklund och Elise Ryder Wiken, riksdagskandidater för Moderaterna. Med på mötet var också Joel Nordkvist, kommunpolitiker i Östersund och ledamot av MUF:s förbundsstyrelse.
NYHET Publicerad:

Kommuner inspireras att bli möjliggörare

FÖRETAGSKLIMAT När Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat hölls i Umeå var det fullsatt med inbjudna politiker och tjänstemän. Föreläsningar och workshops stod på programmet. ”Det var intressant att höra Rättvik prata om hur vi kan förenkla och agera möjliggörare för folk att flytta hit och hitta etableringar”, säger Martin Söderström, tillväxtchef i Åre kommun.
NYHET Publicerad:

Allt svårare för företagen i Jämtland att hitta arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Årets upplaga av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, den tionde i sitt slag, visar på ett omfattande rekryteringsbehov bland medlemsföretagen i Jämtland. 68 procent av företagen har försökt att rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna och trenden är tydlig, fler företag har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.